“คณะกรรมการประหยัดการใช้พลังงาน น้ำ และกระดาษของกรมโรงงานอุตสาหกรรม ขอเชิญชวนให้ทุกท่านร่วมกันประหยัดพลังงาน น้ำ และกระดาษด้วยวิธีง่าย ๆ อย่างการเดินขึ้นลงบันไดแทนการใช้ลิฟท์ ปิดไฟและเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกครั้งเมื่อไม่ใช้งาน ปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศที่ 25-26 องศา อย่านำของร้อนไปแช่ในตู้เย็น ผู้ที่มีรถยนต์ควรเติมลมยางให้พอดี หมั่นเช็คเครื่องยนต์อย่างสม่ำเสมอ ทางเดียวกันไปด้วยกันก็ช่วยประหยัดได้ น้ำสำคัญกับการใช้ชีวิตควรปิดน้ำระหว่างแปรงฟันหรือทำธุระส่วนตัว กระดาษผลิตจากต้นไม้ควร ใช้ทั้ง 2 หน้าและลดการใช้ให้น้อยลง”**** ผู้ประกอบการสามารถติดตามการดำเนินการอนุญาตโรงงาน ผ่านทาง website ได้ที่นี่****


นับแต่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2554
 
 
 
 
 

ลำดับที่ผู้ดำรงตำแหน่งระยะเวลาดำรงตำแหน่ง
ชื่อสกุลเริ่มต้นสิ้นสุด
1พล.ต.ม.ล.อภิรุมชุมสาย24852487
2พล.ต.พระยาสรกิจพิศาล 24872489
3ม.จ. สิทธยากรวรวรรณ24892497
4นายประวัติสุขุม24972500
5พล.ต.จำรูญวีณะคุปต์25002501
6นาวาตรีหยู่ทองเวส25012503
7นายสอาดมีชูธน25032510
8นายอุดมศักดิ์ภาสะวณิช25102522
9นายวีระสุสังกรกาญจน์25222525
10นายวิสิทธิ์น้อยพันธุ์25252527
11นายพิศาลคงสำราญ25272527
12นายจำนงค์พนัสจุฑาบูลย์25272528
13นายพิศาลคงสำราญ25282531
14นายยิ่งยงศรีทอง25312534
15นายปรีชาอรรถวิภัชน์25342536
16นายมนัสสุขสมาน25362538
17นายเทียรเมฆานนท์ชัย25382543
18นางสาวกัญญาสินสกุล25432544
19นายวิระมาวิจักขณ์25442546
20นายเรืองศักดิ์งามสมภาค25462547
21นายอิสสระโชติบุรการ25472549
22นายรัชดาสิงคาลวณิช25492552
23นายวิฑูรย์สิมะโชคดี25522553
24นายประพัฒน์วนาพิทักษ์25532554
25นายอาทิตย์วุฒิคะโร25542555
26นายประพัฒน์วนาพิทักษ์25552556
27นายณัฐพลณัฏฐสมบูรณ์25562557
28นายพสุโลหารชุน25572559
29นายมงคล พฤกษ์วัฒนา25592561
30นายทองชัยชวลิตพิเชฐ25612562
31นายประกอบวิวิธจินดา2562ปัจจุบัน