หน้าหลัก

รายชื่อผู้เข้าร่วมสัมมนา สำหรับผู้ประกอบการ

รุ่นที่ 4 วันที่ 27 พฤศจิกายน 2560 โรงแรมแอมบาสเดอร์ จังหวัดชลบุรี

 
ลำดับที่
ชื่อ-นามสกุล
ตำแหน่ง
หน่วยงาน
นายธีระ แป้นงาม Import-Export Supervisor บริษัท ไทย เอ็นโอเค จำกัด
นางศาตนาถ รุจิโรจน์กุล เจ้าหน้าที่จัดซื้อ บริษัท เอเซีย เชมัย (ไทยแลนด์) จำกัด
นายสักกยศ พยุงสุวรรณ ผู้ปฏิบัติงานประจำระบบการจัดการมลพิษกากอุตสาหกรรม บจก.ไทยซัมมิท พีเค คอร์ปอเรชั่น
นายธนเดช วณิชกิจ ผู้ปฏิบัติงานประจำระบบการจัดการมลพิษกากอุตสาหกรรม บจก.ไทยซัมมิท พีเค คอร์ปอเรชั่น
นางสาวชยาศิริณภ์ แสนเปา QHSE Supervisor บริษัท ฟูเบิร์ก อินดัสเตรียล (ประเทศไทย) จำกัด
นางสาวสุทธาวรรณ จันดา เจ้าหน้าที่สิ่งแวดล้อม บริษัท เอเชียแปซิฟิกกลาส จำกัด
นางสาวกรวรา บุตรนามรักษ์ Legal Officer บริษัท ไว้ท์กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
ว่าที่ร้อยตรี ดร. กรชวัล ไชยหงษ์พาณิชกุล ประธานกรรมการผู้จัดการ บริษัท ภัทรเอเชียบิลดิ้ง จำกัด
ดร. วราวุธ พันธ์บุญมี ประธานกรรมการผู้จัดการ บริษัท ยูเค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ ซัพพลาย จำกัด
เบญจพร รินทรานุรักษ์ safety&Environment staff บริษัท อันเด็น (ประเทศไทย) จำกัด
นายณรงค์กร กลิ่นเอี่ยม ผู้ชำนาญการ บ.อาร์ซีไอ แล็บสแกน จำกัด
นายโกวิทย์ สิ่วลือ ผู้จัดการแผนกใบอนุญาตและพิธีการ บ.วีเอส เคม(1970) จำกัด
อิสราภรณ์ บุญเลิศ ผู้จัดการฝ่ายกฎหมาย บริษัท แฮงคี้ แพงคี้ ทอยส์ (ประเทศไทย) จำกัด
ว่าที่เรือเอกหญิง ธิดารัตน์ นทีพายัพทิศ SHE Assistant Manager บริษัท ไทยสตีลเคเบิล จำกัด (มหาชน)
Jittakorn Jitjaroon Asst Facility Manager CBI(THAILAND)
อุมาพร แก้วเกิด เจ้าหน้าที่บัญชี บริษัท ลิเดีย ออยล์ (ประเทศไทย) จำกัด
นายปิยะวัฒน์ มั่นคงประยูร เจ้าหน้าที่ฝ่ายการตลาด บริษัท ลิเดีย ออยล์ (ประเทศไทย) จำกัด
นาย พันแสน แท่งทอง ผู้จัดการ บริษัท พี ดับเบิ้ลยู เค แท่งทอง กรุ๊ป จำกัด
นิภาพร ทองคำ ISO Supervisor บริษัทเอเซียน มารูอิชิ (ประเทศไทย) จำกัด
นางสาววธูสิริ สกุลกิตติวัฒน์ ผู้จัดการฝ่ายสำนักประธานกรรมการ บริษัท ผลิตภัณฑ์คอนกรีตชลบุรี จำกัด(มหาชน)
นายณรา แสงสง่าศรี ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป บริษัท ผลิตภัณฑ์คอนกรีตชลบุรี จำกัด(มหาชน)
นางวนิภา ถมยา Admin Manager บริษัท ไซทามะ ขิขิ (ประเทศไทย) จำกัด
นายวรศักดิ์ ศิวะเปล่งรัศมี ผู้จัดการส่วนเดินเครื่อง บริษัท บ้านโป่งยูทิลิตี้ จำกัด
นาย วรินทร แท่งทอง เจ้าหน้าที่บัญชี บริษัท พี ดับเบิ้ลยู เค แท่งทอง กรุ๊ป จำกัด
ธีรวัฒน์ อินทิพย์ ผจก.แผนกบริหารทรัพยากรมนุษย์ บริษัท นิปปอน คอนโป (ประเทศไทย) จำกัด
วราภรณ์ เขียนนา Senior Officer บริษัท นิปปอน คอนโป (ประเทศไทย) จำกัด
พรรณภา เทศศรี Senior Officer บริษัท นิปปอน คอนโป (ประเทศไทย) จำกัด
นาย ชำรณ น้อยวิบล ผู้จัดการทั่วไป บริษัท เนคเทค เพ็ทฟู๊ด จำกัด
นาย ชัยวัมน์ ยศสมบูรณ์กุล หัวหน้าแผนกผลิต บริษัท เนคเทค เพ็ทฟู๊ด จำกัด
สมเกียรติ ขัมภรัตน์ เจ้าหน้าที่สิ่งแวดล้อม บริษัท อินเตอร์คอนทิเนนทัล จิวเวลเลอรี่ แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด (มหาชน)
