รายชื่อโรงงานที่ต้องประเมินความเสี่ยง   ประเภทโรงงานลำดับที่ 43(1)

ลำดับเลขทะเบียนโรงงานชื่อโรงงานประกอบกิจการ เลขที่หมู่ ซอยถนนตำบลอำเภอจังหวัด โทรศัพท์ประเภทเงินทุนคนงานแรงม้า
1 3-43(1)-1/16 บริษัท คอกเชค เคมิเคิล อินดัสทรี่ จำกัด ทำน้ำยากำจัดยุง และยากันยุงชนิดจุด 366      บางแค  บางแค บางแค กรุงเทพมหานคร   04301     51 242.02
2 3-43(1)-1/43 บริษัท เดชาอุตสาหกรรมและพาณิชยกิจ จำกัด ผลิตปุ๋ย ยาฆ่าแมลง เคมีการเกษตร ยารักษาโรคพืช และยาปราบวัชชพืช 101  บ้านแสมดำ  พระรามที่ 2  แสมดำ บางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 8955998  04301   353,000,000  22 27.58
3 น.43(1)-4/35 บริษัท สหภัณฑ์ส่งเสริมการเกษตร จำกัด ผลิตปุ๋ยเคมียากำจัดโรคพืชและสารเคมีที่ใช้ในการเกษตร 19725  14    เสรีไทย  มีนบุรี มีนบุรี กรุงเทพมหานคร 02-9199191-3  04301      .00
4 3-43(1)-1/13สป บริษัท ที.เจ.ซี.เคมี จำกัด ผลิตยาปราบศัตรูพืชและยากำจัดโรคพืช 185    สุขุมวิท  บางปูใหม่ เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ 3239146  04301   623,936,377  45 1,441.83
5 3-43(1)-1/18สป บริษัท ไทยเซ็นทรัลเคมี จำกัด (มหาชน) ผลิตปุ๋ยเคมี 284    สุขสวัสดิ์  ปากคลองบางปลากด พระสมุทรเจดีย์ สมุทรปราการ   04301   291,150,000  56 20,419.95
6 3-43(1)-1/30สป บริษัท สยามเฆมี จำกัด(มหาชน) ทำปุ๋ยเคมีโพลีฟอสเฟต ได้เดือนละ 600 ตัน 196    สุขสวัสดิ์  ปากคลองบางปลากด พระสมุทรเจดีย์ สมุทรปราการ 4258036  04301   1,744,109  24 92.00
7 จ3-43(1)-1/46สป ห้างหุ้นส่วนจำกัด ฟิสิโอโพลีเทรดส์ ผลิตอาหารเสริมบำรุงพืช และผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดสำหรับคอกปศุสัตว์ 898/3  15  เทพารักษ์  บางเสาธง บางเสาธง สมุทรปราการ 01-8012805  04301   6,450,000  4 6.66
8 จ3-43(1)-15/51สป บริษัท กฤษณามาร์เก็ตติ้ง จำกัด ผลิตแบ่งบรรจุและเก็บรักษาปุ๋ยหรือสารป้องกันหรือกำจัดศัตรูพืช 899/49  15  ไทยประกัน  เทพารักษ์  บางเสาธง บางเสาธง สมุทรปราการ   04301   10,000,000  10 11.00
9 น.43(1)-1/34 บริษัท ซุพพีเรียร์ เคมีอุตสาหกรรม (ปทท.) จำกัด ปุ๋ยและยาปราศัตรูพืช 608    สุขุมวิท  แพรกษา เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ 0 2323 1877-8  04301   12,000,000  49 110.76
10 น.43(1)-1/37 บริษัท โฟโมไทย คอร์ปอเรชั่น จำกัด สารควบคุมการเจริญเติบโตของพืชและสารป้องกันหรือกำจัดศัตรูพืช 383      สุขุมวิท  แพรกษา เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ 0 2324 0444  04301   24,000,000  113 .00
11 น.นป.43(1)-1/43 บริษัท ไบเออร์ไทย จำกัด ผสมและแบ่งบรรจุปุ๋ยสารปราบศัตรูพืชและสัตว์สารปราบแมลงโดยไม่มีกระบวนการทางเคมีและผลิตสารสังเคราะห์จากโพลีออล(POLYOL) 239  สุขุมวิท  แพรกษา เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ 02-3239681  04301      .00
12 น.สป.43(1)-1/47 บริษัท สแตนดาร์ด รีแพคเกอร์ จำกัด ผลิตและแบ่งบรรจุยาป้องกันกำจัดศัตรูพืชและปุ๋ยเกล็ด 822/2  14  สุขุมวิท  แพรกษา เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ 02-7106575  04301   21,600,000  20 .00
13 น.สป.43(1)-1/49 บริษัท เคมแฟค จำกัด ผลิตและแบ่งบรรจุเคมีภัณฑ์ทางการเกษตร 990    พัฒนา 3  บางปูใหม่ เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ   04301      455.50
14 น.สป.43(1)-1/51 บริษัท เอ็กซตร้า อโกรเคมีคอล จำกัด ผสม แบ่งบรรจุ เก็บรักษาปุ๋ย และสารป้องกันหรือกำจัดศัตรูพืช 906 นิคมอุตสาหกรรมบางปู  11 บี  สุขุมวิท  แพรกษา เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ   04301     55 267.04
15 น.นป.43(1)-1/52 บริษัท แอทลาส อโกรเทรด จำกัด ผสมแบ่งบรรจุเก็บรักษาปุ๋ยและสารป้องกันหรือกำจัดศัตรูพืช 261/30-31    แพรกษา เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ 0-2312-1051  04301      .00
16 น.สป.43(1)-1/54 บริษัท เพ็นต้าเคมี จำกัด ผลิตและแบ่งบรรจุยาฆ่าแมลง สารป้องกันและรักษาโรคสำหรับพืช สารกำจัดวัชพืช ปุ๋ยเคมี ยาปราบศัตรูพืช ยาบำรุงพืช 822/2 นิคมอุตสาหกรรมบางปู  14 บี  สุขุมวิท  แพรกษา เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ   04301     24 15.00
17 น.สป.43(1)-1/55 บริษัท พาโตครอป แคร์ จำกัด ผลิตยาปราบศัตรูพืช 569/1  12บีนิคมอุตสาหกรรมบางปู  สุขุมวิท  แพรกษา เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ 02-3240188  04301   50,000,000  7 93.90
18 น.43(1)-2/37 บริษัท พาโตเคมีอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) ผลิตยาปราบศัตรูพืช 569 นิคมอุตสาหกรรมบางปู  12บี  สุขุมวิท  แพรกษา เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ   04301      .00
19 น.นป.43(1)-2/54 บริษัท ฟอร์เวิร์ด (ประเทศไทย 1989) จำกัด เก็บรักษาและผสมแบ่งบรรจุสารป้องกันหรือกำจัดศัตรูพืชและปุ๋ย         แพรกษา เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ   04301      .00
20 น.นป.43(1)-2/55 บริษัท สตรอง ครอป อินเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด ผลิตผลิตภัณฑ์ชีวภาพด้านการเกษตร 269/4  4ซี  พัฒนา3  แพรกษา เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ 027093589  04301      .00
21 น.สป.43(1)-3/54 บริษัท ไฮพลัส จำกัด ผลิตผสมปรุงแต่งและแบ่งบรรจุสารป้องกันหรือกำจัดศัตรูพืชสารควบคุมการเจริญเติบโตของพืชปุ๋ยและธาตุอาหารพืช         แพรกษา เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ   04301   5,000,000  30 168.80
22 น.นป.43(1)-3/55 บริษัท แน็ป นิวตริซายส์ จำกัด ผลิตธาตุอาหารเสริมสำหรับพืช         แพรกษา เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ   04301      662.00
23 น.43(1)-8/35 บริษัท แอ็กโกร (ประเทศไทย) จำกัด ปุ๋ยและยาปราบศัตรูพืช 302  พัฒนาการ3  แพรกษา เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ 0 2324 0515-6  04301   259,300,000  57 987.70
24 จ3-43(1)-1/44นบ บริษัท นนท์ทรีเซีย จำกัด ผลิตสารป้องกันหรือกำจัดศัตรูพืช 73/4    จันทร์ทองเอี่ยม  บางรักพัฒนา บางบัวทอง นนทบุรี   04301   4,000,000  6 246.50
25 จ3-43(1)-2/40นบ บริษัท นิริน อินเตอร์เทรด จำกัด ทำและแบ่งบรรจุสารป้องกันศัตรูพืชและปุ๋ย 24/28  ไทรน้อย-ลากฆ้อน  บางกรวย-ไทรน้อย  ไทรน้อย ไทรน้อย นนทบุรี 01-9354089  04301   3,550,000  9 5.05
26 จ3-43(1)-9/59นบ บริษัท อังธนา ดีล จำกัด ผลิตปุ่ยเคมีธาตุอาหารเสริมพืช (ปุ๋ยน้ำ), น้ำส้มยาง (Acetic Acid),ยาเร่งน้ำยาง,สารบำรุงรักษาหน้ายาง,ยาทาหน้ายาง 29/95    สาย 345  ลำโพ บางบัวทอง นนทบุรี   04301   1,000,000  5 36.54
27 จ3-43(1)-15/52นบ บริษัท ซิตโต้ (ประเทศไทย) จำกัด เกี่ยวกับปุ๋ยและสารกำจัดศัตรูพืช 72/79  พระแม่มหาการุณ  ติวานนท์  บ้านใหม่ ปากเกร็ด นนทบุรี   04301   245,000,000  20 75.50
28 จ3-43(1)-35/51นบ บริษัท เอสทีม อินเตอร์เทรด จำกัด ผลิตและแบ่งบรรจุปุ๋ยและธาตุอาหารเสริมทางใบ ฮอร์โมน พืช เคมีเกษตร เช่น สารกำจัดวัชพืช สารกำจัดแมลง สารกำจัดเชื้อรา 55/58  สาย 345  ลำโพ บางบัวทอง นนทบุรี   04301   30,000,000  23 14.00
29 จ3-43(1)-39/56นบ บริษัท เอสทีม อินเตอร์เทรด จำกัด เก็บรักษาผสม แบ่งบรรจุปุ๋ย อาหารเสริมพืช เก็บรักษา และแบ่งบรรจุสารป้องกันหรือกำจัด ศัตรูพืช พืช 99  10    ทางหลวงชนบทสาย นบ 3011  ไทรใหญ่ ไทรน้อย นนทบุรี   04301   73,000,000  27 61.00
30 จ3-43(1)-48/53นบ บริษัท นี โอ แกรนด์ จำกัด ผลิตและแบ่งบรรจุปุ๋ย ธาตุอาหารเสริมสำหรับพืช สารป้องกันและกำจัดศัตรูพืช 29/62    สาย 345  ลำโพ บางบัวทอง นนทบุรี   04301   24,000,000  13 22.81
31 จ3-43(1)-55/52นบ บริษัท เวท อะกริเทค จำกัด ผลิต ผสม แบ่งบรรจุปุ๋ย และสารป้องกันหรือกำจัดศัตรูพืช 55/27  ทางหลวงสาย 345  ลำโพ บางบัวทอง นนทบุรี   04301   12,697,400  9 81.68
32 3-43(1)-1/27ปท บริษัท อุตสาหกรรมกระดูกสัตว์ จำกัด ผลิตไดแคลเซี่ยมฟอสเฟท 27/1    พหลโยธิน  คลองหนึ่ง คลองหลวง ปทุมธานี 02-5168844  04301   2,500,000  4 154.57
33 3-43(1)-1/28ปท บริษัท ซาโกร (ประเทศไทย) จำกัด ผลิตและแบ่งบรรจุยาเคมีสำหรับป้องกันและกำจัดศัตรูพืช 6/3      บึงยี่โถ ธัญบุรี ปทุมธานี   04301   78,000,000  57 339.82
34 3-43(1)-1/32ปท บริษัท เอส.แอนด์.พี.ฟอร์มูเลเตอร์ จำกัด ผลิตและแบ่งบรรจุยาฆ่าแมลง 2/3    ชูชาติ (คลองสี่)  บึงยี่โถ ธัญบุรี ปทุมธานี 5771895  04301   3,000,000  31 32.00
35 จ3-43(1)-2/44ปท บริษัท ไบโอ มาสเตอร์ จำกัด ผลิตปุ๋ยเคมี สารป้องกันและกำจัดศัตรูพืช 105/4  สุขี 2  บางพูน-รังสิต  บางพูน เมืองปทุมธานี ปทุมธานี 02-5674933  04301   9,950,000  9 74.82
36 จ3-43(1)-2/58ปท บริษัท ยู อินเตอร์เทค จำกัด ผลิตปุ๋ยเคมีเพื่อการค้า 98/42    รังสิต-นครนายก  บึงน้ำรักษ์ ธัญบุรี ปทุมธานี 02-980155  04301   20,000,000  10 40.00
