นับแต่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2554
 
 
 
 
เข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การขับเคลื่อนนโยบาย Thailand 4.0 และ Industry 4.0 ไปสู่การปฏิบัติในส่วนภูมิภาค
        วันพฤหัสบดีที่ 2 พฤศจิกายน 2560 เวลา 08.30 น. ร้อยเอกธเนศ จันทกลิ่น นายประกอบ วิวิธจินดา รองอธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม เข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การขับเคลื่อนนโยบาย Thailand 4.0 และ Industry 4.0 ไปสู่การปฏิบัติในส่วนภูมิภาค" ในการนี้ นายอุตตม สาวนายน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม เป็นประธานเปิดการสัมมนา โดยมี นายพสุ โลหารชุน ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม กล่าวรายงาน พร้อมด้วย นายสมชาย หาญหิรัญ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงอุตสาหกรรม ผู้บริหารกระทรวงอุตสาหกรรม เจ้าหน้าที่อุตสาหกรรมจังหวัด เข้าร่วม ณ โรงแรมปรินซ์ พาเลช มหานาค กรุงเทพฯ