"เผยแพร่ผลการดำเนินงานของโครงการ 3Rs ประจำปี พ.ศ. 2562"**** เชิญผู้ประกอบการอุตสาหกรรมที่สนใจสมัครเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรบุคลากรเฉพาะด้านความความรับผิดชอบต่อสังคมประจำโรงงาน จัดอบรมโดยสถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ ได้ที่ http://masci.or.th/csr_140661 หรือโทร 0 2617 1727 ต่อ 814-815**** “คณะกรรมการประหยัดการใช้พลังงาน น้ำ และกระดาษของกรมโรงงานอุตสาหกรรม ขอเชิญชวนให้ทุกท่านร่วมกันประหยัดพลังงาน น้ำ และกระดาษด้วยวิธีง่าย ๆ อย่างการเดินขึ้นลงบันไดแทนการใช้ลิฟท์ ปิดไฟและเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกครั้งเมื่อไม่ใช้งาน ปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศที่ 25-26 องศา อย่านำของร้อนไปแช่ในตู้เย็น ผู้ที่มีรถยนต์ควรเติมลมยางให้พอดี หมั่นเช็คเครื่องยนต์อย่างสม่ำเสมอ ทางเดียวกันไปด้วยกันก็ช่วยประหยัดได้ น้ำสำคัญกับการใช้ชีวิตควรปิดน้ำระหว่างแปรงฟันหรือทำธุระส่วนตัว กระดาษผลิตจากต้นไม้ควร ใช้ทั้ง 2 หน้าและลดการใช้ให้น้อยลง”**** ศูนย์บริการสารพันทันใจ เปิดให้บริการในวันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 08.30-16.30 น. และ วันเสาร์เวลา 08.30-12.00 น.**** ผู้ประกอบการสามารถติดตามการดำเนินการอนุญาตโรงงาน ผ่านทาง website ได้ที่นี่****


นับแต่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2554
 
 
 
 
นายประกอบ วิวิธจินดา ผู้ตรวจราชการกระทรวงอุตสาหกรรมและรักษาการอธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม เป็นประธานการประชุมหารือการดำเนินการป้องกันปัญหาฝุ่นละออง PM 2.5
     วันพฤหัสบดีที่ 3 ตุลาคม 2562 เวลา 14.00 น. นายประกอบ วิวิธจินดา ผู้ตรวจราชการกระทรวงอุตสาหกรรมและรักษาการอธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม เป็นประธานการประชุมหารือการดำเนินการป้องกันปัญหาฝุ่นละออง PM 2.5 โดยมีนายบรรจง สุกรีฑา นายกรณ์ภัฐวีญ์ ม่วงน้อย นายศุภกิจ บุญศิริ รองอธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม พร้อมด้วยผู้บริหารกรมโรงงานอุตสาหกรรม เข้าร่วมประชุมฯ ณ ห้องประชุม 503 ชั้น5 อาคารกรมโรงงานอุตสาหกรรม
     กรมโรงงานอุตสาหกรรมได้มอบหมายให้กองวิจัยและเตือนมลพิษโรงงาน เป็นหน่วยงานหลักที่รับผิดชอบ และกองบริหารงานอนุญาตโรงงาน 1 กองบริหารงานอนุญาตโรงงาน2 กองส่งเสริมเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมโรงงาน และกองส่งเสริมเทคโนโลยีความปลอดภัย เป็นหน่วยงานสนับสนุนช่วยเหลือ ในดำเนินการป้องกันปัญหาฝุ่นละออง PM 2.5 โดยจะเริ่มประชุมวางแผนในสัปดาห์หน้า – เดือนมีนาคม 2563 ทั้งนี้ กรมโรงงานอุตสาหกรรมจะประสานขอความร่วมมือจากสำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เพื่อรวบรวมข้อมูล รวมทั้ง กองทัพอากาศ โดยใช้โดรนบินสำรวจบริเวณที่มีปัญหาฝุ่นละออง PM 2.5 โดยมีพื้นที่บางคอแหลม และบางขุนเทียน เป็นพื้นที่นำร่อง