37 จ3-43(1)-3/37ปท บริษัท วี.ซี.เอส. อโกร เคม จำกัด ผสมปุ๋ย และผลิตปุ๋ยเคมี 2/8  มารวย    ลำไทร ลำลูกกา ปทุมธานี 5631363  04301   6,200,000  7 81.30
38 จ3-43(1)-7/47ปท บริษัท ศ.วัฒนาการเกษตร จำกัด ผสมและแบ่งบรรจุปุ๋ยเคมี 6/4      บ้านปทุม สามโคก ปทุมธานี 02-9798922  04301   5,000,000  20 20.25
39 จ3-43(1)-12/58ปท บริษัท เทค ซายน์ จำกัด ผลิตและแบ่งบรรจุปุ๋ยน้ำ,ผง,ธาตุรองเสริมพืช และแบ่งบรรจุยาฆ่าแมลงและยาป้องกันกำจัดโรคพืช ยาฆ่าคุมหญ้า โฉนดที่ดิน เลขที่ 13168      ท้ายเกาะ สามโคก ปทุมธานี 081-499-1889  04301   29,000,000  12 55.00
40 จ3-43(1)-15/54ปท บริษัท ท็อป คลาส เคมีคอล จำกัด ผสมสารเคมี สารกำจัดวัชพืช กำจัดแมลง สารป้องกันเชื้อรา 11/1  เลียบคลองพระมหาโยธา  ระแหง ลาดหลุมแก้ว ปทุมธานี   04301   40,000,000  5 6.00
41 จ3-43(1)-21/54ปท บริษัท เอ็นแอนด์เอ็นเคมีคอล จำกัด ผสมสารเคมี สารกำจัดวัชพืช กำจัดแมลง สารป้องกันเชื้อรา 11/4    เลียบคลองพระมหาโยธา  ระแหง ลาดหลุมแก้ว ปทุมธานี   04301   22,000,000  9 6.00
42 จ3-43(1)-21/58ปท บริษัท เอเอเอ อกริเทค แอนด์ อควาคัลเจอร์ (ประเทศไทย) จำกัด ผสมและแบ่งบรรจุปุ๋ยเคมี 27/44    เทศบาล6  บางโพธิ์เหนือ สามโคก ปทุมธานี   04301   1,820,000  6 26.00
43 จ3-43(1)-35/49ปท บริษัท ยู-อโกร จำกัด เกี่ยวกับปุ๋ย หรือสารป้องกัน หรือกำจัดศัตรูพีช หรือสัตว์ 13    เลียบคลองซอยที่ 5  บึงคำพร้อย ลำลูกกา ปทุมธานี   04301   3,600,000  7 29.00
44 จ3-43(1)-39/58ปท บริษัท เวสโก้เคมี ประเทศไทย จำกัด ผลิตปุ๋ยเคมี และปุ๋ยเคมีชนิดน้ำ 98/11  รังสิต-นครนายก  บึงน้ำรักษ์ ธัญบุรี ปทุมธานี   04301   20,000,000  15 87.50
45 จ3-43(1)-46/58ปท บริษัท เทพทัต อโกรเทรด จำกัด ผลิตปุ๋ยน้ำอินทรีย์ชีวภาพ 2/36       หน้าไม้ ลาดหลุมแก้ว ปทุมธานี   04301   12,750,000  4 57.18
46 จ3-43(1)-68/57ปท ห้างหุ้นส่วนจำกัด ธนา บลอซซั่ม ผสมและแบ่งบรรจุปุ๋ยเคมี 30/47  13      ลำลูกกา ลำลูกกา ปทุมธานี 086-6106270  04301   8,000,000  12 50.00
47 จ3-43(1)-69/57ปท ห้างหุ้นส่วนจำกัด ธนา บลอซซั่ม ผสมและแบ่งบรรจุปุ๋ยเคมี 30/45  13      ลำลูกกา ลำลูกกา ปทุมธานี 086-6106270  04301   8,000,000  12 50.00
48 จ3-43(1)-74/51ปท บริษัท ยู-อโกร จำกัด เกี่ยวกับปุ๋ย หรือสารป้องกันหรือกำจัดศัตรูพืช หรือสัตว์ 4/1      บึงคำพร้อย ลำลูกกา ปทุมธานี   04301   4,300,000  9 190.00
49 จ3-43(1)-77/53ปท บริษัท นีวาโกร จำกัด ผลิตปุ๋ยเคมี 32/13    เสนา-สามโคก  ท้ายเกาะ สามโคก ปทุมธานี   04301   1,000,000  12 47.00
50 จ3-43(1)-87/53ปท บริษัท อีโคแกรนด์ จำกัด เกี่ยวกับปุ๋ยเคมี 9/4  13      บึงทองหลาง ลำลูกกา ปทุมธานี   04301   4,000,000  4 4.00
51 จ3-43(1)-96/53ปท บริษัท วาย.วี.พี.เฟอร์ติไลเซอร์ จำกัด ผลิตปุ๋ยเคมี 36/2    สรงประภา  หลักหก เมืองปทุมธานี ปทุมธานี   04301   18,548,750  16 37.50
52 ศ3-43(1)-1/35ปท บริษัท อาท เคมิคัล (ประเทศไทย) จำกัด ผลิตยาฆ่าแมลง 60/87  19  เขตอุตสาหกรรมนวนคร  พหลโยธิน  คลองหนึ่ง คลองหลวง ปทุมธานี 5294285  04301   48,000,000  87 171.43
53 3-43(1)-1/42อย บริษัท ไทยเซ็นทรัลเคมี จำกัด (มหาชน) ผลิตปุ๋ยเคมี 50  นครหลวง-ภาชี  คลองสะแก นครหลวง พระนครศรีอยุธยา   04301   800,000,000  280 15,073.34
54 3-43(1)-1/44อย บริษัท เอ็ม.ดี.อินดัสทรี จำกัด ผลิต และบรรจุสารเคมีเกษตร 222      ชะแมบ วังน้อย พระนครศรีอยุธยา 035-721308-9  04301   15,000,000  12 55.00
55 3-43(1)-22/50อย บริษัท กรีนลีฟท์ จำกัด ผสมปุ๋ยเคมี ฮอร์โมนพืชและสารป้องกันกำจัดศัตรูพืช 99/8  พหลโยธิน  สนับทึบ วังน้อย พระนครศรีอยุธยา   04301   79,500,000  17 502.00
56 3-43(1)-36/57อย บริษัท ไอ ซี พี อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ผสมปุ๋ยเคมีและแบ่งบรรจุปุ๋ย โดยไม่มีกระบวนการทางเคมี 2/11      แม่ลา นครหลวง พระนครศรีอยุธยา   04301   320,500,000  17 3,202.00
57 ข3-43(1)-23/52อย บริษัท แกรนนูล่าร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด ผลิตปุ๋ยธาตุอาหารรองเสริมชนิดชนิดเม็ดของพืช 129/6-8  วังจุฬา วังน้อย พระนครศรีอยุธยา   04301   70,000,000  25 294.00
58 จ3-43(1)-1/42อย บริษัท อินเตอร์แนชั่นแนล เฟอติไลเซอร์ แอนด์ เคมีคอล อินดัสทรี จำกัด บดปุ๋ย และแบ่งบรรตุปุ๋ย ผสมปุ๋ย โดยไม่มีกระบวนการทางเคมี โฉนดที่ 9545 โฉนดที่ 8395    อยุธยา-นครหลวง  นครหลวง นครหลวง พระนครศรีอยุธยา   04301   103,547,547  32 375.00
59 จ3-43(1)-4/58อย บริษัท ซิโต เมริต จำกัด ผสมปุ๋ยเคมีและแบ่งบรรจุ โดยไม่มีกระบวนการทางเคมี 99/1    ภาชี-นครหลวง  บ่อโพง นครหลวง พระนครศรีอยุธยา   04301   2,500,000  28 83.97
60 จ3-43(1)-13/58อย นายวันชัย ตั้งจงจิตร เก็บรักษา หรือแบ่งบรรจุปุ๋ยโดยไม่มีกระบวนการทางเคมี 162      ปากจั่น นครหลวง พระนครศรีอยุธยา   04301   2,000,000  60 167.50
61 จ3-43(1)-13/59อย บริษัท เอ็มโร เอเชีย จำกัด ผลิตและจำหน่ายจุลินทรีย์ (อี เอ็ม) 111/9      ลำไทร วังน้อย พระนครศรีอยุธยา 035-740763  04301     4 44.22
62 จ3-43(1)-15/57อย บริษัท ยิบอินซอยและแย๊คส์ จำกัด ผสมปุ๋ยเคมีและแบ่งบรรจุปุ๋ย โดยไม่มีกระบวนการทางเคมี 168      นครหลวง นครหลวง พระนครศรีอยุธยา   04301   125,000,000  69 487.50
63 จ3-43(1)-24/57อย บริษัท ไอ ซี พี อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ผสมปุ๋ยเคมีและแบ่งบรรจุปุ๋ย โดยไม่มีกระบวนการทางเคมี 2/10      แม่ลา นครหลวง พระนครศรีอยุธยา   04301   656,000,000  22 493.10
64 จ3-43(1)-47/57อย บริษัท สิงห์เจริญเคมี จำกัด ผสมปุ๋ยเคมีและแบ่งบรรจุโดยไม่มีกระบวนการทางเคมี เก็บรักษาสารป้องกันหรือกำจัดศัตรูพืช 109    ท่าเรือ-อ่างทอง  บ้านร่อม ท่าเรือ พระนครศรีอยุธยา 081-9965057  04301   40,650,000  12 23.00
65 จ3-43(1)-51/58อย บริษัท เจ พี พี อะโกร (ประเทศไทย) จำกัด ผสมปุ๋ยเคมีและแบ่งบรรจุ โดยไม่มีกะบวนการทางเคมี 111/32    พหลโยธิน  ลำไทร วังน้อย พระนครศรีอยุธยา 035951180  04301   5,000,000  18 101.20
66 จ3-43(1)-31/58อท บริษัท ดั๊กอะโกร จำกัด ผสมและแบ่งบรรจุปุ๋ยเคมี 88  บ้านอิฐ เมืองอ่างทอง อ่างทอง   04301   8,700,000  10 50.00
67 3-43(1)-1/33ลบ บริษัท แอพพลายเค็ม (ประเทศไทย) จำกัด ผสมปุ๋ยเกร็ด ปุ๋ยน้ำ และอาหารเสริมพืช 705  10      ลำนารายณ์ ชัยบาดาล ลพบุรี 461915  04301   8,500,000  25 258.75
68 จ3-43(1)-6/58ลบ บริษัท บางกอก คอมโพส เฟอร์ทิไลเซอร์ จำกัด ผลิตปุ๋ยชีวภาพชนิดเม็ด 84      หนองยายโต๊ะ ชัยบาดาล ลพบุรี   04301   5,400,000  7 43.10
69 จ3-43(1)-4/44สบ บริษัท เพ็ญประสงค์ การเกษตร จำกัด ผลิตปปุ๋ยและสารปป้องกันกำจัดศัตรูพืชและสัตว์จากวัสดุธรรมชาติ   บ้านครัว บ้านหมอ สระบุรี 01 6205006  04301   2,000,000  9 42.45
70 จ3-43(1)-5/56สบ บริษัท ริช อะโกร ซายน์ จำกัด ทำและแบ่งบรรจุสารกำจัดศัตรูพืชหรือสัตว์ 138/1      มิตรภาพ มวกเหล็ก สระบุรี   04301   42,500,000  12 52.00
71 จ3-43(1)-6/56สบ บริษัท บีจี อะโกรเคม จำกัด ทำและแบ่งบรรจุสารกำจัดศัตรูพืชหรือสัตว์ 143  10      ตาลเดี่ยว แก่งคอย สระบุรี   04301   17,000,000  18 52.00
72 จ3-43(1)-16/55สบ ห้างหุ้นส่วนจำกัด 4ส.การเกษตร ผสมและแบ่งบรรจุปุ๋ยเคมีที่ไม่ได้ทำการผลิตโดยตรง 10      ไผ่ต่ำ หนองแค สระบุรี   04301   2,500,000  3 32.00
73 จ3-43(1)-20/48สบ บริษัท สี่ภาคการเกษตร จำกัด ผสมและแบ่งบรรจุปุ๋ยชนิดเม็ดและของเหลว 46/1  หน้าพระลาน-บ้านครัว  เขาวง พระพุทธบาท สระบุรี   04301   300,000  8 12.00
74 จ3-43(1)-37/53สบ บริษัท วิวัฒน์กสิกิจ จำกัด ผสมปุ๋ยเคมี 58/1      ม่วงหวาน หนองแซง สระบุรี   04301   16,500,000  9 57.50
75 จ3-43(1)-46/57สบ บริษัท อาโยม่า จำกัด ทำสารป้องกันหรือกำจัดศัตรูพืชหรือสัตว์โดยไม่ผ่านขบวนการทางเคมี โฉนดที่ดินเลขที่ 8474      พุแค เฉลิมพระเกียรติ สระบุรี   04301   52,000,000  43 122.03
76 จ3-43(1)-71/55สบ บริษัท ดีดี นาโนเทค จำกัด ผลิตปุ๋ยน้ำ ปุ๋ยน้ำจุลินทรีย์ชีวภาพ ปุ๋ยจุลินทรีย์ปั้นเม็ด 88/8    พหลโยธิน  นายาว พระพุทธบาท สระบุรี   04301   42,400,000  15 70.50
77 น.สบ.43(1)-1/56 บริษัท คอกเซค เคมิเคิล อินดัสทรี่ จำกัด ผลิตภัณฑ์ป้องกัน ไล่ กำจัดแมลงและพาหะนำโรค 38      โคกแย้ หนองแค สระบุรี   04301     34 359.89
78 จ3-43(1)-9/50ชบ บริษัท เวิลด์ไซน์ เคมีคอล จำกัด ผสมและบรรจุสารปราบศัตรูพืชและปุ๋ยเคมี     ท่าบุญมี เกาะจันทร์ ชลบุรี   04301   54,000,000  21 278.73
79 จ3-43(1)-5/59รย บริษัท ระยองป่าไม้ จำกัด ผลิตสารปรับปรุงดิน ที่ดิน น.ส.4 จ.เลขที่ 7496 เลขที่ดิน 15 หน้าสำรวจ 92      หนองไร่ ปลวกแดง ระยอง   04301   102,000,000  10 354.50
