นับแต่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2554
 
 
 
 
ร้อยเอกธเนศ จันทกลิ่น รองอธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม เข้าร่วมการประชุมหารือแนวทางการดำเนินการจัดทำแผนปฏิรูปองค์การของกระทรวงอุตสาหกรรม
        วันพุธที่ 1 พฤศจิกายน 2560 เวลา 09.30 น. ร้อยเอกธเนศ จันทกลิ่น รองอธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม เข้าร่วมการประชุมหารือแนวทางการดำเนินการจัดทำแผนปฏิรูปองค์การของกระทรวงอุตสาหกรรม พร้อมด้วย นายสุนทร แก้วสว่าง ผู้อำนวยการกองกฎหมาย กรมโรงงานอุตสาหกรรม โดยมี นายทองชัย ชวลิตพิเชฐ รองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เป็นประธาน พร้อมผู้บริหารกระทรวงอุตสาหกรรม ณ ห้องประชุม อก.1 ชั้น 2 อาคารสำนักปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม