!!!โปรดอย่าหลงเชื่อคำโฆษณาแอบอ้างใดๆ ว่ามีแนวข้อสอบที่ใช้ในการสอบเข้ารับราชการสังกัดกรมโรงงานอุตสาหกรรม!!!**** ขอเชิญโรงงานที่สนใจ สมัครเข้าร่วมโครงการ 3Rs-Diw ประจำปี พ.ศ. 2563 ศึกษารายละเอียดได้ที่ Facebook fanpage : 3Rs-Diw2563**** กรมโรงงานอุตสาหกรรม เชิญชวนประชาชน ลด ละ เลิกเหล้าในช่วงเข้าพรรษา**** "ขอเชิญผู้ประกอบกิจการโรงงานอุตสาหกรรมสมัครเข้าร่วมโครงการ CSR-DIW ประจำปี พ.ศ. 2563 ศึกษารายละเอียดได้ที่ http://ecocenter.diw.go.th/csr หรือ โทร. 0 2763 2828 ต่อ 3213" **** เชิญผู้ประกอบการอุตสาหกรรมที่สนใจสมัครเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรบุคลากรเฉพาะด้านความความรับผิดชอบต่อสังคมประจำโรงงาน จัดอบรมโดยสถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ ได้ที่ https://www.masci.or.th/csr_2563 หรือโทร 0 2617 1727 ต่อ 814-815**** “คณะกรรมการประหยัดการใช้พลังงาน น้ำ และกระดาษของกรมโรงงานอุตสาหกรรม ขอเชิญชวนให้ทุกท่านร่วมกันประหยัดพลังงาน น้ำ และกระดาษด้วยวิธีง่าย ๆ อย่างการเดินขึ้นลงบันไดแทนการใช้ลิฟท์ ปิดไฟและเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกครั้งเมื่อไม่ใช้งาน ปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศที่ 25-26 องศา อย่านำของร้อนไปแช่ในตู้เย็น ผู้ที่มีรถยนต์ควรเติมลมยางให้พอดี หมั่นเช็คเครื่องยนต์อย่างสม่ำเสมอ ทางเดียวกันไปด้วยกันก็ช่วยประหยัดได้ น้ำสำคัญกับการใช้ชีวิตควรปิดน้ำระหว่างแปรงฟันหรือทำธุระส่วนตัว กระดาษผลิตจากต้นไม้ควร ใช้ทั้ง 2 หน้าและลดการใช้ให้น้อยลง”**** ศูนย์บริการสารพันทันใจ เปิดให้บริการในวันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 08.30-16.30 น. และ วันเสาร์เวลา 08.30-12.00 น.**** ผู้ประกอบการสามารถติดตามการดำเนินการอนุญาตโรงงาน ผ่านทาง website ได้ที่นี่****


นับแต่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2554
 
 
 
 
 

คำถามที่พบบ่อย FAQ

ถาม-ตอบ สำนักงานทะเบียนเครื่องจักรกลาง

คำถาม     การจดทะเบียนกรรมสิทธิ์เครื่องจักร ทำได้อย่างไร ?

ตอบ     ทำได้โดยต้องเป็นเครื่องจักรที่เข้าประเภทกิจการอุตสาหกรรม 107 ประเภทที่สามารถจดทะเบียนได้ และมีสถานที่ติดตั้งแน่นอน ให้ผู้ที่เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์เครื่องจักร มีหลักฐานแสดงกรรมสิทธิ์ เข้าประเภทกิจการอุตสาหกรรม 107 ประเภทจดทะเบียนได้ และนำมายื่นขอจดทะเบียนกรรมสิทธิ์เครื่องจักร กับสำนักงานทะเบียนเครื่องจักรกลาง หรือสำนักงานทะเบียนเครื่องจักรประจำจังหวัด

คำถาม     ถือกรรมสิทธิ์ มีได้กี่กรณี ใครถือกรรมสิทธิ์เครื่องจักรได้บ้าง ?

ตอบ     3 กรณี คือ บุคคลธรรมดา นิติบุคคล และ กลุ่มบุคคล

คำถาม     โรงงานบางแห่งเช่นโรงสีข้าวไม่มีเลขที่โรงงานออกทะเบียนเครื่องจักรโดยไม่มีบ้านเลขที่โรงงาน ได้หรือไม่ ?

ตอบ     ออกให้ได้โดยใช้เอกสารของทางราชการอย่างใดอย่างหนึ่ง เช่นโฉนดที่ดิน น/ส 3 เอกสารสิทธิ์ที่ดิน

คำถาม     เครื่องจักรเก่าที่ใช้งานอยู่สามารถจดทะเบียนได้หรือไม่ และเมื่อใบทะเบียนฯได้แล้วต้องต่ออายุหรือไม่ ?

ตอบ     - ใบทะเบียนเราเรียกเป็นภาษาทางการคือ หนังสือสำคัญแสดงการจดทะเบียนกรรมสิทธิ์เครื่องจักร เครื่องจักรไม่ว่าเก่า หรือ ซื้อมาใหม่เมื่อชำระเงินครบแล้วเราเป็นเจ้าของสามารถจดทะเบียนฯได้
- หนังสือสำคัญแสดงการจดทะเบียนกรรมสิทธิ์เครื่องจักรไม่มีหมดอายุใช้ได้ตลอดไปจนเครื่องจักรหมดสภาพ ให้นำหนังสือนั้น ไปยกเลิก การจดทะเบียนได้เสมอ

คำถาม     กรณีใบเสร็จรับเงินซื้อเครื่องจักรหายเนื่องจากซื้อเครื่องจักรมานานแล้วจะให้หลักฐานอื่นในการดำเนินการ จดทะเบียนเครื่องจักรได้หรือไม่ต้องดำเนินการอย่างไร ?

ตอบ     กรณีแรก เครื่องจักรใหม่ให้ติดต่อผู้ขายขอให้ออกหนังสือรับรองการขายเครื่องจักร
กรณีที่สอง เครื่องจักรที่ซื้อมาใช้งานเกินกว่า 5 ปี ให้ใช้หลักฐานการแจ้งความโดยระบุชื่อเครื่องจักรที่ไม่มีหลักฐานกรรมสิทธิ์

คำถาม     บุคคลธรรมดาไม่มีชื่อโรงงานจะออกทะเบียนเครื่องจักรได้หรือไม่ ถ้าออกได้จะกรอกชื่อสถาน ที่ตั้งเครื่องจักรว่าอะไร ?

ตอบ     ออกให้ได้หากไม่มีชื่อสถานที่ตั้งเครื่องจักรไม่ต้องระบุชื่อสถานที่ตั้งเครื่องจักร