80 จ3-43(1)-16/59รย บริษัท บุญทวีสิน จำกัด ผลิตปุ๋ยแอมโมเนียมซัลเฟต โดยวิธีการทางกายภาพ เช่น ต้มระเหย 460/4      มะขามคู่ นิคมพัฒนา ระยอง 081-7234864  04301   6,500,000  12 440.00
81 จ3-43(1)-20/53รย บริษัท ชมัยพร เอนเตอร์ไพรส์ จำกัด ผลิตภัยฑ์ปุ๋ยหมัก 86/6    สาย 36   เชิงเนิน เมืองระยอง ระยอง 089-969611  04301   1,000,000  8 9.34
82 จ3-43(1)-20/58รย บัวพันล้าน การเกษตร ผลิตปุ่ยอินทรีย์ 64/6    ตาโรง  นาตาขวัญ เมืองระยอง ระยอง 081-8115985  04301   836,000  2 12.00
83 น.นพ.43(1)-1/58 บริษัท ปุ๋ย เอ็น เอฟ ซี จำกัด (มหาชน) ผลิตซื้อมาขายไปปุ๋ยเคมีทุกชนิดยิปซั่มแอมโมเนียแอมโมเนียน้ำกรดซัลฟูริก         มาบตาพุด เมืองระยอง ระยอง   04301      .00
84 จ3-43(1)-32/58ตร บริษัท บลูไดมอนด์ (ไทยแลนด์) จำกัด ผสมปุ๋ย 103/1      แสนตุ้ง เขาสมิง ตราด   04301   1,500,000  5 33.00
85 จ3-43(1)-34/53ตร บริษัท สวนอินดี จำกัด ผลิตปุ๋ย (อะตอมมิคนาโน) 172/1  สะตอ เขาสมิง ตราด 039-501094  04301   6,650,000  9 46.00
86 จ3-43(1)-38/55ตร นายสุทัศน์ เวชโชติ ทำปุ๊ยอินทรีย์อัดเม็ด 77/6      หนองเสม็ด เมืองตราด ตราด   04301   2,700,000  4 195.50
87 จ3-43(1)-23/48ฉช บริษัท ชาลี อินดัสตรีส์ จำกัด ผลิตปุ๋ยเคมี ชนิดทางใบและอาหารเสริมพืช ได้ปีละ 2,800 ตัน 62    ศุขประยูร  หนองตีนนก บ้านโพธิ์ ฉะเชิงเทรา   04301   40,000,000  26 124.00
88 จ3-43(1)-38/54ฉช บริษัท ชาลี เอสคิวเอ็ม (ประเทศไทย) จำกัด ผสมปรุงแต่งปุ๋ยทางใบ,อาหารเสริมพืช และผสมธาตุอาหารพืชชนิด   ศูขประยูร  หนองตีนนก บ้านโพธิ์ ฉะเชิงเทรา   04301   35,000,000  35 263.50
89 จ3-43(1)-39/49ฉช บริษัท โปรแฟค อินเตอร์เทรด จำกัด ผสม ปรุงแต่ง แบ่งบรรจุ เคมี , กำจัดศัตรูพืชหรือสัตว์ 10  วัดบางปลานัก-บ้านแขวงกลั่น  คลองเปรง เมืองฉะเชิงเทรา ฉะเชิงเทรา   04301   36,000,000  45 49.60
90 จ3-43(1)-41/49ฉช บริษัท ชาลี เอสคิวเอ็ม (ประเทศไทย) จำกัด ผสมปรุงแต่งปุ๋ยทางใบและอาหารเสริมพืชได้ปีละ 12,000 ตัน   ศุขประยูร  หนองตีนนก บ้านโพธิ์ ฉะเชิงเทรา   04301   52,000,000  40 263.50
91 จ3-43(1)-51/54ฉช บริษัท โกลเด้นเพลส เทรดดิ้ง (ประเทศไทย)จำกัด ผสม ปรุงแต่ง แบ่งบรรจุเคมี , กำจัดศัตรูพืชหรือสัตว์ 9/9      วังตะเคียน เมืองฉะเชิงเทรา ฉะเชิงเทรา   04301   3,550,000  11 42.00
92 จ3-43(1)-52/55ฉช บริษัท เคอินเตอร์ กรุ๊ป จำกัด ทำปุ๋ยชีวภาพอัดเม็ด 323    สาย304  เขาหินซ้อน พนมสารคาม ฉะเชิงเทรา   04301   4,000,000  8 187.20
93 จ3-43(1)-87/56ฉช บริษัท ยูโน อะโกรเทค จำกัด ผสม-บรรจุเคมีภัณฑ์และผลิตปุ๋ย 88      คลองอุดมชลจร เมืองฉะเชิงเทรา ฉะเชิงเทรา   04301   51,000,000  10 12.00
94 จ3-43(1)-53/58ปจ บริษัท รักษาความปลอดภัย บี โปรเฟสชั่นนอล คอนซัลแทนท์ จำกัด การทำสารปรับปรุงดิน 557      ท่าตูม ศรีมหาโพธิ ปราจีนบุรี   04301   19,575,000  9 115.91
95 จ3-43(1)-55/53ปจ ชาลีจุลินทรีย์ 2 ทำปุ๋ยชีวภาพ 103  15  สุวรรณศร  นนทรี กบินทร์บุรี ปราจีนบุรี 037-451255  04301   162,000  10 45.00
96 จ3-43(1)-1/24นย ห้างหุ้นส่วนจำกัด ปุ๋ยประเสริฐสุข ผสมปุ๋ยเคมี 109      ท่าช้าง เมืองนครนายก นครนายก   04301   8,500,000  12 259.00
97 จ3-43(1)-10/47นย บริษัท เคเมอร์ จำกัด ผลิตปุ๋ย 20/3    เลียบคลอง 15  ชุมพล องครักษ์ นครนายก 06-5004221  04301   9,000,000  10 105.00
98 จ3-43(1)-42/49นย บริษัท เคเมอร์ จำกัด ผลิตสารป้องกัน หรือกำจัดศัตรูพืชหรือสัตว์ เช่น ยาฆ่าหญ้า ยาฆ่าแมลง 20/3    เลียบคลอง 15  ชุมพล องครักษ์ นครนายก 037-302465  04301   20,000,000  9 92.02
99 จ3-43(1)-54/57นย เตียวเจริญ ผสมแกลบ ขี้เถ้าแกลบ ขุยมะพร้าวเข้ากับวัสดุอื่นเพื่อทำผลิตภัณฑ์สารปรับปรุงคุณภาพดินหรือดินสำหรับปลูกต้นไม้จากโรงงานอุตสาหกรรมเป็นวัตถุดิบในขบวนการผลิต โฉนดเลขที่ 5918      คลองใหญ่ องครักษ์ นครนายก   04301   2,100,000  2 90.00
100 จ3-43(1)-7/56สก นางทัธนา นิธิรุ่งรุจ ทำสารปรับปรุงดินจากกระดูกสุกร       ทุ่งมหาเจริญ วังน้ำเย็น สระแก้ว   04301   5,565,000  10 380.40
101 จ3-43(1)-14/55สก เธียรวิชญ์หมอพืช ทำสารธรรมชาติบำรุงและพืช โฮโมบำรุง ดินและพืช   คลองหาด-วัฒนานคร  เบญจขร คลองหาด สระแก้ว   04301   200,000  6 21.00
102 จ3-43(1)-37/57สก บริษัท อีเอสวิจัยและพัฒนา จำกัด ผลิตวัสดุปรับปรุงดิน 279    สุวรรณศร  ห้วยโจด วัฒนานคร สระแก้ว   04301   17,000,000  13 305.50
103 จ3-43(1)-38/57สก บริษัท อีเอสวิจัยและพัฒนา จำกัด ผลิตวัสดุปรับปรุงดินชนิดน้ำ 279    สุวรรณศร  ห้วยโจด วัฒนานคร สระแก้ว   04301   21,500,000  12 390.50
104 จ3-43(1)-72/56สก บริษัท อีเอสวิจัยและพัฒนา จำกัด ผลิตวัสดุปรับปรุงดิน 279      ห้วยโจด วัฒนานคร สระแก้ว   04301   9,000,000  20 305.50
105 จ3-43(1)-73/56สก บริษัท อีเอสวิจัยและพัฒนา จำกัด ผลิตวัสดุปรับปรุงดินชนิดน้ำ 279      ห้วยโจด วัฒนานคร สระแก้ว   04301   14,000,000  10 425.50
106 จ3-43(1)-105/53สก สหกรณ์การเกษตรวัฒนานคร จำกัด ทำปุ๋ยชีวภาพ     วัฒนานคร วัฒนานคร สระแก้ว   04301   2,616,000  6 22.00
107 จ3-43(1)-1/36นม ห้างหุ้นส่วนจำกัด พฤกษ์เทค (1993) สกัดสารเคมีจากพืช (AZADIRACHTIN) สำหรับใช้ป้องกันศัตรูพืช 167      สูงเนิน สูงเนิน นครราชสีมา 419587  04301   600,000  2 8.88
108 จ3-43(1)-1/46นม บริษัท อิคาริ เทรดดิ้ง (ประเทศไทย) จำกัด ผลิตทรายกำจัดลูกน้ำยุงลาย 555/2  23      หนองสาหร่าย ปากช่อง นครราชสีมา   04301   10,500,000  53 60.00
109 จ3-43(1)-13/53นม วิสาหกิจชุมชนกลุ่มผู้ผลิตปุ๋ยอินทรีย์ขี้ค้างคาวบ้านหันเก่า ผลิตปุ๋ยอินทรียร์ปั้นเม็ด 36/2  12      บัวใหญ่ บัวใหญ่ นครราชสีมา   04301   2,340,000  5 17.00
110 จ3-43(1)-80/53บร บริษัท กี่ทองการเกษตรสากล จำกัด ผลิตปุ๋ยธรรมชาติ 503  นพรัตน์  ทุ่งกระตาดพัฒนา หนองกี่ บุรีรัมย์ 087-4600579  04301   4,100,000  10 26.06
111 จ3-43(1)-8/56สร ห้างหุ้นส่วนจำกัด เพ็ญสนอง กรุ๊ป ผลิตและแบ่งบรรจุปุ๋ยเคมี 289  15  ชุมพลบุรี ชุมพลบุรี สุรินทร์   04301   1,550,000  4 50.00
112 จ3-43(1)-10/58ศก บริษัท ที.ดับเบิลยู.เค อะกริเทค จำกัด ผลิตปุ๋ย 20/3    ศรีสะเกษ-อุบลราชธานี  คำเนียม กันทรารมย์ ศรีสะเกษ   04301   1,020,000  6 39.00
113 จ3-43(1)-2/45อบ สามพาย การเกษตร ผลิตปุ๋ยมูลไก่อัดเม็ด 160      หนองกินเพล วารินชำราบ อุบลราชธานี   04301   3,600,000  15 136.36
114 จ3-43(1)-17/58ชย อุดมการเกษตร ผสมปุ๋ยเคมี 67  เจาทอง ภักดีชุมพล ชัยภูมิ 085-7779483  04301   3,100,000  3 32.00
115 จ3-43(1)-41/58อจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด โรงสีโชคประเสริฐอำนาจเจริญ ผลิตปุ๋ยชีวภาพจากมูลสัตว์     คำโพน ปทุมราชวงศา อำนาจเจริญ   04301   5,500,000  4 267.00
116 จ3-43(1)-17/59ขก บริษัท เรนเคมีคอล จำกัด ผลิตปุ๋ยน้ำ 61      หนองโน กระนวน ขอนแก่น 043-923174  04301   5,600,000  6 34.36
117 จ3-43(1)-53/55ขก บริษัท กรีน เอนเนอจี กรุ๊ป จำกัด ผลิตปุ๋ย 58/1  20      บ้านค้อ เมืองขอนแก่น ขอนแก่น 043-234788  04301   3,700,000  3 170.00
118 จ3-43(1)-4/59อด สหะกิจ วี.เค.การเกษตร ผสมปุ๋ยเคมี 72      ห้วยสามพาด ประจักษ์ศิลปาคม อุดรธานี 04301   3,000,000  4 7.00
119 จ3-43(1)-49/57อด บริษัท วังเกษตรกร จำกัด ทำปุ๋ย เก็บรักษา หรือแบ่งบรรจุปุ๋ย 270      คำบง บ้านผือ อุดรธานี 085-7420163  04301   28,000,000  7 27.00
120 จ3-43(1)-18/58ลย บริษัท รุ่งเรืองธนาภัณฑ์ 2015 จำกัด ทำปุ๋ย โฉนดที่ดินเลขที่ 34174  10      ศรีสองรัก เมืองเลย เลย 042-834920  04301   37,500,000  12 35.00
121 จ3-43(1)-25/57ลย ห้างหุ้นส่วนจำกัด เรด ดรากอน ครอปซายน์ ผลิตปุ๋ยน้ำ และอาหารเสริมผง     ภูหอ ภูหลวง เลย   04301   1,100,000  5 5.00
122 จ3-43(1)-25/59ลย ศูนย์คัดแยกและกำจัดขยะมูลฝอย เทศบาลตำบลเชียงคาน การทำปุ๋ยหรือสารป้องกันศัตรูพืชหรือสัตว์     ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 211  เชียงคาน เชียงคาน เลย   04301   49,600,000  20 73.00
123 จ3-43(1)-6/59มค บริษัท ดินทอง กรุ๊ป จำกัด ผลิตปุ๋ย 464  14      แก่งเลิงจาน เมืองมหาสารคาม มหาสารคาม 081-5452649  04301   3,650,000  4 12.00
124 จ3-43(1)-41/54สน ห้างหุ้นส่วนจำกัด วงศ์ประสิทธิ์พาณิชย์ ผลิตปุ๋ยเคมี (โดยไม่มีกระบวนการทางเคมี) 74      ขมิ้น เมืองสกลนคร สกลนคร   04301   2,700,000  5 60.00
125 จ3-43(1)-77/52พย ห้างหุ้นส่วนจำกัดเพิ่มพูลเจริญทรัพย์ การทำปุ๋ย หรือสารป้องกันหรือกำจัดศัตรูพืชหรือสัตว์ แบ่งบรรจุผสมเก็บรักษาปุ๋ยเคมีและแบ่งบรรจุผสมเก็บรักษาสารป้องกันและกำจัดวัชพืชหรือสัตว์ 179      ทุ่งกล้วย ภูซาง พะเยา 054-483093  04301   4,200,000  5 141.75
126 จ3-43(1)-17/48ชร บริษัท คอมโพสท์ ยูดิ จำกัด ผลิตปุ๋ย 89  16  ดงมะดะ แม่ลาว เชียงราย   04301   8,700,000  10 55.00
