การปฏิบัติการเกี่ยวกับการหารือวัตถุอันตราย
วันอังคารที่ 19 กันยายน 2560 เวลา 08.30 - 12.00 น.
ณ ห้องประชุม 509 ชั้น 5 อาคารกรมโรงงานอุตสาหกรรม

หน้าหลัก

 

1. หนังสือเชิญเข้าร่วมประชุม

2. กำหนดการ

3. ลงทะเบียน

4. รายชื่อผู้ลงทะเบียน


 
ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมอย่างเป็นทางการวันจันทร์ที่ 18 ก.ย. เวลา 13.00 น.