“คณะกรรมการประหยัดการใช้พลังงาน น้ำ และกระดาษของกรมโรงงานอุตสาหกรรม ขอเชิญชวนให้ทุกท่านร่วมกันประหยัดพลังงาน น้ำ และกระดาษด้วยวิธีง่าย ๆ อย่างการเดินขึ้นลงบันไดแทนการใช้ลิฟท์ ปิดไฟและเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกครั้งเมื่อไม่ใช้งาน ปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศที่ 25-26 องศา อย่านำของร้อนไปแช่ในตู้เย็น ผู้ที่มีรถยนต์ควรเติมลมยางให้พอดี หมั่นเช็คเครื่องยนต์อย่างสม่ำเสมอ ทางเดียวกันไปด้วยกันก็ช่วยประหยัดได้ น้ำสำคัญกับการใช้ชีวิตควรปิดน้ำระหว่างแปรงฟันหรือทำธุระส่วนตัว กระดาษผลิตจากต้นไม้ควร ใช้ทั้ง 2 หน้าและลดการใช้ให้น้อยลง”**** ผู้ประกอบการสามารถติดตามการดำเนินการอนุญาตโรงงาน ผ่านทาง website ได้ที่นี่****


นับแต่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2554
 
 
 
 
 

banner
button แบบฟอร์มการอนุญาตโรงงาน
button แบบฟอร์มเกี่ยวกับจัดการวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว
button แบบฟอร์มเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมโรงงาน
button แบบฟอร์มเกี่ยวกับวัตถุอันตราย
button แบบฟอร์มเกี่ยวกับความปลอดภัย หม้อน้ำ/ก๊าซ
button แบบฟอร์มทะเบียนเครื่องจักร
button แบบฟอร์มคำขอขึ้นทะเบียนและต่ออายุห้องปฏิบัติการ
button แบบฟอร์มคำขอตรวจสอบรหัสผ่านและแก้ไข e-mail