“คณะกรรมการประหยัดการใช้พลังงาน น้ำ และกระดาษของกรมโรงงานอุตสาหกรรม ขอเชิญชวนให้ทุกท่านร่วมกันประหยัดพลังงาน น้ำ และกระดาษด้วยวิธีง่าย ๆ อย่างการเดินขึ้นลงบันไดแทนการใช้ลิฟท์ ปิดไฟและเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกครั้งเมื่อไม่ใช้งาน ปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศที่ 25-26 องศา อย่านำของร้อนไปแช่ในตู้เย็น ผู้ที่มีรถยนต์ควรเติมลมยางให้พอดี หมั่นเช็คเครื่องยนต์อย่างสม่ำเสมอ ทางเดียวกันไปด้วยกันก็ช่วยประหยัดได้ น้ำสำคัญกับการใช้ชีวิตควรปิดน้ำระหว่างแปรงฟันหรือทำธุระส่วนตัว กระดาษผลิตจากต้นไม้ควร ใช้ทั้ง 2 หน้าและลดการใช้ให้น้อยลง”**** “เชิญผู้ประกอบการอุตสาหกรรมที่สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการ CSR-DIW Continuous 2561 เพื่อทวนสอบตามมาตรฐานความรับผิดชอบต่อสังคมของกรมโรงงานอุตสาหกรรม (CSR-DIW) สนใจสมัครรับการทวนสอบได้ที่ www.csrdiw.com” หรือโทร 0 2763 2828 ต่อ 2958**** ศูนย์บริการสารพันทันใจ เปิดให้บริการในวันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 08.30-16.30 น. และ วันเสาร์เวลา 08.30-12.00 น.**** ผู้ประกอบการสามารถติดตามการดำเนินการอนุญาตโรงงาน ผ่านทาง website ได้ที่นี่****


นับแต่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2554
 
 
 
 
นางอนงค์ ไพจิตรประภาภรณ์ รองอธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม ให้เกียรติเปิดงาน การสัมมนา “Responsible Care Capacity Building Workshop การอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างศักยภาพการดูแลด้วยความรับผิดชอบ”
         วันพฤหัสบดีที่ 8 พฤศจิกายน 2560 เวลา 09.00 น.นางอนงค์ ไพจิตรประภาภรณ์ รองอธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม ให้เกียรติเปิดงาน การสัมมนา “Responsible Care Capacity Building Workshop การอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างศักยภาพการดูแลด้วยความรับผิดชอบ” โดยมีนายมหาบีร์ โกเดอร์ ประธานคณะกรรมการ responsible Care ดูแลด้วยความรับผิดชอบ(RCMCT) กลุ่มอุตสาหกรรมเคมี กลุ่มอุตสาหกรรมเคมี สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย กล่าวรายงาน วัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาองค์ความรู้ และการดำเนินงานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อมที่เป็นเลิศของผู้ประกอบการอุตสาหกรรมเคมี พร้อมทั้งผู้ประกอบการ เจ้าหน้าที่กรมโรงงานอุตสาหกรรม เข้าร่วม ณ ห้องแกรนด์บอลรูม โรงแรมแกรนด์ เซ็นเตอร์พอยต์ เทอร์มินอล 21