“คณะกรรมการประหยัดการใช้พลังงาน น้ำ และกระดาษของกรมโรงงานอุตสาหกรรม ขอเชิญชวนให้ทุกท่านร่วมกันประหยัดพลังงาน น้ำ และกระดาษด้วยวิธีง่าย ๆ อย่างการเดินขึ้นลงบันไดแทนการใช้ลิฟท์ ปิดไฟและเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกครั้งเมื่อไม่ใช้งาน ปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศที่ 25-26 องศา อย่านำของร้อนไปแช่ในตู้เย็น ผู้ที่มีรถยนต์ควรเติมลมยางให้พอดี หมั่นเช็คเครื่องยนต์อย่างสม่ำเสมอ ทางเดียวกันไปด้วยกันก็ช่วยประหยัดได้ น้ำสำคัญกับการใช้ชีวิตควรปิดน้ำระหว่างแปรงฟันหรือทำธุระส่วนตัว กระดาษผลิตจากต้นไม้ควร ใช้ทั้ง 2 หน้าและลดการใช้ให้น้อยลง”**** ผู้ประกอบการสามารถติดตามการดำเนินการอนุญาตโรงงาน ผ่านทาง website ได้ที่นี่****


นับแต่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2554
 
 
 
 
 

button ศูนย์บริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล (ศบพ.)
button กลุ่มตรวจสอบภายใน (ตสน.)
button สำนักงานเลขานุการกรม (สล.)
button กองกฎหมาย (กม.)
button กองบริการงานอนุญาตโรงงาน 1 (กร. 1)
button กองบริการงานอนุญาตโรงงาน 2 (กร. 2)
button กองบริหารจัดการกากอุตสาหกรรม (กกอ.)
button กองบริหารจัดการวัตถุอันตราย (กวอ.)
button กองพัฒนาระบบมาตรฐานงานกำกับโรงงาน (กมร.)
button กองพัฒนาอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ (กอน.)
button กองยุทธศาสตร์และแผนงาน (กย.)
button กองวิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงาน (กวภ.)
button กองส่งเสริมเทคโนโลยีการผลิตและพื้นที่อุตสาหกรรม (กทพ.)
button กองส่งเสริมเทคโนโลยีความปลอดภัยโรงงาน (กปภ.)
button กองส่งเสริมเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมโรงงาน (กทส.)
button ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ศส.)
button สำนักงานทะเบียนเครื่องจักรกลาง (สจก.)