"เผยแพร่ผลการดำเนินงานของโครงการ 3Rs ประจำปี พ.ศ. 2562"**** เชิญผู้ประกอบการอุตสาหกรรมที่สนใจสมัครเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรบุคลากรเฉพาะด้านความความรับผิดชอบต่อสังคมประจำโรงงาน จัดอบรมโดยสถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ ได้ที่ http://masci.or.th/csr_140661 หรือโทร 0 2617 1727 ต่อ 814-815**** “คณะกรรมการประหยัดการใช้พลังงาน น้ำ และกระดาษของกรมโรงงานอุตสาหกรรม ขอเชิญชวนให้ทุกท่านร่วมกันประหยัดพลังงาน น้ำ และกระดาษด้วยวิธีง่าย ๆ อย่างการเดินขึ้นลงบันไดแทนการใช้ลิฟท์ ปิดไฟและเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกครั้งเมื่อไม่ใช้งาน ปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศที่ 25-26 องศา อย่านำของร้อนไปแช่ในตู้เย็น ผู้ที่มีรถยนต์ควรเติมลมยางให้พอดี หมั่นเช็คเครื่องยนต์อย่างสม่ำเสมอ ทางเดียวกันไปด้วยกันก็ช่วยประหยัดได้ น้ำสำคัญกับการใช้ชีวิตควรปิดน้ำระหว่างแปรงฟันหรือทำธุระส่วนตัว กระดาษผลิตจากต้นไม้ควร ใช้ทั้ง 2 หน้าและลดการใช้ให้น้อยลง”**** ศูนย์บริการสารพันทันใจ เปิดให้บริการในวันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 08.30-16.30 น. และ วันเสาร์เวลา 08.30-12.00 น.**** ผู้ประกอบการสามารถติดตามการดำเนินการอนุญาตโรงงาน ผ่านทาง website ได้ที่นี่****


นับแต่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2554
 
 
 
 
นายทองชัย ชวลิตพิเชฐ อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ Monday Say No Plastic
     วันจันทร์ที่ 30 กันยายน 2562 นายทองชัย ชวลิตพิเชฐ อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ Monday Say No Plastic กรมโรงงานอุตสาหกรรม ร่วมใจ ไม่รับ ไม่ใช้ถุง แก้ว ขวดน้ำพลาสติกทุกวันจันทร์ และในโอกาสนี้ได้มอบ ปิ่นโต และถุงผ้าที่สามารถใช้ซ้ำได้ ให้แก่ นายกรณ์ภัฐวีญ์ ม่วงน้อย รองอธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม และผู้บริหารกรมโรงงานอุตสาหกรรม เพื่อเป็นต้นแบบในการณรงค์ และสร้างความร่วมมือร่วมใจ การงดใช้พลาสติกแบบครั้งเดียวทิ้งในวันจันทร์ ซึ่งเป็นทางเลือกหนึ่งในการควบคุมขยะพลาสติก และช่วยลดภาวะลดโลกร้อน แก่เจ้าหน้าที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมต่อไป ณ ห้องโถงกลาง ชั้น 1 อาคารกรมโรงงานอุตสาหกรรม