ขอเชิญเข้าร่วมการสัมมนาวิชาการ Factory 4.0 สู่อนาคตอุตสาหกรรมไทย
วันที่ 6-7 มิถุนายน 2562
ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กทม.

หน้าหลัก


 

1. หนังสือเชิญ

2. กำหนดการ

3. ลงทะเบียน