“คณะกรรมการประหยัดการใช้พลังงาน น้ำ และกระดาษของกรมโรงงานอุตสาหกรรม ขอเชิญชวนให้ทุกท่านร่วมกันประหยัดพลังงาน น้ำ และกระดาษด้วยวิธีง่าย ๆ อย่างการเดินขึ้นลงบันไดแทนการใช้ลิฟท์ ปิดไฟและเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกครั้งเมื่อไม่ใช้งาน ปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศที่ 25-26 องศา อย่านำของร้อนไปแช่ในตู้เย็น ผู้ที่มีรถยนต์ควรเติมลมยางให้พอดี หมั่นเช็คเครื่องยนต์อย่างสม่ำเสมอ ทางเดียวกันไปด้วยกันก็ช่วยประหยัดได้ น้ำสำคัญกับการใช้ชีวิตควรปิดน้ำระหว่างแปรงฟันหรือทำธุระส่วนตัว กระดาษผลิตจากต้นไม้ควร ใช้ทั้ง 2 หน้าและลดการใช้ให้น้อยลง”**** ผู้ประกอบการสามารถติดตามการดำเนินการอนุญาตโรงงาน ผ่านทาง website ได้ที่นี่****


นับแต่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2554
 
 
 
 
 

ย้อนกลับ | กลับสู่เว็บไซต์กรมฯ
เลขทะเบียนโรงงาน จำพวก
ชื่อโรงงาน 
ชื่อผู้ประกอบกิจการ
รหัสประเภทโรงงาน ประเภท TSIC   ประเภท ISIC 
ประกอบกิจการ
ตำบล/แขวง อำเภอ/เขต  จังหวัด 

 
หมายเหตุ
- ข้อมูลนี้ไม่รวมถึง โรงงานที่ยังไม่แจ้งประกอบ หยุดชั่วคราวหรือเลิกประกอบกิจการ และมีขนาดตาม พรบ.โรงงาน ฉบับที่ 2
- วิธีการค้นหา : ให้ใส่เงื่อนไขบางส่วนของข้อมูลโรงงานที่ต้องการค้นหาในช่องสำหรับเติมข้อมูล แล้วกดปุ่ม "ค้นหาข้อมูล" ตัวอย่างเช่น
    button ถ้าต้องการโรงงานทั้งหมดในจังหวัดอ่างทอง ให้ใส่ "อ่างทอง"
    button แต่ถ้าต้องการโรงงานสีฝัดหรือขัดข้าวในจังหวัดอ่างทองให้ใส่ "00901" ในช่อง ประเภทโรงงาน และใส่ "อ่างทอง" ในช่องจังหวัดด้วย
    button ควรใส่เงื่อนไขให้มากในขอบเขตที่ต้องการเพื่อความกระชับของข้อมูล
    button หากต้องการเคลียร์ข้อมูลที่มีการป้อนไว้แล้ว ให้คลิกปุ่ม "ยกเลิก"
- ท่านสามารถดูรหัส "ประเภทโรงงาน" ได้จาก บัญชีประเภทโรงงานอุตสาหกรรม   และสามารถดูรหัส "TSIC" ได้จาก ประเภทมาตรฐานอุตสาหกรรม
- หากต้องการดูแผนที่ภาพรวม ผลลัพธ์การค้นหาต้องน้อยกว่า 250 โรงงาน ซึ่งต้องกำหนดเงื่อนไขในการค้นหาให้มากขึ้น เช่น โรงงานในจังหวัดชลบุรี และ ประกอบกิจการ"อาหาร" ซึ่งปุ่ม "GPS" จึงจะปรากฎด้านล่างของผลลัพธ์ทั้งหมด