รายชื่อโรงงานที่ต้องจัดทำแผนฉุกเฉินที่จะวางแผนการตรวจสอบกำกับดูแล ประเภทโรงงานลำดับที่ 42(1)

ลำดับเลขทะเบียนโรงงานชื่อโรงงานประกอบกิจการ เลขที่หมู่ ซอยถนนตำบลอำเภอจังหวัด โทรศัพท์ประเภทเงินทุนคนงานแรงม้า
1 3-42(1)-1/13 บริษัท ซี.พี.ผลิตภัณฑ์เคมี จำกัด ผลิตแคลเซี่ยมคาร์บอเนตและโซเดียมไบคาร์บอเนต 100      เลียบคลองภาษีเจริญฝั่งเหนือ  หนองแขม หนองแขม กรุงเทพมหานคร 4211009,4212300  04201   43,000,000  56 1,139.90
2 3-42(1)-1/29 บริษัท ซี.พี.ผลิตภัณฑ์เคมี จำกัด ผลิตแคลเซี่ยมคาร์บอเนต โซเดียมไบคาร์บอเนต 49    เลียบคลองภาษีเจริญฝั่งเหนือ 20/2    หนองแขม หนองแขม กรุงเทพมหานคร 1210799  04201   38,000,000  70 2,783.78
3 3-42(1)-1/32 บริษัท ท็อปไฟลท์ จำกัด ทำผงสังกะสีอ๊อกไซด์ 20/6    สุวินทวงศ์  ลำผักชี หนองจอก กรุงเทพมหานคร 5431387  04201   3,600,000  18 243.00
4 3-42(1)-1/33 นางสุประภา วรฐิติอนันต์ ทำผลิตภัณฑ์เคมี เช่น กาวยาง 2/43  กำนันเฉลิม  เลียบคลองภาษีเจริญฝั่งเหนือ  หนองแขม หนองแขม กรุงเทพมหานคร 4217243  04201   2,500,000  7 14.00
5 3-42(1)-1/34 บริษัท ไฟน์ เคมีคอล จำกัด ผลิตสารเคมีที่ใช้ฟอกย้อมผ้า ผสมสีและบรรจุ Morkpen 12        บางบอน บางบอน กรุงเทพมหานคร 3312314-5  04201   10,645,000  11 322.12
6 3-42(1)-1/41 บริษัท ที.เอ็น.เอช.อิมพอร์ตแอนด์เอ็กซ์พอร์ต จำกัด ผลิตแป้งพิมพ์ผ้า เอ็นไซม์ สบู่เหลว ทำน้ำยาให้ผ้านิ่มและกาว 44  เทียนทะเล 20 แยก 7  บางขุนเทียน-ชายทะเล  แสมดำ บางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 4380066  04201   2,550,000  15 192.81
7 3-42(1)-2/15 ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล สุวรรณนคร ทำดินประสิว เบอร์ 2 และเบอร์ 3 12    เทอดไท 52  เทอดไท  บางหว้า ภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร   04201   950,000  7 16.00
8 3-42(1)-2/32 บริษัท เบสท์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ผสมเคมีสำหรับงานชุบโลหะ 285/9-11      พระรามที่ 3  บางโพงพาง ยานนาวา กรุงเทพมหานคร 2944811  04201   3,450,000  10 6.00
9 3-42(1)-2/41 บริษัท ซี.เค.เจ. จำกัด ผลิตเคมีภัณฑ์ใช้เป็นสารกันชื้น 313,315      บางขุนเทียน-ชายทะเล  แสมดำ บางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 8921231  04201   5,170,000  7 13.50
10 3-42(1)-5/52 บริษัท ซี.เค.เจ จำกัด ผลิตเคมีภัณฑ์ใช้เป็นสารกันชื้น 80/9    บางขุนเทียน  แสมดำ บางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร   04201   5,170,000  7 13.50
11 3-42(1)-6/52 นายไพศาล อัจฉริยอุเทน ทำเคมีภัณฑ์ต่างๆ เช่นเพื่อใช้ในอุตสาหกรรมสีและสิ่งทอ   โครงการเพชรชายทะเล  บางขุนเทียน-ชายทะเล  แสมดำ บางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร   04201   5,160,000  3 10.00
12 3-42(1)-8/51 บริษัท บางจากปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) ผลิตน้ำมันไบโอดีเซล 210  สุขุมวิท 64  สุขุมวิท  บางจาก พระโขนง กรุงเทพมหานคร 02-3354999  04201   65,500,000  3 140.58
13 น.42(1)-5/43 บริษัท นีเวลล์ รับเบอร์เมด (ประเทศไทย) จำกัด น้ำยาลบคำผิด ประกอบและแบ่งบรรจุผลิตภัณธ์ เครื่องเขียน และเครื่องใช้สำนักงาน 135      ฉลองกรุง 31  ลำปลาทิว ลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร   04201   81,955,000  41 2,094.66
14 3-42(1)-1/14สป บริษัท สยามเฆมี จำกัด(มหาชน) ผลิตสารส้มและแบ่งบรรจุกรดกำมะถัน 196    สุขสวัสดิ์  ปากคลองบางปลากด พระสมุทรเจดีย์ สมุทรปราการ 02-8157030-40  04201   19,000,000  27 701.60
15 3-42(1)-1/15สป บริษัท กรุงเทพเคมีอุตสาหกรรม จำกัด ผลิตกรดกำมะถันและโอเลี่ยม สารส้มและกำมะถันแท่ง โซเดียม ซัลเฟต คอปเปอร์ซัลเฟตและเฟอร์รัสซัลเฟต 76    สุขุมวิท  บางปูใหม่ เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ   04201   3,000,000  61 1,328.30
16 3-42(1)-1/16สป บริษัท ดายังเคมี จำกัด ผลิตคาร์บอนไดออกไซด์ แคลเซี่ยมคลอไรด์ แม็กนิเซี่ยมคลอไรด์ 102    สุขสวัสดิ์  ในคลองบางปลากด พระสมุทรเจดีย์ สมุทรปราการ 2234542  04201     35 53.50
17 3-42(1)-1/18สป บริษัท เอสทีซี นิกกะ จำกัด ผลิตเรซิ่นสังเคราะห์ต่าง ๆ เช่น ยูเรียฟอร์มาดีไฮด์เรซิ่น ไวนิลอะซีเตรทอีมัลชั่นเรซิ่น 818  12  วัดราษฎร์โพธิ์ทอง  สุขุมวิท  ท้ายบ้าน เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ 02-395-0585  04201   11,119,915  90 1,441.85
18 3-42(1)-1/27สป บริษัท ไทย-อัมบิก้า เคมีคัลส์ จำกัด ผลิตสีย้อมผ้าและสีพิมพ์ผ้า 199    สุขุมวิท กม.39  บางปูใหม่ เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ 3239754  04201   97,351,745  238 7,379.93
19 3-42(1)-1/30สป บริษัท ยูโรเซีย เคมีคัลล์ จำกัด ผสมเคมีเพื่ออุตสาหกรรมทอผ้า และฟอกหนัง 1299    สุขุมวิท  ท้ายบ้าน เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ 3954294  04201   2,500,000  19 47.50
20 3-42(1)-2/15สป บริษัท ไทยอาซาฮีเคมีภัณฑ์ จำกัด ผลิตโซดาไฟน้ำ กรดไฮโดรคลอริค คลอรีนเหลว น้ำยาฟอกขาว ผงปูนคลอรีน น้ำยาไฮคลอร์ โซดาไฟเกล็ดจากโซดาน้ำ และโวดาไฟน้ำด้วยกรรมวิธี Ion Exchange Membrane,การผลิตคลอร์แอลคาไล ที่ใช้เซลล์ไฟฟ้าเมมเบรน 202    สุขสวัสดิ์  ปากคลองบางปลากด พระสมุทรเจดีย์ สมุทรปราการ 4626341  04201   405,000,000  161 43,451.79
21 3-42(1)-2/18สป บริษัท สยามเคมีคอลอินดัสตรี้ จำกัด ผลิตเรซินสำหรับอุตสาหกรรมสี พลาสติก หนังเทียม (Alkyd Resin, Polyester Resin Polyurethane Resin) 549    สุขุมวิท กม.36  บางปูใหม่ เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ 3239676  04201   1,122,000,000  283 16,825.49
22 3-42(1)-2/27สป บริษัท ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด ผลิตภัณฑ์เคมีกึ่งสำเร็จรูปเพื่อใช้ทำสี 31/1    บางนา-ตราด กม.23  บางเสาธง บางเสาธง สมุทรปราการ 02-3128370  04201   174,981,700  150 7,334.18
23 3-42(1)-3/18สป บริษัท เอสทีซี นิกกะ จำกัด ผลิตเคมีภัณฑ์สำหรับใช้ในการฟอกย้อมผ้า และแต่งสำเร็จผ้า 819  12  วัดราษฎร์โพธิ์ทอง  สุขุมวิท  ท้ายบ้าน เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ 3950585  04201   14,000,000  55 3,965.58
24 3-42(1)-3/25สป บริษัท อุตสาหกรรมน้ำกรดไทย จำกัด ผลิตสารส้มขุ่น-ใส 544      สุขุมวิท  ปากน้ำ เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ   04201   2,000,000  16 48.50
25 3-42(1)-3/35สป บริษัท ไดสตาร์ ไทย จำกัด ผลิตสารเคมีใช้ในการฟอกหนังสัตว สิ่งทอ เส้นใยเทียม พลาสติก กระดาษ และอุตสาหกรรมอื่น ๆ โดยใช้เครื่องจักรชุดเดิม 150  แพรกษา  พุทธรักษา  ท้ายบ้าน เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ 3870644  04201   40,000,000  27 481.55
26 3-42(1)-4/25สป บริษัท อีเทอนัล เรซิ่น จำกัด ผลิตฟอร์มาลีน เคมีใช้สำหรับผสมทำสี และกระดาษ 29  ธรรมศิริ  บางนา-ตราด  บางเสาธง บางเสาธง สมุทรปราการ 338-1473-6  04201   2,658,127,843  304 17,845.87
27 ข3-42(1)-8/57สป บริษัท ลิแคน จำกัด ผลิต ผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในอุตสาหกรรมทั่วไป เช่น น้ำยาทำความสะอาด น้ำยากันสนิม น้ำยากำจัดสนิ น้ำยาหล่อเย็น น้ำยาลบเหลี่ยมคม น้ำยาขัดเงา และเคมีบำบัดน้ำเสีย และแบ่งบรรจุสินค้าทั่วไป เช่น น้ำหอมปรับอากาศในรถยนต์ 55/33  15      บางเสาธง บางเสาธง สมุทรปราการ 0-21825334  04201   35,321,000  44 28.09
28 จ3-42(1)-1/37สป บริษัท ไทยเวลอินดัสเตรียล จำกัด ทำเคมีสิ่งทอ เช่น น้ำยาทำให้ผ้านุ่ม เงา และแข็ง ฯลฯ 123/4  17    เทพารักษ์  บางเสาธง บางเสาธง สมุทรปราการ   04201   17,800,000  15 366.00
29 จ3-42(1)-1/40สป บริษัท อลัวส์ โอ.พี.เอส.เคมีภัณฑ์ จำกัด แบ่งบรรจุน้ำยาเคมีที่ใช้เกี่ยวกับสิ่งพิมพ์และน้ำยา 237/16-18  วัดใหญ่  สุขสวัสดิ์  ในคลองบางปลากด พระสมุทรเจดีย์ สมุทรปราการ 02-815-5959  04201   23,880,000  9 94.11
30 จ3-42(1)-1/46สป บริษัท กมลจักรวาล (2003) จำกัด ผลิตแอมโมเนียน้ำ 352  ประสมศรี  สุขสวัสดิ์  ปากคลองบางปลากด พระสมุทรเจดีย์ สมุทรปราการ   04201     16 27.50
31 จ3-42(1)-1/51สป บริษัท สเติร์น (ประเทศไทย) จำกัด ผสมและแบ่งบรรจุผงเคมีเพื่อใช้ในการดับเพลิง 888/117  19  ยิ่งเจริญโครงการ 1  ร.พ.ช.  บางพลีใหญ่ บางพลี สมุทรปราการ   04201   11,000,000  10 64.00
32 จ3-42(1)-1/54สป บริษัท เบอร์รี่ บล็อก จำกัด ทำกาวอุตสาหกรรมทุกประเภท 9/9  10    บางนา-ตราด  บางเสาธง บางเสาธง สมุทรปราการ 02-7070899  04201   2,800,000  3 54.50
33 จ3-42(1)-1/56สป บริษัท วีเอสเคม (1970) จำกัด ผลิต แบ่งบรรจุ และเก็บรักษาเคมีภัณฑ์ทุกชนิด 99  วัดแหลมฟ้าผ่า  เลียบคลองสรรพสามิต  ในคลองบางปลากด พระสมุทรเจดีย์ สมุทรปราการ 0-2815-2821-2  04201   225,800,000  48 43.30
34 จ3-42(1)-1/57สป บริษัท ธโนดม เทคโนโลยี จำกัด ผลิตเคมีภัณฑ์ที่ใช้กับอุตสาหกรรมยางฯ 113/15    บางพลี-กิ่งแก้ว  บางพลีใหญ่ บางพลี สมุทรปราการ 0-27446800  04201   7,000,000  6 160.00
35 จ3-42(1)-1/59สป บริษัท ฟอสร็อค (ประเทศไทย) จำกัด ผลิตและจัดเก็บเคมีภัณฑ์สำหรับงานก่อสร้าง 11/24      บางโฉลง บางพลี สมุทรปราการ   04201   45,000,000  10 143.00
36 จ3-42(1)-2/51สป บริษัท แมกซิตรอน จำกัด ผลิตเคมีภัณฑ์ นิกเกิล ซัลเฟต 55/49  โกดัง ซี เอส บิสซิเนส  เทพารักษ์ กม.19  บางปลา บางพลี สมุทรปราการ   04201   2,300,000  6 188.85
37 จ3-42(1)-2/58สป บริษัท ซัมมิท เคมิคอล สเปเชียลตี้ โปรดักส์ (ไทยแลนด์) จำกัด ผลิตสารประกอบ อลูมิเนียม คลอโรไฮเดรท 88/16  21      บางพลีใหญ่ บางพลี สมุทรปราการ   04201   103,000,000  13 58.33
38 จ3-42(1)-2/59สป บริษัท อีเทอนัลเรซิ่น จำกัด ผลิตฟอร์มาดีไฮด์เบสเรซิ่น 29  ธรรมศิริ    บางเสาธง บางเสาธง สมุทรปราการ   04201   100,000,000  20 355.00
39 จ3-42(1)-3/38สป บริษัท เลเซอร์เคมิคัล จำกัด ปรับปรุงคุณภาพเคมีภัณฑ์ 123  10  แบริ่ง  สุขุมวิท  สำโรงเหนือ เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ 7498972  04201   6,500,000  13 11.00
40 จ3-42(1)-3/52สป ห้างหุ้นส่วนจำกัด สุเมธา เคมีภัณฑ์ ผลิตสีโป้วรถยนต์ สีรองพื้น แลคเกอร์ 59/68-69    เทพารักษ์  บางพลีใหญ่ บางพลี สมุทรปราการ   04201   6,000,000  15 116.25
41 จ3-42(1)-3/53สป บริษัท เอส พี เค เคมีคอล จำกัด ผลิตทินเนอร์ 215/1      บางเสาธง บางเสาธง สมุทรปราการ 02-313-1524  04201   10,000,000  20 24.00
42 จ3-42(1)-3/55สป บริษัท สแตนดาร์ด แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด ผลิตและรับจ้างผลิต ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดในครัวเรือน ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดพื้น น้ำยาปรับผ้านุ่ม น้ำยาซักผ้า สเปรย์ปรับอากาศ ฯลฯ 351/10  แพรกษา 12  พุทธรักษา  แพรกษา เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ 02-7093705  04201   358,000,000  115 152.75
43 จ3-42(1)-3/57สป บริษัท กิลดาออน (ประเทศไทย) จำกัด ผลิต ผลิตภัณฑ์เคมีเพื่อการอุตสาหกรรม 393/16-393/17  วัดใหญ่  สุขสวัสดิ์  ในคลองบางปลากด พระสมุทรเจดีย์ สมุทรปราการ   04201   15,067,000  3 12.81
44 จ3-42(1)-4/38สป บริษัท แอ็คมี่ สเปเชียลตี้ เคมีคอลส์ จำกัด ผสมและแบ่งบรรจุกาวประสานวัสดุ, วัสดุทนไฟบุผนังเตาหลอม 24/52    บางนา-ตราด  บางเสาธง บางเสาธง สมุทรปราการ 7400398  04201   8,500,000  5 113.00
45 จ3-42(1)-4/53สป บริษัท คิว.เอส.เคมีคอลส์ จำกัด ผลิตทินเนอร์ 215    เทพารักษ์  บางเสาธง บางเสาธง สมุทรปราการ 02-313-1262-3  04201   10,000,000  20 24.00
46 จ3-42(1)-4/54สป บริษัท เพ็นโก้ อินดัสเทรียล จำกัด ผลิตและแบ่งบรรจุสีน้ำมันสำหรับอุตสาหกรรมไม้ และโลหะ เช่น แลคเกอร์ ทินเนอร์ 91/5  12  บางพลี-ตำหรุ  บางปลา บางพลี สมุทรปราการ   04201   200,000  10 285.00
47 จ3-42(1)-5/54สป บริษัท บางกอก อินทิเกรเท็ด เทรดดิ้ง จำกัด ผลิตน้ำยาโฟม 34/21  ธนสิทธิ์  เทพารักษ์  บางปลา บางพลี สมุทรปราการ   04201   55,000,000  15 86.80
48 จ3-42(1)-5/57สป บริษัท เอเซีย แปซิฟิค ปิโตรเคมิคอล จำกัด ผลิตและผสม จัดเก็บ ลำเลียง แบ่งบรรจุและขนส่งสารเคมี (กลุ่ม Aromatic Hydrocarbon Alcohols,Esters,Glycol Ethers) 299/86  คู่สร้าง  สุขสวัสดิ์  ปากคลองบางปลากด พระสมุทรเจดีย์ สมุทรปราการ 0-21683131  04201   117,000,000  7 32.50
49 จ3-42(1)-7/52สป บริษัท เคมีอุตสาหกรรมธุรกิจ จำกัด ผลิตสารเคมีที่ใช้ในอุตสาหกรรมไม้ เฟอร์นิเจอร์ 888/16  19  ยิ่งเจริญ  บางพลี-ตำหรุ  บางพลีใหญ่ บางพลี สมุทรปราการ   04201   6,100,000  1 15.75
50 จ3-42(1)-12/54สป ห้างหุ้นส่วนจำกัด วี.ที.อินเตอร์ เอเชีย ทำผลิตภัณฑ์น้ำยาล้างจาน น้ำยาทำความสะอาด น้ำยาล้างห้องน้ำ 104/77  12  ธนสิทธิ์  เทพารักษ์  บางปลา บางพลี สมุทรปราการ   04201   19,000,000  20 26.00
51 จ3-42(1)-13/53สป บริษัท เซ็นจุ (ไทยแลนด์) จำกัด ผลิตวัสดุบัดกรีแบบครีมชนิดไร้สารตะกั่ว 11/2  13    ปู่เจ้าสมิงพราย  บางหญ้าแพรก พระประแดง สมุทรปราการ   04201   15,000,000  6 16.77
52 จ3-42(1)-14/57สป บริษัท อัลฟ่า อินเตอร์พลาสเคม จำกัด ผลิตเคมีภัณฑ์ 317/3      บางปูใหม่ เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ   04201   2,500,000  10 30.00
53 น.สป.42(1)-1/20 บริษัท อุตสาหกรรมกรดมะนาว จำกัด ผลิตกรดมะนาวและแคลเซียมซีเตรด 231นิคมฯบางปู      สุขุมวิท  แพรกษา เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ   04201      2,494.00
