"โครงการนำร่องการจัดทำทำเนียบการปลดปล่อยและเคลื่อนย้ายมลพิษ"
จังหวัดชลบุรี
วันพฤหัสบดีที่ 14 ธันวาคม 2560 ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์
สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง จังหวัดชลบุรี

วันศุกร์ที่ 15 ธันวาคม 2560 ณ ห้องประชุม A300
สถาบันไทยเยอรมันนิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร จังหวัดชลบุรี

หน้าหลัก

รายชื่อผู้เข้าร่วมสัมมนา