"เผยแพร่ผลการดำเนินงานของโครงการ 3Rs ประจำปี พ.ศ. 2562"**** เชิญผู้ประกอบการอุตสาหกรรมที่สนใจสมัครเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรบุคลากรเฉพาะด้านความความรับผิดชอบต่อสังคมประจำโรงงาน จัดอบรมโดยสถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ ได้ที่ http://masci.or.th/csr_140661 หรือโทร 0 2617 1727 ต่อ 814-815**** “คณะกรรมการประหยัดการใช้พลังงาน น้ำ และกระดาษของกรมโรงงานอุตสาหกรรม ขอเชิญชวนให้ทุกท่านร่วมกันประหยัดพลังงาน น้ำ และกระดาษด้วยวิธีง่าย ๆ อย่างการเดินขึ้นลงบันไดแทนการใช้ลิฟท์ ปิดไฟและเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกครั้งเมื่อไม่ใช้งาน ปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศที่ 25-26 องศา อย่านำของร้อนไปแช่ในตู้เย็น ผู้ที่มีรถยนต์ควรเติมลมยางให้พอดี หมั่นเช็คเครื่องยนต์อย่างสม่ำเสมอ ทางเดียวกันไปด้วยกันก็ช่วยประหยัดได้ น้ำสำคัญกับการใช้ชีวิตควรปิดน้ำระหว่างแปรงฟันหรือทำธุระส่วนตัว กระดาษผลิตจากต้นไม้ควร ใช้ทั้ง 2 หน้าและลดการใช้ให้น้อยลง”**** ศูนย์บริการสารพันทันใจ เปิดให้บริการในวันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 08.30-16.30 น. และ วันเสาร์เวลา 08.30-12.00 น.**** ผู้ประกอบการสามารถติดตามการดำเนินการอนุญาตโรงงาน ผ่านทาง website ได้ที่นี่****


นับแต่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2554
 
 
 
 
นายกรณ์ภัฐวีญ์ ม่วงน้อย รองอธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม เป็นประธานเปิดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง การใช้หุ่นยนต์ (Robot) และระบบอัตโนมัติ (Automation) ในภาคอุตสาหกรรม (System Integration : SI)
     วันพุธที่ 11 กันยายน 2562 เวลา 08.30 น. นายกรณ์ภัฐวีญ์ ม่วงน้อย รองอธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม เป็นประธานเปิดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การใช้หุ่นยนต์ (Robot) และระบบอัตโนมัติ (Automation) ในภาคอุตสาหกรรม (System Integration : SI) โดยมีนายวีรพงษ์ เอี่ยมเจริญชัย ผู้อำนวยการกองส่งเสริมเทคโนโลยีการผลิตและพื้นที่อุตสาหกรรม กล่าวรายงาน พร้อมด้วยผู้บริหาร เจ้าหน้าที่กรมโรงงานอุตสาหกรรม และผู้ประกอบการเข้าร่วมสัมมนาฯ จำนวน 120 คน ณ ห้องประชุม 509 ชั้น5 อาคารกรมโรงงานอุตสาหกรรม
     กรมโรงงานฯ จัดกิจกรรมโครงการสัมมนาฯ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อถ่ายทอดความรู้ ทักษะและประสบการณ์เกี่ยวกับเทคโนโลยีชั้นสูงและนวัตกรรม เพื่อนำไปสู่การพัฒนาต่อยอดและเพิ่มประสิทธิภาพตลอดจนมาตรฐานและระบบการบริหารจัดการให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกสู่ยุคดิจิทัล