54 น.42(1)-1/35 บริษัท เซ่งไถ่อุตสาหกรรม จำกัด ผลิตเคมีภัณฑ์ (สีย้อมใช้ในอุตสาหกรรมสิ่งทอ) 265  สุขุมวิท49(ซ.กลาง)  สุขุมวิท  แพรกษา เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ 02-7093715-8  04201   85,700,000  48 .00
55 นป.42(1)-1/38 บริษัท ไวท์เฮ้าส์คลีนนิ่ง โปรดักส์ จำกัด เคมีภัณฑ์(น้ำยาล้างห้องน้ำ ล้างสุขภัณฑ์ ทำความสะอาดกลิ่น ฆ่าเชื้อฟอกขาว ลอกแว็กซ์ และผงขัด) ผลิตผงซักฟอก,ผลิตน้ำมันกลั่น 847    สุขุมวิท  แพรกษา เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ 0 2709 3900-5  04201   23,000,000  45 .00
56 น.สป.42(1)-1/40 บริษัท ซันสตาร์ เคมีคัล (ประเทศไทย) จำกัด ผลิตลจำหน่าย,ส่งออกและนำเข้าADHESIVESและSEALANTSสำหรับยานพาหนะและสิ่งก่อสร้าง 624  สุขุมวิท  แพรกษา เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ   04201   170,000,000  43 1,926.25
57 น.บป.42(1)-1/41 บริษัท เคมมาร์ท เอ็นเตอร์ไพรส์ ประเทศไทย จำกัด อุตสาหกรรมผลิตเคมี 836  12B  สุขุมวิท  แพรกษา เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ 02-710-6688-93  04201   71,588,340  39 1,791.00
58 น.สป.42(1)-1/41 บริษัท ไบรเทน โปลีเทรดดิ้ง จำกัด ผลิตเคมีภัณฑ์(CALCIUMSTEARATE,,ZINCSTESRATE,BARIUMSTEARATE)และแบ่งบรรจุเคมีภัณฑ์ดังกล่าว 518  17    เทพารักษ์  บางเสาธง บางเสาธง สมุทรปราการ 02-3303769  04201   61,000,000  30 102.00
59 นป.42(1)-1/42 บริษัท โกชู คาเซอิ จำกัด ผลิตภัณฑ์เคมี, นำกากตะกอนอลูมิเนียมไฮดรอกไซด์ และอลูมิเนียมซัลเฟตมาผลิตเป็นสารส้ม 832  13  สุขุมวิท  แพรกษา เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ 0 2709 3288-9  04201   64,000,000  15 174.70
60 นป.42(1)-1/43 บริษัท ไทยยัง เคมีคอล จำกัด เคมีภัณฑ์สำหรับอุตสาหกรรมสิ่งทอและกระดาษ 993    สุขุมวิท  บางปูใหม่ เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ 0 2323 2725-8  04201   29,500,000  13 .00
61 น.สป.42(1)-1/44 บริษัท สยาม พีวีเอส เคมิคอลส์ จำกัด ผลิตเคมีภัณฑ์ โซดาไฟ กรดเกลือ คลอรีนเหลว และโซเดียมไฮโปคลอไรด์ 403  1C นิคมอุตสาหกรรมบางปู  สุขุมวิท  แพรกษา เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ   04201      .00
62 น.นป.42(1)-1/45 บริษัท พี เอช เคมิคอล จำกัด สารเคมีที่ใช้ในการล้างไขมันและคราบสนิมตลอดจนสารเคมีที่ใช้เคลือบป้องกันสนิม 297/2  5C  สุขุมวิท  แพรกษา เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ 027106368-70  04201      .00
63 น.สป.42(1)-1/48 บริษัท เมทัลลิค เคมีคอล อุตสาหกรรม (ไทยแลนด์) จำกัด ผลิตและแบ่งบรรจุสารเคมี การนำกลับมาใช้ใหม่ของเคมีภัณฑ์ใช้แล้วจากการกัดแผงวงจรอิเล็กทรอนิกส์มาผ่านกระบวนการทางอุตสาหกรรม 275 นิคมอุตสาหกรรมบางปู  4 บี  สุขุมวิท  แพรกษา เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ   04201      .00
64 น.สป.42(1)-1/49 บริษัท บีเอเอสเอฟ โพลียูรีเธนส์ (ประเทศไทย) จำกัด ผลิตผลิตภัณฑ์เคมี ผลิตภัณฑ์เทอร์โมพลาสติก โพลียูรีเธนส์ อีลาสโตเมอร์ และผลิตภัณฑ์โพลียูรีเธนส์ทุกประเภท รวมถึงส่วนประกอบ ส่วนผสม และผลพลอยได้ของผลิตภัณฑ์ดังกล่าว 308/1 นิคมอุตสาหกรรมบางปุ  5 ซี  สุขุมวิท  แพรกษา เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ   04201     5 93.75
65 น.สป.42(1)-1/54 บริษัท โซลเวย์ (บางปู) สเปเชียลตี้ เคมีคอลส์ จำกัด เพื่อประกอบกิจการผลิตภัณฑ์สำหรับสารลดแรงตึงผิว (SURFACTANTS SURFACE ACTIVE REGENT EMULSIFIERS WETTING ) เช่น AMPHORRTERIC PHOSPATE ESTERS,SULPHATE, BLENO และ ผลิต REVERRSE OSMOSIS WATER 342  นิคมอุตสาหกรรมบางปู  สุขุมวิท  แพรกษา เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ   04201     42 1,501.60
66 น.สป.42(1)-1/56 บริษัท อาโครม่า (ประเทศไทย) จำกัด ผลิตและจำหน่ายเคมีอุตสาหกรรมสิ่งทอสำหรับย้อมและตกแต่งในผลิตภัณฑ์ในอุตสาหกรรมสิ่งทอเคมีที่ใช้ในอุตสาหกรรมกระดาษ         แพรกษา เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ   04201   426,875,000  46 1,106.48
67 น.สป.42(1)-1/58 บริษัท โคเวสโตร (ประเทศไทย) จำกัด ผลิตสารสังเคราะห์จากโพลิออล (POLYOL) 239/1      แพรกษา เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ 02 0299235  04201      .00
68 น.สป.42(1)-1/59 บริษัท คลาเรียนท์ พลาสติก แอนด์ โคทติ้ง (ประเทศไทย) จำกัด ผลิตวัตถุดิบสำหรับอุตสาหกรรมสีทา พ่น เคลือบ 851  11  สุขุมวิท  แพรกษา เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ   04201      .00
69 น.42(1)-2/35 บริษัท ไดอะโฆรม เคมิเคิล จำกัด ผลิตสารเคมีเบสิกโครเมียมซัลเฟต โซเดียมไบคาร์บอเนต และรับกากตะกอนจากโรงงานมาสกัะโครเมียม 386  สุขุมวิท  แพรกษา เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ   04201   41,000,000  56 498.95
70 น.42(1)-2/36 บริษัท เซนคะ (ไทยแลนด์) จำกัด สารเคมีลดแรงตึงผิวและสารเคมีสำหรับอุตสาหกรรมสิ่งทอ 652    สุขุมวิท  บางปูใหม่ เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ 0 2709 3685-6  04201   88,827,000  21 519.25
71 น.สป.42(1)-2/37 บริษัท โฟโมซ่า ออแกนิก เคมีคอล อินดัสตรี จำกัด ผลิตเคมีภัณฑ์(เช่นAcrylicResins,SiliconeChemical,MetalSoaps,SuperAbsorbant) 575  11บี  สุขุมวิท  แพรกษา เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ 0-2709-3016-9  04201   59,500,000  58 1,771.12
72 น.สป.42(1)-2/39 บริษัท ไทยโพลีเซ็ท จำกัด เรซินสังเคราะห์ (ALKYED & UNSATURATED POLYESTER RESINS) 829    สุขุมวิท  แพรกษา เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ 0 2709 4300  04201   35,056,000  43 .00
73 น.สป.42(1)-2/49 บริษัท เอ็มซี อินดัสเทรียลเคมีคัล จำกัด ผลิตและแบ่งบรรจุสารช่วยย้อม สำหรับอุตสาหกรรมฟอกย้อม 822  13  พัฒนา 1  แพรกษา เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ   04201     7 141.87
74 น.นบ.42(1)-2/55 บริษัท ไทย คีวา เคมิคอลส์ จำกัด ผลิตสีสำหรับงานพิมพ์ 155/1  17  ซอย5/2  เทพารักษ์  บางเสาธง บางเสาธง สมุทรปราการ 02-2132324-6  04201      .00
75 นป.42(1)-3/41 บริษัท สยามเคมีคอลอินดัสตรี้ จำกัด ผลิตภัณฑ์เคมี       สุขุมวิท  แพรกษา เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ   04201   779,000,000  90 .00
76 นน.42(1)-3/42 บริษัท จักรวาลเคมี จำกัด ผลิตเคมีภัณฑ์ (โซเดียมฟอสเฟต และเคมีภัณฑ์สังกะสีต่างๆ) นำฝุ่นสังกะสี(วัสดุที่ไม่ใช้แล้ว)มาเป็นวัตถุดิบใช้ในการผลิต 545 นิคมอุตสาหกรรมบางปู  9 ซี  สุขุมวิท  แพรกษา เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ 02-7094816-8  04201   162,000,000  174 4,990.05
77 น.42(1)-3/45 บริษัท กรีนสยามอินดัสทรี จำกัด ผสมและผลิตสารเคมีสำหรับอุตสาหกรรมผลิตเยื่อและกระดาษ       บางนา-ตราด  บางเสาธง บางเสาธง สมุทรปราการ   04201      .00
78 น.42(1)-3/48 บริษัท ดิพโซล (ประเทศไทย) จำกัด ผลิตน้ำยาขัดเงาโลหะ น้ำยาทำความสะอาดโลหะ รีไซเคิล (Recycle) เคมีภัณฑ์ (รวมถึงน้ำยาขัดเงาโลหะ น้ำยาทำความสะอาดโลหะ น้ำยาชักเงาโลหะ) ให้บริการตรวจสอบและวิจัยเคมีภัณฑ์ในห้องทดลอง ผลิตน้ำยาชุบและเคลือบเงาโลหะ (Plating & Coating) ตัวทำละลาย (Solvents) 159/2 นิคมอุตสาหกรรมบางพลี  17      บางเสาธง บางเสาธง สมุทรปราการ   04201      .00
79 น.สป.42(1)-3/48 บริษัท โอคูโน-ออโรเม็กซ์ (ประเทศไทย) จำกัด ผสมและแบ่งบรรจุเคมีภัณฑ์ 392 นิคมอุตสาหกรรมบางปู    สุขุมวิท  แพรกษา เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ   04201     35 .00
80 น.สป.42(1)-3/49 บริษัท เมโทร แทน จำกัด ผลิตและแบ่งบรรจุเคมีภัณฑ์สำหรับอุตสาหกรรมฟอกย้อมหนัง 822  13  พัฒนา 1  แพรกษา เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ   04201      30.50
81 น.นป.42(1)-3/56 บริษัท โอคูโน-ออโรเม็กซ์ (ประเทศไทย) จำกัด ผสมซื้อมา-ขายไปเคมีภัณฑ์สำหรับงานชุบและซื้อมา-ขายไปเครื่องมือทางวิทยาศาสตร์ 392  แพรกษา เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ 027093580  04201      .00
82 น.อส.42(1)-3/57 บริษัท โอคุโนะ (ประเทศไทย) จำกัด ผลิตนำเข้าส่งออกเคมีภัณฑ์และอุปกรณ์ที่ใช้ในการชุบเคลือบผิวโลหะและอโลหะทุกชนิด         คลองสวน บางบ่อ สมุทรปราการ   04201   290,100,000  7 1,371.47
83 น.สป.42(1)-4/49 บริษัท ไทยปาร์คเกอร์ไรซิ่ง จำกัด ผลิตเคมีภัณฑ์สำหรับล้างแผ่นโลหะ และป้องกันสนิม 619 นิคมอุตสาหกรรมบางปู    สุขุมวิท  แพรกษา เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ   04201      .00
84 น.42(1)-5/32 บริษัท ไอเอซีซี เคมิคอล โซลูชั่นส์ จำกัด ผลิตภัณฑ์เคมี (CHLORINATED PARAFFINS,HYDROCHLORIC ACID,SODIUM HYPOCHLORITE,AGRICULTURAL EMULSIFIERS,HYDRAULIC BRAKE FLUIDS,ENGINE COOLANTS,POLYOL BLENDED) และสารเคมีในการบำบัดสภาพน้ำ,สารลดแรงตึงผิว,EMULSIFIER เพื่อการเกษตร,ผลิตภัณฑ์ใช้กับบานยนต์,เคมีภัณฑ์ 303 นิคมอุตสาหกรรมบางปู    สุขุมวิท  แพรกษา เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ 0-2709-3650-9  04201   172,791,000  50 .00
85 น.42(1)-5/37 บริษัท บางปู เคมีเคิลส์ จำกัด เคมีภัณฑ์ 583      สุขุมวิท  แพรกษา เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ 0 2709 3154-5,3  04201   48,500,000  28 .00
86 น.สป.42(1)-5/40 บริษัท ไทยพร็อกซ์ จำกัด สารเคมีที่ใช้ในอุตสาหกรรมสิ่งทอและใช้ในการบำบัดน้ำเสีย 20/1-661    สุขุมวิท  แพรกษา เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ   04201   54,826,000  5 474.30
87 น.สป.42(1)-5/42 บริษัท ฮันทส์แมน (ประเทศไทย) จำกัด ผลิตและจำหน่ายน้ำยาเคมี 899  6C  สุขุมวิท  แพรกษา เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ   04201   132,000,000  34 200.10
88 น.42(1)-7/35 บริษัท จักรวาลเคมี จำกัด ผลิตเคมีภัณฑ์(สังกะสีคลอไรด์ สังกะสีซัลเฟต สังกะสีคาร์บอเนต คาลาไมน์ บีพีเกรด ฟลักซ์ โซดาไฟ และ TITANIUM ANODE & HEAT EXCHANGER) นำฝุ่นสังกะสี (วัสดุที่ไม่ใช้แล้ว) มาใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิต 376 นิคมอุตสาหกรรมบางปู    สุขุมวิท  แพรกษา เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ 02-709-4816-8  04201   143,450,000  140 2,876.90
89 น.42(1)-8/35 บริษัท คอนทิเนนทอล ปิโตรเคมีคอล (ประเทศไทย) จำกัด เคมีภัณฑ์ PHTHALIC ANHYDRIDE และ PLASTICIZERS(DOP) 137  17    บางนา-ตราด  บางเสาธง บางเสาธง สมุทรปราการ 0 2315 1478-80  04201   1,965,174,000  150 18,904.50
90 น.สป.42(1)-10/42 บริษัท ท็อปซัน จำกัด ผลิตและจำหน่าย น้ำมันสังเคราะห์ น้ำมันพืช น้ำมันจากไขสัตว์ น้ำมันหล่อลื่น น้ำมันกันสนิมต่างๆ น้ำมันตัดกลึงโลหะ น้ำมันปั้มขึ้นรูปโลหะต่างๆ 804      สุขุมวิท  แพรกษา เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ   04201   29,000,000  18 225.27
91 น.42(1)-11/35 บริษัท จีซีพี (ไทยแลนด์) จำกัด ผลิตแล็กเกอร์ ผลิตเคมีภัณฑ์ (ใช้ในอุตสาหกรรมกระป๋องและเคมีคอนกรีต) และผลิตสีเคลือบกระป๋อง 253/2      สุขุมวิท  แพรกษา เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ 0 2709 4470-84  04201   100,487,630  41 824.93
92 น.42(1)-12/35 บริษัท อูเอโนไฟน์เคมีคัลส์ อินดัสตรี(ปทท.) จำกัด SORBITAL COMPOUND,ผลิตภัณฑ์ SORBITAL และสารให้ความหวาน 349      สุขุมวิท  แพรกษา เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ 0 2324 0412-3  04201   718,772,000  330 .00
93 น.42(1)-12/37 บริษัท แอลไลด์ เคมีเคิลส์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ผลิตเคมีภัณฑ์อุตสาหกรรมสำหรับฟอกหนัง 255/2    สุขุมวิท  แพรกษา เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ 0 2323 9930-1  04201   77,747,000  50 1,097.56
94 น.42(1)-14/35 บริษัท ลินาเรีย เคมีภัณฑ์ (ประเทศไทย) จำกัด เคมีภัณฑ์ (ใช้ในอุตสาหกรรมผ้า) 309 นิคมอุตสาหกรรมบางปู      สุขุมวิท  แพรกษา เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ   04201   140,941,000  144 .00
95 น.42(1)-17/35 บริษัท หวาไถ้ อุตสาหกรรม จำกัด สีที่ใช้ในอุตสาหกรรมสิ่งทอ และสิ่งพิมพ์ต่าง ๆ 586/157,159    สุขุมวิท  บางปูใหม่ เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ 0 2323 0781-3  04201   80,000,000  62 2,947.98
96 น.42(1)-29/35 บริษัท คูริตะ-จีเค เคมีคอล จำกัด ผลิตสารเคมีสำหรับระบบน้ำในหม้อไอน้ำ น้ำหล่อเย็น และอื่น ๆ 460 นิคมอุตสาหกรรมบางพลี  17      บางเสาธง บางเสาธง สมุทรปราการ   04201   45,000,000  4 12,060.00
97 ส3-42(1)-1/27สป บริษัท อดิตยาเบอร์ล่า เคมีคัลส์ (ประเทศไทย) จำกัด ผลิตเคมีภัณฑ์ (ผงโซเดียมไตรโพลีฟอสเฟต และเตตราโซเดียมไพโรฟอสเฟต),โมโนโซเดียมฟอสเฟตไดโซเดียมฟอสเฟต, ไดโซเดียมไพโรฟอสเฟต, ไตรโซเดียมฟอสเฟต 77  12  สุขาภิบาล 1 (มหาวงษ์)  ปู่เจ้าสมิงพราย  สำโรงใต้ พระประแดง สมุทรปราการ 3961715-6  04201   1,293,596,000  161 7,564.12
98 3-42(1)-1/35นบ บริษัท อั๊คโซ่ โนเบล เพ้นท์ส(ประเทศไทย) จำกัด ทำสารเคลือบกระป๋องโลหะ 34/5    แจ้งวัฒนะ  ปากเกร็ด ปากเกร็ด นนทบุรี 5730074  04201   39,900,000  12 77.00
99 จ3-42(1)-1/39นบ บริษัท ราชาโยค จำกัด ผสมน้ำยาเคมีหรือเคมีภัณฑ์สำหรับทำความสะอาดโลหะและกันสนิม 55/7    กรุงนนท์-จงถนอม  มหาสวัสดิ์ บางกรวย นนทบุรี 02-4358734  04201   27,009,000  11 12.00
