"เผยแพร่ผลการดำเนินงานของโครงการ 3Rs ประจำปี พ.ศ. 2562"**** เชิญผู้ประกอบการอุตสาหกรรมที่สนใจสมัครเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรบุคลากรเฉพาะด้านความความรับผิดชอบต่อสังคมประจำโรงงาน จัดอบรมโดยสถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ ได้ที่ http://masci.or.th/csr_140661 หรือโทร 0 2617 1727 ต่อ 814-815**** “คณะกรรมการประหยัดการใช้พลังงาน น้ำ และกระดาษของกรมโรงงานอุตสาหกรรม ขอเชิญชวนให้ทุกท่านร่วมกันประหยัดพลังงาน น้ำ และกระดาษด้วยวิธีง่าย ๆ อย่างการเดินขึ้นลงบันไดแทนการใช้ลิฟท์ ปิดไฟและเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกครั้งเมื่อไม่ใช้งาน ปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศที่ 25-26 องศา อย่านำของร้อนไปแช่ในตู้เย็น ผู้ที่มีรถยนต์ควรเติมลมยางให้พอดี หมั่นเช็คเครื่องยนต์อย่างสม่ำเสมอ ทางเดียวกันไปด้วยกันก็ช่วยประหยัดได้ น้ำสำคัญกับการใช้ชีวิตควรปิดน้ำระหว่างแปรงฟันหรือทำธุระส่วนตัว กระดาษผลิตจากต้นไม้ควร ใช้ทั้ง 2 หน้าและลดการใช้ให้น้อยลง”**** ศูนย์บริการสารพันทันใจ เปิดให้บริการในวันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 08.30-16.30 น. และ วันเสาร์เวลา 08.30-12.00 น.**** ผู้ประกอบการสามารถติดตามการดำเนินการอนุญาตโรงงาน ผ่านทาง website ได้ที่นี่****


นับแต่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2554
 
 
 
 
อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรมแจ้งความคืบหน้าในการตรวจสอบและแก้ปัญหาการทิ้งกากของเสียในจังหวัดสระแก้ว

       วันพฤหัสบดีที่ 11 กรกฎาคม 2562 นายทองชัย ชวลิตพิเชฐ อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม (กรอ.) กระทรวงอุตสาหกรรม พร้อมด้วย นายบรรจง สุกรีฑา นายศุภกิจ บุญศิริ รองอธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม นายธาดา สุนทรพันธุ์ ผู้ช่วยผู้ว่าการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) และผู้บริหารกรมโรงงานอุตสาหกรรม ร่วมกันแถลงข่าวกรณีความคืบหน้าในการตรวจสอบพื้นที่ทิ้งกากของเสีย บ้านหนองแก อำเภอวังน้ำเย็น จังหวัดสระแก้ว และการดำเนินคดีกับผู้กระทำความผิดว่า ขณะนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ดำเนินการแก้ปัญหาและดำเนินคดีกับผู้กระทำอย่างเต็มที่ โดยที่ผ่านมา กรอ. ได้ประสานกับ กนอ. และสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชลบุรี (สอจ.ชลบุรี) เพื่อตรวจสอบโรงงาน บริษัท ซันเทคเมทัลส์ จำกัด ซึ่งมีข่าวว่าเป็นต้นตอของกากของเสีย โดยตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมเหมราช จ.ชลบุรี เบื้องต้นได้รับทราบข้อมูลจาก กนอ. ว่าบริษัทดังกล่าวได้มีการขนส่งของเสียไปยังปลายทางผู้รับดำเนินการคือบริษัทผู้รับบำบัดและกำจัด 2 ราย ซึ่งโรงงานอยู่ในพื้นที่ จ.ระยอง และ จ.ชลบุรี โดย กรอ. ได้ประสาน สอจ.ชลบุรี และ สอจ.ระยอง ตรวจกำกับดูแลโรงงานผู้รับดำเนินการดังกล่าวแล้ว
 
