หน้าหลัก

 

  • ลงทะเบียนสำหรับเจ้าหน้าที่

  • ลงทะเบียนสำหรับผู้ประกอบการ

  • เอกสารประกอบการบรรยาย โครงการพัฒนาระบบศูนย์กลางข้อมูลโรงงานอุตสาหกรรมเอกสาร 1
    เอกสาร 2


  •  
    กรณีที่ลงทะเบียนแล้วแต่ไม่สามารถเข้าร่วมการประชุมสัมมนาได้
    ขอความกรุณาแจ้งที่ คุณสุกัญญา ภิรมย์ทอง 0 2202 4129