100 จ3-42(1)-1/46นบ บริษัท โพลิเมอร์ อินโนเวชั่น จำกัด ผลิตเคมีภัณฑ์สำหรับอุตสาหกรรมน้ำยาง 75/7  บางกรวย-ไทรน้อย  บางบัวทอง บางบัวทอง นนทบุรี   04201   19,000,000  14 487.50
101 จ3-42(1)-2/47นบ บริษัท โพลิเมอร์ อินโนเวชั่น จำกัด ผลิตเคมีภัณฑ์ที่ใช้สำหรับอุตสาหกรรมยางและพลาสติก 75/6    บางกรวย-ไทรน้อย  บางบัวทอง บางบัวทอง นนทบุรี 0-2903-6691-3  04201   8,700,000  15 272.50
102 จ3-42(1)-4/47นบ บริษัท ซินเธค แอ๊ดดิทีฟ จำกัด ผลิต-จำหน่ายเคมีภัณฑ์ เช่น สารลดฟอง 50/11  15  วัดพระเงิน  กาญจนาภิเษก  บางม่วง บางใหญ่ นนทบุรี 02-9836700  04201   21,000,000  3 106.31
103 จ3-42(1)-4/49นบ บริษัท เค.ซี.ยู.คอร์ปอเรชั่น จำกัด เกลือเงิน เกลือทอง โกล์ดคอมเพล็ค พาลาเดียมคอมเพล็ค 333/10  บางบัวทอง-สุพรรณบุรี  ละหาร บางบัวทอง นนทบุรี   04201   14,000,000  8 45.30
104 3-42-1/33ปท บริษัท มอร์แลนด์ เมททัลเลอยีคอล จำกัด ผสมและแบ่งบรรจุเกลือที่ใช้ในการอุตสาหกรรม 733/699    พหลโยธิน  คูคต ลำลูกกา ปทุมธานี 5322183  04201   3,100,000  6 93.23
105 3-42(1)-1/15ปท บริษัท อุตสาหกรรมกระดูกสัตว์ จำกัด ทำไดแคลเซียมฟอสเฟต โอซิน กระดูกป่นและไขมัน 27/1    พหลโยธิน  คลองหนึ่ง คลองหลวง ปทุมธานี 5168844  04201   3,848,655  240 4,208.67
106 3-42(1)-1/22ปท บริษัท ที.เอส.โพลีโปรดักส์ จำกัด ผลิตอลูมิเนียมไฮดร๊อกไซค์ และแมกนีเซียมไฮดร๊อกไซค์ 101/47  20  นิคมอุตสาหกรรมนวนคร  พหลโยธิน  คลองหนึ่ง คลองหลวง ปทุมธานี 5291350  04201     18 111.00
107 3-42(1)-1/33ปท บริษัท เมทอ๊อกไซด์ ประเทศไทย จำกัด ผลิตผงสังกะสีอ๊อกไซด์(Zinc Oxide) สำหรับอุตสาหกรรมทั่วไป และชนิดที่ใช้ในอาหารเสริมสำหรับสัตว์ 101/5  20  นิคมอุตสาหกรรมนวนคร  พหลโยธิน  คลองหนึ่ง คลองหลวง ปทุมธานี 5290094  04201   18,031,000  11 449.24
108 3-42(1)-2/26ปท บริษัท โรงงานซุปพีเรียเคมีกัลส์ จำกัด ผลิตเคมีภัณฑ์ เช่น โชดาไฟชนิดน้ำ กรดเกลือ 27/6    พหลโยธิน  คลองหนึ่ง คลองหลวง ปทุมธานี   04201   81,101,000  68 4,725.14
109 3-42(1)-2/28ปท โรงงานเคมีองค์การเภสัชกรรม ผลิตเคมีภัณฑ์เพื่อใช้ในงานเภสัชกรรมและการแพทย์ คือ อลูมิเนียมไฮดรอกไซด์ชนิดใช้ทำยาน้ำ และยาผง และแมกนีเซียมไฮดรอกไซด์ชนิดใช้ทำยาน้ำ 138    รังสิต-นครนายก  บึงสนั่น ธัญบุรี ปทุมธานี 5238118  04201   948,000,000  100 2,834.48
110 จ3-42(1)-1/46ปท บริษัท กรีนแพค เทคโนโลยี จำกัด ผลิตสเปรย์อุตสาหกรรม,เคมีภัณฑ์งานซ่อมบำรุง 6/20      ลำลูกกา ลำลูกกา ปทุมธานี   04201   8,500,000  10 9.00
111 จ3-42(1)-1/55ปท บริษัท อเมซอน ปาปิรุส เคมิคอลส์ (ประเทศไทย) จำกัด ผลิตและจำหน่ายสารเคมีในอุตสาหกรรมกระดาษ 9/12  พหลโยธิน  คลองหนึ่ง คลองหลวง ปทุมธานี   04201     2 48.00
112 จ3-42(1)-2/39ปท บริษัท แอ๊คท์ (ประเทศไทย) จำกัด ผลิตสี EPOXY เคมีภัณฑ์ที่ใช้ในการก่อสร้าง 19                        คูบางหลวง ลาดหลุมแก้ว ปทุมธานี 0 2979 4935-7  04201   41,000,000  9 460.50
113 จ3-42(1)-2/46ปท บริษัท มัลติ-เคมิคอลส์ แอนด์ เอนจิเนียริ่ง จำกัด ผลิตบดสารเคมี (PHATHALIC ANHYDRIDE) 122/2    เชียงราก-ธรรมศาสตร์  เชียงรากใหญ่ สามโคก ปทุมธานี   04201   7,000,000  3 23.00
114 จ3-42(1)-3/46ปท ห้างหุ้นส่วนจำกัด วิคเคมม์ เคมีภัณฑ์สำหรับล้างทำความสะอาดแผงวงจรไฟฟ้า (PRINTED CIRCUIT BOARD) 38/22      ลำลูกกา ลำลูกกา ปทุมธานี 02-9870177  04201   9,400,000  5 30.00
115 จ3-42(1)-5/53ปท บริษัท เฟอร์โน่ จำกัด ผลิตแอลกอฮอล์แข็งสำหรับใช้เป็นเชื้อเพลิง, ผลิต PRESERVATIVE SOLUTION ผลิตแอลกอฮอล์เจลสำหรับทำความสะอาดมือ และเจนหล่อลื่น 12/188  ลำลูกกา  ลำลูกกา  ลาดสวาย ลำลูกกา ปทุมธานี   04201   20,000,000  29 195.00
116 จ3-42(1)-5/56ปท บริษัท แท แซน (ประเทศไทย) จำกัด ผลิตและจำหน่ายสารเพิ่มประสิทธิภาพเชื้อเพลิง 44/2    บางบัวทอง-สุพรรณบุรี  หน้าไม้ ลาดหลุมแก้ว ปทุมธานี 081-996-9425  04201   18,000,000  4 100.50
117 จ3-42(1)-5/58ปท บริษัท พีวีทีเอ็ม จำกัด ผสมสารถนอมคุณภาพวัตถุดิบและอาหารสัตว์ เช่น สารป้องกันและกำจัดเชื้อราร 158752      พหลโยธิน  คลองหนึ่ง คลองหลวง ปทุมธานี   04201   135,500,000  15 497.50
118 จ3-42(1)-7/57ปท บริษัท เฮอร์ริเคน คอร์ปอเรชั่น (ประเทศไทย) จำกัด ผลิตเคมีภัณฑ์สำหรับใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย ระบบผลิตน้ำดี 55/7  โครงการบิ๊กเกอร์แลนด์    บึงคำพร้อย ลำลูกกา ปทุมธานี 02-1599844  04201   35,000,000  12 140.00
119 จ3-42(1)-9/47ปท บริษัท แอดเวนเจอร์ไทย จำกัด ผสมและบรรจุสารทำความสะอาดผิวสีรถยนต์ , แต่งสีหัวสกรู และบรรจุกาวซิลิโคนหลอด 22/7      คลองสี่ คลองหลวง ปทุมธานี 0-2524-0300  04201   11,000,000  7 9.47
120 จ3-42(1)-13/58ปท นางสาวสำลี เรียนดารา ผลิตผงโลหะต่างๆ สำหรับอุตสาหกรรมสี อิฐมวลเบาและอื่นๆ โฉนดที่ดินเลขที่ 12722      คลองควาย สามโคก ปทุมธานี   04201   15,000,000  8 357.00
121 3-42(1)-1/36อย บริษัท พรวิไล อินเตอร์เนชั่นแนล กรุพ เทรดดิ้ง จำกัด ผลิตกรดส้มจากมันสำปะหลัง ได้ปีละ 4000 ตัน และผลิตผลเกษตรกรรม 55/5    ท่าเรือ-วังแดง  ศาลาลอย ท่าเรือ พระนครศรีอยุธยา 341975  04201   133,000,000  88 13,564.50
122 3-42(1)-1/41อย บริษัท สุโขทัย เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด ผลิตสารตัวทำละลาย  (solvent)มีกำลังการผลิตวันละ 83.3 ตัน 12      อุทัย อุทัย พระนครศรีอยุธยา   04201   47,900,000  15 730.00
123 3-42(1)-1/47อย บริษัท ไทยเนชั่นแนล (อี.เอ.) เคมีคอล จำกัด ผลิตกรดส้ม (Acetic acid) และเอทิล อะซิเตท (Ethyl acetate) จากมันสำปะหลัง และผลิตผลเกษตรกรรมอื่น ๆ     ท่าเรือ-วังแดง  ศาลาลอย ท่าเรือ พระนครศรีอยุธยา   04201   300,000,000  81 10,958.35
124 3-42(1)-2/55อย บริษัท ไทย-ไลซาท จำกัด ผลิตผงสังกะสีออกไซด์เพื่อใช้ในอุตสาหกรรมทั่วไป และเพื่อใช้ในอาหารสัตว์ 54  สามบัณฑิต อุทัย พระนครศรีอยุธยา 02-6437111, 095-5566612  04201   275,000,000  84 885.00
125 ข3-42(1)-1/40อย บริษัท โกลเด้นโพรดักส์ กรุ๊ป อินดัสตรี จำกัด ผลิตเคมีเคลือบกระเบื้อง 129/2    พหลโยธิน  วังจุฬา วังน้อย พระนครศรีอยุธยา 035-721-181-2  04201   12,346,136  6 56.00
126 ข3-42(1)-12/58อย บริษัท ซีทีซี เคมิคอล จำกัด ผสมน้ำยากัดทองแดงและน้ำยากัดดีบุก 1/82      คานหาม อุทัย พระนครศรีอยุธยา   04201   15,000,000  6 176.00
127 จ3-42(1)-1/41อย เอ แอ็น เค เคมิคัล ทำน้ำยาผสมสีย้อมผ้า     ทางช้าง บางบาล พระนครศรีอยุธยา   04201   600,000  4 24.00
128 3-42(1)-1/36ลบ บริษัท โรแลค ซีนธิซีส จำกัด ผลิตสีย้อมผ้าและหนัง 95/1  13  พัฒนานิคม-มวกเหล็ก  ดีลัง พัฒนานิคม ลพบุรี   04201   115,000,000  10 1,415.70
129 3-42(1)-1/38ลบ บริษัท อิมเมอรี่ส์ คาร์บอเนตส์ (ประเทศไทย) จำกัด ผลิตแคลเซียมคาร์บอเนต 15    พัฒนานิคม-แก่งเสือเต้น  หนองบัว พัฒนานิคม ลพบุรี 036-639281  04201   81,500,000  47 1,425.89
130 3-42(1)-1/40ลบ บริษัท ควอลิตี้ มิเนอรัล จำกัด (มหาชน) การทำเคมีภัณฑ์ สารเคมีหรือวัสดุเคมี เช่นผงแคลเซี่ยม สหรับเคลือบกระดาษขาว 31  12    สายโท  โคกตูม เมืองลพบุรี ลพบุรี (036)658333  04201   1,771,000,348  77 6,091.52
131 3-42(1)-2/38ลบ บริษัท สุรินทร์ ออมย่า เคมิคอล(ประเทศไทย) จำกัด บดย่อย แต่งแร่ ผลิตแคลเซี่ยมคาร์บอเนต 44/4    ทางหลวงหมายเลข 3017  โคกตูม เมืองลพบุรี ลพบุรี 0-3643-6131  04201   4,203,105,774  61 14,935.90
132 3-42(1)-2/40ลบ บริษัท แซนด์ แอนด์ ซอยล์ อุตสาหกรรม จำกัด ผลิตแคลเซี่ยมคาร์บอเนต 55/5    สาย 3017  โคกตูม เมืองลพบุรี ลพบุรี   04201   492,000,000  166 6,066.91
133 3-42(1)-6/53ลบ บริษัท ยูเนี่ยนลิงค์ จำกัด ผลิตแคลเซียมคอมเปาด์และทัลคั่มคอมเปาด์ 55/6  3017ล  โคกตูม เมืองลพบุรี ลพบุรี 036-436511-4  04201   480,000,000  48 6,543.80
134 จ3-42(1)-1/37ลบ บริษัท โอลิโอฟายน์ ออกานิก (ประเทศไทย) จำกัด การผลิตเคมีภัณฑ์ขั้นอุตสาหกรรมมูลฐานอื่น ๆ 126/1  14 ซ้าย  สายตรี  ดีลัง พัฒนานิคม ลพบุรี 036-491507  04201   62,000,000  21 673.50
135 จ3-42(1)-2/50ลบ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชนุตร์ แคลเซี่ยม 888 โม่ บด ย่อย แคลเซียม สาย 12  สาย 21  ดีลัง พัฒนานิคม ลพบุรี 036-334461  04201   60,000,000  8 308.50
136 จ3-42(1)-14/54ชน บริษัท เอทิล แอลกอฮอล์ จำกัด โรงงานผลิต แอลกอฮอล์แข็ง 232      หนองมะโมง หนองมะโมง ชัยนาท   04201   2,800,000  7 7.00
137 3-42(1)-1/32สบ บริษัท ไทยเปอร์อ๊อกไซด์ จำกัด ผลิตไฮโดรเจนเปอร์อ๊อกไซด์ 70  สุดบรรทัด  ตาลเดี่ยว แก่งคอย สระบุรี 036-240210  04201   68,420,000  31 14,793.92
138 3-42(1)-1/33สบ บริษัท ออรัส สเปเชียลลิตี้ จำกัด ผลิตเฟอฟูรัล เฟอฟูรีลอัลกอฮอล์ กรดอะเซติค และกรดฟอร์มิค 66  สองคอน-สระบุรี  สองคอน แก่งคอย สระบุรี 036-251672-5  04201   902,820,000  246 39,567.12
139 3-42(1)-1/37สบ บริษัท ไอซ์แลนด์ดิค จำกัด ทำแคลเซียมคาร์บอนเนตและยิบซั่ม 55    หน้าพระลาน-บ้านครัว  เขาวง พระพุทธบาท สระบุรี   04201   6,000,000  57 446.28
140 3-42(1)-1/38สบ บริษัท อดิตยา เบอร์ล่า เคมีคัลส์ (ประเทศไทย) จำกัด(ซัลไฟท์ส ดีวิชั่น) ผลิตโซเดียมซัลไฟท์ โซเดียมเมต้าไบซัลไฟท์ โซเดียมไบซัลไฟท์ 82    สุดบรรทัด  ตาลเดี่ยว แก่งคอย สระบุรี (036)240-201  04201   156,400,000  24 8,723.50
141 3-42(1)-4/50สบ บริษัท ไทย เกลช อุตสาหกรรม จำกัด ผลิตฟริตสำเร็จรูปสำหรับใช้เคลือบเซรามิค   เลียบคลองระพีพัฒน์  โคกตูม หนองแค สระบุรี   04201   80,000,000  40 7,539.02
142 ข3-42(1)-13/51สบ บริษัท ไทยเรยอน จำกัด(มหาชน) ผลิตคาร์บอนไดซัลไฟด์ 19  หนองปลากระดี่  หนองปลาหมอ หนองแค สระบุรี 036-373217-20  04201   696,000,000  26 7,522.25
143 จ3-42(1)-1/44สบ บริษัท วี.พี.ซี.คลอเรท จำกัด ผลิตโปตัสเซียมคลอเรท น.ส.3 เล่ม 10 เลขที่ 21  หน้าพระลาน เฉลิมพระเกียรติ สระบุรี 036-334945  04201   500,000,000  60 486.50
144 จ3-42(1)-1/46สบ บริษัท ที แอนด์ บี ไลม์ จำกัด ผลิตสารสำหรับปรับปรุงคุณภาพน้ำ ดิน และใช้ผสมอาหารสัตว์ บดหินฟอสเฟต 14/17  10  ธารเกษม พระพุทธบาท สระบุรี   04201   11,800,000  11 239.00
145 จ3-42(1)-8/53สบ บริษัท ที แอนด์ บี ไลม์ จำกัด ผลิตสารสำหรับปรับปรุงคุณภาพน้ำดิน และใช้ผสมอาหารสัตว์ 14/17  10      ธารเกษม พระพุทธบาท สระบุรี   04201   11,800,000  11 426.20
146 จ3-42(1)-9/51สบ บริษัท ซีพีเอฟ(ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ผลิตน้ำมันไบโอดีเซลจากน้ำมันพืชที่ใช้แล้ว 150    มิตรภาพ  ตาลเดี่ยว แก่งคอย สระบุรี 036-251970  04201   2,338,151  6 8.75
147 จ3-42(1)-13/54สบ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอส.พี.ที.เซอร์วิส ผลิตน้ำมันไบโอดีเซล จากน้ำมันพืชสัตว์ใช้แล้ว 338      สร่างโศก บ้านหมอ สระบุรี 081-9470459  04201   8,200,000  10 7.75
148 น.42(1)-1/38 บริษัท บางกอก นันยาง เคมีคอล จำกัด ผลิตแอมโมเนียมไนเตรทชนิดเม็ด (POROUS PRILLS AMMONIUM NITRATE) 19  พหลโยธิน  โคกแย้ หนองแค สระบุรี   04201      .00
149 ศ3-42(1)-1/34สบ บริษัท สยามฟอสเฟตอินดัสทรี จำกัด ผลิตเคมีภัณฑ์สำหรับผสมอาหารสัตว์ 177    พหลโยธิน  พุแค เฉลิมพระเกียรติ สระบุรี 212608  04201   3,421,422  36 1,058.21
150 ศ3-42(1)-1/36สบ บริษัท เฟอร์โร (ประเทศไทย) จำกัด ผลิตสารเคมีประเภท Frit 46/4  13    ริมคลองระพีพัฒน์  คชสิทธิ์ หนองแค สระบุรี 036-375027-32  04201   12,000,000  2 64,060.30
151 ส3-42(1)-1/29สบ บริษัท ดี.ซี.พี. (ไทยแลนด์) จำกัด ผลิตไดแคลเซี่ยมฟอสเฟต 116    พหลโยธิน  หน้าพระลาน เฉลิมพระเกียรติ สระบุรี 266306  04201   26,500,000  100 1,126.62
152 3-42(1)-1/34ชบ บริษัท ไทยซิลิเกตเคมิคัล จำกัด ผลิตโซเดียมอลูมิเนียมซิลิเกต 602/1    สุขาภิบาล 8  หนองขาม ศรีราชา ชลบุรี   04201   49,000,000  39 3,155.74
153 3-42(1)-1/41ชบ บริษัท ไทยพาราไซลีน จำกัด ผลิตสารพาราไซลีน และสารอะโรเมติกส์ (เบนซิน,โทลูอีน) 105/12  อ่าวอุดม  สุขุมวิท  ทุ่งสุขลา ศรีราชา ชลบุรี 038-498800  04201   6,800,000,000  37 45,823.78
154 3-42(1)-1/42ชบ บรีษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ผลิตสารทำละลาย 118    สุขาภิบาล 7  ทุ่งสุขลา ศรีราชา ชลบุรี 493900  04201   210,800,000  30 1,671.80
155 3-42(1)-1/46ชบ บริษัท ควอลิเมอร์ จำกัด ทำเคมีภัณฑ์ สารเคมี เช่น ยางเรซิ่นสังเคราะห์ ยางอีลาสโตเมอร์ ผสมและแบ่งบรรจุเกี่ยวกับสี เช่น เคมีเกี่ยวกับสี น้ำมันชักเงา เชลแล็ก แล็กเกอร์ หรือน้ำยาล้างสี 29/3  บ้านบึง-แกลง  หนองใหญ่ หนองใหญ่ ชลบุรี 038-168572-6  04201   95,000,000  70 7,764.50
156 3-42(1)-1/52ชบ บริษัท เที่ยงตะวัน จำกัด ผลิตแป้งรีดลวด ผลิตและจำหน่ายเคมีภัณฑ์ 520/7  หนองไผ่แก้ว บ้านบึง ชลบุรี 089-6749949  04201   4,000,000  17 1,478.17
157 3-42(1)-2/34ชบ บริษัท โมเดอร์น ไดสตัฟส์ แอนด์ พิคเมนท์ส จำกัด ทำสีย้อม 688/3  ชลบุรี - ระยอง  คลองกิ่ว บ้านบึง ชลบุรี (2)5303890-5  04201   11,950,000  153 1,785.20
158 3-42(1)-6/57ชบ บริษัท ลาบิกซ์ จำกัด ผลิตสารตั้งต้นผลิตภัณฑ์ซักล้าง (Linear Alkyl Benzene:LAB) 105/13  ทุ่งสุขลา ศรีราชา ชลบุรี   04201   6,572,000,000  4 13,848.57
159 3-42(1)-8/47ชบ บริษัท เคเจ แอนด์ ที เทค จำกัด ทำเคมีภัณฑ์ใช้สำหรับเตาอบไมโครเวฟ 50/2  บ่อวิน ศรีราชา ชลบุรี 038-346201-2  04201   5,045,000  3 9.10