สำหรับการลงพื้นที่ตรวจสอบร่วมกับ กนอ. (สนง.การนิคมเหมราช) และ สอจ.ชลบุรี ตรวจสอบโรงงานบริษัท ซันเทคเมทัลส์ จำกัด พบว่า บริษัทฯ ดังกล่าว ขึ้นทะเบียนผู้ประกอบอุตสาหกรรมเลขที่ น.64(12)-1/2549-นหช. ประกอบกิจการผลิตเศษเหล็กตัดย่อยกากของเสียภายในโรงงานมีลักษณะคล้ายกับของเสียที่พบใน จ.สระแก้ว พร้อมทั้งมีการเก็บตัวอย่างส่งวิเคราะห์จำนวน 3 ตัวอย่าง เพื่อวิเคราะห์ความเป็นอันตราย ขณะนี้อยู่ในระหว่างรอผลวิเคราะห์ อย่างไรก็ตามล่าสุด กนอ. ดำเนินการสั่งหยุดประกอบกิจการโรงงานตามอำนาจหน้าที่ของ กนอ. ส่วน สอจ.ชลบุรี แจ้งข้อกล่าวหาและดำเนินคดี กรณีนำกากของเสียออกนอกบริเวณโรงงานโดยไม่ได้รับอนุญาตออกจากจังหวัดชลบุรีไปยังพื้นที่จังหวัดสระแก้ว โดยแจ้งข้อกล่าวหาว่า กระทำผิดตาม พ.ร.บ.โรงงาน พ.ศ. 2535 มาตรา 8(5) กำหนดมาตรฐานและวิธีการควบคุมการปล่อยของเสียมลพิษหรือสิ่งใด ๆ ที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ซึ่งเกิดจากการประกอบกิจการโรงงาน ซึ่งมีบทกำหนดโทษตามมาตรา 45 ขณะนี้บริษัท ซันเทคเมทัลส์ จำกัด แจ้งว่าได้ประสานผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้วเพื่อเข้าพบวันที่ 11 กรกฏาคม 2562 เวลา 15.00 น. เพื่อหารือในการดำเนินการจัดการของเสียที่พบในพื้นที่ดังกล่าวต่อไป
 
       นายทองชัย กล่าวว่า สำหรับมาตรการที่จะใช้ในการกำกับดูแลโรงงานที่จะมีความเข้มงวดนั้นปัจจุบัน กรอ. มีระบบตรวจสอบเส้นทางการขนส่งของเสียที่เกิดขึ้นว่าเกิดจากที่ใดและเดินทางไปที่ใด ใครเป็นผู้รับผิดชอบ ส่วนมาตรการที่จะเพิ่มเติมขึ้นก็จะเป็นเรื่องของการใช้ Third Party ซึ่งกำหนดไว้ใน พ.ร.บ. โรงงาน ฉบับใหม่ โดย Third Party จะขึ้นทะเบียนกับ กรอ. ตรวจสอบโรงงานแทนเจ้าหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
“ปัจจุบัน กรอ.เป็นหน่วยงานสนับสนุนทางด้านวิชาการให้กับหน่วยงานในพื้นที่ ซึ่งโรงงานในพื้นที่ต่างจังหวัดอุตสาหกรรมจังหวัดมีอำนาจหน้าที่ในการอนุญาต ตรวจสอบและกำกับดูแลโรงงานให้เป็นไปตามกฎหมาย”นายทองชัย กล่าว
 
      ด้าน นายธาดา สุนทรพันธุ์ ผู้ช่วยผู้ว่าการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) กล่าวว่า เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2562 เจ้าหน้าที่ กนอ.ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าตรวจสอบ บริษัท ซันเทคเมทัลส์ จำกัด ซึ่งเป็นต้นตอของกากของเสีย โดยตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมเหมราช จ.ชลบุรี เบื้องต้นพบว่าโรงงานดังกล่าวได้มีการนำสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว ออกนอกบริเวณโรงงานไปยังผู้รับบำบัดและกำจัดไม่ถูกต้องตามที่ได้รับอนุญาต ซึ่งถือเป็นการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่องการกำจัดสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว พ.ศ. 2548 รวมถึงการประกอบกิจการโรงงานในลักษณะดังกล่าวอาจก่อให้เกิดอันตราย ความเสียหาย หรือความเดือดร้อนอย่างร้ายแรงแก่ประชาชนทั่วไปได้ เบื้องต้นได้อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 39 วรรคหนึ่ง แห่งพ.ร.บ.โรงงาน พ.ศ. 2535 ได้มีคำสั่งให้ บริษัท ซันเทคเมทัลส์ จำกัด หยุดประกอบกิจการทั้งหมด 30 วัน นับตั้งแต่วันที่ได้รับทราบคำสั่ง