การสัมมนาวิชาการ
"SMART Factory สู่การพัฒนาอุตสาหกรรมอย่างยั่งยืน"
วันที่ 7 - 8 มิถุนายน 2561
ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพมหานคร

หน้าหลัก

 

1. หนังสือเชิญ

2. กำหนดการ

3. ลงทะเบียน