160 จ3-42(1)-1/42ชบ บริษัท เวิร์คเคม จำกัด ผลิตและผสมเคมีและสีที่ใช้ในอุตสาหกรรมพิมพ์ผ้า 511      หนองไผ่แก้ว บ้านบึง ชลบุรี   04201   6,300,000  5 475.90
161 จ3-42(1)-2/60ชบ บริษัท เอส.วาย.แมนูแฟคเจอรี่ง จำกัด ผลิตแม่พิมพ์โลหะ โฉนดที่ดินเลขที่ 4608      นาป่า เมืองชลบุรี ชลบุรี 086-4661225  04201   100,000,000  21 226.50
162 จ3-42(1)-5/59ชบ บริษัท อาร์ซีไอ ซิสเท็มส์ แอนด์ แอดวานซ์ เคมิคอล จำกัด ผลิต เก็บรักษา และจัดจำหน่ายสารเคมีบริสุทธิ์       บ่อวิน ศรีราชา ชลบุรี   04201   120,000,000  18 123.50
163 จ3-42(1)-7/59ชบ บริษัท ลีเวลด์ อินดัสตรี้ จำกัด ผลิตผงเชื่อมทองแดงและโมลด์หลอมทองแดง (Exothermic Welding Powder) เพื่อใช้เป็นส่วนประกอบเชื่อมโลหะโดยไม่ใช้ไฟฟ้า       บางพระ ศรีราชา ชลบุรี 081-4368140  04201   11,000,000  14 32.50
164 จ3-42(1)-20/51ชบ บริษัท นาโน แมททีเรียลส์ เทคโนโลยี จำกัด ผลิตซิงค์ออกไซด์ และซิงค์ออกไซด์นาโน ผลิตภัณฑ์เคมีเคลือบผิวทุกชนิด 310/1    ยุทธศาสตร์ 331  หนองไผ่แก้ว บ้านบึง ชลบุรี 038-292363-4  04201   5,006,000  4 279.20
165 น.อน.42(1)-1/48 บริษัท เอส.เอ็น.บี.ยูไนเต็ด เคมีคอล จำกัด ผลิตเคมีภัณฑ์ทางอุตสาหกรรม 42153      บางนา-ตราดกิโลเมตรที่57  คลองตำหรุ เมืองชลบุรี ชลบุรี   04201      .00
166 น.42(1)-1/55 บริษัท เมลเท็กซ์ เอเซีย (ประเทศไทย) จำกัด ผลิตสารเคมีสำหรับงานอุตสาหกรรมทุกประเภท(PLATING) 700/831นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร    บางนา-ตราดกิโลเมตรที่57  หนองตำลึง พานทอง ชลบุรี 038-185-545-8  04201   382,881,576  4 2,005.71
167 น.อน.42(1)-1/56 บริษัท นิปปอน อัลซึ (ประเทศไทย) จำกัด ผลิตระบบบำบัดน้ำเสียและผลิตสารเคมีที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย 700/403    บางนา-ตราดกิโลเมตรที่57  ดอนหัวฬ่อ เมืองชลบุรี ชลบุรี   04201      .00
168 น.ชบ.42(1)-2/55 บริษัท จูเคียว ยูชิ (ประเทศไทย) จำกัด ผลิต รับจ้างผลิตเคมีภัณฑ์ เคมีภัณฑ์สำหรับการอุตสาหกรรม เคมีภัณฑ์สำหรับอุตสาหกรรมทุกชนิด 700/897      หนองกะขะ พานทอง ชลบุรี   04201     31 995.25
169 น.อน.42(1)-2/59 บริษัท ฑีเลี่ยม จำกัด ผลิตและจำหน่ายซิลิกาแอโรเจล         ดอนหัวฬ่อ เมืองชลบุรี ชลบุรี   04201      .00
170 น.42(1)-4/34 บริษัท ซิก้า(ประเทศไทย) จำกัด เคมีภัณฑ์สำหรับงานก่อสร้าง 700/37    บางนา-ตราด  คลองตำหรุ เมืองชลบุรี ชลบุรี 0 3821 4270-85  04201   650,842,000  47 1,450.31
171 น.42(1)-4/42 บริษัท เฮงเค็ล (ประเทศไทย) จำกัด เคมีภัณฑ์ เช่น สารทำความสะอาดโลหะ สารยึดแน่นหรือกาวและผงซักฟอก 700/349  นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร  บางนา-ตราด  หนองไม้แดง เมืองชลบุรี ชลบุรี   04201   386,000,000  41 772.20
172 น.ชบ.42(1)-4/52 บริษัท เจซียู (ประเทศไทย) จำกัด ผลิตสารเคมีสำหรับเคลือบผิว และให้บริการติดตั้งเครื่องจักร อุปกรณ์สำหรับเคลือบผิว 700/179 นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร      บ้านเก่า พานทอง ชลบุรี   04201      29.00
173 น.42(1)-9/36 บริษัท พีคิว เคมิคอลส์ (ประเทศไทย)จำกัด ผลิต ZEOLITE 38/13    สุขุมวิท  ทุ่งสุขลา ศรีราชา ชลบุรี 0 3849 0262  04201   443,443,000  57 11,056.40
174 น.42(1)-9/40 บริษัท นครชัยปราการ เคมีภัณฑ์ จำกัด สารตัวทำละลายจากการแยกคอนเดนเสท (เช่น Rubber Solvent,White Spirit,Napha ฯลฯ) 700/340    บางนา-ตราด  ดอนหัวฬ่อ เมืองชลบุรี ชลบุรี 0 3821 4372  04201   138,000,000  30 503.50
175 น.42(1)-18/40 บริษัท บีเอเอสเอฟ (ไทย) จำกัด ผลิตเคมีภัณฑ์ เช่น สารลดแรงตีงผิว สารตัวเติมเครื่องสำอาง สารช่วยผลิตสิ่งทอ สารเคลือบผิวกระดาษ/สี/พลาสติก และผลิตสาร Amphoteric Surfactant,Ethylene Glycol Monosterate 700/348 นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร      หนองไม้แดง เมืองชลบุรี ชลบุรี 038-456220  04201   212,000,000  184 15,494.78
176 3-42(1)-1/40รย บริษัท อีโอซี โพลิเมอร์ส (ไทยแลนด์) จำกัด ผลิตน้ำยางขัน ผสมเคมีภัณฑ์   ทางหลวงหมายเลข 3191  มาบข่า นิคมพัฒนา ระยอง 038-968550  04201   239,519,000  27 2,837.44
177 3-42(1)-1/44รย บริษัท วอเตอร์ ด๊อกเตอร์ แฟคเตอรี่ จำกัด ผลิตสารเคมีเพื่อใช้ในการบำบัดน้ำเสีย 170  หนองละลอก บ้านค่าย ระยอง 038-805015-8  04201   21,000,000  25 17.00
178 3-42(1)-4/48รย บริษัท เอ.เอฟ.ซุปเปอร์เซลล์ จำกัด ผลิตเคมีภัณฑ์ ที่ใช้เป็นองค์ประกอบของอุตสาหกรรมยาง ( DPT , PROMORTOR และ MIXTURE BLOWING AGENT ) 70/7      พนานิคม นิคมพัฒนา ระยอง   04201   32,500,000  36 1,143.00
179 3-42(1)-6/58รย บริษัท ไทย เคียววะ ไบโอเทคโนโลยีส์ จำกัด ผลิตกรดอะมิโนสำหรับใช้ในกระบวนการผลิตอาหาร เครื่องสำอางค์และเภสัชกรรม 399      เชิงเนิน เมืองระยอง ระยอง 038-029639  04201   2,994,807,580  93 7,806.81
180 3-42(1)-7/48รย บริษัท ไทย โด โน-เกน เกน เคมีคอล จำกัด ผลิตผลิตภัณฑ์เคมี ประเภทเรซิ่น, กาว 333  มะขามคู่ นิคมพัฒนา ระยอง 038-893651-4  04201   100,000,000  47 2,860.70
181 3-42(1)-7/53รย บริษัท นิรันดร์ (ประเทศไทย) จำกัด ผลิตกรดมะนาว หนองบัว บ้านค่าย ระยอง 038-961874  04201   1,828,000,000  255 84,267.09
182 3-42(1)-10/51รย บริษัท เอ เอฟ เซอิโก จำกัด ผลิตเคมีภัณฑ์ SURFACE COATING AGENT 70/77  พนานิคม นิคมพัฒนา ระยอง   04201   56,000,000  9 1,098.10
183 3-42(1)-16/51รย บริษัท เพียวไบโอดีเซล จำกัด ผลิตไบโอดีเซล (เมทิลเอสเตอร์) กำลังการผลิต 300,000 ลิตร/วัน 7/4      ปกรณ์สงเคราะห์ราษฎร์  มาบตาพุด เมืองระยอง ระยอง (038)685-816-9  04201   500,000,000  14 2,191.09
184 3-42(1)-18/51รย บริษัท พร้อมมาศ จำกัด โรงงานผลิตกรดกำมะถัน 21    เมืองใหม่มาบตาพุดสาย 6  ห้วยโป่ง เมืองระยอง ระยอง   04201   215,000,000  24 1,087.00
185 3-42(1)-19/51รย บริษัท เซ้าท์ ซิตี้ ปิโตรเคม จำกัด ผลิตสาร DOP,DINP,Polyether Polyol, โฟม, Silicone Emulsion และบรรจุซิลิโคน 99/1  ทางหลวงหมายเลข 3191  มาบข่า นิคมพัฒนา ระยอง   04201   350,000,000  27 1,180.00
186 ข3-42(1)-1/37รย บริษัท ไออาร์พีซี โพลีออล จำกัด ผลิตสารเคมีโพลีออล 299  เขตประกอบการฯ ไออาร์พีซี  สุขุมวิท  เชิงเนิน เมืองระยอง ระยอง 038-613984-6  04201   380,000,000  35 473.80
187 ข3-42(1)-1/39รย บริษัท ไนเตรทไทย จำกัด ผลิตสารกรดไนตริกแอซิด ผลิตสารแอมโมเนียไนเตรท  140/7  เขตประกอบการฯ ทีพีไอ  สุขุมวิท  ตะพง เมืองระยอง ระยอง 038-664-724-7  04201     84 16,299.56
188 ข3-42(1)-1/41รย บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) ผลิต PTK CATALYST 36 ตัน/ปี 299  เขตประกอบการฯ ทีพีไอ  สุขุมวิท  เชิงเนิน เมืองระยอง ระยอง 038-612812  04201   100,000,000  30 334.56
189 ข3-42(1)-1/43รย บริษัท ซันโยกาเซ (ไทยแลนด์) จำกัด ทำผลิตภัณฑ์เคมี SODIUM POLYACRYLATE 2,000 ตัน/ปี,SURFACTANT 1,700 ตัน/ปี และ COPOLYMER OF 2 - ETHYL HEXYLE METHACRYLATE AND METHACRYLATE 300 ตัน/ปี 5/5  11  สวนอุตสาหกรรมโรจนะ  บ้านค่าย - บ้านบึง  หนองบัว บ้านค่าย ระยอง 038-961870-4  04201   6,531,500  58 854.47
190 ข3-42(1)-2/41รย บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) ทำเคมีภัณฑ์ เช่น ETHYLBENZENE 299  เขตประกอบการฯ ทีพีไอ  สุขุมวิท  เชิงเนิน เมืองระยอง ระยอง 038 611333  04201   13,000,000,000  45 10,115.00
191 ข3-42(1)-2/48รย บริษัท คอฟโค่ ไบโอเคมิคอล (ประเทศไทย)จำกัด ผลิตกรดมะนาว และเกลือของกรดมะนาว เช่น แคลเซียมซิเตรต 263  11    ทางหลวงสาน 3138  หนองบัว บ้านค่าย ระยอง   04201   36,300,000,000  300 2,405.93
192 ข3-42(1)-3/41รย บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) ผลิตเอทธิลีน (ETHYLENE) 299  เขตประกอบการ พีทีไอ  สุขุมวิท  เชิงเนิน เมืองระยอง ระยอง 038 611333  04201   13,000,000,000  190 32,265.00
193 ข3-42(1)-3/54รย บริษัท อูเบะไฟน์ เคมิคอลล์ (เอเชีย) จำกัด ทำผลิตภัณฑ์เคมี เช่น 1,6 Hexanediol 140/6  สุขุมวิท  ตะพง เมืองระยอง ระยอง   04201   1,800,000,000  23 16,862.00
194 ข3-42(1)-4/41รย บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) ทำเคมีภัณฑ์ เช่น BENZENE TOLUENE XYLENE 299  เขตประกอบการ พีทีไอ  สุขุมวิท  เชิงเนิน เมืองระยอง ระยอง 038-611333  04201   13,000,000,000  43 6,589.32
195 ข3-42(1)-4/55รย บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) ผลิตก๊าซโพรพิลีน 299  สุขุมวิท  เชิงเนิน เมืองระยอง ระยอง   04201   3,079,600,000   17,485.23
196 ข3-42(1)-11/53รย บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด(มหาชน) ผลิตสารตัวเร่งปฏิกิริยส HA1 299  สุขุมวิท  เชิงเนิน เมืองระยอง ระยอง 038-611333  04201   67,000,000  5 157.00
197 ข3-42(1)-11/58รย บริษัท อูเบะไฟน์ เคมิคอลส์ (เอเชีย) จำกัด โรงงานทำผลิตภัณฑ์เคมี เช่น PolycarbonateDiol และ PolyesterPolyol 140/6    สุขุมวิท  ตะพง เมืองระยอง ระยอง 02-2636600  04201   360,000,000  21 251.00
198 จ3-42(1)-1/38รย บริษัท มหาชัยโซลเว้นท์ จำกัด ผลิต Solvent naphtha 120, Solvent naphtha 200, Light oil, Resident oil 77    ทางหลวงหมายเลข 3375  พนานิคม นิคมพัฒนา ระยอง   04201   98,200,000  20 1,377.26
199 จ3-42(1)-1/48รย บริษัท พร้อมมิตร เคมี จำกัด ผลิตสารส้ม       สุขุมวิท  ห้วยโป่ง เมืองระยอง ระยอง   04201   44,760,000  17 123.50
200 จ3-42(1)-2/38รย บริษัท มหาชัย บูรพ์เคมี จำกัด ผลิตเคมีภัณฑ์ต่าง ๆ เช่น Acid Dyestuff,Direct Dyestuff, Disperse Dyestuff, Reactive Dyestuff, Aluminium Sulfate, Ammonium aluminium Sulfate,   ทางหลวงสาย 3375  พนานิคม นิคมพัฒนา ระยอง   04201   80,000,000  16 140.00
201 จ3-42(1)-2/48รย บริษัท ยูนิคอร์น เคม อินดัสทรี่ จำกัด ผลิตสารส้มชนิดอลูมิเนียมซัลเฟต และอลูมิเนียมแอมโมเนียมซัลเฟต และผลิตกรดกำมะถัน 254      หนองละลอก บ้านค่าย ระยอง   04201   13,000,000  8 3,126.00
202 จ3-42(1)-7/49รย บริษัท ซันไท เคมิคอลส์ จำกัด ผลิตสารส้ม 155      มาบข่า นิคมพัฒนา ระยอง 038-636-926  04201   90,000,000  26 9,414.30
203 จ3-42(1)-8/59รย บริษัท เอ.เอฟ.อินโนเวทีฟ เทคโนโลยี จำกัด ผลิตเคมีภัณฑ์เพื่อการอุตสาหกรรม 70/8      พนานิคม นิคมพัฒนา ระยอง 038-897707-8  04201   14,540,000  4 189.50
204 น.รย.42(1)-1/36 บริษัท ไทยโพลิเอททีลีน จำกัด ผลิตโพลิเอททีลีน (Linear Low Density Polyethylene และ Aig นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด      สุขุมวิท  มาบตาพุด เมืองระยอง ระยอง   04201   4,700,000,000  169 51,865.60
205 น.รย.42(1)-1/39 บริษัท โรห์ม แอนด์ ฮาสส์เคมีคอล(ประทศไทย)จำกัด ผลิตผลิตภัณฑ์คมี(ACRYLIC EMUISIONS ) นคมฯตะวันออก        ห้วยโป่ง เมืองระยอง ระยอง   04201   216,700,000  16 .00
206 น.42(1)-1/44 บริษัท บาร์เบ่ (ไทยแลนด์) จำกัด ผลิตภัณฑ์เคมีที่ใช้ในอุตสาหกรรมยางและยางรถยนต์ 64/71 นิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด    อีเอสไออี 16  ปลวกแดง ปลวกแดง ระยอง 038-919189  04201   98,260,000  33 531.43
207 น.42(1)-1/47 บริษัท อินนิออส สไตโรลูชั่น (ประเทศไทย) จำกัด ผลิตACRYLONITRILESTYRENE(ABS)64,000Ton/YearSTYRENEACRYLONITRILE(SAN)60,000Ton/Year 42770      ไอแปด  มาบตาพุด เมืองระยอง ระยอง 038-910979  04201   787,350,000  113 45,969.22
208 น.42(1)-1/50 บริษัท ทีโอซี ไกลคอล จำกัด ผลิตโมโนเอทานอลเอมีน(MEA)ประมาณ16,500ตัน/ปี,ไดเอทานอลเอมีน(DEA)ประมาณ16,850ตัน/ปีและไตรเอทานอลเอมีน(TEA)ประมาณ15,000ตัน/ปี 9/1    จี12  ปกรณ์สงเคราะห์ราษฎร์  มาบตาพุด เมืองระยอง ระยอง 022658100  04201   2,475,000,000  26 3,165.86
209 น.รย.42(1)-1/50 บริษัท มาบตาพุดโอเลฟินส์ จำกัด ผลิตโอเลฟินส์เกรดเอททีลีน(ETHYLENE)848,000ตัน/ปีและโอเลฟินส์เกรดโพรพิลีน(PROPYLENE)712,000ตัน/ปีรวม1,560,000ตัน/ปี 32203    ทางหลวงระยอง-สาย3191  มาบตาพุด เมืองระยอง ระยอง 038-911626  04201   1,256,997,000  140 407,112.61
210 น.หม.42(1)-1/50 บริษัท เอ็ชเอ็มซี โปลีเมอส์ จำกัด ผลิตสารโพรพิลีน 19    จี  ปกรณ์สงเคราะห์  มาบตาพุด เมืองระยอง ระยอง   04201      .00
211 น.42(1)-1/51 บริษัท พีทีที อาซาฮี เคมิคอล จำกัด ผลิตสารอะคริโลไนไตรส์ 200,000ตัน/ปี สารเมทิลเมตะคริเลต 70,000ตัน/ปี และสารแอมโมเนียมซัลเฟต 159,000 ตัน/ปี   ผังเมืองเฉพาะ 3-1  ห้วยโป่ง เมืองระยอง ระยอง 038-949600 ต่อ 226  04201   26,390,799,999   175,925.80
212 น.รย.42(1)-1/51 บริษัท โหล่วหยาง หลงเมน เฟอร์รอ-อัลลอย แฟคทอรี่ (ประเทศไทย) จำกัด ผลิตสารเคมี (โมลิปดินัน อลูมิเนียม โคบอลด์ นิกเคิล) 7/256      มาบยางพร ปลวกแดง ระยอง   04201     57 953.00
213 น.รย.42(1)-1/52 บริษัท ไทยโอลีโอเคมี จำกัด ผลิตผลิตภัณฑ์เคมี   จี 14  ปกรณ์สงเคราะห์  มาบตาพุด เมืองระยอง ระยอง 089 7489626  04201      .00
214 น.รย.42(1)-1/54 บริษัท บีเอสที สเปเชียลตี้ จำกัด ผลิตน้ำยางสังเคราะห์ 7/370      มาบยางพร ปลวกแดง ระยอง 038036399  04201   25,100,000  1 5,689.34
215 น.รย.42(1)-1/55 บริษัท พีเอ็นพี เคมีเทค จำกัด ผลิตผลิตภัณฑ์เคมี(WATERBASERESIN&POLYMER) 7/108      มาบยางพร ปลวกแดง ระยอง   04201      441.39
