การบรรยาย เรื่อง ยุทธศาสตร์สมาร์ทแมนูแฟคเจอริ่งของภาครัฐ (Government Strategy for Smart Manufacturing) ในงานนิทรรศการ Maintenance & Resilience ASIA 2019 (MRA2019)
วันที่ 2 ตุลาคม 2562 เวลา 10.20 - 11.00 น.
ณ ห้อง Conference Room 100/1 (SM) ฮอลล์ 100
ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพมหานคร

หน้าหลัก


 

1. หนังสือเชิญ

2. กำหนดการ

3. รายละเอียด

4. แผ่นพับ

5. ลงทะเบียน


 หมายเหตุ : สนใจข้อมูลเพิ่มเติม https://asia.maintenance-resilience.com
                                                 อีเมล amit.r@exposis.co.th โทร 02 559 0856 – 8