127 จ3-43(1)-26/58นว ห้างหุ้นส่วนจำกัด โอ.เอส.เค เมจิก อะโกร 2013 การผลิตปุ๋ย การเก็บรักษาหรือแบ่งบรรจุปุ๋ย การบดดิน หรือการเตรียมวัสดุอื่นแล้วผสมทำปุ๋ย โฉนดที่ดินเลขที่ 11311      ท่างิ้ว บรรพตพิสัย นครสวรรค์   04301   1,250,000  2 8.25
128 จ3-43(1)-59/57นว บริษัท จิรสิน เฟอร์ติไลเซอร์ จำกัด การผสมและแบ่งบรรจุปุ๋ยเคมี-อินทรีย์ 147/5      หนองเต่า เก้าเลี้ยว นครสวรรค์   04301   18,900,000  12 14.24
129 จ3-43(1)-1/45กพ ห้างหุ้นส่วนจำกัด โปรบิซิเนสบุญทรงสุข การบดดินหรือการเตรียมวัสดุอื่นหรือผสมทำปุ๋ย 161/5    สายกำแพงเพชร-ท่ามะเขือ  เทพนคร เมืองกำแพงเพชร กำแพงเพชร 01-672-1710  04301   13,550,000  20 391.33
130 จ3-43(1)-83/56กพ ห้างหุ้นส่วนจำกัด กำแพงเพชรเกษตรชีวภาพ 2549 ผลิตสารชีวภัณฑ์ 399/2    สายกำแพงเพชร-ท่ามะเขือ  คณฑี เมืองกำแพงเพชร กำแพงเพชร 055867799  04301   1,800,000  2 36.50
131 จ3-43(1)-98/53กพ สหกรณ์การเกษตรขาณุวรลักษบุรี จำกัด การทำปุ๋ย 29    สายเขาพริก-วังหัวแหวน  วังหามแห ขาณุวรลักษบุรี กำแพงเพชร   04301   1,344,731  6 133.70
132 จ3-43(1)-18/57ตก บริษัท บุญเรืองชีวการเกษตร จำกัด ทำปุ๋ยน้ำชีวภาพ โฉนดที่ดินเลขที่ 24246      พระธาตุผาแดง แม่สอด ตาก   04301   2,100,000  6 10.00
133 จ3-43(1)-28/58ตก ห้างหุ้นส่วนจำกัด เกษตรศรีแผ่นดิน ทำปุ๋ยชีวภาพ 49      แม่กุ แม่สอด ตาก   04301   8,000,000  10 80.97
134 3-43(1)-1/22พจ บริษัท เอส.ซี.ฟอร์มูเลเตอร์ จำกัด ผสม, บรรจุปุ๋ย และบรรจุยาปราบศัตรูพืช 394/1  ตะพานหิน-พิจิตร  ห้วยเกตุ ตะพานหิน พิจิตร 621096  04301   30,000,000  40 221.59
135 3-43(1)-1/28พจ ที.พี.ฟาร์เมอร์ ผลิตและบรรจุปุ๋ย ยาปราบศัตรพืช 99    บางมูลนาก-โพทะเล  หอไกร บางมูลนาก พิจิตร   04301   2,350,000  16 28.95
136 จ3-43(1)-35/57พจ บริษัท สยามอะโกร จำกัด ผลิต ผสมปรุงแต่ง แบ่งบรรจุ ปุ๋ยและยาปราบศัตรูพืช ชนิด ผง เม็ด และชนิดน้ำ 88/8      ไผ่ท่าโพ โพธิ์ประทับช้าง พิจิตร   04301   9,660,000  5 14.00
137 จ3-43(1)-48/58พช พิทักษ์ไทยการเกษตร ทำปุ๋ย 18  14    วิเชียรบุรี-น้ำร้อน  ท่าโรง วิเชียรบุรี เพชรบูรณ์ 0819719033  04301   16,000,000  10 242.00
138 จ3-43(1)-52/58พช บริษัท เกษตรเซ็นเตอร์ 2011 จำกัด ผสมและแบ่งบรรจุสารชีวภาพ เช่น อาหารเสริมพืช สารปรับสภาพดิน สารจับเคลือบใบ 93  10      ตาลเดี่ยว หล่มสัก เพชรบูรณ์ 089-5672122  04301   9,000,000  2 15.00
139 จ3-43(1)-56/57พช เนตรน้อย การเกษตร ผลิตสารปรับสภาพดิน 54  กันจุ บึงสามพัน เพชรบูรณ์ 0899224714  04301   300,000  2 28.00
140 จ3-43(1)-62/57พช บริษัท บิ๊ก แพนด้า อินเตอร์เนชั่นแนล กรุ๊ป จำกัด ผลิตสารปรับสภาพดิน 149  13  บ่อรัง วิเชียรบุรี เพชรบูรณ์ 0979799821  04301   17,500,000  12 210.00
141 จ3-43(1)-64/55พช เพชรสากลการเกษตร ผลิตสารปรับปรุงคุณภาพดิน 330      ท่าโรง วิเชียรบุรี เพชรบูรณ์   04301   3,700,000  9 80.50
142 3-43(1)-75/53รบ บริษัท โซตัส อินเตอร์ เนชั่นแนล จำกัด ผลิตและแบ่งบรรจุสารป้องกันกำจัดศัตรูพืชและปุ๋ย โดยการผลิตใช้วิธีเจือจาง 96/5  โพหัก-หนองสองห้อง  โพหัก บางแพ ราชบุรี 032-387836  04301   127,000,000  74 813.30
143 จ3-43(1)-1/38รบ บริษัท โกลบอล ครอปส์ จำกัด บรรจุและผลิตฮอร์โมนพืช สารเคมีกำจัดศัตรูพืช 112/2      ห้วยไผ่ เมืองราชบุรี ราชบุรี 032-370047  04301   16,000,000  84 711.00
144 จ3-43(1)-1/43รบ บริษัท แก๊พ อินดัสตรีส์ จำกัด ผลิตและแบ่งบรรจุสารป้องกันกำจัดศัตรูพืชและปุ๋ย โดยการผลิตใช้วิธีเจือจาง 96/4    โพหัก-หนองสองห้อง  โพหัก บางแพ ราชบุรี 032-387836-9  04301   41,000,000  15 625.50
145 จ3-43(1)-1/44รบ บริษัท ซิกม่าอโกรเคมีคอล จำกัด บรรจุและผลิตฮอร์โมนพืช สารเคมีกำจัดศัตรูพืช ปุ๋ย โดยวิธีเจือจาง 13/2      ทุ่งหลวง ปากท่อ ราชบุรี 04301   5,000,000  12 26.00
146 จ3-43(1)-1/46รบ บริษัท ทีเอฟไอ.กรีนไบโอเทค จำกัด ผลิตสารชีวภาพป้องกันศัตรูพืช 15  17  แสงชูโต  ท่าผา บ้านโป่ง ราชบุรี 032-371357-8  04301   11,000,000  9 63.80
147 จ3-43(1)-2/54รบ บริษัท เอส.เอ.บี.ซัพพลาย จำกัด ผลิตปุ๋ยน้ำอินทรีย์,อาหารเสริมพืช โดยการแบ่งผสม แบ่งบรรจุ 92/75  เจดีย์หัก เมืองราชบุรี ราชบุรี   04301   2,000,000  6 6.46
148 จ3-43(1)-2/60รบ บริษัท โอเอซิส อะโกร จำกัด ผลิต แบ่งบรรจุ จำหน่าย ยากำจัดศัตรูพืช ยากำจัดศัตรูพืช ยากำจัดวัชพืชและปุ๋ยเคมี โฉนดที่ดิน 22948,22949,22950  อ่างหิน ปากท่อ ราชบุรี 02-9033897  04301   8,000,000  12 199.00
149 จ3-43(1)-3/46รบ บริษัท ออสการ์ อะโกร จำกัด ผลิตและแบ่งบรรจุสารป้องกันกำจัดศัตรูพืชและปุ๋ยโดยวิธีเจือจาง 139  ห้วยไผ่ เมืองราชบุรี ราชบุรี   04301   2,200,000  25 99.00
150 จ3-43(1)-3/60รบ บริษัท อเมซอน อะโกร จำกัด ผลิต แบ่งบรรจุ จำหน่าย ยากำจัดศัตรูพืช ยากำจัดวัชพืช และปุ๋ยเคมี โฉนดที่ดิน 22948,22949,22950      อ่างหิน ปากท่อ ราชบุรี 02-4356541  04301   8,000,000  12 199.00
151 จ3-43(1)-4/46รบ บริษัท เอเซีย แปซิฟิค อโกรเคมีคอล จำกัด ผลิตและแบ่งบรรจุสารป้องกันกำจัดศรัตรูพืช และปุ๋ยโดยใช้วิธีเจือจาง 127/1    ห้วยไผ่ เมืองราชบุรี ราชบุรี   04301   2,200,000  25 99.00
152 จ3-43(1)-10/51รบ บริษัท พราวด์ เคมีคอล จำกัด ผลิตและบรรจุปุ๋ย,ฮอร์โมนพืช และสารป้องกันศัตรูพืช 55/1  กรับใหญ่ บ้านโป่ง ราชบุรี   04301   3,000,000  5 19.50
153 จ3-43(1)-12/53รบ บริษัท กัปตันเคมี จำกัด ผลิตปุ๋ย และยาปราบศัตรูพืช 78/3  ลำพยา-ตากแดด  ดอนคา บางแพ ราชบุรี   04301   3,800,000  15 22.33
154 จ3-43(1)-24/54รบ บริษัท เมเจอร์ฟาร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด ผสมและแบ่งบรรจุสารป้องกันหรือกำจัดศัตรูพืชและฮอร์โมน 153      ห้วยไผ่ เมืองราชบุรี ราชบุรี   04301   18,000,000  35 121.00
155 จ3-43(1)-25/54รบ บริษัท เดมาร์ เคมีคอล เวิร์ค จำกัด ผสมและแบ่งบรรจุสารป้องกันหรือกำจัดศัตรูพืชและฮอร์โมน 154      ห้วยไผ่ เมืองราชบุรี ราชบุรี   04301   18,000,000  35 121.00
156 จ3-43(1)-29/55รบ บริษัท น้ำตาลราชบุรี จำกัด ผลิตและแบ่งบรรจุปุ๋ยชีวภาพ โฉนดที่ดินเลขที่ 69733,69734,69735  13  เขาขลุง บ้านโป่ง ราชบุรี 04301   3,500,000  24 170.00
157 จ3-43(1)-30/54รบ บริษัท บ้านเกษตรรุ่งเรือง จำกัด ผลิตและแบ่งบรรจุปุ๋ย,ฮอร์โมนพืช 26  ท่าผา บ้านโป่ง ราชบุรี   04301   3,000,000  10 24.00
158 จ3-43(1)-32/59รบ บริษัท โฟร์เอ็นอะกริคัลเจอร์ จำกัด ผลิตสารป้องกันเชื้อราและธาตุอาหารเสริมรองที่ใช้ในพืช 228      ห้วยไผ่ เมืองราชบุรี ราชบุรี 081-8439797  04301   1,972,000  5 35.16
159 จ3-43(1)-34/54รบ บริษัท โปร-แอ็ก จำกัด บรรจุและผสมฮอร์โมนพืช,สารกำจัดศัตรูพืช,ปุ๋ย โดยวิธีเจือจาง 13/4    ทุ่งหลวง ปากท่อ ราชบุรี   04301   6,250,000  9 21.00
160 จ3-43(1)-36/59รบ บริษัท โมดิฟาย อโกรคอร์ป จำกัด ผลิตและสะสมปุ๋ย บรรจุปุ๋ย 163    อ่างหิน  อ่างหิน ปากท่อ ราชบุรี 062-4249544  04301   18,000,000  14 58.00
161 จ3-43(1)-85/53รบ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ธนพันธ์กิจเกษตร ผสมและแบ่งบรรจุปุ๋ยเคมี 79/4  เขาขลุง บ้านโป่ง ราชบุรี 0-8137-5151-4  04301   5,500,000  12 31.00
162 น.รบ.43(1)-1/57 ห้างหุ้นส่วนจำกัด เค. เคมี ผลิตผสมและแบ่งบรรจุสารเคมีสำหรับเร่งการเจริญเติบโตของพืชที่ใช้ในการเกษตร(GibberellicAcid)และผลิตผสมแบ่งบรรจุสารเคมีที่ใช้ในการเกษตรโดยไม่ผ่านกระบวนทางเคมี         ดอนทราย โพธาราม ราชบุรี   04301      .00
163 3-43(1)-1/23กจ บริษัท อโกรเคมีอุตสาหกรรม จำกัด ผลิตและบรรจุยากำจัดศัตรูพืช 169/1    กาญจนบุรี-ไทรโยค  วังด้ง เมืองกาญจนบุรี กาญจนบุรี   04301   20,688,000  31 926.32
164 3-43(1)-44/56กจ บริษัท ภูธนเกษตรอุตสาหกรรม จำกัด ผลิตสารปรับปรุงดิน สารชีวภัณฑ์ และเชื้อจุลินทรีย์ 109    กาญจนบุรี-บ้านเก่า  บ้านเก่า เมืองกาญจนบุรี กาญจนบุรี   04301   27,000,000  48 2,045.10
165 จ3-43(1)-3/47กจ บริษัท แอกรอนอินดัสตรีส์ จำกัด ผลิตสารป้องกันหรือกำจัดศัตรูพืชหรือสัตว์ 39  หนองหญ้า เมืองกาญจนบุรี กาญจนบุรี   04301   11,500,000  7 68.50
166 จ3-43(1)-3/57กจ บริษัท ไจแอนท์ อะโกร จำกัด ผลิตหรือแบ่งบรรจุปุ๋ย หรือสารป้องกันหรือกำจัดศัตรูพืชหรือสัตว์   13      เลาขวัญ เลาขวัญ กาญจนบุรี   04301   2,600,000  6 97.00
167 จ3-43(1)-4/57กจ บริษัท ม้า สิงห์ เคมีคอล จำกัด ผลิตหรือแบ่งบรรจุปุ๋ย หรือสารป้องกันหรือกำจัดศัตรูพืชหรือสัตว์   13      เลาขวัญ เลาขวัญ กาญจนบุรี   04301   2,600,000  6 97.00
168 จ3-43(1)-5/57กจ บริษัท สหกิจเคมีเกษตร จำกัด ผลิตหรือแบ่งบรรจุปุ๋ย หรือสารป้องกันหรือกำจัดศัตรูพืชหรือสัตว์   13      เลาขวัญ เลาขวัญ กาญจนบุรี   04301   2,600,000  6 97.00