216 น.อบ.42(1)-1/55 บริษัท ทานาเท็กซ์ เคมีเคิลส์ (ไทยแลนด์) จำกัด ผลิตเคมีภัณฑ์สำหรับอุตสาหกรรมสิ่งทอ 500/107      ตาสิทธิ์ ปลวกแดง ระยอง   04201   309,312,000  12 1,130.14
217 น.รย.42(1)-1/56 บริษัท โออุจิ (ประเทศไทย) จำกัด เคมีภัณฑ์ 7/400      มาบยางพร ปลวกแดง ระยอง   04201   187,053,000  15 1,224.49
218 น.อต.42(1)-1/56 บริษัท พีทีที เอ็มซีซี ไบโอเคม จำกัด ผลิตพลาสติกชีวภาพชนิดพอลิบิวทิลีนซัคซิเนตหรือพีบีเอส(PBS) 42064  สุขุมวิท  บ้านฉาง บ้านฉาง ระยอง 038-026-766-7  04201   1,916,000  42 7,623.77
219 น.อต.42(1)-1/57 บริษัท โออุจิ เคมิคัล (ประเทศไทย) จำกัด เคมีภัณฑ์         มาบยางพร ปลวกแดง ระยอง 038913537-8  04201      .00
220 น.อซ.42(1)-1/58 บริษัท ชิน-เอทซุ ซิลิโคนส์ (ประเทศไทย) จำกัด ผลิตซิลิโคนส์         บ้านฉาง บ้านฉาง ระยอง   04201      .00
221 น.อต.42(1)-1/58 บริษัท เอฟไอเอ็น อินเตอร์เนชั่นแนล (ไทยแลนด์) จำกัด ผลิตสารเติมแต่งยางโพลิเมอร์สารสำหรับแยกส่วนประกอบของยางขี้ผึ้งป้องกันยางสารป้องกันยางและกลุ่มอนุภาคขนาดเล็กที่รวมตัวกันเช่นสารเคมีโพลีเมอร์บาวด์PolymerboundChemicals/มาสเตอร์เบทช์Masterbatchesเพื่อเพิ่มเติมเข้าไปในการผลิตยางผลิตภัณฑ์ฉลากยางชนิดน้ำยา         มาบยางพร ปลวกแดง ระยอง   04201      .00
222 น.อล.42(1)-1/58 บริษัท ไทยโพลิเอททีลีน จำกัด โครงการติดตั้งชุดทดสอบหน่วยCatalyticPilotPlant         มาบตาพุด เมืองระยอง ระยอง 038-911626  04201      .00
223 น.หบ.42(1)-1/59 บริษัท คุสุโมะโตะ เคมิคอล (ประเทศไทย) จำกัด ผลิตซื้อมาขายไปสารเคมีอุตสาหกรรมประเภทอนินทรีย์,สารเคมีอุตสาหกรรมประเภทอินทรีย์เคมี,เรซิ่นสังเคราะห์,ยางธรรมชาติ,การหล่อเรซิ่นสังเคราะห์,เส้นใยอุตสหากรรม,เม็ดสี,น้ำมันและไขมัน,สี,สารลดแรงดึงผิว         ตาสิทธิ์ ปลวกแดง ระยอง   04201      .00
224 น.รย.42(1)-2/37 บริษัท ศักดิ์ไชยสิทธิ์ จำกัด ผลิตเคมีภัณฑ์ประเภทสารทำละลาย(HYDROCARBONSOLVENT)     ไอ-3เอ  มาบตาพุด เมืองระยอง ระยอง 038-683090-3  04201   848,700,000  25 35,567.24
225 น.42(1)-2/38 บริษัท ทีพีที ปิโตรเคมิคอลส์ จำกัด (มหาชน) ผลิต PURE TEREPHTHALIC ACID (PTA)     I-7  มาบตาพุด เมืองระยอง ระยอง   04201   8,500,000,000  255 358,255.45
226 น.42(1)-2/41 บริษัท ไทย ฮาวท์ตัน 1993 จำกัด เคมีภัณฑ์ 7/109    ทางหลวงแผ่นดิน331(ฉะเชิงเทรา-สัตหีบ)  มาบยางพร ปลวกแดง ระยอง 0 3895 6109-15  04201   128,000,000  19 225.25
227 น.42(1)-2/42 บริษัท ไทย เอ็มเอ็มเอ จำกัด ผลิตภัณฑ์เคมี (เมธิล เมตาครีเลต) 271      สุขุมวิท  มาบตาพุด เมืองระยอง ระยอง 0 3868 5040-8  04201   4,089,000,000  60 55,812.45
228 น.42(1)-2/45 บริษัท เบ็นไมเยอร์ เคมีคอลส์ (ที) จำกัด ผลิตเคมีกันการเกาะติดที่ใช้กับยางและเคมีเคลือบสำหรับถุงมือ,ผลิตอาหารสำเร็จรูปสำหรับสัตว์และแบ่งบรรจุอาหารสัตว์ 64/53      ปลวกแดง ปลวกแดง ระยอง 038955654  04201   88,000,000  6 272.04
229 น.42(1)-2/46 บริษัท ไทย เพ็ท เรซิน จำกัด ผลิตPolyethyleneTerephthalate(PET)       ปกรณ์สงเคราะห์ราษฎร์  ห้วยโป่ง เมืองระยอง ระยอง   04201   1,326,000,000  77 7,306.00
230 น.รย.42(1)-2/47 บริษัท อินโดรามา ปิโตรเคม จำกัด ผลิตPURIFIEDTEREPHTHALICACID(PTA) สุขุมวิท  บ้านฉาง บ้านฉาง ระยอง   04201   13,621,840,000  125 129,031.30
231 น.42(1)-2/48 บริษัท พีทีที ฟีนอล จำกัด ผลิตสารฟีนอล576,125ตัน/ปีและอะซีโตน356,284ตัน/ปี   จี9  ปกรณ์สงเคราะห์ราษฎร์  มาบตาพุด เมืองระยอง ระยอง 038-643901  04201   3,556,022,000   52,004.50
232 น.รย.42(1)-2/49 บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) โครงการอีเทนแครกเกอร์(Ethylene)1,000,000ตัน/ปี,โครงการแอลดีพีอี(LDPE)300,000ตัน/ปีและโครงการแอลแอลดีพีอี(LLDPE)400,000ตัน/ปี     ผาแดง  มาบตาพุด เมืองระยอง ระยอง 038-994000  04201   145,000,000   101,193.96
233 น.รย.42(1)-2/50 บริษัท เคแอลเจ ออร์เเกนนิค (ประเทศไทย) จำกัก ผลิตCHLORINATEDPARAFFIN,HYDROCHLORICACID,SODIUMHYPOCHLORITE   จี4  ปกรณ์สงเคราะห์ราษฎร์  ห้วยโป่ง เมืองระยอง ระยอง 038-693219  04201   202,067,660  33 523.00
234 น.รย.42(1)-2/52 บริษัท เอ็มทีพี เอชพี เจวี (ประเทศไทย) จำกัด ผลิตสาร Crude Hydrogen Peroxide 10 นิคมอุตสาหกรรมเอเซีย      บ้านฉาง บ้านฉาง ระยอง   04201      .00
235 น.รย.42(1)-2/53 บริษัท แอดวานซ์ ไบโอเคมิคอล (ประเทศไทย) จำกัด ผลิตเคมีภัณฑ์(Epichlorohydrin)100,000ตัน/ปี 42036    นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด  ไอ-สาม  มาบตาพุด เมืองระยอง ระยอง 038-025000  04201   3,750,087,743   6,889.51
236 น.รย.42(1)-2/54 บริษัท กรุงเทพ ซินธิติกส์ จำกัด ผลิตน้ำยางเอ็นบีอาร์(NBRLATEX)     ไอ-สอง  มาบตาพุด เมืองระยอง ระยอง 038-949049  04201   5,225,160,000  72 16,480.89
237 น.อต.42(1)-2/54 บริษัท ฮาคุซุย เคมิคอล (ไทยแลนด์) จำกัด ผลิตสารเคมี(ZincOxide)สำหรับใช้ในอุตสาหกรรมและอาหารสัตว์โดยนำวัตถุดิบมารีไซเคิลเพื่อมาผลิตสังกะสีออกไซด์(ZNO) 7/332      มาบยางพร ปลวกแดง ระยอง   04201      1,947.70
238 น.รย.42(1)-2/55 บริษัท ไซเทค สเปเชียลตี้ เคมิคอลส์ (ประเทศไทย) จำกัด ผลิตอีมัลชั่น เก็บรักษาและลำเลียงเคมีภัณฑ์อันตราย 2/1        ห้วยโป่ง เมืองระยอง ระยอง   04201     19 1,051.80
239 น.หอ.42(1)-2/56 บริษัท เวนคอเรกซ์ (ไทยแลนด์) จำกัด ผลิตสารตั้งต้นของสีเคลือบรถยนต์HexamethyleneDiisocyanateDerivatives(HDIDerivatives)         มาบตาพุด เมืองระยอง ระยอง 038-972900-50  04201   912,008,000  21 3,496.07
240 น.รย.42(1)-2/57 บริษัท เซกิซุย สเปเชียลตี้ เคมิคอลส์ (ประเทศไทย) จำกัด ผลิตChlorinatedPolyvinylChlorideCompound 18      ปกรณ์สงเคราะห์ราษฎร์  ห้วยโป่ง เมืองระยอง ระยอง   04201   354,204,000  34 1,176.32
241 น.นพ.42(1)-2/58 บริษัท เอสซีจี ไอโค พอลิเมอร์ จำกัด ผลิตเม็ดพลาสติกสีและผงสีโพลิเอททีลีนคอมปาวด์กำลังการผลิตรวม71,200ตัน/ปี         มาบตาพุด เมืองระยอง ระยอง   04201      .00
242 น.42(1)-3/37 บริษัท อิวอนิก ยูไนเต็ด ซิลิกา (สยาม) จำกัด Silicon Dioxide,Sodium Aluminium Silicate หรือ Aluminium Silicate     I-3A  มาบตาพุด เมืองระยอง ระยอง   04201   403,000,000  80 18,787.42
243 น.42(1)-3/38 บริษัท ไทยเอ็มเอฟซี จำกัด ผงเมลามีน (MELAMINE FORMALDEHYDE COMPOUND) 5/2      I-1  มาบตาพุด เมืองระยอง ระยอง 0 3868 4241  04201   579,762,000  39 4,142.40
244 น.42(1)-3/40 บริษัท สยามสไตรีนโมโนเมอร์ จำกัด STYRENE MONOMER (SM.) และ TOLUENE     I-4  มาบตาพุด เมืองระยอง ระยอง 0 3868 3215  04201   5,535,518,000  37 146,235.74
245 น.42(1)-3/43 บริษัท ไทยโพลิเอททีลีน จำกัด ผลิต POLLYETHYLENE WAX 10    นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด  I 1  มาบตาพุด เมืองระยอง ระยอง   04201      12.75
246 น.อซ.42(1)-3/44 บริษัท เอเชีย ซิลิโคนส์ โมโนเมอร์ จำกัด สารเมธิลไซโลเซนส์(METHYLSILOXANES),เมทธิลคลอโรไซเลนส์(METHYLCHLOROSILANES)และฟูมด์ซิลิกา(FUMEDSILICA)     บ้านฉาง บ้านฉาง ระยอง 038-687050-1  04201   340,000,000   79,321.67
247 น.รย.42(1)-3/47 บริษัท ทีโอซี ไกลคอล จำกัด ผลิตเอทธิลีนไกลคอล 9 นิคมอุตสาหกรรมตะวันออก    จี-12  ปกรณ์สงเคราะห์ราษฎร์  มาบตาพุด เมืองระยอง ระยอง   04201     74 86,892.36
248 น.หอ.42(1)-3/48 บริษัท ปตท.เคมิคอล จำกัด (มหาชน) ผลิตMethylEsterFattyAlocoholและGlycerinจากน้ำมันหรือไขมันจากพืชหรือสัตว์ ปกรณ์สงเคราะห์ราษฎร์  มาบตาพุด เมืองระยอง ระยอง   04201      .00
249 น.อย.42(1)-3/50 บริษัท อามอนน์ แอนด์ ลากัวร์เทค จำกัด ผสมเคมีภัณฑ์สำหรับเป็นสารกันไฟ 64/83      ปลวกแดง ปลวกแดง ระยอง 038955999  04201   1,626,054  6 71.05
250 น.หอ.42(1)-3/51 บริษัท ไทยแฟตตี้แอลกอฮอลส์ จำกัด ผลิตแฟตตี้แอลกอฮอลส์ชนิดกลั่นแยกกำลังการผลิตประมาณ120000ตัน/ปี       ปกรณ์สงเคราะห์ราษฎร์  ห้วยโป่ง เมืองระยอง ระยอง   04201      .00
251 น.รย.42(1)-3/52 บริษัท โซลเวย์ เพอรอกซิไทย จำกัด ผลิตสารHydrogenPeroxide 55อาคารเวฟเพลสชั้น16-17    สุขุมวิท  บ้านฉาง บ้านฉาง ระยอง 026106470  04201   750,000,000  28 339.28
252 น.รย.42(1)-3/54 บริษัท เจเอสอาร์ บีเอสที อิลาสโตเมอร์ จำกัด ผลิตยางสังเคราะห์S-SBRและผลิตภัณฑ์พลอยได้RECOVEREDBD(1,3บิวทาไดอีนรีไซเคิล(RecycleBD)) 42377      ไอ-สอง  มาบตาพุด เมืองระยอง ระยอง 038-698698  04201   4,335,000,000  128 83,303.65
253 น.รย.42(1)-3/56 บริษัท เอส แอนด์ แอล สเปเชียลตี้ โพลิเมอร์ จำกัด ผลิตซีพีวีซี   ปกรณ์สงเคราะห์ราษฎร์  มาบตาพุด เมืองระยอง ระยอง 04201   1,516,342,000  33 4,838.17
254 น.รย.42(1)-3/59 บริษัท เอ็กซ์พาลแกน (ประเทศไทย) จำกัด ผลิตแลคไทด์ โพลีแลคติกแอซิด (Polylactic Acid หรือ PLA) กรดแลคติก เทคนิคัลเกรด (Synthesis TechnicalGrade Crystallization Technical Grade) กรดแลคติกโพลีเมอร์เกรด (Polymer Technical Grade)     บ้านฉาง บ้านฉาง ระยอง   04201      .00
255 น.รย.42(1)-4/35 บริษัท เอ็ชเอ็มซี โปลิเมอส์ จำกัด ผลิตเม็ดพลาสติก POLYPROPYLENE 6 นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด      ไอ1  มาบตาพุด เมืองระยอง ระยอง   04201   2,400,000,000  246 260,740.36
256 น.42(1)-4/36 บริษัท ไทยสไตรีนิคส์ จำกัด เม็ดพลาสติก POLYSTYRENE (PS) และโพลีสไตรีน (GPPS)     I-1  มาบตาพุด เมืองระยอง ระยอง   04201   1,490,000,000  52 5,051.00
257 น.42(1)-4/39 บริษัท วนชัย เคมีคอล อินดัสทรีส์ จำกัด เคมีภัณฑ์(UREA-FORMMALDEHYDE RESIN) 10    G-4  ปกรณ์สงเคราะห์ราษฎร์  มาบตาพุด เมืองระยอง ระยอง 0 3868 5071-2  04201   880,910,000  70 10,867.50
258 น.รย.42(1)-4/40 บริษัท ไทยโพลีอะซีทัล จำกัด ผลิตเม็ดพลาสติกโพลีอะซีทัล (POLYACETAL) 110,000 ตัน/ปี 1 นิคมอุตสาหกรรมผาแดง      ผาแดง  มาบตาพุด เมืองระยอง ระยอง   04201     122 79,326.71
259 น.รย.42(1)-4/47 บริษัท อะเดกะ ไฟน์ เคมิคัล (ไทยแลนด์) จำกัด ผลิตเคมีภัณฑ์ (PVC STABILIZERS, PLASTIC ADDITIVES) 300/12 นิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด      ตาสิทธิ์ ปลวกแดง ระยอง   04201     30 2,379.82
260 น.รย.42(1)-4/48 บริษัท พูแรค (ประเทศไทย) จำกัด 1.ผลิตกรดแลคติก(LacticAcid)กรดแลคติกชนิดที่ใช้เป็นอาหารสัตว์สารอนุพันธ์ของกรดแลคติก(SodiumLactate)และผลิตภัณฑ์พลอยได้(Acipin,Gypsum,Biomass)2.ผลิตแลคไทด์และผลิตภัณฑ์พลอยได้(กรดแลคติกเกรดฟีดและกรดแลคติกเกรด75L)3.ให้เช่าที่ดินแก่บริษัทเอ็กซ์พาลแกน(ประเทศไทย     บ้านฉาง บ้านฉาง ระยอง 038-698800  04201   1,924,148,000  27 38,475.14
261 น.รย.42(1)-4/49 บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) ผลิตParaxylene,Benzene,TolueneOrthoxyleneและผลิตภัณฑ์พลอยได้ได้แก่LightNaphtha,HeavyNaphtha,ExportReformate,LPG,HeavyAromatics,ExportCondensateResidue 98/9      ทางหลวงระยอง-สาย3191  มาบตาพุด เมืองระยอง ระยอง   04201   22,264,725,623  102 2,584,308.92
262 น.รย.42(1)-4/50 บริษัท ไทยโพลิเอททีลีน จำกัด ผลิตเม็ดพลาสติกโพลิเอททีลีนชนิดความหนาแน่นสูงกำลังการผลิต400,000ตัน/ปี 32234    ทางหลวงระยอง-สาย3191  มาบตาพุด เมืองระยอง ระยอง 038911626  04201     20 41,686.80
263 น.รย.42(1)-4/51 บริษัท พีทีที ฟีนอล จำกัด ผลิตสารบิสฟีนอลเอ170,560ตันต่อปี   G-9  ปกรณ์สงเคราะห์ราษฎร์  มาบตาพุด เมืองระยอง ระยอง 038-918400  04201   7,149,700,000  38 16,058.90
264 น.รย.42(1)-4/54 บริษัท ดาว เคมิคอล ประเทศไทย จำกัด ผลิตสารโพรพิลีนไกลคอล150,000ตัน/ปีและผลิตโพลิอีเทอร์โพลิออล200,000ตัน/ปี 10/4      บ้านฉาง บ้านฉาง ระยอง 038-925500  04201   3,320,000   3,613.00
265 น.รย.42(1)-4/59 บริษัท โทอะโกเซ (ประเทศไทย) จำกัด ผลิต Acrylic Polymer สำหรับใช้ในการผลิตผลิตภัณฑ์ที่เฉพาะ เช่น แผ่นเจลลดไข้ เวชสำอาง/เครื่องสำอาง สารเพิ่มความข้นหนึดและสีย้อม         ตาสิทธิ์ ปลวกแดง ระยอง   04201      .00
266 น.42(1)-5/35 บริษัท อดิตยา เบอร์ล่า เคมีคัลส์ (ประเทศไทย) จำกัด ผลิต EPOXY RESINS   นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด  I-5  มาบตาพุด เมืองระยอง ระยอง   04201   1,114,000,000  90 1,644.00
267 น.42(1)-5/38 บริษัท โคเวสโตร (ประเทศไทย) จำกัด ผลิต Polycarbonate 462,000 ตันต่อปี, Bisphenol A 450,625 ตันต่อปี และ Compounded Plastic 170,000 ตันต่อปี (ได้แก่ PC, PC/ABS Blend, PC/BPA/TMC Blend, PC/PET Blend) 4-4/1      I-8  มาบตาพุด เมืองระยอง ระยอง   04201   3,006,000,000  464 68,479.93
268 น.42(1)-5/39 บริษัท ไทยชินกง อินดัสตรี คอร์ปอเรชั่น จำกัด ผลิต POLYESTER LOW IV และ BOTTLE GRADE PET RESIN     ไอ-แปด  มาบตาพุด เมืองระยอง ระยอง   04201   2,536,000,000  153 27,671.61
269 น.42(1)-5/40 บริษัท อดิตยา เบอร์ล่า เคมีคัลส์ (ประเทศไทย) จำกัด ผลิตภัณฑ์เคมี(EPICHLOROHYDRIN,ก็าซคลอรีน,โซดาไฟและกรดเกลือ)   G-2  ปกรณ์สงเคราะห์ราษฎร์  ห้วยโป่ง เมืองระยอง ระยอง   04201   2,115,000,000  166 41,689.63
270 น.42(1)-5/41 บริษัท เซออน เคมิคัลส์ (ไทยแลนด์) จำกัด ผลิต ALIPHATIC HYDROCARBON RESIN   G-14  ปกรณ์สงเคราะห์ราษฎร์  ห้วยโป่ง เมืองระยอง ระยอง 0 3868 5973-5  04201   515,000,000  52 .00
