หน้าหลัก

รายชื่อผู้เข้าร่วมสัมมนา สำหรับผู้ประกอบการ

รุ่นที่ 1 วันที่ 9 พฤศจิกายน 2560 โรงแรมฮอลิเดย์การ์เด้น จังหวัดเชียงใหม่

 
ลำดับที่
ชื่อ-นามสกุล
ตำแหน่ง
หน่วยงาน
นางสาวศรีกาย วงศ์รักษ์ เจ้าของผู้จัดการ ห้องเย็นพรเจริญพืชผล