"เผยแพร่ผลการดำเนินงานของโครงการ 3Rs ประจำปี พ.ศ. 2562"**** เชิญผู้ประกอบการอุตสาหกรรมที่สนใจสมัครเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรบุคลากรเฉพาะด้านความความรับผิดชอบต่อสังคมประจำโรงงาน จัดอบรมโดยสถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ ได้ที่ http://masci.or.th/csr_140661 หรือโทร 0 2617 1727 ต่อ 814-815**** “คณะกรรมการประหยัดการใช้พลังงาน น้ำ และกระดาษของกรมโรงงานอุตสาหกรรม ขอเชิญชวนให้ทุกท่านร่วมกันประหยัดพลังงาน น้ำ และกระดาษด้วยวิธีง่าย ๆ อย่างการเดินขึ้นลงบันไดแทนการใช้ลิฟท์ ปิดไฟและเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกครั้งเมื่อไม่ใช้งาน ปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศที่ 25-26 องศา อย่านำของร้อนไปแช่ในตู้เย็น ผู้ที่มีรถยนต์ควรเติมลมยางให้พอดี หมั่นเช็คเครื่องยนต์อย่างสม่ำเสมอ ทางเดียวกันไปด้วยกันก็ช่วยประหยัดได้ น้ำสำคัญกับการใช้ชีวิตควรปิดน้ำระหว่างแปรงฟันหรือทำธุระส่วนตัว กระดาษผลิตจากต้นไม้ควร ใช้ทั้ง 2 หน้าและลดการใช้ให้น้อยลง”**** ศูนย์บริการสารพันทันใจ เปิดให้บริการในวันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 08.30-16.30 น. และ วันเสาร์เวลา 08.30-12.00 น.**** ผู้ประกอบการสามารถติดตามการดำเนินการอนุญาตโรงงาน ผ่านทาง website ได้ที่นี่****


นับแต่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2554
 
 
 
 
นายศุภกิจ บุญศิริ รองอธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรมเป็นประธานเปิดการฝึกอบรมเตรียมความพร้อมผู้ตรวจประเมินความเป็นเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศประจำปี 2562
         วันพฤหัสบดีที่ 13  มิถุนายน 2562 เวลา 09.00 น. นายศุภกิจ บุญศิริ รองอธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรมเป็นประธานเปิดการฝึกอบรมเตรียมความพร้อมผู้ตรวจประเมินความเป็นเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศประจำปี 2562 โดยมีนางวิจิตรา ศรีวนิชย์ ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจสอบและประเมินผลการพัฒนาอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ กล่าวรายงาน พร้อมทั้งผู้เข้าฝึกอบรม และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมรับการฝึกอบรม ณ ห้องประชุมศูนย์พัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ชั้น6 อาคารกรมโรงงานอุตสาหกรรม
       นายศุภกิจ บุญศิริ รองอธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม กล่าวว่าการจัดฝึกอบรมในครั้งนี้เพื่อให้เจ้าหน้าที่ทุกท่านเข้าใจหลักเกณฑ์และตัวชี้วัดการเป็นเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ รวมถึงขั้นตอนและกระบวนการการตรวจประเมิน เพื่อเป็นประโยชน์ในการเตรียมความพร้อม ในการรวบรวมข้อมูลผลการดำเนินงานตามที่ตัวชี้วัดได้กำหนดไว้และกรมโรงงานอุตสาหกรรมยังเป็นหน่วยงานหลักในการขับเคลื่อนเรื่องสำคัญของยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปีอีกด้วย