271 น.42(1)-5/45 บริษัท ชิน-เอทซุ ซิลิโคนส์ (ประเทศไทย) จำกัด ผลิตสารซิลิโคนฟลูอิดส์สารซิลิโคนอีลาสโตเมอร์และแบ่งบรรจุซิลิโคนโมโนเมอร์สซิลิโคนโอลิโคเมอร์สซิลิโคนโพลิเมอร์ผลิตภัณฑ์ซึ่งหล่อด้วยซิลิโคนเคมีภัณฑ์ผลิตผลพลอยได้จากซิลิโคนเคมีภัณฑ์และผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจากซิลิโคน   สุขุมวิท  บ้านฉาง บ้านฉาง ระยอง 038-689070  04201   142,300,000  9 9,627.24
272 น.รย.42(1)-5/48 บริษัท ไทย อีทอกซีเลท จำกัด ผลิตแฟตตี้แอลกอฮอล์อีทอกซีเลท(FATTYALCOHOLETHOXYLATE) 11    จี12  ปกรณ์สงเคราะห์ราษฎร์  มาบตาพุด เมืองระยอง ระยอง 038-977203  04201   1,426,875,000  49 1,191.00
273 น.รย.42(1)-5/49 บริษัท โกลบอลกรีนเคมิคอล จำกัด (มหาชน) ผลิต Methyl Ester และ Glycerin จากน้ำมัน หรือไขมันจากพืชหรือสัตว์   นิคมฯ เหมราชตะวันออก (มาบตาพุด)  ปกรณ์สงเคราะห์ราษฎร์  มาบตาพุด เมืองระยอง ระยอง   04201     104 20,185.40
274 น.รย.42(1)-5/50 บริษัท ไทยโพลิโพรไพลีน จำกัด ผลิตเม็ดพลาสติกโพลิโพรไพลีน กำลังการผลิต ประมาณ 452,296 ตัน/ปี 88 นิคมอุตสาหกรรมอาร์ ไอ แอล      ทางหลวงระยอง-สาย3191  มาบตาพุด เมืองระยอง ระยอง   04201      .00
275 น.42(1)-5/52 บริษัท คอร์แม็กซ์ (ไทยแลนด์) จำกัด ผลิตสารเคมี (สำหรับใช้ในอุตสาหกรรมปิโตรเคมี) 64/62      ปลวกแดง ปลวกแดง ระยอง   04201     8 495.20
276 น.หอ.42(1)-5/59 บริษัท อี-โคทติ้งส์ เอเชีย จำกัด ผลิตสารเคลือบบอร์ด (HumiSEAL) กำลังการผลิต 1,103.6 ตัน/ปี และทินเนอร์ (Thinner) กำลังการผลิต 307 ตัน/ปี         มาบตาพุด เมืองระยอง ระยอง   04201      .00
277 น.42(1)-6/36 บริษัท ดาว เคมิคอล ประเทศไทย จำกัด Polyether Polyol และ Formulated Polyol     I-4  มาบตาพุด เมืองระยอง ระยอง   04201   473,000,000  38 1,054.24
278 น.42(1)-6/37 บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) ผลิตโพลีเอทิลีนชนิดความหนาแน่นสูง (HDPE) กำลังการผลิต 550,000 ตัน/ปี และผลิต HDPE COMPOUND 24,000 ตัน/ปี   ไอ-สิบ  มาบตาพุด เมืองระยอง ระยอง 0 3868 3024-7  04201      26,858.00
279 น.42(1)-6/39 บริษัท เม็คเคมา เคมิคอลส์ (ประเทศไทย) จำกัด เคมีภัณฑ์(CATALYST) 11      ปกรณ์สงเคราะห์ราษฎร์  มาบตาพุด เมืองระยอง ระยอง 0 3868 3568  04201   86,422,000  17 909.50
280 น.42(1)-6/40 บริษัท ออลเน็กซ์ (ประเทศไทย) จำกัด ผลิตเรซิ่น เก็บรักษาและลำเลียงเคมีภัณฑ์อันตราย   จี-2  ปกรณ์สงเคราะห์ราษฎร์  ห้วยโป่ง เมืองระยอง ระยอง   04201   977,000,000  133 10,266.14
281 น.42(1)-6/41 บริษัท สยาม มิตซุย พีทีเอ จำกัด ผลิต PURE TEREPHTHALTC ACID (PTA)     ปกรณ์สงเคราะห์ราษฎร์  ห้วยโป่ง เมืองระยอง ระยอง 0 3868 5100  04201   8,350,000,000  164 62,183.40
282 น.42(1)-6/42 บริษัท อาราคาวา เคมิคัล (ไทยแลนด์) จำกัด DISPROPORTIONATED ROSIN SOAP 3 นิคมอุตสาหกรรมเหมราชตะวันออก    จี 4  ปกรณ์สงเคราะห์ราษฎร์  ห้วยโป่ง เมืองระยอง ระยอง   04201   114,000,000  18 1,550.67
283 น.42(1)-6/45 บริษัท อิวอนิก ไทย แอโรซิล จำกัด ฟูมซิลิกา และกรดไฮโดรคลอริก 9/9  นิคมอุตสาหกรรมเอเซีย    บ้านฉาง บ้านฉาง ระยอง   04201      .00
284 น.42(1)-6/51 บริษัท สยามเลเทกซ์สังเคราะห์ จำกัด ผลิตเม็ดพลาสติกแอลแอลดีพีอี(LLDPE)ชนิดความยืดหยุ่นสูงและแอลแอลดีพีอี(LLDPE)ชนิดทั่วไปกำลังการผลิต270,000ตัน/ปี 10/1      บ้านฉาง บ้านฉาง ระยอง 038-925500  04201   9,260,000,000  71 67,090.30
285 น.รย.42(1)-7/38 บริษัท สยามโพลีสไตรีน จำกัด เม็ดพลาสติกโพลีสไตลีน 4/1      ไอ-สี่ นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด  มาบตาพุด เมืองระยอง ระยอง 038-683215-7  04201   1,950,000,000  50 15,136.00
286 น.42(1)-7/40 บริษัท ทีพีซี เพสต์ เรซิน จำกัด ผงพลาสติกพีวีซี ชนิด PASTS PVC RESIN 16      I-1  มาบตาพุด เมืองระยอง ระยอง 0 3868 5209-14  04201   1,614,194,000  68 7,742.00
287 น.42(1)-7/41 บริษัท ระยองโอเลฟินส์ จำกัด Ethylene,Propylene,Mixed C4,Benzene ไอน้ำ และน้ำเพื่ออุตสาหกรรม(Demineralized Water), Toluene,Pyrolysis Gasoline และ Cracker Bottom 271      สุขุมวิท  มาบตาพุด เมืองระยอง ระยอง 0 3891 1431  04201   18,432,320,000  200 329,512.50
288 น.42(1)-7/45 บริษัท โมเมนทีฟ เพอร์ฟอร์แมนซ์ แมททีเรียลส์ (ประเทศไทย) จำกัด ผลิตสารซิลิโคนส์ฟลูอิดส์,ซิลิโคนอีลาสโตเมอร์,ซิลิโคนรับเบอร์,แบ่งบรรจุและผสมผลิตภัณฑ์ซิลิโคน,ซิลิโคนซีแลนท์,ซิลิโคนอีลาสโตเมอร์,ซิลิโคนโมโนเมอร์,ผลิตภัณฑ์ซึ่งหล่อด้วยซิลิโคน,ผลิตผลพลอยได้จากซิลิโคนเคมีภัณฑ์และผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจากซิลิโคน 1/2      บ้านฉาง บ้านฉาง ระยอง 038-689119  04201   153,756,000  8 9,862.90
289 น.หอ.42(1)-7/51 บริษัท ลินาเรีย เคมีภัณฑ์ (ประเทศไทย) จำกัด ผลิตเคมีภัณฑ์(Amino-butanol)สำหรับใช้ในอุตสาหกรรมยา       ปกรณ์สงเคราะห์ราษฎร์  มาบตาพุด เมืองระยอง ระยอง 04201      .00
290 น.รย.42(1)-8/39 บริษัท ไทยอาซาฮีเคมีภัณฑ์ จำกัด ผลิตโปแตสเซียมคาร์บอเนต (K2CO3) โปแตสเซียมไฮดรอกไซด์ (KOH) โซเดียมไฮดรอกไซด์ (NaOH) โซเดียมไฮดรอกไซด์ชนิดเม็ด (NaOHPrill) โซเดียมไฮโปคลอไรด์ (NaOCI (10%) คลอรีนเหลว (CL2),ก๊าซคลอรีน (GCL2) กรดไฮโดรคลอริก (HCL) และก๊าซไฮโดรเจน(H2) และแบ่งบรรจุโปแตสเซียมไฮดรอกไซด์ (KO   จี12  ปกรณ์สงเคราะห์ราษฎร์  มาบตาพุด เมืองระยอง ระยอง 038-683573-5  04201   300,000,000   131,859.23
291 น.42(1)-8/40 บริษัท ไทย โพลีคาร์บอเนต จำกัด พลาสติกโพลีคาร์บอเนต 1/1      ผาแดง  มาบตาพุด เมืองระยอง ระยอง 0 3868 4816  04201   7,100,000,000  260 70,511.00
292 น.รย.42(1)-9/49 บริษัท เอ็มทีพี เอชพีพีโอ แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด ผลิตสารโพรพิลีนออกไซด์และสารโพรพิลีนไกลคอล 10      บ้านฉาง บ้านฉาง ระยอง   04201   14,906,000,000  163 69,532.29
293 น.42(1)-10/36 บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) ผลิต ETHYLENE 923,100 9 ตัน/ปี,PROPYLENE 452,970 ตัน/ปี และผลิตภัณฑ์พลอยได้ 9 นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด      ไอ-สี่  มาบตาพุด เมืองระยอง ระยอง 038-994000  04201   23,662,166,000  476 177,683.91
294 น.42(1)-10/37 บริษัท สยามสเตบิไลเซอร์ส แอนด์ เคมิคอลส์ จำกัด ผลิตผลิตภัณฑ์เคมี (PVC COMPOUND STABILIZER)     ปกรณ์สงเคราะห์ราษฎร์  มาบตาพุด เมืองระยอง ระยอง 0 3868 3449-53  04201   268,760,000  28 2,089.97
295 น.รย.42(1)-10/41 บริษัท บีเอเอสเอฟ (ไทย) จำกัด ผลิตSODIUMPOLYACRYLATE(SUPERABSORBENTPOLYMER(SAP)) 111/3      ปลวกแดง ปลวกแดง ระยอง 038955100  04201   1,457,346,000  36 6,219.25
296 น.หอ.42(1)-11/37 บริษัท เอเซีย ปิโตรเลียม (ไทยแลนด์) จำกัด ผลิตสารละลายสำหรับอุตสาหกรรมสีและกาวยาง   จี-14  ปกรณ์สงเคราะห์ราษฎร์  มาบตาพุด เมืองระยอง ระยอง 038-684108-9  04201      .00
297 น.42(1)-11/40 บริษัท ไทยโพลีเอททีลีน จำกัด เม็ดพลาสติกโพลิเอททีลีนชนิดความหนาแน่นสูง (HDPE) 288,000 ตันต่อปี 271      สุขุมวิท  มาบตาพุด เมืองระยอง ระยอง 0 3868 5040-8  04201   2,787,200,000  24 43,888.91
298 น.42(1)-11/41 บริษัท สยามโพลิเอททีลีน จำกัด เม็ดพลาสติกโพลีเอททีลีน 8/1      I-4  มาบตาพุด เมืองระยอง ระยอง 0 3868 3215  04201   4,888,159,000  24 118,256.97
299 น.42(1)-12/36 บริษัท สยามเลเทกซ์สังเคราะห์ จำกัด ผลิต STYRENE-BUTADIENE LATEX     I-4  มาบตาพุด เมืองระยอง ระยอง 0 3868 3215  04201   642,870,000  13 .00
300 น.42(1)-12/40 บริษัท ซีซีไอ ออโตโมทีฟ โปรดักส์ จำกัด น้ำยาเติมหม้อน้ำรถยนต์,น้ำมันเบรค น้ำยาล้างกระจกรถยนต์,น้ำยากันสนิมในหม้อน้ำรถยนต์ 25    ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 331  ปลวกแดง ปลวกแดง ระยอง 0 3895 4730-1  04201   107,027,000  20 23.00
301 น.42(1)-13/40 บริษัท พัฒนาภัณฑ์เคมีเทค จำกัด ผลิตภัณฑ์เคมี (POLYVINYL ACETATE CO-POLYMER,BLENDING POLYMER AND CHEMICALS) 7/108    ทางหลวงแผ่นดิน331(ฉะเชิงเทรา-สัตหีบ)  มาบยางพร ปลวกแดง ระยอง 0 3895 6033-4  04201   69,300,000  40 1,541.47
302 น.รย.42(1)-13/41 บริษัท นาลโก อินดัสเทรียล เซอร์วิส (ประเทศไทย) จำกัด เคมีภัณฑ์ใช้สำหรับปรับปรุงคุณภาพน้ำ 109/19      ปลวกแดง ปลวกแดง ระยอง 038955160  04201      63.00
303 น.รย.42(1)-14/37 บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) ผลิต REFORMATE, LIGHT NAPHTHA, CONDENSATE RESIDUE, BENZENE, TOLUENE XYLENES (PARAXYLINE, ORTHOXYLINE, MIXED XYLINES) RAFFINATE, HEAVY AROMATICS, HYDROGEN, LPG และผลิตภัณฑ์พลอยได้อื่นๆ   นิคมฯ มาบตาพุด  ไอ-สอง  มาบตาพุด เมืองระยอง ระยอง   04201   29,938,149,690  321 656,749.00
304 น.42(1)-15/37 บริษัท กรุงเทพ ซินธิติกส์ จำกัด ผลิตผลิตภัณฑ์จากMIXEDC4(ได้แก่MTBEBUTENE-1)และผลิตภัณฑ์พลอยได้ซี่งเป็นเชื้อเพลิง     ไอ-เจ็ด  มาบตาพุด เมืองระยอง ระยอง   04201   5,439,332,234  108 10,281.50
305 น.42(1)-16/35 บริษัท โซลเวย์ เพอรอกซิไทย จำกัด ผลิต HYDROGEN PEROXIDE,PERACETIC ACID     I-3A  มาบตาพุด เมืองระยอง ระยอง   04201   1,125,000,000  69 7,242.00
306 น.42(1)-19/35 บริษัท ไทยพลาสติกและเคมีภัณฑ์ จำกัด (มหาชน) ผลิต PVC 480,000 ตัน/ปี,VCM 500,000 ตัน/ปี และโซดาไฟความเข้มขน 50% เป็นผลพลอยได้ 52,000 ตัน/ปี     ไอ-หนึ่ง  มาบตาพุด เมืองระยอง ระยอง   04201   12,923,218,000  314 61,887.37
307 น.รย.42(1)-21/35 บริษัท โอเอสซี สยามซิลิกา จำกัด ผลิตซิลิคอน ไดออกไซด์(silicon dioxide)   นิคมอุตสาหกรรมาบตาพุด  ไอ-สามเอ  มาบตาพุด เมืองระยอง ระยอง   04201   299,822,000  41 11,514.19
308 น.รย.42(1)-22/35 บริษัท ไทย จีซีไอ เรซิท็อป จำกัด ผลิตฟินอลฟอร์มัลดีไฮด์เรซิน(PHENOLFORMALDEHYDERESINS)34,278ตัน/ปี 12      ไอ-สี่  มาบตาพุด เมืองระยอง ระยอง 038-683223  04201   292,000,000  62 6,014.47
309 น.42(1)-25/35 บริษัท โอเอสซี สยามซิลิกา จำกัด ซิลิคอนไดออกไซด์ (Silicon Dioxidee) และโซเดียมซิลิเกต     I-3A  มาบตาพุด เมืองระยอง ระยอง   04201   222,089,000  104 4,565.45
310 น.รย.42(1)-27/35 บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) ผลิตเอททิลีน 461,000 ตัน/ปี โพลีเอททีลีน (HDPE,LLDPE) 300,000 ตัน/ปี 14 นิคมอุตสาหกรรม มาบตาพุด      ไอ-หนึ่ง  มาบตาพุด เมืองระยอง ระยอง 0 3892 2100  04201      80,403.00
311 น.รย.42(1)-28/35 บริษัท วีนิไทย จำกัด (มหาชน) ผลิตไวนิลคลอไรด์โมโนเมอร์ โพลิไวนิลคลอไรด์ คลอรีน และโซดาไฟ 183 นิคมฯมาบตาพุด      สุขุมวิท  มาบตาพุด เมืองระยอง ระยอง   04201     414 .00
312 3-42(1)-14/51ฉช บริษัท ที เอช เอช โมลีโพรเซสซิ่ง จำกัด ผลิต Molybdenum oxide} Ferrorus molybdenum   เขาหินซ้อน พนมสารคาม ฉะเชิงเทรา   04201   241,000,000  161 895.00
313 จ3-42(1)-4/58ฉช บริษัท เอ็น ซี เอช (ประเทศไทย) จำกัด ผสมเก็บรักษา และแบ่งบรรจุ เคมีภัณฑ์ 88/57      บางสมัคร บางปะกง ฉะเชิงเทรา   04201   20,000,000  7 123.07
314 จ3-42(1)-15/57ฉช บริษัท มิอุระ อินดัสทรีส์ (ประเทศไทย) จำกัด ผลิตและบรรจุภัณฑ์สารเคมี สำหรับใช้ผลิตไอน้ำ 84/2    บางนา-ตราด  บางวัว บางปะกง ฉะเชิงเทรา   04201   30,200,000  10 13.00
315 น.ฉช.42(1)-1/48 บริษัท ไบรด์ บิวตี้ แคร์ คอสเมติก จำกัด ผลิตแผ่นทากันยุง โลชั่นทากันยุง 118    บางนา-ตราด  บางวัว บางปะกง ฉะเชิงเทรา 038-571178-80  04201     25 87.13
316 น.42(1)-2/40 บริษัท เชอร์วู้ด เคมิคอล จำกัด (มหาชน) ผลิตสารกำจัดแมลงในครัวเรือน,ผลิตภัณฑ์รักษาเนื้อไม้แชมพูสำหรับสัตว์เลี้ยง,น้ำยาทำความสะอาด,ผลิตหรือเก็บรักษาหรือแบ่งบรรจุปุ๋ยหรือสารป้องกันหรือกำจัดศัตรูพืชหรือสัตว์ 32874    บางนา-ตราดกิโลเมตร36  บางวัว บางปะกง ฉะเชิงเทรา   04201   345,000,000  79 947.17
317 น.42(1)-4/41 บริษัท ซีแพค เอเชีย อิมเมจิง โปรดักส์ จำกัด น้ำยาเคมีสำหรับล้างฟิล์ม และล้างฟิล์มสไลด์ 112      บางวัว บางปะกง ฉะเชิงเทรา 0 3857 0966-9  04201   112,525,000  32 118.13
318 น.42(1)-6/38 บริษัท เอเชี่ยน เคมิคัล จำกัด ผลิตภัณฑ์เคมีภัณฑ์ (เช่น Copper Sulphate,Copper Chloride,Copper Oxide,Etching Solution,Ammonium Hydroxide) ผลิตภัณฑ์สารละลายเฟอริคคอลไรด์ 85/1    บางนา-ตราด  บางสมัคร บางปะกง ฉะเชิงเทรา   04201   187,000,000  89 3,502.90
319 น.42(1)-8/37 บริษัท ไทยปิโตรเลียมอุตสาหกรรม จำกัด สารละลายสำหรับอุตสาหกรรมสีและกาวยาง 70      บางสมัคร บางปะกง ฉะเชิงเทรา 0 3857 0261-3  04201   55,000,000  21 667.28
320 น.42(1)-17/40 บริษัท เคมีร่า (ประเทศไทย) จำกัด ผลิตเคมีภัณฑ์ (SYNTHETIC SIZING,ROSIN SIZING) 151 นิคมฯ เวลโกรว์      บางวัว บางปะกง ฉะเชิงเทรา   04201   225,572,000  6 2,120.90
321 น.ฉช.42(1)-18/35 บริษัท ไทยมิตซุยสเปเชียลตี้เคมีคอล จำกัด ผลิตเคมีสังเคราะห์และเคมีภัณฑ์(unsaturated polyester resin ) 89 นิคมฯเวลโกร์ว      บางนา-ตราด  บางสมัคร บางปะกง ฉะเชิงเทรา   04201   587,000,000  87 5,162.08
322 ศ3-42(1)-1/38ฉช บริษัท ไมด้า วัน จำกัด การผลิต ALKYD RESIN, UNSATURATED POLYESTER RESIN, LATEX, PLASTICIZER 39    บางนา-ตราด  ท่าข้าม บางปะกง ฉะเชิงเทรา 038-573-357  04201     55 2,939.80
