ขอเชิญเข้าร่วมงานเปิดตัว "การอนุญาตกากอุตสาหกรรมยุค 4.0 "
วันอังคารที่ 22 พฤษภาคม 2561 เวลา 09.30-11.00 น.
ณ ห้องประชุม Meeting Room 3-4 ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ กรุงเทพมหานคร

หน้าหลัก


 

1. หนังสือเชิญ

2. กำหนดการ

3. รายชื่อผู้ลงทะเบียน