นับแต่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2554
 
 
 
 
นายมงคล พฤกษ์วัฒนา อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม นางอนงค์ ไพจิตรประภาภรณ์ ร้อยเอกธเนศ จันทกลิ่น นายประกอบ วิวิธจินดา รองอธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม ถวายผ้าพระกฐินพระราชทานของกระทรวงอุตสาหกรรม ประจำปีพุทธศักราช 2560
          วันศุกร์ที่ 3 พฤศจิกายน 2560 เวลา 10.09 น. ดร.อุตตม สาวนายน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม เป็นประธานพิธีในการถวายผ้าพระกฐินพระราชทานของกระทรวงอุตสาหกรรม ประจำปีพุทธศักราช 2560 พร้อมด้วยนายพสุ โลหารชุน ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม โดยได้ยอดเงินบริจาคจำนวน 7,314,999 บาท เงินที่บริจาคร่วมโดยเสร็จพระราชกุศล เพื่อถวายพระภิกษุ สามเณร และถวายจตุปัจจัยบำรุงพระอารามหลวง ในการนี้ นายมงคล พฤกษ์วัฒนา อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม  นางอนงค์ ไพจิตรประภาภรณ์ ร้อยเอกธเนศ จันทกลิ่น นายประกอบ วิวิธจินดา รองอธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม พร้อมด้วย ผู้บริหาร ข้าราชการ เจ้าหน้าที่กระทรวงอุตสาหกรรมและประชาชน เข้าร่วม ณ วัดมหาพฤฒาราม แขวงมหาพฤฒาราม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร