"เผยแพร่ผลการดำเนินงานของโครงการ 3Rs ประจำปี พ.ศ. 2562"**** เชิญผู้ประกอบการอุตสาหกรรมที่สนใจสมัครเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรบุคลากรเฉพาะด้านความความรับผิดชอบต่อสังคมประจำโรงงาน จัดอบรมโดยสถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ ได้ที่ http://masci.or.th/csr_140661 หรือโทร 0 2617 1727 ต่อ 814-815**** “คณะกรรมการประหยัดการใช้พลังงาน น้ำ และกระดาษของกรมโรงงานอุตสาหกรรม ขอเชิญชวนให้ทุกท่านร่วมกันประหยัดพลังงาน น้ำ และกระดาษด้วยวิธีง่าย ๆ อย่างการเดินขึ้นลงบันไดแทนการใช้ลิฟท์ ปิดไฟและเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกครั้งเมื่อไม่ใช้งาน ปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศที่ 25-26 องศา อย่านำของร้อนไปแช่ในตู้เย็น ผู้ที่มีรถยนต์ควรเติมลมยางให้พอดี หมั่นเช็คเครื่องยนต์อย่างสม่ำเสมอ ทางเดียวกันไปด้วยกันก็ช่วยประหยัดได้ น้ำสำคัญกับการใช้ชีวิตควรปิดน้ำระหว่างแปรงฟันหรือทำธุระส่วนตัว กระดาษผลิตจากต้นไม้ควร ใช้ทั้ง 2 หน้าและลดการใช้ให้น้อยลง”**** ศูนย์บริการสารพันทันใจ เปิดให้บริการในวันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 08.30-16.30 น. และ วันเสาร์เวลา 08.30-12.00 น.**** ผู้ประกอบการสามารถติดตามการดำเนินการอนุญาตโรงงาน ผ่านทาง website ได้ที่นี่****


นับแต่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2554
 
 
 
 
ประธานสภาธุรกิจสหรัฐอเมริกา-อาเซียน US. – ASEAN Business Council (USABC) นำคณะนักธุรกิจชั้นนำสหรัฐฯ เข้าเยี่ยมคารวะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม
     วันพุธที่ 14 สิงหาคม 2562 เวลา 08.30 น. Mr.Alexander C. Feldman ประธานสภาธุรกิจสหรัฐอเมริกา-อาเซียน (US. – ASEAN Business Council (USABC)) นำคณะนักธุรกิจชั้นนำของสหรัฐอเมริกา เข้าเยี่ยมคารวะนายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม ในโอกาสที่กลุ่มธุรกิจอเมริกันจะดำเนินการสนับสนุนการริเริ่มนโยบายไทยแลนด์ 4.0 และการเติบโตด้านเศรษฐกิจผ่านการลงทุนและการดำเนินด้านธุรกิจต่างๆ พร้อมทั้งยกระดับเทคโนโลยีและส่งเสริมอุตสาหกรรมดิจิทัลโดยเฉพาะในด้านธุรกิจอุตสาหกรรมการผลิต ในการนี้นายณัฐพล รังสิตพล ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม นายบรรจง สุกรีฑา รองอธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม และนายภาสกร ชัยรัตน์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ร่วมให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุมชุณหะวัณ ชั้น3 อาคารสำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม