หน้าหลัก

สำหรับผู้ประกอบการ

- หนังสือเชิญสัมมนา

- กำหนดการสัมมนา


ลงทะเบียน

รุ่นที่ 1 วันที่ 9 พฤศจิกายน 2560 โรงแรมฮอลิเดย์การ์เด้น จังหวัดเชียงใหม่
รุ่นที่ 2 วันที่ 13 พฤศจิกายน 2560 โรงแรมริเวอร์วิว เพลส จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
รุ่นที่ 3 วันที่ 20 พฤศจิกายน 2560 โรงแรมรายา แกรนด์ จังหวัดนครราชสีมา
รุ่นที่ 4 วันที่ 27 พฤศจิกายน 2560 โรงแรมแอมบาสเดอร์ จังหวัดชลบุรี


รายชื่อผู้เข้าร่วมสัมมนา

รุ่นที่ 1 วันที่ 9 พฤศจิกายน 2560 โรงแรมฮอลิเดย์การ์เด้น จังหวัดเชียงใหม่
รุ่นที่ 2 วันที่ 13 พฤศจิกายน 2560 โรงแรมริเวอร์วิว เพลส จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
รุ่นที่ 3 วันที่ 20 พฤศจิกายน 2560 โรงแรมรายา แกรนด์ จังหวัดนครราชสีมา
รุ่นที่ 4 วันที่ 27 พฤศจิกายน 2560 โรงแรมแอมบาสเดอร์ จังหวัดชลบุรี


 

กรณีที่ลงทะเบียนแล้วแต่ไม่สามารถเข้าร่วมการประชุมสัมมนาได้
ขอความกรุณาแจ้งที่ คุณสุกัญญา ภิรมย์ทอง 0 2202 4129