สมัครสถานประกอบการอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อมประเภทฟอกย้อมและสิ่งทอ เยื่อกระดาษ ชา กาแฟ และเครื่องดื่ม
หรือผู้ที่สนใจเข้าร่วมสัมมนาโครงการนวัตกรรมเทคโนโลยี
การบำบัดสีในน้ำทิ้งอุตสาหกรรม
วันที่ 17 มกราคม 2561 เวลา 08.30-15.00 น.
ณ ห้องกษัตริย์ศึก โรงแรมเดอะทวิน ทาวเวอร์ โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

หน้าหลัก

 

1. ใบสมัครเข้าร่วมสัมมนา

2. แบบตอบรับ

3. สถานที่จัดสัมมนา

4. ลงทะเบียน

5. รายชื่อผู้ลงทะเบียน