"เผยแพร่ผลการดำเนินงานของโครงการ 3Rs ประจำปี พ.ศ. 2562"**** เชิญผู้ประกอบการอุตสาหกรรมที่สนใจสมัครเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรบุคลากรเฉพาะด้านความความรับผิดชอบต่อสังคมประจำโรงงาน จัดอบรมโดยสถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ ได้ที่ http://masci.or.th/csr_140661 หรือโทร 0 2617 1727 ต่อ 814-815**** “คณะกรรมการประหยัดการใช้พลังงาน น้ำ และกระดาษของกรมโรงงานอุตสาหกรรม ขอเชิญชวนให้ทุกท่านร่วมกันประหยัดพลังงาน น้ำ และกระดาษด้วยวิธีง่าย ๆ อย่างการเดินขึ้นลงบันไดแทนการใช้ลิฟท์ ปิดไฟและเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกครั้งเมื่อไม่ใช้งาน ปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศที่ 25-26 องศา อย่านำของร้อนไปแช่ในตู้เย็น ผู้ที่มีรถยนต์ควรเติมลมยางให้พอดี หมั่นเช็คเครื่องยนต์อย่างสม่ำเสมอ ทางเดียวกันไปด้วยกันก็ช่วยประหยัดได้ น้ำสำคัญกับการใช้ชีวิตควรปิดน้ำระหว่างแปรงฟันหรือทำธุระส่วนตัว กระดาษผลิตจากต้นไม้ควร ใช้ทั้ง 2 หน้าและลดการใช้ให้น้อยลง”**** ศูนย์บริการสารพันทันใจ เปิดให้บริการในวันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 08.30-16.30 น. และ วันเสาร์เวลา 08.30-12.00 น.**** ผู้ประกอบการสามารถติดตามการดำเนินการอนุญาตโรงงาน ผ่านทาง website ได้ที่นี่****


นับแต่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2554
 
 
 
 
นายกรณ์ภัฐวีญ์ ม่วงน้อย รองอธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม เป็นประธานการประชุมคณะทำงานจัดทำหลักเกณฑ์การขอรับการสนับสนุนเป็นเขตประกอบการอุตสาหกรรมและจัดทำระเบียบในการกำกับดูแล
     วันอังคารที่ 14 พฤษภาคม 2562 เวลา 09.30 น. นายกรณ์ภัฐวีญ์ ม่วงน้อย รองอธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม เป็นประธานการประชุมคณะทำงานจัดทำหลักเกณฑ์การขอรับการสนับสนุนเป็นเขตประกอบการอุตสาหกรรมและจัดทำระเบียบในการกำกับดูแลเขตประกอบการอุตสาหกรรมและโรงงานในเขตประกอบการอุตสาหกรรม (ครั้งที่ 1/2562) โดยมีคณะทำงานที่ได้รับการแต่งตั้งเข้าร่วมประชุมเพื่อให้การพิจารณาก่อตั้งเขตประกอบการอุตสาหกรรมดำเนินไปด้วยความเรียบร้อยเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ รวมทั้งส่งเสริมภาคอุตสาหกรรมให้เติบโตควบคู่กับการรักษาสิ่งแวดล้อมให้อยู่ร่วมกันอย่างยั่งยืน ณ ห้องประชุม 505 อาคารกรมโรงงานอุตสาหกรรม