169 จ3-43(1)-6/57กจ บริษัท ทีเอฟไอ.กรีนไบโอเทค จำกัด ผลิตปุ๋ยน้ำ ปุ๋ยชีวภาพ และแบ่งบรรจุ 55/2  10    สายท่าม่วง-หนองสองห้อง  บ้านใหม่ ท่าม่วง กาญจนบุรี   04301   550,000  12 103.00
170 จ3-43(1)-9/52กจ บริษัท สยามฟาร์มเทค จำกัด ผสมปุ๋ยเคมีและอาหารเสริมพืชชนิดน้ำ 13/2      หนองบัว เมืองกาญจนบุรี กาญจนบุรี   04301   2,000,000  5 7.75
171 จ3-43(1)-22/53กจ บริษัท ทาวน์ อิน ทาวน์ เทรดดิ้ง จำกัด ผลิตสารป้องกันศัตรูพืช เช่น น้ำสะเดา 40/2  ช่องด่าน บ่อพลอย กาญจนบุรี   04301   5,000,000  3 32.24
172 จ3-43(1)-24/58กจ บริษัท เค.ซี. โกรว์ กรีน จำกัด ผสมปุ๋ยเคมีแบบแบ่งบรรจุ 51      พังตรุ ท่าม่วง กาญจนบุรี   04301   20,215,265  9 40.00
173 จ3-43(1)-31/57กจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด นิวเฟอร์ติไลเซอร์ ผลิตปุ๋ยเคมี 124      วังขนาย ท่าม่วง กาญจนบุรี   04301     11 67.00
174 จ3-43(1)-42/57กจ บริษัท ซีบริงค์ จำกัด ผลิตหรือแบ่งบรรจุปุ๋ย หรือสารป้องกันหรือกำจัดศัตรูพืช 154      ท่ากระดาน ศรีสวัสดิ์ กาญจนบุรี   04301   2,200,000  8 25.50
175 จ3-43(1)-44/53กจ บริษัท ป.ศรีสมบูรณ์ จำกัด ผลิตสารป้องกันหรือกำจัดศัตรูพืช จากพืชสมุนไพร 89/10  ทุ่งทอง ท่าม่วง กาญจนบุรี   04301   7,500,000  29 366.29
176 จ3-43(1)-49/47กจ บริษัท ซีบริงค์ จำกัด ผลิตยาเม็ดปราบวัชพืช 154      ท่ากระดาน ศรีสวัสดิ์ กาญจนบุรี   04301   2,200,000  8 22.55
177 จ3-43(1)-61/54กจ บริษัท ปุ๋ยกัปตัน จำกัด ผลิตปุ๋ย และผลิตสารป้องกันหรือกำจัดศัตรูพืช 9/9      ตะคร้ำเอน ท่ามะกา กาญจนบุรี   04301   9,200,000  18 198.79
178 จ3-43(1)-1/39สพ บริษัท ผลิตภัณฑ์สะเดาไทย จำกัด การทำสารป้องกันหรือกำจัดศัตรูพืช 126/2    สุพรรณ-อ่างทอง  วังยาง ศรีประจันต์ สุพรรณบุรี 01-216-2844  04301   3,000,000  5 54.06
179 จ3-43(1)-19/56สพ บริษัท ส.ประสิทธิ์เจริญรุ่งเรือง จำกัด ผลิตวัตถุดิบสำหรับใช้เป็นส่วนผสมของปุ๋ยจากดินขาวและโคโลไมต์ 290      หนองโอ่ง อู่ทอง สุพรรณบุรี 087-4842053  04301   3,600,000  4 99.00
180 จ3-43(1)-26/59สพ ห้างหุ้นส่วนจำกัด พันทองทิพ ไบโอ พลัส ผลิตและผสมปุ๋ยเคมีอินทรีย์ 14      จรเข้สามพัน อู่ทอง สุพรรณบุรี   04301   2,700,000  3 11.00
181 จ3-43(1)-28/57สพ บริษัท อัพไรท์ อะโกรโลยี จำกัด ผลิตปุ๋ยน้ำ , ธาตุอาหารเสริมพืช 15/4      วังน้ำซับ ศรีประจันต์ สุพรรณบุรี   04301   23,000,000  35 90.00
182 จ3-43(1)-30/57สพ นายอัครนันท์ แย้มอนันต์ชัย ผลิตปุ๋ยชีวภาพ 128/8      ดอนโพธิ์ทอง เมืองสุพรรณบุรี สุพรรณบุรี   04301   19,000,000  10 423.00
183 จ3-43(1)-39/57สพ นายเดชา ชูสินวรสกุล ผลิตวัตถุดิบที่ใช้เป็นส่วนผสมของปุ๋ย 109  15      ดอนคา อู่ทอง สุพรรณบุรี   04301   7,500,000  5 220.00
184 จ3-43(1)-48/55สพ บริษัท แทนคุณ เฟอร์ติไลเซอร์ จำกัด ผลิตปุ๋ยน้ำ และอาหารเสริมพืช 26/8      วังยาง ศรีประจันต์ สุพรรณบุรี   04301   6,600,000  6 8.92
185 3-43(1)-1/26นฐ บริษัท ลัดดา จำกัด ผสม แบ่งบรรจุยากำจัดแมลงต่าง ๆ และปุ๋ยเคมี 151      สามควายเผือก เมืองนครปฐม นครปฐม   04301     48 455.49
186 3-43(1)-1/33นฐ บริษัท เอราวัณเคมีเกษตร จำกัด ผสมปุ๋ยและสารเคมีกำจัดศัตรูพืช 80      สนามจันทร์ เมืองนครปฐม นครปฐม 255668  04301   158,000,000  81 549.79
187 จ3-43(1)-1/54นฐ บริษัท ยูนีค เคมิค ซายน์ จำกัด ผสมและแบ่งบรรจุสารป้องกันกำจัดศัตรูพืชและสารกำจัดวัชพืช 55/6    ลานตากฟ้า-ดาวทอง  ลานตากฟ้า นครชัยศรี นครปฐม 034-263598  04301   35,000,000  14 78.64
188 จ3-43(1)-1/58นฐ นางสาวรุ่งนภา แก้วศรีพันธุ์ ผสมและแบ่งบรรจุผลิตภัณฑ์เคมีทางการเกษตร สารกำจัดวัชพืช สารป้องกันกำจัดศัตรูพืชและปุ๋ยเคมี ธาตุอาหารรอง อาหารเสริมสำหรับพืช   13    บางเลน-ลาดหลุมแก้ว  บางเลน บางเลน นครปฐม   04301   31,000,000  80 201.00
189 จ3-43(1)-5/47นฐ บริษัท เอแซด โปรดักเตอร์ จำกัด ผลิตปู๋ยเคมี และธาตุอาหารพืช 61/6  ทรงคนอง สามพราน นครปฐม 02-4821507  04301   7,000,000  14 63.77
190 จ3-43(1)-5/60นฐ บริษัท มาแฟค (ไทยแลนด์) จำกัด ผลิตและแบ่งบรรจุผลิตภัณฑ์ทางเคมีการเกษตร สารกำจัดวัชพืช สารป้องกันกำจัดศัตรูพืชและปุ๋ยเคมีธาตุอาหารรอง อาหารเสริมสำหรับพืช   12    ทางหลวง 346  บางภาษี บางเลน นครปฐม   04301   23,000,000  25 171.00
191 จ3-43(1)-6/54นฐ บริษัท การันตี โพลีเทรด จำกัด แบ่งบรรจุสารป้องกันและกำจัดศัตรูพืชผสมแล้ว ผลิตฮอร์โมน อาหารเสริมสำหรับพืชและปุ๋ยน้ำ 77/103  คลองโยง 2  ศาลายา-บางเลน  คลองโยง พุทธมณฑล นครปฐม 034-342819  04301   6,840,000  8 6.00
192 จ3-43(1)-7/54นฐ บริษัท เอคิว ครอป จำกัด ผลิตและแบ่งบรรจุสารเคมีทางการเกษตร เช่น ปุ๋ยเกล็ด ปุ๋ยน้ำ อาหารเสริมพืช สารกำจัดแมลง สารกำจัดโรคพืช และสารกำจัดวัชพืช 99/8      ไทรงาม บางเลน นครปฐม 081-9002162  04301   6,000,000  15 15.50
193 จ3-43(1)-7/57นฐ บริษัท เอฟ แอนด์ ดับบลิว อะโกรเคม จำกัด ผลิต ผสมปรุงแต่งและแบ่งบรรจุ ผลิตภัณฑ์เคมีทางการเกษตร สารป้องกันกำจัดศัตรูพืชหรือสัตว์ ผลิตภัณฑ์เคมีที่ใช้ในอาคารบ้านเรือนทางด้านสาธารณสุข และปุ๋ยเคมี ธาตุอาหารรอง อาหารเสริมสำหรับพืชหรือสัตว์       ทุ่งลูกนก กำแพงแสน นครปฐม   04301   113,800,000  11 83.00
194 จ3-43(1)-8/57นฐ บริษัท กรีนแลนด์ อโกรเคมีคอล จำกัด ผลิต ผสมปรุงแต่งและแบ่งบรรจุ ผลิตภัณฑ์เคมีการเกษตร สารป้องกันกำจัดศัตรูพืชหรือสัตว์ ผลิตภัณฑ์เคมีที่ใช้ในอาคารบ้านเรือนทางด้านสาธารณสุข และปุ๋ยเคมี ธาตอาหารรอง อาหารเสริมสำหรับพืชหรือสัตว์       ทุ่งลูกนก กำแพงแสน นครปฐม   04301   23,800,000  11 83.00
195 จ3-43(1)-9/57นฐ บริษัท เอเวอร์สปริง อโกรเคม จำกัด ผลิต ผสมปรุงแต่งและแบ่งบรรจุ ผลิตภัณฑ์เคมีทางการเกษตรสารป้องกันกำจัดศัตรูพืชหรือสัตว์ สารกำจัดวัชพืช สารกำจัดแมลง สารป้องกัน-และกำจัดโรคพืช ผลิตภัณฑ์เคมีที่ใช้ในอาคารบ้านเรือนทางด้านสาธารณสุขและปุ๋ยเคมี ธาตุอาหารรอง อาหารเสริมสำหรับพืชหรือสัตว์       ทุ่งลูกนก กำแพงแสน นครปฐม   04301   23,800,000  11 83.00
196 จ3-43(1)-11/54นฐ บริษัท บูม อโกรซายน์ จำกัด แบ่งบรรจุยาปราบวัชพิช, ยาปราบศัตรูพืช,ปุ๋ยเกล็ด,ปุ๋ยและฮอร์โมนพืชชนิดน้ำ 101  12    พลดำริห์  บางเลน บางเลน นครปฐม   04301   16,000,000  24 98.91
197 จ3-43(1)-13/50นฐ บริษัท เอ็ล เอ็น อาร์ เอสโซซิเอทส์ จำกัด ผสมปรุงแต่งสารเคมีเกษตรทุกชนิด 135  มาลัยแมน  ทุ่งกระพังโหม กำแพงแสน นครปฐม   04301   24,200,000  30 120.91
198 จ3-43(1)-14/49นฐ บริษัท มิลเลนเนียม ฟาร์ม จำกัด ผลิต และแบ่งบรรจุสารเคมีการเกษตร อาหารเสริมสำหรับพืช เช่น สารกำจัดแมลง, สารกำจัดวัชพืช, สารป้องกันและกำจัดโรคพืช,ปุ๋ยน้ำ และปุ๋ยเกล็ด 59    จันทรุเบกษา  ทุ่งลูกนก กำแพงแสน นครปฐม 034-375163  04301   30,000,000  21 36.50
199 จ3-43(1)-19/55นฐ บริษัท แคชอะโกร จำกัด ผลิต ปรุงแต่งและบรรจุสารเคมี เช่น ฮอร์โมน อาหารเสริมพืช ยาฆ่าหญ้า ยาฆ่าแมลง ยาฆ่าเชื้อราทั้งชนิดน้ำและผง 77/30  กรุงนนท์-จอมถนอม  คลองโยง พุทธมณฑล นครปฐม   04301   21,000,000  11 26.00
200 จ3-43(1)-19/59นฐ บริษัท เมก้า คิว อินเตอร์เทรด จำกัด ผลิตและแบ่งบรรจุ สารป้องกันกำจัดศัตรูพืช ปุ๋ย ธาตุอาหารรอง ธาตุอาหารเสริม ฮอร์โมน และสารเสริมประสิทธิภาพพืช   13    บางเลน-ลาดหลุมแก้ว  บางภาษี บางเลน นครปฐม   04301   20,000,000  13 79.50
201 จ3-43(1)-20/57นฐ บริษัท วี แอนด์ พี อโกรเคมีคอล จำกัด ผสมปรุงแต่งและแบ่งบรรจุเคมีการเกษตร เช่น ยาปราบวัชพืช ยาปราบศัตรูพืช ปุ๋ยเกร็ด ปุ๋ยและฮอร์โมนพืชชนิดน้ำ     ศาลายา-บางภาษี  คลองนกกระทุง บางเลน นครปฐม   04301   20,000,000  9 27.50
202 จ3-43(1)-20/59นฐ บริษัท แบ็ทเทอร์ อโกรเคมีคัล จำกัด ผลิตและแบ่งบรรจุ สารป้องกันจำกัดศัตรูพืช ปุ๋ย ธาตุอาหารรอง ธาตุอาหารเสริม ฮอร์โมน และสารเสริมประสิทธิภาพพืช 555/10  13    บางเลน-ลาดหลุแก้ว  บางภาษี บางเลน นครปฐม   04301   20,000,000  10 80.00
203 จ3-43(1)-21/57นฐ บริษัท นูทรีแม็กซ์ จำกัด ผสมปรุงแต่งและแบ่งบรรจุเคมีการเกษตร เช่น ยาปราบศัตรูวัชพืช ยาปราบศัตรูพืช ปุ๋ยเกร็ด ปุ๋ยและฮอร์โมนพืชชนิดน้ำ     ศาลายา -บางภาษี  คลองนกกระทุง บางเลน นครปฐม   04301   20,000,000  9 27.50
204 จ3-43(1)-21/59นฐ บริษัท เมก้า คิว อินเตอร์เทรด จำกัด ผลิตและแบ่งบรรจุ สารป้องกันกำจัดศัครูพืช ปุ๋ย ธาตุอาหารรอง ธาตุอาหารเสริม ฮอร์โมน และสารเสริมประสิทธิภาพพืช 567/895  13    บางเลน-ลาดหลุมแก้ว  บางภาษี บางเลน นครปฐม   04301   20,000,000  10 79.50
205 จ3-43(1)-22/59นฐ บริษัท ธันย์สตาร์ 2557 จำกัด ผสมและแบ่งบรรจุผลิตภัณฑ์เคมีทางการเกษตร สารกำจัดวัชพืช   13    บางเลน-ลาดหลุมแก้ว  บางภาษี บางเลน นครปฐม   04301   21,000,000  12 114.00
206 จ3-43(1)-23/59นฐ บริษัท ไทยออน เคมีภัณฑ์ จำกัด ผสมและแบ่งบรรจุภัณฑ์เคมีทางการเกษตร สารกำจัดวัชพืช   13    บางเลน-ลาดหลุมแก้ว  บางภาษี บางเลน นครปฐม   04301   21,000,000  12 114.00