มณีวรรณ สักขัน HR&Admin Supervisor บริษัท อินเตอร์คอนทิเนนทัล จิวเวลเลอรี่ แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด (มหาชน)
คุณณัฐนนท์ ตึ้งเจริญชัยกุล รองผู้จัดการโรงงาน บริษัท แอร์โปรดัคส์อินดัสตรีย์ จำกัด
คุณนรินทร์ สียะ หัวหน้าแผนก QC บริษัท แอร์โปรดัคส์อินดัสตรีย์ จำกัด
นายโสภณ โททอง Senior safety officer บริษัท บูรพา พรอสเพอร์ จำกัด
นางสาวชัญญานัช เศรษฐ์ธนันภัทร เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย บริษัท สยาม ฟูโกกุ จำกัด สำนักงานใหญ่
นางสาวอุ้มพร แก้วพร เจ้าหน้าที่บุคคล บริษัท สยาม ฟูโกกุ จำกัด สำนักงานใหญ่
นุดี จันทร์อุ่น เจ้าหน้าที่นำเข้า-ส่งออก บริษัท ไทย เอ็นโอเค
รัตน์สุดา มิตรภานนท์ เจ้าหน้าที่นำเข้า-ส่งออก บริษัท ไทย เอ็นโอเค
จิดาภา บรรหาญพิทักษ์ เจ้าหน้าที่นำเข้า-ส่งออก บริษัท ไทย เอ็นโอเค
นายธรรศวัจน์ ลือสุขประเสริฐ ผู้บริหาร บริษัท เบิกฤกษ์ โรสติ้ง จำกัด
นางกิตติ์ชญา ลือสุขประเสริฐ ผู้จัดการโรงงาน บริษัท เบิกฤกษ์ โรสติ้ง จำกัด
นายเจมส์ศักดิ์ กันยสุด ผู้จัดการฝ่ายบุคคลและบัญชี บริษัท เอสเค เมโดฮ์ (ประเทศไทย) จำกัด
นายวุฒิชัย ไพบูลย์สมบัติ เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยระดับวิชาชีพ อาวุโส บริษัท โอพีเอส ออยฟิลล์ เซอร์วิส (ไทยแลนด์) จำกัด
พัชรินทร์ อุ่นสมัย Safety Officer บริษัท อิโตะ ไทย เมททัล เวิร์ค จำกัด
น.ส.วารุณี อินทรีหาญ HSE บริษัท พ้อตเตอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด
นางสาวเพ็ญโพยม ชัยจันทร์ดี เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยวิชาชีพ บริษัทนิฮอน พลาสท์(ไทยแลนด์)จำกัด
นายสธน ทรัพย์รุ่งเรือง วิศวกรฝ่ายควบคุมและวางแผน บริษัท เอสเค เมโดฮ์ (ประเทศไทย) จำกัด
นายวิทยา สมศรี จป.วิชาชีพ บริษัท อินฟินิตี้ พาร์ท จำกัด
จ.ส.อ.ไพบูลย์ มากรักษา หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง เทศบาลตำบลบ้านซ่อง
ว่าที่ ร.ต.สมเจตน์ เลิศศิริ ผู้อำนวยการกองช่าง เทศบาลตำบลบ้านซ่อง
วนิดา วรพิทยาฤกษ์ ผจก.สิ่งแวดล้อมฯ บริษัท อัคคีปราการ จำกัด (มหาชน)
วันทนา ศิริกุล หัวหน้าแผนกวิชาการสิ่งแวดล้อม บริษัท อัคคีปราการ จำกัด (มหาชน)
ขวัญฤทัย ไพจำพล เจ้าหน้าที่บุคคลและธุรการ บริษัท ชิโยดะ อินทิเกร (ประเทศไทย) จำกัด
เมธารัตน์ เขียวจรูญ เจ้าหน้าที่จป.วิชาชีพ บริษัท ชิโยดะ อินทิเกร (ประเทศไทย) จำกัด
สุดารัตน์ เดชศิริ เจ้าหน้าที่ระบบISO บริษัท ชิโยดะ อินทิเกร (ประเทศไทย) จำกัด
อัมพร ฉิมพลี MR UACJ Extrusion (Thailand) Co.,Ltd.
จริยา สุวรรณชาติ จป.ว UACJ Extrusion (Thailand) Co.,Ltd.
นางสาวธิดารัตน์ เสี่ยมแหลม Environment Specialist บริษัท จี เจ สตีล จำกัด (มหาชน)
นายชนวีร์ สามัญ สถาปนิกปฏิบัติการ สำนักงานเทศบาลนครสมุทรปราการ
นายภูมิพัฒน์ แก้วเกตุ หัวหน้าฝ่ายควบคุมอาคารและผังเมือง สำนักงานเทศบาลนครสมุทรปราการ
นายโสภณ ทรัพย์รุ่งโรจน์ เจ้าหน้าที่แผนกโครงการ บริษัท อลูคอน จำกัด ( มหาชน )
นางสาวทิพยาภรณ์ อรรถประจง เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระกับวิชาชีพ บริษัท เอสเอ็มที อินดัสตรี้ส์ จำกัด
นางสาวสุพัตรา ทันถากิจ เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยระดับวิชาชีพ บริษัทไดเซล เซฟตี้ ซีสเต็มส์ (ประเทศไทย)จำกัด