"เผยแพร่ผลการดำเนินงานของโครงการ 3Rs ประจำปี พ.ศ. 2562"**** เชิญผู้ประกอบการอุตสาหกรรมที่สนใจสมัครเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรบุคลากรเฉพาะด้านความความรับผิดชอบต่อสังคมประจำโรงงาน จัดอบรมโดยสถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ ได้ที่ http://masci.or.th/csr_140661 หรือโทร 0 2617 1727 ต่อ 814-815**** “คณะกรรมการประหยัดการใช้พลังงาน น้ำ และกระดาษของกรมโรงงานอุตสาหกรรม ขอเชิญชวนให้ทุกท่านร่วมกันประหยัดพลังงาน น้ำ และกระดาษด้วยวิธีง่าย ๆ อย่างการเดินขึ้นลงบันไดแทนการใช้ลิฟท์ ปิดไฟและเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกครั้งเมื่อไม่ใช้งาน ปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศที่ 25-26 องศา อย่านำของร้อนไปแช่ในตู้เย็น ผู้ที่มีรถยนต์ควรเติมลมยางให้พอดี หมั่นเช็คเครื่องยนต์อย่างสม่ำเสมอ ทางเดียวกันไปด้วยกันก็ช่วยประหยัดได้ น้ำสำคัญกับการใช้ชีวิตควรปิดน้ำระหว่างแปรงฟันหรือทำธุระส่วนตัว กระดาษผลิตจากต้นไม้ควร ใช้ทั้ง 2 หน้าและลดการใช้ให้น้อยลง”**** ศูนย์บริการสารพันทันใจ เปิดให้บริการในวันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 08.30-16.30 น. และ วันเสาร์เวลา 08.30-12.00 น.**** ผู้ประกอบการสามารถติดตามการดำเนินการอนุญาตโรงงาน ผ่านทาง website ได้ที่นี่****


นับแต่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2554
 
 
 
 
นายทองชัย ชวลิตพิเชฐ อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม เป็นประธานการประชุมคณะผู้บริหารกรมโรงงานอุตสาหกรรม ในโอกาสนี้ผู้บริหารได้กล่าวแสดงความขอบคุณ อรอ.ที่ได้เข้ามาบริหารกรมโรงงานฯ
     วันจันทร์ที่ 30 กันยายน 2562 เวลา 09.00 น. นายทองชัย ชวลิตพิเชฐ อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม เป็นประธานการประชุมคณะผู้บริหารกรมโรงงานอุตสาหกรรม โดยมีนายกรณ์ภัฐวีญ์ ม่วงน้อย นายศุภกิจ บุญศิริ รองอธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม พร้อมด้วยผู้บริหารเข้าร่วมประชุมเพื่อรับทราบ
1. แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
2. การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
3. สรุปผลการปฏิบัติงานตามระบบงบประมาณร่ายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
4. ผลการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ม.44 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
5. การจัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เตรียมความพร้อมในการปฏิบัติราชการฯ ของ กรอ. 
6. การจัดเก็บเอกสารแบบดิจิทัล (http://dms.diw.go.th:5001)
     ในโอกาสนี้ รองอธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรมพร้อมด้วยผู้บริหารฯ ได้กล่าวแสดงความขอบคุณอธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรมที่ได้เข้ามาบริหารกรมโรงงานอุตสาหกรรมและแสดงความยินดีกับท่านที่ได้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม  ณ ห้องประชุม 503 ชั้น5 กรมโรงงานอุตสาหกรรม