207 จ3-43(1)-25/56นฐ บริษัท แม็กซิมัส อินเตอร์เทรด จำกัด ผสมและแบ่งบรรจุสารป้องกันกำจัดศัตรูพืชและสารกำจัดวัชพืช 19/5      ลานตากฟ้า นครชัยศรี นครปฐม   04301   35,000,000  12 188.00
208 จ3-43(1)-26/55นฐ บริษัท ซีพีเอ็ม อกรีคัลเเจอร์ จำกัด ผลิตและแบ่งบรรจุป๋ยเคมี     ทุ่งลูกนก กำแพงแสน นครปฐม   04301   50,800,000  3 46.12
209 จ3-43(1)-26/56นฐ บริษัท สปิริต อะโกร จำกัด ผสมและแบ่งบรรจุสารป้องกันกำจัดศัตรูพืชและสารกำจัดวัชพืช 19/4    ลานตากฟ้า-ดาวทอง  ลานตากฟ้า นครชัยศรี นครปฐม   04301   51,000,000  12 188.00
210 จ3-43(1)-27/56นฐ บริษัท นาโน โกลด์ จำกัด ผลิตและแบ่งบรรจุสารเคมีเกษตร อาหารเสริมสำหรับพืช เช่น สารกำจัดแมลง สารกำจัดวัชพืช สารป้องกันและกำจัดโรคพืช ปุ๋ยน้ำ และปุ๋ยเกล็ด 59/2      ทุ่งลูกนก กำแพงแสน นครปฐม   04301   13,000,000  5 39.00
211 จ3-43(1)-28/56นฐ บริษัท นาโน คร็อพ จำกัด ผลิตและแบ่งบรรจุสารเคมีเกษตร อาหารเสริมสำหรับพืช เช่น สารกำจัดแมลง สารกำจัดวัชพืช สารป้องกันและกำจัดโรคพืช ปุ๋ยน้ำ และปุ๋ยเกล็ด 59/3    จันทรุเบกษา  ทุ่งลูกนก กำแพงแสน นครปฐม 029313065  04301   13,000,000  5 39.00
212 จ3-43(1)-31/56นฐ บริษัท เอิร์ทฟิลด์ จำกัด ผลิตและแบ่งบรรจุสารเคมีเกษตร อาหารเสริมสำหรับพืช เช่น สารกำจัดแมลง สารกำจัดวัชพืช สารป้องกันและกำจัดโรคพืช ปุ๋ยน้ำ และปุ๋ยเกล็ด 59/1      ทุ่งลูกนก กำแพงแสน นครปฐม 029313065  04301   23,000,000  6 39.00
213 จ3-43(1)-32/56นฐ บริษัท เจดับบลิว คอมเมอร์เชียล ซัพพลายส์ จำกัด แบ่งบรรจุเคมีเกษตร เป็น "แบ่งบรรจุเคมีเกษตร,ผสม ปรุงแต่งสารเคมีเกษตรทุกชนิด,ยาปราบศัตรูพืชและปุ๋ย" โดยใช้อุปกรณ์และเครื่องจักรเดิม 141    มาลัยแมน  ทุ่งกระพังโหม กำแพงแสน นครปฐม   04301   5,173,400  17 35.26
214 จ3-43(1)-33/50นฐ บริษัท แอ็กกี้ เวย์ จำกัด ผลิตและแบ่งบรรจุสารเคมีการเกษตร เช่น ปุ๋ยน้ำ ปุ่ยเกล็ด 133      ไทรงาม บางเลน นครปฐม   04301   12,000,000  21 36.50
215 จ3-43(1)-34/56นฐ บริษัท ยูนิเวอร์แซล แอ็คฟอร์ม จำกัด แบ่งบรรจุสารเคมีเกษตร เป็นแบ่งบรรจุเคมีเกษตร,ผสม,ปรุงแต่งสารเคมีเกษตรทุกชนิด,ยาปราบศัตรูพืชและปุ๋ย โดยใช้อุปกรณ์และเครื่องจักรเดิม 142  วัดจันทร์ใน  มาลัยแมน  ทุ่งกระพังโหม กำแพงแสน นครปฐม 022915631  04301   12,622,430  13 31.76
216 จ3-43(1)-37/49นฐ บริษัท แม็กซาโก้ จำกัด ผลิตฮอร์โมน อาหารเสริม และสารกำจัดวัชพืช 88/2      ทุ่งลูกนก กำแพงแสน นครปฐม   04301   12,500,000  29 45.00
217 จ3-43(1)-38/49นฐ บริษัท มาสเตอร์ อโกรเทค จำกัด ผลิตและแบ่งบรรจุเคมีทางการเกษตร เช่น ปุ๋ย สารบำรุงพืช ฮอร์โมน อาหารเสริมพืช สารกำจัดศัตรูพืช วัชพืช แมลง โรคพืช เมล็ดพันธุ์ 8/8      พะเนียด นครชัยศรี นครปฐม   04301   18,000,000  13 7.00
218 จ3-43(1)-39/55นฐ บริษัท ลุมพินีอุตสาหกรรม จำกัด ผลิต, ปรุงแต่ง และแบ่งบรรจุสารเคมี เช่น ฮอร์โมน อาหารเสริมพืช เช่น ยาฆ่าหญ้า ยาฆ่าแมลง ยาฆ่าเชื้อราชนิดน้ำและผง, ปุ๋ยเกล็ด 77/29      คลองโยง พุทธมณฑล นครปฐม   04301   4,400,000  8 34.00
219 จ3-43(1)-40/55นฐ ห้างหุ้นส่วนจำกัด อาร์.พี.จี.คร็อพ โปรเทคชั่น ผลิต, ปรุงแต่ง และแบ่งบรรจุสารเคมี เช่น ฮอร์โมน อาหารเสริมพืช เช่น ยาฆ่าหญ้า ยาฆ่าแมลง ยาฆ่าเชื้อราชนิดน้ำและผง, ปุ๋ยเกล็ด 77/15      คลองโยง พุทธมณฑล นครปฐม   04301   20,450,000  5 21.00
220 จ3-43(1)-40/56นฐ บริษัท แคสเฟล่า แฟคทอรี่ เคมีคอล จำกัด ผลิตและแบ่งบรรจุ ผลิตภัณฑ์ที่ใช้ทางการเกษตร เช่น ปุ๋ยเกล็ด ฮอร์โมนพืช และอาหารเสริมสำหรับพืช สารปราบศัตรูพืช สารกำจัดแมลง สารกำจัดวัชพืช และสารป้องกันและกำจัดเชื้อรา       ห้วยม่วง กำแพงแสน นครปฐม 02-889-4342  04301   65,000,000  11 27.50
221 จ3-43(1)-40/57นฐ บริษัท แอ็ดซายน์ เทรด จำกัด ผลิต ปรุงแต่ง และแบ่งบรรจุสารเคมี เช่น ฮอร์โมน อาหารเสริมพืช ยาฆ่าหญ้า สารป้องกันกำจัดโรคพืช ยาฆ่าแมลง ปุ๋ยเกล็ด อินทรีย์ ชีวภาพ โฉนดที่ดินเลขที่ 70599-70600  13  บางภาษี บางเลน นครปฐม   04301   5,400,000  3 49.00
222 จ3-43(1)-41/55นฐ บริษัท ฟอร์เต้ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ผลิต, ปรุงแต่ง และแบ่งบรรจุสารเคมี เช่น ฮอร์โมน อาหารเสริมพืช เช่น ยาฆ่าหญ้า ยาฆ่าแมลง ยาฆ่าเชื้อราชนิดน้ำและผง, ปุ๋ยเกล็ด 77/47      คลองโยง พุทธมณฑล นครปฐม   04301   45,000,000  8 25.00
223 จ3-43(1)-41/56นฐ บริษัท ยูนิเวอร์แซล อะโกร จำกัด ผสม-แบ่งบรรจุปุ๋ยเคมี ผลิตและแบ่งบรรจุสารป้องกันกำจัดศัตรูพืช ผลิตภัณฑ์เคมีเกษตร     ศาลายา-นครชัยศรี  งิ้วราย นครชัยศรี นครปฐม 034990292  04301   17,100,000  6 99.15
224 จ3-43(1)-41/57นฐ บริษัท อีวัน อโกรเทค จำกัด ผลิต ปรุงแต่ง และแบ่งบรรจุสารเคมี เช่น ฮอร์โมน อาหารเสริมพืช ยาฆ่าหญ็ สารป้องกันกำจัดโรคพืช ยาฆ่าแมลง ชนิดน้ำและผง ปุ๋ยเกล็ด อินทรีย์ ชีวภาพ โฉนดที่ดินเลขที่ 70599-70600  13  บางภาษี บางเลน นครปฐม   04301   9,200,000  7 37.00
225 จ3-43(1)-42/55นฐ บริษัท เอส พี เค จี อินเตอร์เทรด จำกัด ผลิตและแบ่งรรจุ ยากำจัดแมลง ระงับ ป้องกัน ควบคุม และสัตว์อื่น ที่ทางสาธารณสุข 77/85      คลองโยง พุทธมณฑล นครปฐม   04301   2,000,000  10 25.00
226 จ3-43(1)-43/56นฐ บริษัท วินเทค อะโกร จำกัด ผสม-แบ่งบรรจุปุ๋ยเคมี ผลิตและแบ่งบรรจุสารป้องกันกำจัดศัตรูพืช, ผลิตภัณฑ์เคมีเกษตร 108/10    ศาลายา-นครชัยศรี  งิ้วราย นครชัยศรี นครปฐม   04301   9,900,000  8 99.15
227 จ3-43(1)-44/50นฐ บริษัท แอนด์ อะโรช จำกัด ผสมและแบ่งบรรจุสารเคมีเกษตรป้องกันกำจัดศัตรูพืช 45/2      ดอนยายหอม เมืองนครปฐม นครปฐม 038-388461  04301   1,942,000  10 37.00
228 จ3-43(1)-45/55นฐ บริษัท เนเจอรัล ฟาร์ม จำกัด ผลิตปุ๋ยชีวภาพและฮอร์โมนพืช 15  10      ดอนข่อย กำแพงแสน นครปฐม   04301   800,000  2 6.00
229 จ3-43(1)-47/54นฐ บริษัท มังกรเจ็ดน้ำ จำกัด ผลิตและแบ่งบรรจุเคมีทางการเกษตร เช่น ปุ๋ย สารบำรุงพืช สารกำจัดศัตรูพืช สารกำจัดแมลง สารป้องกันและกำจัดโรคพืชและเมล็ดพันธุ์ 55    จันทรุเบกษา  ทุ่งลูกนก กำแพงแสน นครปฐม   04301   24,700,000  31 55.00
230 จ3-43(1)-48/54นฐ บริษัท ฟ๊อกซ์ ฟอร์มูเลท จำกัด ผลิตและแบ่งบรรจุเคมีทางการเกษตร เช่น ปุ๋ย สารบำรุงพืช สารกำจัดศัตรูพืช สารกำจัดแมลง ปุ๋ย ธาตุอาหารเสริมและฮอร์โมนสำหรับพืช     ทุ่งลูกนก กำแพงแสน นครปฐม 02-9786922  04301   26,300,000  36 30.50
231 จ3-43(1)-50/54นฐ บริษัท กู๊ดวิล อะโกร จำกัด ผลิต, ปรุงแต่ง และแบ่งบรรจุสารเคมี เช่น ฮอร์โมนอาหารเสริมพืช ยาฆ่าแมลง ยาฆ่าหญ้า ยาฆ่าเชื้อราทั้งชนิดน้ำและชนิดผง และปุ๋ยเกล็ด 77/17      คลองโยง พุทธมณฑล นครปฐม 081-8444602  04301   22,350,000  4 21.00
232 จ3-43(1)-50/56นฐ บริษัท สยาม วีด้า จำกัด ผลิตและแบ่งบรรจุปุ๋ยและสารป้องกันกำจัดศัตรูพืชและสัตว์ 14      ดอนข่อย กำแพงแสน นครปฐม   04301   26,000,000  24 28.00
233 จ3-43(1)-51/56นฐ บริษัท ฟอร์มูล่าร์-เอ จำกัด ผลิตและแบ่งบรรจุปุ๋ยและสารป้องกันกำจัดศัตรูพืชและสัตว์ 14      ดอนข่อย กำแพงแสน นครปฐม   04301   60,000,000  54 168.00
234 จ3-43(1)-51/57นฐ นางสาวรุ่งนภา แก้วศรีพันธุ์ ผสมและแบ่งบรรจุผลิตภัณฑ์เคมีทางการเกษตร สารกำจัดวัชพืช สารป้องกันกำจัดศัตรูพืช และปุ๋ยเคมี ธาตุอาหารรอง อาหารเสริมสำหรับพืช 13    บางเลน-ลาดหลุมแก้ว  บางภาษี บางเลน นครปฐม   04301   31,000,000  24 171.00
235 จ3-43(1)-52/56นฐ บริษัท 1168 แพลนท์ โพรเทค จำกัด ผลิตและแบ่งบรรจุปุ๋ยและสารป้องกันกำจัดศัตรูพืชและสัตว์ 14      ดอนข่อย กำแพงแสน นครปฐม   04301   26,000,000  24 28.00
236 จ3-43(1)-52/57นฐ นางสาวรุ่งนภา แก้วศรีพันธุ์ ผสมและแบ่งบรรจุผลิตภัณฑ์เคมีทางการเกษตร สารกำจัดวัชพืช สารป้องกันกำจัดศัตรูพืช และปุ๋ยเคมี ธาตุอาหารรอง อาหารเสริมสำหรับพืช   13    บางเลน-ลาดหลุมแก้ว  บางภาษี บางเลน นครปฐม   04301   21,000,000  12 114.00
237 จ3-43(1)-53/56นฐ บริษัท สมาร์ท ฟาร์ม จำกัด ผลิตและแบ่งบรรจุสารกำจัดวัชพืช สารป้องกันกำจัดศัตรูพืชและปุ๋ย เช่น ยาฆ่าหญ้า ยาฆ่าแมลง ยาฆ่าเชื้อรา ปุ๋ยเกล็ดและปุ๋ยน้ำ 88/4      นราภิรมย์ บางเลน นครปฐม   04301   10,800,000  4 78.34
238 จ3-43(1)-54/52นฐ บริษัท แพลนติ้ง เคมส์ จำกัด ผสมและบรรจุเคมีการเกษตรเช่น ยาฆ่าแมลง ยาฆ่าหญ้า ปุ๋ยน้ำ 77/90      คลองโยง พุทธมณฑล นครปฐม   04301   14,664,000  10 30.00
239 จ3-43(1)-54/56นฐ บริษัท วอพแฟคตอรี่ จำกัด ผสมแบ่งและแบ่งบรรจุผลิตภัณฑ์เคมีทางการเกษตร สารกำจัดวัชพืช สารป้องกันกำจัดศัตรูพืชและปุ๋ยเคมี ธาตุอาหารรอง อาหารเสริมสำหรับพืช 188      ทุ่งลูกนก กำแพงแสน นครปฐม   04301   45,000,000  26 33.50
240 จ3-43(1)-55/54นฐ บริษัท คชา เคมีการเกษตร จำกัด ผลิตและแบ่งบรรจุสารเคมีกำจัดศัตรูพืช และแบ่งบรรจุปุ๋ยเคมีโดยไม่มีกระบวนการผลิตทางเคมี 2/23      สนามจันทร์ เมืองนครปฐม นครปฐม   04301   11,000,000  28 133.00
