"เผยแพร่ผลการดำเนินงานของโครงการ 3Rs ประจำปี พ.ศ. 2562"**** เชิญผู้ประกอบการอุตสาหกรรมที่สนใจสมัครเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรบุคลากรเฉพาะด้านความความรับผิดชอบต่อสังคมประจำโรงงาน จัดอบรมโดยสถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ ได้ที่ http://masci.or.th/csr_140661 หรือโทร 0 2617 1727 ต่อ 814-815**** “คณะกรรมการประหยัดการใช้พลังงาน น้ำ และกระดาษของกรมโรงงานอุตสาหกรรม ขอเชิญชวนให้ทุกท่านร่วมกันประหยัดพลังงาน น้ำ และกระดาษด้วยวิธีง่าย ๆ อย่างการเดินขึ้นลงบันไดแทนการใช้ลิฟท์ ปิดไฟและเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกครั้งเมื่อไม่ใช้งาน ปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศที่ 25-26 องศา อย่านำของร้อนไปแช่ในตู้เย็น ผู้ที่มีรถยนต์ควรเติมลมยางให้พอดี หมั่นเช็คเครื่องยนต์อย่างสม่ำเสมอ ทางเดียวกันไปด้วยกันก็ช่วยประหยัดได้ น้ำสำคัญกับการใช้ชีวิตควรปิดน้ำระหว่างแปรงฟันหรือทำธุระส่วนตัว กระดาษผลิตจากต้นไม้ควร ใช้ทั้ง 2 หน้าและลดการใช้ให้น้อยลง”**** ศูนย์บริการสารพันทันใจ เปิดให้บริการในวันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 08.30-16.30 น. และ วันเสาร์เวลา 08.30-12.00 น.**** ผู้ประกอบการสามารถติดตามการดำเนินการอนุญาตโรงงาน ผ่านทาง website ได้ที่นี่****


นับแต่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2554
 
 
 
 
นายทองชัย ชวลิตพิเชฐ อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม เป็นประธานเปิดงานนิทรรศการ
      วันศุกร์ที่ 12 กรกฎาคม 2562 เวลา 09.30 น. นายทองชัย ชวลิตพิเชฐ อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม เป็นประธานเปิดงานนิทรรศการ "อุตสาหกรรมกับธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อม" เพื่อส่งเสริมให้สถานประกอบการอุตสาหกรรมและทุกภาคส่วนร่วมกันเป็นส่วนหนึ่งในการรักษาสิ่งแวดล้อม โดยมี นายนิวัฒน์ ภาตะนันท์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ให้การต้อนรับ และมีสถานประกอบการต่างๆ มาร่วมจัดบูทนิทรรศการเกือบ 20 บูท
      นายทองชัย ชวลิตพิเชฐ กล่าวว่า การจัดนิทรรศการในครั้งนี้ ถือเป็นเวทีแสดงผลงานการปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมของโรงานอุตสาหกรรมที่มีต่อชุมชนรอบข้าง ทำให้เกิดภาพลักษณ์และทัศนคติที่ดีต่ออุตสาหกรรมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม มีความเข้าใจและอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข โดยผู้ที่เข้าร่วมงานครั้งนี้ จะได้รับทราบถึงหลักการและแนวทางการปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมในภาคอุตสาหกรรม พร้อมทั้งร่วมเสนอความคิดเห็นในกรณีที่เกิดปัญหาสิ่งแวดล้อมต่างๆ ทำให้เกิดความเข้าใจอันดีร่วมกันระหว่างโรงงาน ชุมชน และภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง เนื่องจากการพัฒนาสิ่งแวดล้อมให้ดีขึ้นได้อย่างยั่งยืน จะต้องมีส่วนร่วมกันของประชาชนทุกภาคส่วน
       นายทองชัย ชวลิตพิเชฐ กล่าวอีกว่า สำหรับการตั้งเป้าหมายในอนาคตนั้นก็วาดฝันว่า อยากให้โรงงานทุกแห่งได้เข้าร่วมโครงการนี้ เมื่อโรงงานทุกแห่งทำโครงการนี้แล้ว ชุมชนก็จะเกิดความสบายใจต่อสถานประกอบการต่างๆ ทั้งในเรื่องของการไม่ก่อความเดือดร้อนรำคาญและดำเนินการอยู่ภายใต้กฎหมายที่กำหนด รวมถึงมีการทำสาธารณประโยชน์ร่วมกันกับชุมชนอีกด้วย