การสัมมนาโครงการการพัฒนาระบบการอนุญาตกากอุตสาหกรรม
เผยแพร่วิธีการใช้งานระบบการอนุญาตการจัดการวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว
ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์
วันศุกร์ที่ 24 สิงหาคม 2561 เวลา 08.30-15.00 น.
ณ ห้องประชุมบุษราคัม โรงแรมแอมบาสเดอร์ จังหวัดชลบุรี

หน้าหลัก


 

1. หนังสือเชิญ

2. กำหนดการ

3. ลงทะเบียน

4. รายชื่อผู้ลงทะเบียน

5. แผนที่


 รับสมัครถึงวันพฤหัสบดีที่ 23 สิงหาคม 2561