"เผยแพร่ผลการดำเนินงานของโครงการ 3Rs ประจำปี พ.ศ. 2562"**** เชิญผู้ประกอบการอุตสาหกรรมที่สนใจสมัครเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรบุคลากรเฉพาะด้านความความรับผิดชอบต่อสังคมประจำโรงงาน จัดอบรมโดยสถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ ได้ที่ http://masci.or.th/csr_140661 หรือโทร 0 2617 1727 ต่อ 814-815**** “คณะกรรมการประหยัดการใช้พลังงาน น้ำ และกระดาษของกรมโรงงานอุตสาหกรรม ขอเชิญชวนให้ทุกท่านร่วมกันประหยัดพลังงาน น้ำ และกระดาษด้วยวิธีง่าย ๆ อย่างการเดินขึ้นลงบันไดแทนการใช้ลิฟท์ ปิดไฟและเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกครั้งเมื่อไม่ใช้งาน ปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศที่ 25-26 องศา อย่านำของร้อนไปแช่ในตู้เย็น ผู้ที่มีรถยนต์ควรเติมลมยางให้พอดี หมั่นเช็คเครื่องยนต์อย่างสม่ำเสมอ ทางเดียวกันไปด้วยกันก็ช่วยประหยัดได้ น้ำสำคัญกับการใช้ชีวิตควรปิดน้ำระหว่างแปรงฟันหรือทำธุระส่วนตัว กระดาษผลิตจากต้นไม้ควร ใช้ทั้ง 2 หน้าและลดการใช้ให้น้อยลง”**** ศูนย์บริการสารพันทันใจ เปิดให้บริการในวันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 08.30-16.30 น. และ วันเสาร์เวลา 08.30-12.00 น.**** ผู้ประกอบการสามารถติดตามการดำเนินการอนุญาตโรงงาน ผ่านทาง website ได้ที่นี่****


นับแต่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2554
 
 
 
 
นายกรณ์ภัฐวีญ์ ม่วงน้อย รองอธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม เป็นประธานการประชุมสรุปผลและสร้างกระบวนการติดตามการดำเนินงานของเครือข่าย และเผยแพร่ผลการดำเนินโครงการ “โครงการส่งเสริมและยกระดับเครือข่ายอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ 15 จังหวัด”
     วันอังคาร 20 สิงหาคม 2562 เวลา 09.30 น. นายกรณ์ภัฐวีญ์ ม่วงน้อย รองอธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม เป็นประธานการประชุมสรุปผลและสร้างกระบวนการติดตามการดำเนินงานของเครือข่าย และเผยแพร่ผลการดำเนินโครงการ “โครงการส่งเสริมและยกระดับเครือข่ายอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ 15 จังหวัด” พร้อมทั้งมอบเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติให้กับเครือข่ายอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ โดยมี นายชัชพงษ์ ศิริรักษ์ ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารจัดการความขัดแย้ง กล่าวรายงาน และได้รับเกียรติจาก นายปรีชา รุ่งรัตน์ เป็นวิทยากรบรรยาย  ณ ห้องนพวงศ์ 1 ชั้น 2 โรงแรมเดอะทวิน ทาวเวอร์ กรุงเทพฯ
     โครงการส่งเสริมและยกระดับเครือข่ายอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ 15 จังหวัด (สระบุรี พระนครศรีอยุธยา ราชบุรี สงขลา ขอนแก่น นครราชสีมา สุราษฎร์ธานี ระยอง สมุทรปราการ สมุทรสาคร ฉะเชิงเทรา ปราจีนบุรี ชลบุรี นครปฐม และปทุมธานี) จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์
  1.  ส่งเสริมและพัฒนาองค์ความรู้ด้านการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศให้ภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ 15 จังหวัด 18 พื้นที่
  2. เสริมสร้างการมีส่วนร่วม และยกระดับกระบวนการทำงานของเครือข่ายอุตสาหกรรมเชิงนิเวศในพื้นที่ 15 จังหวัดเพื่อมุ่งสู่ความเป็นเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ
  3. จัดตั้งคณะทำงานเครือข่ายไตรภาคี และจัดรูปแบบการทำงานของเครือข่ายให้สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ
  4. สร้างกระบวนการการติดตามการดำเนินงานของเครือข่ายอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ในพื้นที่ 15 จังหวัด
     โดยโครงการดังกล่าวทำให้ฐานข้อมูลบุคคลหรือกลุ่มผู้มีการดำเนินกิจกรรมในพื้นที่ มีแผนงานและกิจกรรมการมีส่วนร่วมในพื้นที่ มีกิจกรรมการมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนตามมาตรการ EIA/EHIA/ESA ของโรงงานในพื้นที่ มีเครือข่ายร่วมกิจกรรม Open house ของโรงงานในพื้นที่ และมีความรู้เรื่องการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศมากยิ่งขึ้น