323 ส3-42(1)-1/27ฉช บริษัท พิราปสทาช จำกัด ผลิตผลิตภัณฑ์เคมีสำหรับอุตสาหกรรมเยื่อกระดาษจากแป้งมันสำป 74  22    สายมีนบุรี-ฉะเชิงเทรา  ศาลาแดง บางน้ำเปรี้ยว ฉะเชิงเทรา 038-593205-6  04201   3,000,000  80 1,518.17
324 3-42(1)-1/36ปจ บริษัท พิสิษฐ์ อินเตอร์กรุ๊ป จำกัด ผลิตสีย้อมผ้า 199    ศรีมหาโพธิ์ระเบาะไผ่  หนองโพรง ศรีมหาโพธิ ปราจีนบุรี   04201   80,000,000  32 3,119.30
325 3-42(1)-1/38ปจ บริษัท ยงไทย จำกัด (มหาชน) ผลิตเซอร์โคเนียมซิลิเกต และเฟอร์รัสซัลเฟต 148    สุวรรณศร  คำโตนด ประจันตคาม ปราจีนบุรี   04201   95,000,000  31 3,131.15
326 3-42(1)-1/39ปจ บริษัท ไฮ-เทค สเปเซียลตี้ มิเนอรัล จำกัด ผลิตแคลเซียมคาร์บอเนต 203    ทางหลวงสาย 3079  ท่าตูม ศรีมหาโพธิ ปราจีนบุรี   04201   42,752,588  5 2,853.00
327 3-42(1)-2/38ปจ บริษัท พิสิษฐ์ อินเตอร์กรุ๊ป จำกัด ผลิตเคมีและสีย้อม สีพิมพ์ 199      หนองโพรง ศรีมหาโพธิ ปราจีนบุรี (037) 213748-9  04201   20,000,000  21 633.80
328 3-42(1)-3/56ปจ บริษัท ซี.แอล.โอ.ทู จำกัด ผลิตสารเคมีคลอรีนไดออกไซด์ โฉนดเลขที่ 6401     3079  ท่าตูม ศรีมหาโพธิ ปราจีนบุรี 037-208800 ต่อ 39  04201   155,000,000  25 2,024.54
329 3-42(1)-4/57ปจ บริษัท ดั๊บเบิ้ล เอ สเปเชียลตี้ มิเนอรัล จำกัด ผลิตแคลเซียมคาร์บอเนต 1/3  ท่าตูม ศรีมหาโพธิ ปราจีนบุรี   04201   198,000,000  4 2,205.36
330 3-42(1)-9/57ปจ บริษัท ไลม์ ควอลิตี้ พัลพ์ 2 จำกัด ผลิตเคมีภัณฑ์สารเคมี หรือวัสดุเคมี เช่น ปูนขาวและน้ำยาขาว 125/2      ท่าตูม ศรีมหาโพธิ ปราจีนบุรี   04201   198,980,000  4 5,287.76
331 ข3-42(1)-1/40ปจ บริษัท ทรอยสยาม จำกัด ผลิตเคมีภัณฑ์ สารเคมี สารฆ่าเชื้อโรค 616/1    (เขตอุตสาหกรรมกบินทร์บุรี)  หนองกี่ กบินทร์บุรี ปราจีนบุรี   04201   90,000,000  22 2,293.10
332 จ3-42(1)-2/38ปจ บริษัท ไทย พี เอ ซี อินดัสตรี จำกัด ผลิตโพลีอลูมิเนียมคลอไรด์ 128  ร.พ.ช.  ทางหลวงหมายเลข 304  ลาดตะเคียน กบินทร์บุรี ปราจีนบุรี   04201   59,000,000  23 64.00
333 จ3-42(1)-3/50ปจ บริษัท วิกตอรี่ เอฟ.แอล.อินดัสเทรียล จำกัด ผลิตสารใช้ในงานหลอมหล่อโลหะ 365      ท่าตูม ศรีมหาโพธิ ปราจีนบุรี   04201   21,150,000  6 237.40
334 3-42(1)-1/39นม บริษัท ยูเอซี แอ็ดวานซ์ โพลิเมอร์ แอนด์ เคมีคัลส์ จำกัด ผลิต โพลิเมอร์อีมัลชั่น 4,000 ตันต่อปี โพลิเมอร์โซลูชั่น 1,0000 ตันต่อปี 50    สีคิ้ว-ด่านขุนทด กม.7.5  สีคิ้ว สีคิ้ว นครราชสีมา 044-419937  04201   66,000,000  37 2,662.30
335 ศ3-42(1)-1/39นม บริษัท อะกรี ดี เวลลอปเมนท์ จำกัด ทำเคมีภัณฑ์ เฟอร์ฟูรัล 9/1    สีคิ้ว-ชัยภูมิ  หนองบัวน้อย สีคิ้ว นครราชสีมา   04201   84,000,000  47 8,968.33
336 3-42(1)-1/31ขก บริษัท ไทยไนตรัสอ๊อกไซด์ จำกัด ผลิตก๊าซไนตรัสอ๊อกไซด์ 131      เมืองเก่า เมืองขอนแก่น ขอนแก่น 225401  04201   17,300,000  6 83.97
337 3-42(1)-6/51ขก บริษัท สเปเชียลตี้ มิเนอรรัลล์ (ประเทศไทย) จำกัด ผลิตแคลเซียม คาร์บอเนต สังเคราะห์ 99  กุดน้ำใส น้ำพอง ขอนแก่น 433012  04201   55,000,000  6 1,467.56
338 จ3-42(1)-1/42อต ห้างหุ้นส่วนจำกัด ปกรณ์อุตสาหกรรม ทำเคมีภัณฑ์ สารเคมี หรือวัสดุเคมี เช่น ผงแคลเซี่ยมคาร์บอเนต ใช้สำหรับผสมอาหารสัตว์ 25  11      บ่อทอง ทองแสนขัน อุตรดิตถ์   04201   6,400,000  8 464.00
339 3-42(1)-11/50ชร บริษัท อี-เอสเทอร์ จำกัด ผลิตน้ำมันไบโอดีเซล 126  พหลโยธิน  ป่าอ้อดอนชัย เมืองเชียงราย เชียงราย 053-673973-4  04201   42,000,000  6 90.00
340 จ3-42(1)-1/44นว นายนิติพัฒน์ ธนตระกลศรี ผสมน้ำยาเคมีสำหรับเติมในแบตเตอรี่ พร้อมบรรจุขวด 1006/17    มหาเทพ  นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ นครสวรรค์ 222477  04201   1,000,000  5 10.70
341 3-42(1)-1/37รบ บริษัท เอเวอร์กรีน เคมีคอล (ประเทศไทย) จำกัด ทำสารเคมี 1/1    เพชรเกษมสายเก่า  เจ็ดเสมียน โพธาราม ราชบุรี 397126  04201     28 3,459.30
342 น.รบ.42(1)-1/51 บริษัท จี.เอส. เอ็นเนอร์จี จำกัด ผลิตซิลิคอน (SILICON) 155/86    เพชรเกษม  เจ็ดเสมียน โพธาราม ราชบุรี   04201      136,607.30
343 ศ3-42(1)-1/36รบ ศักดิ์ศรีอุตสาหกรรม ผลิตกรดกำมะถัน สารส้มชนิดอลูมิเนียมซัลเฟต และอลูมิเนียมแอมโมเนียมซัลเฟต โพลี่อลูมิเนียมคลอไรด์ กำมะถันแท่งและกำมะถันผง 151  10    หนองแช่เสา  หินกอง เมืองราชบุรี ราชบุรี   04201   47,000,000  75 1,725.15
344 ศ3-42(1)-1/37รบ บริษัท ราชาชูรส จำกัด ผลิตโซดาไฟและกรดเกลือ 15  17    แสงชูโต  ท่าผา บ้านโป่ง ราชบุรี 211331  04201   110,000,000  17 4,854.00
345 จ3-42(1)-12/57กจ บริษัท ทัพศิลา หึง ฟง จำกัด ทำผลิตภัณฑ์เคมี เช่น โซเดียมฟอสเฟส ซีเลียมคลอไรด์ 240      ท่าเสา ไทรโยค กาญจนบุรี   04201   14,500,000  29 205.50
346 จ3-42(1)-1/43สพ ห้างหุ้นส่วนสามัญ ส.มหพันธ์วานิชอินดัสทรี่ (1998) ผลิตดินน้ำมัน 543  10  ทุ่งคอก สองพี่น้อง สุพรรณบุรี 035-589363  04201   2,095,000  10 20.88
347 3-42(1)-1/28นฐ บริษัท ส.สามพรานเคมีคอล จำกัด ผลิตซิงค์อ๊อกไซด์ ได้เดือนละ 9.5 ตัน 133    เพชรเกษม  อ้อมใหญ่ สามพราน นครปฐม   04201   1,100,000  10 1,947.25
348 3-42(1)-2/35นฐ บริษัท เป่าไท่ อินดัสเตรียล (ประเทศไทย) จำกัด ผลิตกรีเซอรอล โมโนสเตียเรท ซอร์บิแทน โมโนโอลีเอท และเลดออคโตเอท ได้ปีละ 3,000 ตัน 66/52  12    พุทธมณฑล สาย 5  ไร่ขิง สามพราน นครปฐม   04201   22,794,677  29 828.66
349 3-42(1)-2/52นฐ บริษัท อี-เอสเทอร์(กรุงเทพ) จำกัด ผลิตน้ำมันไบโอดีเซล (เมทิลเอสเตอร์) จากน้ำมันพืชต่าง ๆ และไขปาล์มสเตียรีน กำลังการผลิตวันละ 50,000 ลิตร 7/3  พุทธมณฑลสาย 7  หอมเกร็ด สามพราน นครปฐม 034-327196-7  04201   52,050,000  11 994.17
350 จ3-42(1)-1/40นฐ บริษัท ไมโครเทคนิค จำกัด และพลาสติก   เศรษฐวิถี  ห้วยพระ ดอนตูม นครปฐม   04201   20,000,000  19 23.00
351 จ3-42(1)-2/36นฐ บริษัท หิรัญ เอส.เสวี จำกัด ผลิตสารเคมี UNSATURATED POLYESTER RESEN และผลิตภัณฑ์ไฟเบอร์กล๊าส เช่น ถังใส่น้ำและอื่น ๆ 55/2      ทัพหลวง เมืองนครปฐม นครปฐม   04201   5,000,000  87 224.83
352 จ3-42(1)-2/49นฐ บริษัท แอนเทียร์ กรุ๊ป จำกัด ผลิตเคมีภัณฑ์ สี และผลิตภัณฑ์จากพลาสติกและไฟเบอร์กลาส เช่น ไม้เทียม อ่างอาบน้ำ ตู้อาบน้ำ และสุขภัณฑ์ห้องน้ำ 122    นครชัยศรี-ห้วยพลู  สัมปทวน นครชัยศรี นครปฐม   04201   48,000,000  17 197.50
353 จ3-42(1)-2/53นฐ บริษัท ยูเนี่ยน คอมปาวด์ จำกัด ผลิตเคมีภัณฑ์สำหรับสิ่งทอ เช่น น้ำยาช่วยในการฟอกสีผ้า 41/1  เทศบาล 10  เพชรเกษม  ไร่ขิง สามพราน นครปฐม   04201   210,000,000  29 158.50
354 จ3-42(1)-4/56นฐ บริษัท เอ็ม.เค.พี.เคมีคอลล์ จำกัด ผลิต และแบ่งบรรจุเคมีภัณฑ์ เช่น ทินเนอร์ 99/99      คลองโยง พุทธมณฑล นครปฐม   04201   15,650,000  8 35.00
355 จ3-42(1)-6/50นฐ บริษัท ลลิต เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด ผลิตและบรรจุแอลกอออล์เจลสำหรับอุ่นอาหาร 77/35      คลองโยง พุทธมณฑล นครปฐม 081-6597885  04201   34,500,000  31 80.00
356 จ3-42(1)-10/54นฐ บริษัท เค.เอ็ม.เคมีคอล คอร์ปอเรชั่น จำกัด ทำเคมีภัณฑ์สารเคมี การเก็บรักษาลำเลียงผสมและแบ่งบรรจุเคมีภัณฑ์ เช่น น้ำยาแอร์โซเวนท์ และการผสมผลิตภัณฑ์จากปิโตเลียมและวัสดุอื่น เช่น การผสมน้ำมัน เป็นต้น 89  12    ไร่ขิง 42  ไร่ขิง สามพราน นครปฐม   04201   130,000,000  115 281.00
357 จ3-42(1)-12/53นฐ นายอนุสรณ์ ศรขจร ผลิตสารซักล้างทำความสะอาดและสารตกแต่งสำหรับผลิตภัณฑ์สิ่งทอ 39/41    เพชรเกษม  ไร่ขิง สามพราน นครปฐม   04201   9,000,000  13 60.00
358 จ3-42(1)-17/51นฐ บริษัท ออกัสเคม จำกัด ผลิตสีและแบ่งบรรจุสารเคมี     บางระกำ นครชัยศรี นครปฐม   04201   3,300,000  8 52.06
359 3-42(1)-1/19สค บริษัท มหาชัยเคมี จำกัด ผลิตกรดกำมะถัน โอเลี่ยมและสารส้ม ขนาดกำลังการผลิตกรดกำมะถันรวมเป็น 30,000 ตัน/ปี 109/1  ทางเข้าวัดศรีเมือง  เศรษฐกิจ 1  บ้านเกาะ เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร 423012  04201   12,000,000  50 3,298.00
360 3-42(1)-1/24สค บริษัท เรืองสิทธิ์ จำกัด ผลิตเคมีภัณฑ์สำหรับชุบเส้นด้าย-ย้อมผ้า และผลิตสีย้อมผ้า 249  วปอ.11 (พิเศษ)  เศรษฐกิจ  ท่าไม้ กระทุ่มแบน สมุทรสาคร 4202939  04201   66,840,000  5 328.00
361 3-42(1)-1/25สค บริษัท ฮันทส์แมน (ประเทศไทย) จำกัด ผลิตสีย้อม สีย้อมชนิดคิสเฟิส และสีย้อมชนิดรีแอคทีฟ 90/2    บางปลา  บ้านเกาะ เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร 2337203  04201   91,686,967  80 11,266.30
362 3-42(1)-1/26สค บริษัท พรีเมียมเพ้นท์ จำกัด ผสมเคมีภัณฑ์สำหรับใช้ในอุตสาหกรรมสิ่งทอ 131/1    เศรษฐกิจ 1  อ้อมน้อย กระทุ่มแบน สมุทรสาคร 4201241  04201   8,800,000  7 680.99
363 3-42(1)-1/29สค บริษัท เอเซียสีย้อมอุตสาหกรรม จำกัด ผสมสีย้อมผ้า 71/1  โรงแก๊ส  ธนบุรี-ปากท่อ  ท่าทราย เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร   04201   4,500,000  23 3,334.29
364 3-42(1)-1/30สค บริษัท วีระสุวรรณ จำกัด ผลิตสารตัวทำละลาย กาว และสี 53/2    เศรษฐกิจ  นาดี เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร 425163  04201   52,750,000  65 2,548.10
365 3-42(1)-1/33สค บริษัท อุทิศเอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด โม่บดกำมะถัน 51/12    เอกชัย  โคกขาม เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร   04201   1,800,000  7 66.00
366 3-42(1)-1/34สค บริษัท นำชัยอุตสาหกรรม จำกัด ผลิตกรดกำมะถัน กำลังการผลิต 20000 ตัน/ปี 84    พระรามที่ 2  บางโทรัด เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร   04201   45,000,000  55 2,420.92
367 3-42(1)-1/37สค บริษัท เคมเม็กอุตสาหกรรม จำกัด ผลิตโซเดียมไฮดรอกไซด์ (โซดาไฟ) คลอรีนเหลว กรดเกลือ โซเดียมไฮโปรคลอไรท์ 85    พระรามที่ 2  บางโทรัด เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร 4838862  04201   212,000,000  143 11,832.00
368 3-42(1)-1/41สค บริษัท ไทยซิตริก แอซิด จำกัด ผลิตกรดมะนาว (ซิตริก แอซิด) 5/12    ธนบุรี-ปากท่อ  บางกระเจ้า เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร 2357512  04201   188,000,000  110 9,908.76
369 3-42(1)-2/24สค บริษัท ช.เคมีไทย จำกัด ทำโซเดียมซิลิเกต 162/2-3    เพชรเกษม  อ้อมน้อย กระทุ่มแบน สมุทรสาคร 4201931  04201   23,000,000  49 8,026.09
370 3-42(1)-2/25สค บริษัท สหไพศาลอินดัสทรี จำกัด ผลิตกรดกำมะถัน, ซุปเปอร์ฟอสเฟต, เฟอรัสซัลเฟต, ซิงค์ซัลเฟต, กำมะถันแท่งและผง สารส้ม ชนิดอลูมิเนียมซัลเฟต และชนิดแอมโมเนียมอลูมิเนียมซัลเฟต 5/4    ธนบุรี-ปากท่อ  บางกระเจ้า เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร 02-4169777  04201   1,000,000  70 3,031.55
371 3-42(1)-2/33สค บริษัท ไมน์เค็ม จำกัด ผลิตเซอร์โคเนี่ยมซิลิเกต 56/126  วัดศรีเมือง  เศรษฐกิจ 1  ท่าทราย เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร 424989  04201   49,000,000  27 1,277.49
372 3-42(1)-2/37สค บริษัท ลานมี (ประเทศไทย) จำกัด ผลิตอสิเฟติด โซลเว้นท์ เพื่อใช้เป็นสารละลายกาวและสี ได้ 9,5250,000 ลิตรต่อปี 1/8    พระประโทน  ชัยมงคล เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร   04201   30,500,000  7 388.50
373 3-42(1)-2/38สค บริษัท อุทิศเอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด ผลิตกรดกำมะถัน 51/12  วัดโสภณาราม  เอกชัย  โคกขาม เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร   04201   552,273,681  35 1,054.25
374 3-42(1)-3/32สค บริษัท ซิลิเกต อุตสาหกรรม จำกัด ผลิตโซเดียมซิลิเกต 40/1    เพชรเกษม  อ้อมน้อย กระทุ่มแบน สมุทรสาคร   04201   2,000,000  12 241.50
375 3-42(1)-3/37สค บริษัท ท่าไทย จำกัด ผลิตกรมกำมะถัน ขนาดกำลังการผลิต 72,000 ตัน/ปี 52/3  โรงแก๊ส  สุชัย  ท่าทราย เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร 034-816116-  04201   75,500,000  47 5,160.41
376 3-42(1)-3/38สค บริษัท อาร์ซีไอ แล็บสแกน จำกัด ทำเคมีภัณฑ์ให้บริสุทธิ์ เช่น กรดไนตริก กรดซัลฟูริก กรดอะซิติก 86    พระรามที่ 2  บางโทรัด เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร 034-845319-20  04201   191,321,098  14 1,270.25
377 3-42(1)-9/50สค บริษัท สยามเอเซีย เคมิคอล อินดัสตรี้ จำกัด ผลิตสารบำบัดน้ำดี,เสีย, สารเคมีผลิตฝนเทียม ทำเคมีภัณฑ์ สารเคมี เช่น 59/18  วัดปากบ่อ  พระรามที่ 2  บางกระเจ้า เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร 034-839057  04201   157,000,000  8 672.80
378 3-42(1)-11/47สค บริษัท อุทิศเอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด ทำผลิตภัณฑ์เคมี เช่น ซิ้งค์อ๊อกไซด์ ซิงค์ซัลเฟต คอปเปอร์ซัลเฟตและแมกนีเซียมซัลเฟต 51/12  วัดโสภณาราม  เอกชัย  โคกขาม เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร 034-834268-9  04201   110,000,000  41 1,056.50
379 3-42(1)-14/53สค บริษัท ท็อปสตาร์ เคมิคอล อินดัสทรี จำกัด ผลิตสารส้ม โฉนดที่ 112623  บ้านบ่อ เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร   04201   25,000,000  20 1,803.00
380 3-42(1)-15/51สค บริษัท ไทยสตาร์ อลัม อินดัสทรี จำกัด ผลิตสารส้ม 15/19  บ้านบ่อ เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร 02-2215446  04201   16,000,000  16 946.60
