"เผยแพร่ผลการดำเนินงานของโครงการ 3Rs ประจำปี พ.ศ. 2562"**** เชิญผู้ประกอบการอุตสาหกรรมที่สนใจสมัครเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรบุคลากรเฉพาะด้านความความรับผิดชอบต่อสังคมประจำโรงงาน จัดอบรมโดยสถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ ได้ที่ http://masci.or.th/csr_140661 หรือโทร 0 2617 1727 ต่อ 814-815**** “คณะกรรมการประหยัดการใช้พลังงาน น้ำ และกระดาษของกรมโรงงานอุตสาหกรรม ขอเชิญชวนให้ทุกท่านร่วมกันประหยัดพลังงาน น้ำ และกระดาษด้วยวิธีง่าย ๆ อย่างการเดินขึ้นลงบันไดแทนการใช้ลิฟท์ ปิดไฟและเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกครั้งเมื่อไม่ใช้งาน ปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศที่ 25-26 องศา อย่านำของร้อนไปแช่ในตู้เย็น ผู้ที่มีรถยนต์ควรเติมลมยางให้พอดี หมั่นเช็คเครื่องยนต์อย่างสม่ำเสมอ ทางเดียวกันไปด้วยกันก็ช่วยประหยัดได้ น้ำสำคัญกับการใช้ชีวิตควรปิดน้ำระหว่างแปรงฟันหรือทำธุระส่วนตัว กระดาษผลิตจากต้นไม้ควร ใช้ทั้ง 2 หน้าและลดการใช้ให้น้อยลง”**** ศูนย์บริการสารพันทันใจ เปิดให้บริการในวันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 08.30-16.30 น. และ วันเสาร์เวลา 08.30-12.00 น.**** ผู้ประกอบการสามารถติดตามการดำเนินการอนุญาตโรงงาน ผ่านทาง website ได้ที่นี่****


นับแต่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2554
 
 
 
 
การอบรมแนวทางการดำเนินงานอุตสาหกรรมสีเขียวสำหรับสถานประกอบการ” โครงการให้คำแนะนำเชิงลึกแก่สถานประกอบการเพื่อมุ่งสู่การเป็นอุตสาหกรรมสีเขียว พื้นที่ที่ 1 ภาคกลาง
     วันอังคาที่ 20 สิงหาคม 2562 เวลา 10.00 น. นายทองชัย ชวลิตพิเชฐ อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม มอบหมายให้นางสาวพะเยาว์ คำมุข ผู้อำนวยการกองส่งเสริมเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมโรงงาน เป็นประธานกล่าวเปิดการอบรม “แนวทางการดำเนินงานอุตสาหกรรมสีเขียวสำหรับสถานประกอบการ” โครงการให้คำแนะนำเชิงลึกแก่สถานประกอบการเพื่อมุ่งสู่การเป็นอุตสาหกรรมสีเขียว พื้นที่ที่ 1 ภาคกลาง กรุงเทพมหานคร โดยมีนายกิตติพันธุ์ เทพารักษ์ษณากร ผู้อำนวยการกลุ่มเทคโนโลยีการป้องกันมลพิษ กล่าวรายงาน และได้รับเกียรติจากนายอุทัย ฉันทวิทย์ ผู้เชี่ยวชาญด้านระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม และนายปริญญา มณีวงค์ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมอุตสาหกรรมสีเขียว เป็นวิทยาการบรรยายให้ความรู้เรื่องแนวทางการดำเนินการอุตสาหกรรมสีเขียว ระดับ3 (ระบบสีเขียว) แนวทางการดำเนินการอุตสาหกรรมสีเขียว ระดับ4 (วัฒนธรรมสีเขียว) และอุตสาหกรรมสีเขียว ระดับ5 (เครือข่าวสีเขียว) แก่ผู้เข้าร่วมการอบรม ณ ห้องจรัสเมือง2 โรงแรมเดอะทวินทาวเวอร์ กรุงเทพฯ