"เผยแพร่ผลการดำเนินงานของโครงการ 3Rs ประจำปี พ.ศ. 2562"**** เชิญผู้ประกอบการอุตสาหกรรมที่สนใจสมัครเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรบุคลากรเฉพาะด้านความความรับผิดชอบต่อสังคมประจำโรงงาน จัดอบรมโดยสถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ ได้ที่ http://masci.or.th/csr_140661 หรือโทร 0 2617 1727 ต่อ 814-815**** “คณะกรรมการประหยัดการใช้พลังงาน น้ำ และกระดาษของกรมโรงงานอุตสาหกรรม ขอเชิญชวนให้ทุกท่านร่วมกันประหยัดพลังงาน น้ำ และกระดาษด้วยวิธีง่าย ๆ อย่างการเดินขึ้นลงบันไดแทนการใช้ลิฟท์ ปิดไฟและเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกครั้งเมื่อไม่ใช้งาน ปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศที่ 25-26 องศา อย่านำของร้อนไปแช่ในตู้เย็น ผู้ที่มีรถยนต์ควรเติมลมยางให้พอดี หมั่นเช็คเครื่องยนต์อย่างสม่ำเสมอ ทางเดียวกันไปด้วยกันก็ช่วยประหยัดได้ น้ำสำคัญกับการใช้ชีวิตควรปิดน้ำระหว่างแปรงฟันหรือทำธุระส่วนตัว กระดาษผลิตจากต้นไม้ควร ใช้ทั้ง 2 หน้าและลดการใช้ให้น้อยลง”**** ศูนย์บริการสารพันทันใจ เปิดให้บริการในวันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 08.30-16.30 น. และ วันเสาร์เวลา 08.30-12.00 น.**** ผู้ประกอบการสามารถติดตามการดำเนินการอนุญาตโรงงาน ผ่านทาง website ได้ที่นี่****


นับแต่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2554
 
 
 
 
นายศุภกิจ บุญศิริ รองอธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม เข้าเยี่ยมชมโรงงานบริษัท บางจาก คอร์เปอเรชั่น จำกัด(มหาชน) และร่วมประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเรื่อง The Smart lndustrial Safety
        วันพุธที่ 9 ตุลาคม 2562 เวลา 08.30 น. นายศุภกิจ บุญศิริ รองอธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม เข้าเยี่ยมชมโรงงานบริษัท บางจาก คอร์เปอเรชั่น จำกัด(มหาชน) และร่วมประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเรื่อง The Smart lndustrial Safety โดยมีนายปณตสรรค์ สูจยานนท์ ผู้อำนวยการกกองส่งเสริมเทคโนโลยีความปลอดภัยโรงงาน  ผู้แทนจากกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ผู้แทนกระทรวงเศรษฐกิจ การค้าและอุตสาหกรรม (Ministry of Economy,Trade and Industry:METI)  ประเทศญี่ปุ่น และผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนเข้าร่วม ณ อาคารกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
ทั้งนี้ การเข้าเยี่ยมเข้าเยี่ยมชมโรงงานฯ และการประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นดังกล่าว เป็นกิจกรรมตามความร่วมมือ MOC ระหว่างประเทศไทยและประเทศญี่ปุ่น เรื่อง The Smart Industrial System in Thailand ที่ได้ลงนามเมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2561เพื่อสนับสนุนการนำเทคโนโลยีดิจิทัล ระบบ AI ระบบ  IOT และ Big data มาใช้ เพื่อการยกระดับระบบ Safety & Maintenance ให้กับภาคอุตสาหกรรมต่อยอดไปสู่ Industry 4.0