!!!โปรดอย่าหลงเชื่อคำโฆษณาแอบอ้างใดๆ ว่ามีแนวข้อสอบที่ใช้ในการสอบเข้ารับราชการสังกัดกรมโรงงานอุตสาหกรรม!!!**** ขอเชิญโรงงานที่สนใจ สมัครเข้าร่วมโครงการ 3Rs-Diw ประจำปี พ.ศ. 2563 ศึกษารายละเอียดได้ที่ Facebook fanpage : 3Rs-Diw2563**** กรมโรงงานอุตสาหกรรม เชิญชวนประชาชน ลด ละ เลิกเหล้าในช่วงเข้าพรรษา**** "ขอเชิญผู้ประกอบกิจการโรงงานอุตสาหกรรมสมัครเข้าร่วมโครงการ CSR-DIW ประจำปี พ.ศ. 2563 ศึกษารายละเอียดได้ที่ http://ecocenter.diw.go.th/csr หรือ โทร. 0 2763 2828 ต่อ 3213" **** เชิญผู้ประกอบการอุตสาหกรรมที่สนใจสมัครเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรบุคลากรเฉพาะด้านความความรับผิดชอบต่อสังคมประจำโรงงาน จัดอบรมโดยสถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ ได้ที่ https://www.masci.or.th/csr_2563 หรือโทร 0 2617 1727 ต่อ 814-815**** “คณะกรรมการประหยัดการใช้พลังงาน น้ำ และกระดาษของกรมโรงงานอุตสาหกรรม ขอเชิญชวนให้ทุกท่านร่วมกันประหยัดพลังงาน น้ำ และกระดาษด้วยวิธีง่าย ๆ อย่างการเดินขึ้นลงบันไดแทนการใช้ลิฟท์ ปิดไฟและเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกครั้งเมื่อไม่ใช้งาน ปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศที่ 25-26 องศา อย่านำของร้อนไปแช่ในตู้เย็น ผู้ที่มีรถยนต์ควรเติมลมยางให้พอดี หมั่นเช็คเครื่องยนต์อย่างสม่ำเสมอ ทางเดียวกันไปด้วยกันก็ช่วยประหยัดได้ น้ำสำคัญกับการใช้ชีวิตควรปิดน้ำระหว่างแปรงฟันหรือทำธุระส่วนตัว กระดาษผลิตจากต้นไม้ควร ใช้ทั้ง 2 หน้าและลดการใช้ให้น้อยลง”**** ศูนย์บริการสารพันทันใจ เปิดให้บริการในวันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 08.30-16.30 น. และ วันเสาร์เวลา 08.30-12.00 น.**** ผู้ประกอบการสามารถติดตามการดำเนินการอนุญาตโรงงาน ผ่านทาง website ได้ที่นี่****

web counter
นับแต่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2554
 
 
 
 
 

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2563
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม 2563
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมิถุนายน 2563
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤษภาคม 2563
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนเมษายน 2563
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม 2563
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์ 2563
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม 2563
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม 2562
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน 2562
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม 2562
สัญญาแก้ไขเพิ่มเติมของสัญญาจ้างที่ปรึกษา (ครั้งที่ 1) สัญญาเลขที่ 144/2563 แก้ไขสัญญาวันที่ 28 พฤษภาคม 2563
สัญญาแก้ไขเพิ่มเติมของสัญญาจ้างที่ปรึกษา (ครั้งที่ 1) สัญญาเลขที่ 111/2562 แก้ไขสัญญาวันที่ 7 สิงหาคม 2562
สัญญาแก้ไขเพิ่มเติมของสัญญาจ้างที่ปรึกษา (ครั้งที่ 6) สัญญาเลขที่ 119/2561 แก้ไขสัญญาวันที่ 23 เมษายน 2562
สัญญาแก้ไขเพิ่มเติมของสัญญาจ้างที่ปรึกษา (ครั้งที่ 5) สัญญาเลขที่ 119/2561 แก้ไขสัญญาวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2563
สัญญาแก้ไขเพิ่มเติมของสัญญาจ้างที่ปรึกษา (ครั้งที่ 4) สัญญาเลขที่ 119/2561 แก้ไขสัญญาวันที่ 10 มกราคม 2563
สัญญาแก้ไขเพิ่มเติมของสัญญาจ้างที่ปรึกษา (ครั้งที่ 3) สัญญาเลขที่ 119/2561 แก้ไขสัญญาวันที่ 20 ธันวาคม 2562
สัญญาแก้ไขเพิ่มเติมของสัญญาจ้างที่ปรึกษา (ครั้งที่ 2) สัญญาเลขที่ 119/2561 แก้ไขสัญญาวันที่ 24 กรกฎาคม 2562
สัญญาแก้ไขเพิ่มเติมของสัญญาจ้างที่ปรึกษา (ครั้งที่ 1) สัญญาเลขที่ 119/2561 แก้ไขสัญญาวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562