"เผยแพร่ผลการดำเนินงานของโครงการ 3Rs ประจำปี พ.ศ. 2562"**** เชิญผู้ประกอบการอุตสาหกรรมที่สนใจสมัครเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรบุคลากรเฉพาะด้านความความรับผิดชอบต่อสังคมประจำโรงงาน จัดอบรมโดยสถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ ได้ที่ http://masci.or.th/csr_140661 หรือโทร 0 2617 1727 ต่อ 814-815**** “คณะกรรมการประหยัดการใช้พลังงาน น้ำ และกระดาษของกรมโรงงานอุตสาหกรรม ขอเชิญชวนให้ทุกท่านร่วมกันประหยัดพลังงาน น้ำ และกระดาษด้วยวิธีง่าย ๆ อย่างการเดินขึ้นลงบันไดแทนการใช้ลิฟท์ ปิดไฟและเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกครั้งเมื่อไม่ใช้งาน ปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศที่ 25-26 องศา อย่านำของร้อนไปแช่ในตู้เย็น ผู้ที่มีรถยนต์ควรเติมลมยางให้พอดี หมั่นเช็คเครื่องยนต์อย่างสม่ำเสมอ ทางเดียวกันไปด้วยกันก็ช่วยประหยัดได้ น้ำสำคัญกับการใช้ชีวิตควรปิดน้ำระหว่างแปรงฟันหรือทำธุระส่วนตัว กระดาษผลิตจากต้นไม้ควร ใช้ทั้ง 2 หน้าและลดการใช้ให้น้อยลง”**** ศูนย์บริการสารพันทันใจ เปิดให้บริการในวันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 08.30-16.30 น. และ วันเสาร์เวลา 08.30-12.00 น.**** ผู้ประกอบการสามารถติดตามการดำเนินการอนุญาตโรงงาน ผ่านทาง website ได้ที่นี่****


นับแต่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2554
 
 
 
 
นายศุภกิจ บุญศิริ รองอธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม เป็นประธานเปิดงานสัมมนาโครงการพัฒนาระบบ Factory Energy Monitoring Online ในโรงงานอุตสาหกรรม
         วันศุกร์ที่ 11 ตุลาคม 2562 เวลา 09.00 น. นายศุภกิจ บุญศิริ รองอธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม เป็นประธานเปิดงานสัมมนาโครงการพัฒนาระบบ Factory Energy Monitoring Online ในโรงงานอุตสาหกรรม โดยมีนายรินทวัฒน์ สมบัติศิริ ผู้อำนวยการกองพัฒนาระบบมาตรฐานงานกำกับโรงงาน นายปณตสรรค์ สูจยานนท์ ผู้อำนวยการกองเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมโรงงาน และ ผู้เข้าร่วมสัมมนา กว่า 100 คน ณ ห้องคริสตัล 2-4 ชั้น 3 โรงแรมเซ็นจูรี่ พาร์ค กรุงเทพมหานคร โครงการพัฒนาระบบ Factory Energy Monitoring Online ในโรงงานอุตสาหกรรม ทำให้สามารถนำข้อมูลที่ได้พร้อมระบบวิเคราะห์มาใช้ประกอบการตัดสินใจในการจัดการพลังงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นและส่งผลไปยังการวิเคราะห์ศักยภาพการผลิตให้มีประสิทธิภาพสูงได้อีกด้วย ทั้งนี้ภายในงานยังมีการบรรยายในหัวข้อ "ความเป็นมาของโครงการ จุดประสงค์ และขั้นตอนการดำเนินโครงการ" และหัวข้อ "การยกระดับประสิทธิภาพการใช้พลังงานในโรงงาน" โดยผู้ช่วยศาสตรจารย์ ดร.วิทวัส ศตสุข ผู้จัดการโครงการพร้อมกล่าวรายงาน