241 จ3-43(1)-55/56นฐ บริษัท ลิบรา ครอปไซเอนซ์ จำกัด ผลิตและแบ่งบรรจุสารกำจัดวัชพืช,สารป้องกันกำจัดศัตรูพืชและปุ๋ย เช่น ยาฆ่าหญ้า ยาฆ่าแมลง ยาฆ่าเชื้อรา ปุ๋ยเกล็ดและปุ๋ยน้ำ 88/5      นราภิรมย์ บางเลน นครปฐม   04301   10,800,000  4 78.34
242 จ3-43(1)-56/56นฐ บริษัท นูทรีแม็กซ์ จำกัด ผสมและแบ่งบรรจุเคมีการเกษตร เช่น ยาปราบวัชพืช ยาปราบศัตรูพืช ปุ๋ยเกร็ด ปุ๋ยและฮอร์โมนพืชชนิดนำ 28/9    ศาลายา-บางภาษี  คลองโยง พุทธมณฑล นครปฐม   04301   9,000,000  9 27.50
243 จ3-43(1)-57/56นฐ บริษัท คริสทอล ครอป เดเวลอปเมนท์ จำกัด ผลิตและแบ่งบรรจุสารเคมีเกษตรทุกชนิด,ยาปราบศัตรูพืช     มาลัยแมน  ทุ่งกระพังโหม กำแพงแสน นครปฐม   04301   6,173,400  12 35.26
244 จ3-43(1)-58/48นฐ บริษัท บุญพืช 2005 จำกัด ผลิตอาหารเสริมสำหรับพืช 24/22      หอมเกร็ด สามพราน นครปฐม   04301   5,700,000  3 44.08
245 จ3-43(1)-58/56นฐ นายณัฐธีร์ มัลลิจิโรจน์ ผลิตและแบ่งบรรจุสารกำจัดวัชพืช สารป้องกันกำจัดศัตรูพืชและปุ๋ย เช่น ยาฆ่าหญ้า ยาฆ่าแมลง ยาฆ่าเชื้อรา ปุ๋ยเกล็ดและปุ๋ยน้ำ 88/2      นราภิรมย์ บางเลน นครปฐม   04301   10,800,000  4 78.34
246 จ3-43(1)-59/56นฐ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ณ.นราณัฐ ผลิตและแบ่งบรรจุสารกำจัดวัชพืช สารป้องกันกำจัดศัตรูพืชและปุ๋ย เช่น ยาฆ่าหญ้า ยาฆ่าแมลง ยาฆ่าเชื้อรา ปุ๋ยเกล็ดและปุ๋ยน้ำ 88/6      นราภิรมย์ บางเลน นครปฐม   04301   10,800,000  4 78.34
247 จ3-43(1)-60/56นฐ บริษัท โพรเกรสอะโกร จำกัด ผลิตและแบ่งบรรจุสารกำจัดวัชพืช สารป้องกันกำจัดศัตรูพืชและปุ๋ย เช่น ยาฆ่าหญ้า ยาฆ่าเชื้อ ยาฆ่าเชื้อรา ปุ๋ยเกล็ดและปุ๋ยน้ำ 88/3      นราภิรมย์ บางเลน นครปฐม   04301   10,800,000  4 78.34
248 จ3-43(1)-61/56นฐ บริษัท เจ เอ.เอ็ม.เทค จำกัด ผลิตและแบ่งบรรจุสารกำจัดวัชพืช สารป้องกันกำจัดศัตรูพืชและปุ๋ย เช่น ยาฆ่าหญ้า ยาฆ่าแมลง ยาฆ่าเชื้อรา ปุ๋ยเกล็ดและปุ๋ยน้ำ 88/18      นราภิรมย์ บางเลน นครปฐม   04301   9,500,000  4 78.34
249 จ3-43(1)-62/56นฐ บริษัท สยามอะโกร จำกัด ผลิตและแบ่งบรรจุสารกำจัดวัชพืช, สารป้องกันกำจัดศัตรูพืชและปุ๋ย เช่น ยาฆ่าหญ้า ยาฆ่าแมลง ยาฆ่าเชื้อรา ปุ๋ยเกล็ดและปุ๋ยน้ำ 88/7      นราภิรมย์ บางเลน นครปฐม 0819531201  04301   10,800,000  4 78.34
250 จ3-43(1)-63/57นฐ นางสาวรุ่งนภา แก้วศรีพันธุ์ ผสมและแบ่งบรรจุผลิตภัณฑ์เคมีทางการเกษตร สารกำจัดวัชพืช สารป้องกันกำจัดศัตรูพืชและปุ๋ยเคมี ธาตุอาหารรอง อาหารเสริมสำหรับพืช   13    บางเลน-ลาดหลุมแก้ว  บางภาษี บางเลน นครปฐม   04301   26,000,000  24 171.00
251 จ3-43(1)-64/56นฐ บริษัท เกรทแพค อโกเทค จำกัด ผลิตปรุงแต่งและแบ่งบรรจุสารป้องกันหรือกำจัดศัตรูพืชหรือสัตว์ และปุ๋ยเช่น ยาฆ่าแมลง ยาฆ่าหญ้า ยาฆ่าเชื้อรา ชนิดผงและน้ำ ปุ๋ยเกล็ด อาหารเสริม 44/30      คลองโยง พุทธมณฑล นครปฐม   04301   22,800,000  4 78.34
252 จ3-43(1)-64/57นฐ บริษัท แลมท์ เทค เคมีคอล จำกัด ผสมและแบ่งบรรจุผลิตภัณฑ์เคมีทางการเกษตร สารกำจัดวัชพืช สารป้องกันกำจัดศัตรูพืช และปุ๋ยเคมี ธาตุอาหารรอง อาหารเสริมสำหรับพืช   13    บางเลน-ลาดหลุมแก้ว  บางภาษี บางเลน นครปฐม   04301   36,000,000  24 171.00
253 จ3-43(1)-65/56นฐ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ต้นน้ำการเกษตร ผลิตปรุงแต่งและแบ่งบรรจุสารป้องกันหรือกำจัดศัตรูพืชหรือสัตว์ และปุ๋ยเช่น ยาฆ่าแมลง ยาฆ่าหญ้า ยาฆ่าเชื้อรา ชนิดผงและน้ำ ปุ๋ยเกล็ด อาหารเสริม 88/35      นราภิรมย์ บางเลน นครปฐม 08-19814414  04301   30,500,000  4 78.34
254 จ3-43(1)-65/57นฐ บริษัท แลมท์ เทค เคมีคอล จำกัด ผสมและแบ่งบรรจุผลิตภัณฑ์เคมีทางการเกษตร สารกำจัดวัชพืช สารป้องกันกำจัดศัตรูพืชและปุ๋ยเคมี ธาตุอาหารรอง อาหารเสริมสำหรับพืช   13    บางเลน-ลาดหลุมแก้ว  บางภาษี บางเลน นครปฐม   04301   36,000,000  24 171.00
255 จ3-43(1)-66/56นฐ บริษัท ไทยเวล อะโกรเทค จำกัด ผลิตปรุงแต่งและแบ่งบรรจุสารป้องกันหรือกำจัดศัตรูพืชหรือสัตว์ และปุ๋ย เช่น ยาฆ่าแมลง ยาฆ่าหญ้า ยาฆ่าเชื้อรา ปุ๋ยเกล็ด อาหารเสริม 55/13      บางระกำ บางเลน นครปฐม   04301   20,883,000  4 78.34
256 จ3-43(1)-66/57นฐ นางสาวรุ่งนภา แก้วศรีพันธุ์ ผสมและแบ่งบรรจุผลิตภัณฑ์เคมีการเกษตร สารกำจัดวัชพืช สารป้องกันกำจัดศัตรูพืชและปุ๋ยเคมี ธาตุอาหารรอง อาหารเสริมสำหรับพืช   13    บางเลน-ลาดหลุดแก้ว  บางภาษี บางเลน นครปฐม   04301   26,000,000  24 171.00
257 จ3-43(1)-67/56นฐ บริษัท ศุภากร อะโกรเทค จำกัด ผลิตปรุงแต่งและแบ่งบรรจุสารป้องกันหรือกำจัดศัตรูพืชหรือสัตว์ และปุ๋ยเช่น ยาฆ่าแมลง ยาฆ่าหญ้า ยาฆ่าเชื้อรา ชนิดผงและน้ำ ปุ๋ยเกล็ด อาหารเสริม 88/23      นราภิรมย์ บางเลน นครปฐม   04301   10,380,000  4 78.34
258 จ3-43(1)-67/57นฐ นางสาวรุ่งนภา แก้วศรีพันธุ์ ผสมและแบ่งบรรจุผลิตภัณฑ์เคมีทางการเกษตร สารกำจัดวัชพืช สารป้องกันกำจัดศัตรูพืชและปุ๋ยเคมี ธาตุอาหารรอง อาหารเสริมสำหรับพืช   13    บางเลน-ลาดหลุมแก้ว  บางภาษี บางเลน นครปฐม   04301   22,000,000  24 171.00
259 จ3-43(1)-68/52นฐ บริษัท เอส พี เค จี ไบโอเคม จำกัด ผสมและแบ่งบรรจุสารกำจัดศัตรูพืช และฮอร์โมนอาหารเสริมพืช 77/92      คลองโยง พุทธมณฑล นครปฐม   04301   13,500,000  30 31.50
260 จ3-43(1)-68/56นฐ บริษัท เอสพีจี อโกรเทค จำกัด ผลิตปรุงแต่งและแบ่งบรรจุสารป้องกันหรือกำจัดศัตรูพืชหรือสัตว์ และปุ๋ยเช่น ยาฆ่าแมลง ยาฆ่าหญ้า ยาฆ่าเชื้อรา ชนิดผงและน้ำ ปุ๋ยเกล็ด อาหารเสริม 44/31      คลองโยง พุทธมณฑล นครปฐม   04301   22,800,000  4 78.34
261 จ3-43(1)-69/52นฐ บริษัท มาย ฟอร์มูเลชั่น จำกัด ผสมและแบ่งบรรจุสารกำจัดศัตรูพืช และฮอร์โมนอาหารเสริมพืช 77/88      คลองโยง พุทธมณฑล นครปฐม   04301   11,000,000  7 31.50
262 จ3-43(1)-69/56นฐ บริษัท สิงห์ก้าวหน้า จำกัด ผลิตปรุงแต่งและแบ่งบรรจุสารป้องกันหรือกำจัดศัตรูพืชหรือสัตว์ และปุ๋ย เช่น ยาฆ่าแมลง ยาฆ่าหญ้า ยาฆ่าเชื้อรา ปุ๋ยเกล็ด อาหารเสริม       บางระกำ นครชัยศรี นครปฐม   04301   20,804,750  4 78.32
263 จ3-43(1)-70/53นฐ บริษัท เมเจอร์ครอป จำกัด ผลิตอาหารเสริม พืชอินทรีย์ เช่น ปุ๋ย ชนิดน้ำและผง และการผสมและแบ่งบรรจุยาฆ่าหญ้า 118      บางแขม เมืองนครปฐม นครปฐม   04301   5,500,000  9 88.00
264 จ3-43(1)-70/56นฐ บริษัท ลิบรา ครอปไซเอนซ์ จำกัด ผลิต ปรุงแต่ง และแบ่งบรรจุสารป้องกันหรือกำจัดศัตรูพืชหรือสัตว์และปุ๋ย เช่น ยาฆ่าแมลง ยาฆ่าหญ้า ยาฆ่าเชื้อราชนิดผงและน้ำ ปุ่ย เกล็ด อาหารเสริม 44/29      คลองโยง พุทธมณฑล นครปฐม   04301   25,300,000  4 78.34
265 จ3-43(1)-70/57นฐ บริษัท ดี ที ที อะโกรเทค จำกัด ผสมและแบ่งบรรจุผลิตภัณฑ์เคมีทางการเกษตร สารกำจัดวัชพืช สารป้องกันกำจัดศัตรูพืช และปุ๋ยเคมี ธาตุอาหารรอง อาหารเสริมสำหรับพืช 13    บางเลน-ลาดหลุมแก้ว  บางภาษี บางเลน นครปฐม   04301   21,000,000  12 114.00
266 จ3-43(1)-71/56นฐ บริษัท แวน ไฮ-เทค จำกัด ผสมและแบ่งบรรจุผลิตภัณฑ์เคมีทางการเกษตร สารกำจัดวัชพืช สารป้องกันกำจัดศัตรูพืช และปุ๋ยเคมี ธาตุอาหารรอง อาหารเสริมสำหรับพืช 198      ทุ่งลูกนก กำแพงแสน นครปฐม   04301   15,500,000  10 33.50
267 จ3-43(1)-71/57นฐ บริษัท เอส ซี อะโกรเทค จำกัด ผสมและแบ่งบรรจุผลิตภัณฑ์เคมีทางการเกษตร สารกำจัดวัชพืช สารป้องกันกำจัดศัตรูพืชและปุ๋ยเคมี ธาตุอาหารรอง อาหารเสริมสำหรับพืช 13    บางเลน-ลาดหลุมแก้ว  บางภาษี บางเลน นครปฐม   04301   21,000,000  12 114.00
268 จ3-43(1)-72/57นฐ บริษัท ไทย เคมีคัล ครอปซายน์ จำกัด ผสมและแบ่งบรรจุผลิตภัณฑ์เคมีทางการเกษตร สารกำจัดวัชพืช สารป้องกันกำจัดศัตรูพืชและปุ๋ยเคมี ธาตุอาหารรอง อาหารเสริมสำหรับพืช 13      บางภาษี บางเลน นครปฐม   04301   21,000,000  12 114.00
269 จ3-43(1)-74/54นฐ บริษัท อินเตอร์ คร็อพ จำกัด ผสมและแบ่งบรรจุเคมีการเกษตร 143  11      บางเลน บางเลน นครปฐม   04301     56 98.91
270 จ3-43(1)-74/56นฐ บริษัท ยูนิตี้ เฟอร์ติไลเซอร์ จำกัด ผลิตและแบ่งบรรจุปุ๋ยเคมี       ทุ่งลูกนก กำแพงแสน นครปฐม 0861274999  04301   82,810,000  24 86.00
271 จ3-43(1)-75/54นฐ บริษัท เอแม็กซ์ อินเตอร์ จำกัด ผสมและแบ่งบรรจุเคมีการเกษตร 145  11      บางเลน บางเลน นครปฐม   04301   2,000,000  24 98.91
272 จ3-43(1)-76/54นฐ บริษัท บีแฟค อินเตอร์ จำกัด ผสมและแบ่งบรรจุเคมีการเกษตร 144  11      บางเลน บางเลน นครปฐม   04301   2,000,000  24 98.91
273 จ3-43(1)-77/54นฐ บริษัท ซีเพซ อินเตอร์ จำกัด ผสมและแบ่งบรรจุเคมีการเกษตร 146  11      บางเลน บางเลน นครปฐม   04301   2,000,000  24 98.91
274 จ3-43(1)-80/56นฐ บริษัท เออีซี พลัส จำกัด ผลิต ปรุงแต่ง และแบ่งบรรจุการเกษตรเคมี เช่น ฮอร์โมนอาหารเสริมพืช ยาฆ่าหญ้า ยาฆ่าแมลง ยาฆ่าเชื้อราทั้งชนิดน้ำและผง และปุ๋ยเกร็ด 166      บางระกำ บางเลน นครปฐม   04301   34,438,000  4 78.34
275 จ3-43(1)-81/53นฐ บริษัท เอเลฟองเต้ อโกร เคมีคอล จำกัด ผลิตและแบ่งบรรจุสารเคมีกำจัดศัตรูพืช และแบ่งบรรจุสารเคมี 2/22    ยิงเป้าใต้  สนามจันทร์ เมืองนครปฐม นครปฐม   04301   10,000,000  44 214.00
276 จ3-43(1)-82/53นฐ บริษัท ยูนิเวอร์แซล อะโกร จำกัด ผสม-แบ่งบรรจุปุ๋ยเคมี ผลิตและแบ่งบรรจุสารป้องกันกำจัดศัตรูพืชหรือสัตว์ 108/8-9    ศาลายา-นครชัยศรี  งิ้วราย นครชัยศรี นครปฐม 034-990292  04301   17,100,000  8 109.94
277 จ3-43(1)-94/56นฐ บริษัท ไลฟ์ แคร์ เทคโนโลยี จำกัด ผลิตและแบ่งบรรจุสารเคมีทางการเกษตรและสาธารณสุข 77      บางกระทึก สามพราน นครปฐม 08-1835-4589  04301   29,000,000  44 46.00
278 จ3-43(1)-104/56นฐ นางสาวอัจฉรา อลงกรณ์โสภิต ผลิตปรุงแต่ง และแบ่งบรรจุสารเคมีการเกษตร สารกำจัดวัชพืช สารกำจัดศัตรูพืช เช่น ยาฆ่าแมลง ยาฆ่าหญ้า เป็นต้น   11      บางระกำ บางเลน นครปฐม   04301   13,500,000  4 78.34
279 จ3-43(1)-105/56นฐ นางสาวบุญกว้าง ศรีสุขโข ผสมปรุงแต่ง และแบ่งบรรจุเคมีการเกษตร สารกำจัดวัชพืช สารกำจัดศัตรูพืช เช่น ยาฆ่าแมลง ยาฆ่าหญ้า เป็นต้น       บางระกำ บางเลน นครปฐม   04301   13,500,000  4 78.34
280 จ3-43(1)-106/56นฐ นางวนิสา วิบูรย์จรรยา ผลิตปรุงแต่ง และแบ่งบรรจุสารเคมีการเกษตร สารกำจัดวัชพืช สารกำจัดศัตรูพืช เช่น ยาฆ่าแมลง ยาฆ่าหญ้า เป็นต้น 111/12  11      บางระกำ บางเลน นครปฐม   04301   49,500,000  4 78.34
281 จ3-43(1)-107/56นฐ บริษัท เจ.ซี.พี.อะโกรเทค กรุ๊พ จำกัด ผสมปรุงแต่ง และแบ่งบรรจุเคมีการเกษตร สารกำจัดวัชพืช สารกำจัดศัตรูพืช เช่น ยาฆ่าแมลง ยาฆ่าหญ้า เป็นต้น   11      บางระกำ บางเลน นครปฐม   04301   13,500,000  4 78.34
282 จ3-43(1)-108/56นฐ นางสาวบุญกว้าง ศรีสุขโข ผลิต ปรุงแต่ง และแบ่งบรรจุเคมีการเกษตร สารกำจัดวัชพืช สารกำจัดศัตรูพืช เช่น ยาฆ่าแมลง ยาฆ่าหญ้า เป็นต้น   11      บางระกำ บางเลน นครปฐม   04301   13,500,000  4 78.34
283 จ3-43(1)-109/56นฐ บริษัท แอกรอนอินดัสตรี จำกัด ผสม ปรุงแต่ง และแบ่งบรรุเคมีการเกษตร สารกำจัดวัชพืช สารกำจัดศัตรูพืช เช่น ยาฆ่าแมลง ยาฆ่าหญ้า เป็นต้น 111/13  11      บางระกำ บางเลน นครปฐม   04301   13,500,000  4 78.34
284 จ3-43(1)-110/56นฐ นายจักรพันธ์ ธรรมวิเศษศรี ผลิตปรุงแต่ง และแบ่งบรรจุสารเคมีเกษตร สารกำจัดวัชพืช สารกำจัดศัตรูพืช เช่น ยาฆ่าแมลง ยาฆ่าหญ้า เป็นต้น       นราภิรมย์ บางเลน นครปฐม   04301   21,000,000  4 78.34
285 จ3-43(1)-111/56นฐ บริษัท ดีไลท์ เทค จำกัด ผลิตปรุงแต่ง และแบ่งบรรจุสารเคมีเกษตร สารกำจัดวัชพืช สารกำจัดศัตรูพืช เช่น ยาฆ่าแมลง ยาฆ่าหญ้า เป็นต้น         นราภิรมย์ บางเลน นครปฐม   04301   34,500,000  4 78.34
286 จ3-43(1)-112/56นฐ นางสาวบุญกว้าง ศรีสุขโข ผสมปรุงแต่ง และแบ่งบรรจุเคมีการเกษตร สารกำจัดวัชพืช สารกำจัดศัตรูพืช เช่น ยาฆ่าแมลง ยาฆ่าหญ้า เป็นต้น       บางระกำ บางเลน นครปฐม   04301   13,500,000  4 78.34
287 จ3-43(1)-113/56นฐ บริษัท เจที อะกริเทค จำกัด ผลิตปรุงแต่ง และแบ่งบรรจุเคมีการเกษตร สารกำจัดวัชพืช สารกำจัดศัตรูพืช เช่น ยาฆ่าแมลง ยาฆ่าหญ้า เป็นต้น   11      บางระกำ บางเลน นครปฐม   04301   13,500,000  4 78.34
288 จ3-43(1)-114/56นฐ นางสาวอัจฉรา อลงกรณ์โสภิต ผลิตปรุงแต่ง และแบ่งบรรจุเคมีการเกษตร สารกำจัดวัชพืช สารกำจัดศัตรูพืช เช่น ยาฆ่าแมลง ยาฆ่าหญ้า เป็นต้น   11      บางระกำ บางเลน นครปฐม   04301   13,500,000  4 78.34
289 จ3-43(1)-115/56นฐ บริษัท โลตัส อโกร ซายส์ จำกัด ผสมปรุงแต่ง และแบ่งบรรจุเคมีการเกษตร สารกำจัดวัชพืช สารกำจัดศัตรูพืช เช่น ยาฆ่าแมลง ยาฆ่าหญ้า เป็นต้น 111/9  11      บางระกำ บางเลน นครปฐม   04301   13,500,000  4 78.34
290 จ3-43(1)-116/56นฐ บริษัท เฟิสท์ อะกริคัลเลอร์ จำกัด ผลิตปรุงแต่ง และแบ่งบรรจุเคมีการเกษตร สารกำจัดวัชพืช สารกำจัดศัตรูพืช เช่น ยาฆ่าแมลง ยาฆ่าหญ้า เป็นต้น   11      บางระกำ บางเลน นครปฐม   04301   13,500,000  4 78.34
291 จ3-43(1)-117/56นฐ นางสาวบุญกว้าง ศรีสุขโข ผลิตปรุงแต่ง และแบ่งบรรจุสารเคมีการเกษตร สารกำจัดวัชพืช สารกำจัดศัตรูพืช เช่น ยาฆ่าแมลง ยาฆ่าหญ้า เป็นต้น   11      บางระกำ บางเลน นครปฐม   04301   13,500,000  4 78.34
292 จ3-43(1)-118/56นฐ บริษัท ทรี ไลออน โปรเคมี จำกัด ผลิตปรุงแต่ง และแบ่งบรรจุเคมีการเกษตร สารกำจัดวัชพืช สารกำจัดศัตรูพืช เช่น ยาฆ่าแมลง ยาฆ่าหญ้า เป็นต้น 117/7  11      บางระกำ บางเลน นครปฐม   04301   13,500,000  4 78.34
293 จ3-43(1)-119/56นฐ นางสาวอัจฉรา อลงกรณ์โสภิต ผลิตปรุงแต่ง และแบ่งบรรจุเคมีการเกษตร สารกำจัดวัชพืช สารกำจัดศัตรูพืช เช่น ยาฆ่าแมลง ยาฆ่าหญ้า เป็นต้น   11      บางระกำ บางเลน นครปฐม   04301   13,500,000  4 78.34
294 จ3-43(1)-120/56นฐ นางสาวบุญกว้าง ศรีสุขโข ผลิตปรุงแต่ง และแบ่งบรรจุเคมีการเกษตร สารกำจัดวัชพืช สารกำจัดศัตรูพืช เช่น ยาฆ่าแมลง ยาฆ่าหญ้า เป็นต้น   11      บางระกำ บางเลน นครปฐม   04301   13,500,000  4 78.34
295 จ3-43(1)-121/56นฐ บริษัท เซนไทย จำกัด ผลิตปรุงแต่ง และแบ่งบรรจุเคมีการเกษตร สารกำจัดวัชพืช สารกำจัดศัตรูพืช เช่น ยาฆ่าแมลง ยาฆ่าหญ้า เป็นต้น   11      บางระกำ บางเลน นครปฐม   04301   13,500,000  4 78.34
296 จ3-43(1)-122/56นฐ นางสาวบุญกว้าง ศรีสุขโข ผสมปรุงแต่ง และแบ่งบรรจุเคมีการเกษตร สารกำจัดวัชพืช สารกำจัดศัตรูพืช เช่นยาฆ่าแมลง ยาฆ่าหญ้า เป็นต้น   11      บางระกำ บางเลน นครปฐม   04301   13,500,000  4 78.34
297 จ3-43(1)-124/56นฐ บริษัท พีที อโกรซายน์ จำกัด ผสมปรุงแต่ง และแบ่งบรรจุเคมีการเกษตร สารกำจัดวัชพืช สารกำจัดศัตรูพืช เช่น ยาฆ่าแมลง ยาฆ่าหญ้า เป็นต้น   11      บางระกำ บางเลน นครปฐม   04301   13,500,000  4 78.34
298 3-43(1)-1/25สค บริษัท ชาร์ฟฟอร์มูเลเตอร์ จำกัด ผลิตปุ๋ยและเคมีภัณฑ์เกษตรชนิดเหลว เคมีภัณฑ์เกษตรชนิดผง 119  นวลทอง  เศรษฐกิจ  สวนหลวง กระทุ่มแบน สมุทรสาคร   04301   21,900,000  39 241.33
299 3-43(1)-1/29สค บริษัท รัตนภัณฑ์อุตสาหกรรม จำกัด ผลิตปุ๋ยและยาปราบศัตรูพืช (ผลิตปุ๋ยได้ 165 ตันต่อปี) 40    เพชรเกษม  อ้อมน้อย กระทุ่มแบน สมุทรสาคร   04301   1,350,000  5 8.75
300 จ3-43(1)-1/39สค บริษัท นันทกรี จำกัด ผลิตปุ๋ย 173/1    สวนส้ม  อำแพง บ้านแพ้ว สมุทรสาคร 01-413-0212  04301   11,400,000  35 172.85
301 จ3-43(1)-12/57สค บริษัท จารุภพ แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด ผลิตปุ๋ย สารบำรุง ป้องกันและกำจัดศัตรูพืชจากวัสดุธรรมชาติ 19/9      ท่าทราย เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร   04301   2,500,000  35 16.00
302 จ3-43(1)-81/56สส บริษัท อาร์.ซี.มารีนไทย จำกัด ผสมและแบ่งบรรจุ ปุ๋ยเคมี ชนิดเม็ด เกล็ด ผง และน้ำ 20/12    วัดปากสมุทร  แหลมใหญ่ เมืองสมุทรสงคราม สมุทรสงคราม 034-736661  04301   19,200,000  17 122.00
303 จ3-43(1)-96/56พบ บริษัท ดูโอ อะโกร ซายน์ จำกัด ทำและแบ่งบรรจุปุ๋ยเคมีและสารป้องกันกำจัดศัตรูพืช 248  10    ท่ายาง ท่ายาง เพชรบุรี   04301   14,500,000  11 10.00
304 จ3-43(1)-6/47นศ บริษัท อุตสาหกรรมปุ๋ย จำกัด ผสมปุ๋ย 2/1  ท่าแพ - ท่าศาลา  ท่าศาลา ท่าศาลา นครศรีธรรมราช   04301   8,685,500  8 50.04
305 จ3-43(1)-38/59กบ กลุ่มรุ่งเรืองพัฒนาบ้านพรุเตย ผสมปุ๋ยเพื่อการค้า โฉนดที่ดินเลขที่ 22503 เลขที่ดิน 75      เพหลา คลองท่อม กระบี่ 08 78942140  04301   3,300,000  3 24.00
306 จ3-43(1)-73/54กบ บริษัท ไทยอินโด เฟอร์ติไลเซอร์ จำกัด ผลิตปุ๋ยหมักจากเศษวัสดุเหลือใช้จากโรงงานสกัดน้ำมันปาล์ม น.ส.4จ.เลขที่ 2459เล่ม25หน้า59ที่ดิน19    ลำทับ-โคกหาร  ลำทับ ลำทับ กระบี่   04301   9,870,000  10 482.58
307 จ3-43(1)-1/40สฎ บริษัท ฟุกเทียนสุราษฎร์การเกษตร จำกัด การทำปุ๋ยหมักควอลิตี้ และการเก็บรักษาหรือแบ่งบรรจุปุ๋ย 62/2      กะแดะ กาญจนดิษฐ์ สุราษฎร์ธานี 01-9633319  04301   197,000,000  55 191.00
308 จ3-43(1)-1/46สฎ บริษัท สยามเฟอร์ติไลเซอร์ จำกัด ทำปุ๋ยอินทรี และผสมปุ๋ย 87/2    สายเอเซีย  พรุพี บ้านนาสาร สุราษฎร์ธานี   04301   3,500,000  17 73.00
309 จ3-43(1)-57/47สฎ ห้างหุ้นส่วนจำกัด รุ่งเจริญไมท์นิ่ง ทำปุ๋ยจากหินโดโลไมท์ และปุ๋ยชีวภาพ น.ส.3ก. 669 เล่มที่ 7 ข. หน้า19      ปากแพรก ดอนสัก สุราษฎร์ธานี   04301   17,200,000  14 370.00
310 จ3-43(1)-30/56สข นายเกริกศักดิ์ พรุเพชรแก้ว ผลิตปุ๋ย       นาหว้า จะนะ สงขลา   04301   5,500,000  7 84.00
311 3-43(1)-1/30ปน โรงปุ๋ยนกเป็ดน้ำ ผลิตปุ๋ย 52/56  10      บานา เมืองปัตตานี ปัตตานี   04301   396,000  3 48.25

ณ วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2560