381 จ3-42(1)-1/38สค บริษัท นำชัยอุตสาหกรรม จำกัด ผลิตเฟอรัสซัลเฟต 84    พระรามที่ 2  บางโทรัด เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร   04201   6,200,000  20 111.00
382 จ3-42(1)-1/39สค บริษัท เดเท็กซ์ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด ทำเคมีช่วยในการย้อมผ้า 4/15    สวนหลวง  สวนหลวง กระทุ่มแบน สมุทรสาคร   04201   3,700,000  3 46.11
383 จ3-42(1)-1/41สค บริษัท เวเคม จำกัด ผลิตเคมีที่ใช้ในอุตสาหกรรมยาง 29/5      ดอนไก่ดี กระทุ่มแบน สมุทรสาคร   04201   7,000,000  9 22.37
384 จ3-42(1)-1/45สค บริษัท นทีทองโพลีเมอร์ จำกัด ผลิตน้ำยาเคลือบเงาสิ่งพิมพ์กระดาษ และพลาสติก 62/28  ศรทอง  เพชรเกษม 91  อ้อมน้อย กระทุ่มแบน สมุทรสาคร 01-8137986  04201   9,850,000  4 267.86
385 จ3-42(1)-1/53สค บริษัท ลี้เคมีคอล โปรดักส์ จำกัด ผลิตผลิตภัณฑ์เคมี เช่น STABILIZER FOR PLASTIC,PLASTIC ADDITIVES 22/10  วัดเทพนรรัตน์  เศรษฐกิจ  นาดี เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร 034-824434  04201   442,278,246  38 463.25
386 จ3-42(1)-1/58สค บริษัท เคเออาร์ เคมีคอล กรุ๊ป จำกัด ทำผลิตภัณฑ์บำรุงรักษารถยนต์   วัดพันท้ายนรสิงห์  พระรามที่ 2  พันท้ายนรสิงห์ เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร   04201   16,400,000  13 39.00
387 จ3-42(1)-2/40สค บริษัท นำชัยอุตสาหกรรม จำกัด ผลิตจุนสี 84  พระราม 2  บางโทรัด เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร   04201      25.00
388 จ3-42(1)-2/41สค บริษัท ลี้เคมีคอล โปรดักส์ จำกัด บด ย่อย ผลิตเม็ดลิถาด (LITHARGE) 22/9      นาดี เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร 034-826559  04201   345,000,000  43 368.75
389 จ3-42(1)-2/45สค ห้างหุ้นส่วนจำกัด วินัย มิกซ์ แซนด์ ผลิตทรายเรซิ่นและรับจ้างกลึงโลหะ 27  สุขาภิบาล1  เศรษฐกิจ1  อ้อมน้อย กระทุ่มแบน สมุทรสาคร   04201   5,700,000  19 318.32
390 จ3-42(1)-2/46สค บริษัท ฟลุสสิค เคม จำกัด ผลิตสารเคมีล้างทำความสะอาดและฆ่าเชื้อฯ 8/9  บางโทรัด เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร   04201   14,000,000  15 23.85
391 จ3-42(1)-2/54สค บริษัท ซีเอ็มซี เทรดดิ้ง จำกัด ผลิตกำมะถันผง 85/55      พันท้ายนรสิงห์ เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร   04201   11,500,000  6 91.50
392 จ3-42(1)-2/56สค บริษัท พี.เมทัลเคมเทรดดิ้ง จำกัด ทำน้ำยาป้องกันสนิมโลหะ 48/371    เอกชัย  คอกกระบือ เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร   04201   2,200,000  8 20.00
393 จ3-42(1)-3/36สค บริษัท อุทิศเอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด ผลิตสารส้ม 51/12  วัดโสภณาราม  เอกชัย  โคกขาม เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร 034-834268-9  04201   32,000,000  22 1,513.50
394 จ3-42(1)-3/39สค ห้างหุ้นส่วนจำกัด นวลทอง เคมีเคิล ผลิตทรายเคลือบใช้ในโรงหล่อ 53  ดอนไก่ดี กระทุ่มแบน สมุทรสาคร   04201   33,000,000  16 148.40
395 จ3-42(1)-3/58สค บริษัท โป๋-เหลี๋ยน จำกัด ผลิตเคมีภัณฑ์ เช่น น้ำยาชุบโลหะ 99/10    พระรามที่2  นาดี เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร   04201   33,174,463  9 24.00
396 จ3-42(1)-4/36สค บริษัท อุทิศเอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด ผลิตเฟอรัสซัลเฟต 51/12  วัดโสภณาราม  เอกชัย  โคกขาม เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร   04201   6,400,000  17 196.25
397 จ3-42(1)-5/50สค บริษัท พี.เอส.แวกซ์เทค จำกัด ผลิตภัณฑ์เคมีใช้ในการเคลือบผลผลิตทางการเกษตร 29    วัดช่องลม  ท่าจีน เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร   04201   11,000,000  3 25.75
398 จ3-42(1)-5/51สค บริษัท คอวิน อินดัสทรี่ จำกัด ผลิตโซเดียม ไพโรซัลไฟท์ และสารส้ม 27/8-9    เอกชัยสายใน  นาโคก เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร 034-700286  04201   60,000,000  25 290.89
399 จ3-42(1)-6/47สค บริษัท หย่งฉางไท่ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด ผลิตเคมีภัณฑ์ ประเภทแลคเกอร์และวานิช 62/27  ศรทอง  เพชรเกษม 91  อ้อมน้อย กระทุ่มแบน สมุทรสาคร 02-813-8566  04201   6,000,000  5 46.00
400 จ3-42(1)-6/54สค บริษัท เวิลด์เทกซ์คอมเมอร์เชี่ยล จำกัด ผสมน้ำสบู่ และเคมีสำหรับอุตสาหกรรมสิ่งทอ เช่น น้ำยาปรับผ้านุ่ม น้ำยาซักผ้า 61/4,61/5  คลองมะเดื่อ 15  เศรษฐกิจ 1  คลองมะเดื่อ กระทุ่มแบน สมุทรสาคร   04201   9,580,000  46 225.00
401 จ3-42(1)-6/59สค บริษัท เอ เอ็ม เคม-พลาส จำกัด ผสมเคมีและบรรจุเคมี ที่ใช้ในอุตสาหกรรมฉนวน เบาะรถยนต์ รองเท้าและอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับโพลียูรีเทรน 175/2    คลองมะเดื่อ-แคราย  แคราย กระทุ่มแบน สมุทรสาคร   04201   30,000,000  15 20.00
402 จ3-42(1)-8/49สค ห้างหุ้นส่วนจำกัด กมลชัย เทรดดิ้ง ผลิตทินเนอร์ เก็บรักษา และแบ่งบรรจุเคมีภัณฑ์ เช่น น้ำมันก๊าด น้ำมันสน 62/29      นาดี เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร   04201   8,500,000  15 1.50
403 จ3-42(1)-8/54สค บริษัท เอ็มเคเอสเคมีเคิล จำกัด ทำเคมีสิ่งทอ เช่น น้ำยาปรับผ้านุ่ม น้ำสบู่ทำความสะอาดฯ 123/4      พันท้ายนรสิงห์ เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร   04201   5,000,000  7 482.60
404 จ3-42(1)-9/49สค ห้างหุ้นส่วนจำกัด นิวตั่ณ ทราฟฟิค ทำเคมีภัณฑ์หรือวัสดุเคมี เช่น สีเทอร์โมพลาสติก สีตีเส้นจราจร 146/12    สมเด็จพระนเรศวร  แคราย กระทุ่มแบน สมุทรสาคร   04201     5 46.00
405 จ3-42(1)-9/53สค ห้างหุ้นส่วนจำกัด สหผลเคมีเกษตร ผลิตเคมีภัณฑ์ การเก็บรักษา แบ่งบรรจุ เช่น ยาฆ่าแมลง สารป้องกันกำจัดศัตรูพืช สารกำจัดโรคพืช 149/232  13    เพชรเกษม  อ้อมน้อย กระทุ่มแบน สมุทรสาคร   04201   1,300,000  9 7.00
406 จ3-42(1)-9/54สค บริษัท พี. เอสล่อน ซีเมนต์ จำกัด ผลิตและจำหน่าย น้ำยาประสานท่อ พี.วี.ซี. 88/8    เลียบคลองแคราย  แคราย กระทุ่มแบน สมุทรสาคร   04201   15,600,000  10 82.00
407 จ3-42(1)-10/47สค บริษัท ศรีสมบัติ อินดัสทรี จำกัด ผลิตสารส้มชนิดอลูมิเนียมซัลเฟต และอลูมิเนียมแอมโมเนียซัลเฟต 99/1      กาหลง เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร   04201   74,000,000  30 662.70
408 จ3-42(1)-10/49สค บริษัท แพคท์ โพรดักส์ จำกัด ทำเคมีภัณฑ์ และแบ่งบรรจุเคมีภัณฑ์ เช่น แชมพูล้างรถ น้ำยาลดความร้อนหม้อน้ำ 72/57    เอกชัย  คอกกระบือ เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร   04201   6,200,000  10 18.00
409 จ3-42(1)-10/53สค บริษัท ชินคุปต์ จำกัด ผลิต แบ่งบรรจุน้ำยาเคลือบเงา 149/259  13  เพชรเกษม 95  เพชรเกษม  อ้อมน้อย กระทุ่มแบน สมุทรสาคร   04201   2,500,000  9 12.06
410 จ3-42(1)-12/51สค บริษัท อินดัสเคม จำกัด ผลิต และผสมสีพิมพ์ผ้า 37/7    เทพกาญจนา  บางน้ำจืด เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร   04201   9,500,000  4 105.50
411 จ3-42(1)-13/57สค บริษัท อันชิ่ง อินดัสทรี จำกัด ผลิตน้ำยากัดแผ่นวงจรไฟฟ้า (Etching) คอปเปอร์ซัลเฟต แบ่งบรรจุเคมีภัณฑ์ 411  วปอ.11(พิเศษ)  เศรษฐกิจ 1  ท่าไม้ กระทุ่มแบน สมุทรสาคร   04201   6,900,000  7 91.00
412 จ3-42(1)-14/58สค บริษัท วอเตอร์ สเปเชียลลิส ซัพพลาย จำกัด ทำการผสมเคมี เจือจางเคมี และแบ่งบรรจุเคมีภัณฑ์ 78/7  โครงการพัทรา  เลียบคลองแคราย  แคราย กระทุ่มแบน สมุทรสาคร   04201   38,000,000  14 38.25
413 จ3-42(1)-16/57สค บริษัท พี.เอส.แวกซ์เทค จำกัด ทำผลิตภัณฑ์เคมีใช้ในการเคลือบผลผลิตทางการเกษตร   ท่าทรายพัฒนา  พระรามที่ 2  ท่าทราย เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร   04201   4,500,000  4 34.00
414 น.นส.42(1)-1/45 บริษัท สยาม ทากามัตสึ เคมีคอล จำกัด ผลิตเคมีเพื่อใช้ในสิ่งทอ(LATEX,SOFTENER) 39/66    พระราม2  บางกระเจ้า เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร 034-490532-5  04201   1,360,000  18 3,812.00
415 น.สค.42(1)-1/45 บริษัท สยามโปร (ไทยแลนด์) จำกัด ผลิตเคมีเพื่อใช้ในสิ่งทอ(LATEX,SOFTENER),คลังสินค้า 1/108    ธนบุรี-ปากท่อ  ท่าทราย เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร   04201   145,530,000  30 622.00
416 น.สค.42(1)-1/52 บริษัท นิคเคน เคมิคอล (ประเทศไทย) จำกัด ผลิตและจำหน่ายสารเคมีที่ใช้ในอุตสาหกรรมการพิมพ์ และน้ำยาทำความสะอาดเครื่องจักรและอุปกรณ์สำหรับการพิมพ์ 30/55    เจษฎาวิถี  โคกขาม เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร   04201     17 23.50
417 น.สค.42(1)-1/54 บริษัท นิคเคม ไต้หวัน เทคโนโลยี จำกัด ผลิตเคมีภัณฑ์ที่ใช้สำหรับกระบวนการผลิตแผ่นวงจรอิเล็กทรอนิกส์ 48/121    เจษฎาวิถี  โคกขาม เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร 034494786-7  04201      .00
418 ศ3-42(1)-2/37สค บริษัท ครอสซุปเปอร์ โปรดักส์ แอนด์ แพ็คกิ้ง จำกัด ผลิตน้ำยาซักแห้ง 1/26      อ้อมน้อย กระทุ่มแบน สมุทรสาคร   04201   18,000,000  15 20.25
419 ส3-42(1)-1/32สค บริษัท ไทยนิปปอนเคมี อุตสาหกรรม จำกัด ผลิตผลิตภัณฑ์เคมี 19/7  วัดศรีเมือง  เศรษฐกิจ 1  นาดี เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร   04201   32,750,000  31 1,592.50
420 3-42(1)-1/37พบ บริษัท เอเซียสีย้อมอุตสาหกรรม จำกัด ทำผลิตภัณฑ์เคมี เช่น สีย้อมผ้า สีผสมอาหาร       ห้วยโรง เขาย้อย เพชรบุรี   04201   120,000,000  105 8,558.82
421 จ3-42(1)-1/37พบ บริษัท มิ่งเห็น (ประเทศไทย) จำกัด ผลิตเคมีใช้กับอุตสาหกรรมสิ่งทอและฟอกย้อม 38/1    หนองชุมพล-อู่ตะเภา  หนองชุมพลเหนือ เขาย้อย เพชรบุรี   04201   27,940,000  28 143.00
422 จ3-42(1)-1/38พบ บริษัท โพลีไฮเทค จำกัด ผลิตเคมีภัณฑ์ สารเคมี หรือวัสดุเคมี   หนองชุมพล-อู่ตะเภา  หนองชุมพล เขาย้อย เพชรบุรี   04201   15,500,000  10 99.84
423 จ3-42(1)-2/38พบ บริษัท ลีมิ่งเอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด ผสมสีและเคมีใช้ในอุตสาหกรรมสิ่งทอ 58  06    หนองชุมพล-อู่ตะเภา  หนองชุมพลเหนือ เขาย้อย เพชรบุรี (032) 565066-7  04201   10,000,000  30 128.00
424 จ3-42(1)-2/57พบ บริษัท พีรพัฒน์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) ผลิตผงซักฟอก ผลิตภัณฑ์สำหรับชำระล้าง แอลกอฮอล์แข็งสำหรับใช้เป็นเชื้อเพลิง ผลิตภัณฑ์เคมีสำหรับฆ่าเชื้อโรคและทำความสะอาด ทำผลิตภัณฑ์พลาสติก 118/3  วัดสวนสันติ    ทับคาง เขาย้อย เพชรบุรี   04201   26,000,000  101 491.23
425 จ3-42(1)-3/59ปข บริษัท เอ็ม.เจ.แอดดิทิฟ (เอเชีย) จำกัด โรงงานผลิตสารปรุงแต่งในอุตสาหกรรมพลาสติก นำเข้า ส่งออก ขาย และจัดเก็บสารเคมีประเภทสารปรุงแต่งที่ใช้ในอุตสาหกรรมพอลีเมอร์ 999/1    เพชรเกษม  วังก์พง ปราณบุรี ประจวบคีรีขันธ์ 0830882453  04201   8,000,000  4 64.20
426 3-42(1)-1/37นศ บริษัท เซาท์เทิร์นเคมิคอลส์ จำกัด ผลิตกรดกำมะถันและสารส้ม 21/3    ทางเข้าหมู่บ้าน-คลองเนก  ท้ายสำเภา พระพรหม นครศรีธรรมราช   04201   26,000,000  67 1,802.00
427 3-42(1)-1/46กบ บริษัท ไอกะ หาดใหญ่ จำกัด ผลิตสินค้าประเภทเคมีภัณฑ์ สารเคมีหรือวัสดุเคมี 102  ไสไทย เมืองกระบี่ กระบี่   04201   119,000,000   2,598.50
428 3-42(1)-3/51สฎ บริษัท นิว ไบโอดีเซล จำกัด ผลิตไบโอดีเซล (เมททิลเอสเตอร์) และน้ำมันพืชกึ่งบริสุทธิ์ 23  เสวียด ท่าฉาง สุราษฎร์ธานี   04201   8,000,000   6,320.30
429 3-42(1)-7/50สฎ โรงงานต้นแบบผลิตน้ำมันไบโอดีเซลเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 ผลิตไบโอดีเซล ทุ่งกง กาญจนดิษฐ์ สุราษฎร์ธานี 077-222207  04201   18,500,000  13 1,088.71
430 3-42(1)-12/49สข บริษัท ไอกะ หาดใหญ่ จำกัด ผลิตเคมีภัณฑ์ (FORMALDEHYDE AND FORMALDEHYDERESIN) 417/112-113  กาญจนวนิช  พะตง หาดใหญ่ สงขลา   04201   289,440,000  6 4,737.96
431 จ3-42(1)-1/45สข บริษัท ยูนิเซ้าท์เคมี จำกัด ผลิตสารส้ม 190  13  สายเอเซีย 43  บางเหรียง ควนเนียง สงขลา   04201   4,300,000  4 62.00
432 จ3-42(1)-1/46สข บริษัท ที.ซี.กรุ๊ป จำกัด ผสมสารเคมีภัณฑ์ใช้กับผลิตภัณฑ์ยาง 197      ท่าช้าง บางกล่ำ สงขลา   04201   33,500,000  20 275.29
433 จ3-42(1)-1/60สข บริษัท ชลัมเบอร์เจอร์โอเวอร์ซีส์ เอส.เอ. จำกัด ทำการผสม แบ่งบรรจุ และเก็บรักษาสารเคมีที่ใช้ในงานสำรวจ และขุดเจาะปิโตรเลียม     สิงหนคร-ระโนด  ชิงโค สิงหนคร สงขลา   04201   21,200,000  11 295.00
434 จ3-42(1)-6/48สข บริษัท นาโนแค็บ จำกัด ผลิตและจำหน่ายเคมีภัณฑ์       บางกล่ำ บางกล่ำ สงขลา   04201   18,000,000  10 130.50
435 จ3-42(1)-7/58สข ปุ๋ยโคกนาป๋อง ผสมปุ๋ย ปั่นเม็ดปุ๋ย บรรจุกระสอบ 121/1    น้ำกระจาย-ทุ่งหวัง  พะวง เมืองสงขลา สงขลา   04201   4,626,000  3 80.00
436 จ3-42(1)-11/57สข บริษัท ยูนิคแก๊ส แอนด์ ปิโตรเคมิคัลส์ จำกัด (มหาชน) แบ่งบรรจุและผลิตสารละลายแอมโมเนีย 819      ควนลัง หาดใหญ่ สงขลา   04201   6,000,000  20 61.50
437 ศ3-42(1)-1/36สข บริษัท ยูนิเซ้าท์เคมี จำกัด ผลิตกรดกำมะถัน 190  13    ทางหลวงหมายเลข 43  บางเหรียง ควนเนียง สงขลา   04201   30,600,000  16 990.00
438 3-42(1)-4/51ตง บริษัท ตรังน้ำมันปาล์มจำกัด ผลิตไบโอดีเซล (เมททิลเอสเตอร์) 166  ตรัง-สิเกา  นาเมืองเพชร สิเกา ตรัง 075-213508-9  04201   200,000,000  33 59.78

ณ วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2560