นับแต่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2554
 
 
 
 
นายมงคล พฤกษ์วัฒนา อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม นางอนงค์ ไพจิตรประภาภรณ์ ร้อยเอกธเนศ จันทกลิ่น รองอธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม เข้าร่วมพิธีลงนามสัตยาบัน
          วันศุกร์ที่ 3 พฤศจิกายน 2560 เวลา 08.05 น. ดร.อุตตม สาวนายน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม เป็นประธานในพิธีลงนามสัตยาบัน “การบริหารราชการมุ่งสู่ผลสัมฤทธิ์ ด้วยความโปร่งใส ชื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรม” และ การประกาศเจตนารมณ์ “เจตจำนงสุจริตในการบริหารราชการ”โดยมีนายพสุ โลหารชุน ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม  กล่าวรายงาน ในการนี้ นายมงคล พฤกษ์วัฒนา อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม  นางอนงค์ ไพจิตรประภาภรณ์ ร้อยเอกธเนศ จันทกลิ่น รองอธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม พร้อมด้วย ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ในสังกัดกระทรวงอุตสาหกรรมเข้าร่วม ณ บริเวณห้องโถง ชั้น 1 อาคารสำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม