"เผยแพร่ผลการดำเนินงานของโครงการ 3Rs ประจำปี พ.ศ. 2562"**** เชิญผู้ประกอบการอุตสาหกรรมที่สนใจสมัครเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรบุคลากรเฉพาะด้านความความรับผิดชอบต่อสังคมประจำโรงงาน จัดอบรมโดยสถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ ได้ที่ http://masci.or.th/csr_140661 หรือโทร 0 2617 1727 ต่อ 814-815**** “คณะกรรมการประหยัดการใช้พลังงาน น้ำ และกระดาษของกรมโรงงานอุตสาหกรรม ขอเชิญชวนให้ทุกท่านร่วมกันประหยัดพลังงาน น้ำ และกระดาษด้วยวิธีง่าย ๆ อย่างการเดินขึ้นลงบันไดแทนการใช้ลิฟท์ ปิดไฟและเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกครั้งเมื่อไม่ใช้งาน ปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศที่ 25-26 องศา อย่านำของร้อนไปแช่ในตู้เย็น ผู้ที่มีรถยนต์ควรเติมลมยางให้พอดี หมั่นเช็คเครื่องยนต์อย่างสม่ำเสมอ ทางเดียวกันไปด้วยกันก็ช่วยประหยัดได้ น้ำสำคัญกับการใช้ชีวิตควรปิดน้ำระหว่างแปรงฟันหรือทำธุระส่วนตัว กระดาษผลิตจากต้นไม้ควร ใช้ทั้ง 2 หน้าและลดการใช้ให้น้อยลง”**** ศูนย์บริการสารพันทันใจ เปิดให้บริการในวันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 08.30-16.30 น. และ วันเสาร์เวลา 08.30-12.00 น.**** ผู้ประกอบการสามารถติดตามการดำเนินการอนุญาตโรงงาน ผ่านทาง website ได้ที่นี่****


นับแต่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2554
 
 
 
 
สภาองค์กรชุมชนตำบลทุ่งส่ง จังหวัดนครศรีธรรมราช นำโดยนายนิพันธ์ จรจรัส ประธานสภาองค์กรชุมชนตำบลทุ่งส่ง เดินทางเข้าพบรองอธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม
        วันอังคารที่ 8 ตุลาคม 2562 เวลา 13.30 น. สภาองค์กรชุมชนตำบลทุ่งส่ง จังหวัดนครศรีธรรมราช นำโดยนายนิพันธ์ จรจรัส ประธานสภาองค์กรชุมชนตำบลทุ่งส่ง เดินทางเข้าพบรองอธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม เพื่อยื่นหนังสือขอคัดค้านการก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานสะอาดนาบอน 1 และโรงไฟฟ้าพลังงานสะอาดนาบอน 2 ตำบลทุ่งส่ง อำเภอนาบอน จังหวัดนครศรีธรรมราช ในการนี้นายกรณ์ภัฐวีญ์ ม่วงน้อย รองอธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม ได้ชี้แจงข้อเท็จจริงและการดำเนินการของกรมโรงงานอุตสาหกรรม โดยมี นายทาวัน ทวีถาวรสวัสดิ์ ผู้อำนวยการกองบริการงานอนุญาตโรงงาน 2 เข้าร่วม ณ ห้องประชุม 509 อาคารกรมโรงงานอุตสาหกรรม ทั้งนี้ แกนนำน. สภาองค์กรชุมชนตำบลทุ่งส่งและชาวบ้าน ได้รับทราบข้อมูลเป็นที่พอใจจึงเดินทางกลับในเวลา 14.00 น.