คุณเป็นผู้เข้าชมคนที่

นับแต่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2554
 
 
อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรมลงพื้นที่ตรวจสอบโรงงานในจังหวัดนครปฐม
       นายณัฐพล ณัฏฐสมบูรณ์ อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรมและโฆษกกระทรวงอุตสาหกรรม นายประเสริฐ โฆษิตพิรุณ วิศวกรชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนอุตสาหกรรมจังหวัดนครปฐม พร้อมเจ้าหน้าที่กรมโรงงานอุตสาหกรรม ได้เข้าตรวจสอบ บริษัท เวิลด์ เทค แมเน็จแม้นท์ ในบริเวณพื้นที่หมู่ที่ 12 ตำบลบางหลวง อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม ในวันที่ 30 สิงหาคม 2556  เนื่องจากได้มีการตรวจสอบในกรณีที่มีการลักลอบทิ้งกากอุตสาหกรรมที่จังหวัดกาญจนบุรี พบว่าสถานที่ดังกล่าว ได้แจ้งเป็นที่ตั้งโรงงานในนาม บริษัท เวิล์ดเทค แมเนจเม้นท์ จำกัด  แต่ปรากฏว่าไม่มีโรงงานอุตสาหกรรมตั้งอยู่ ณ บริเวณดังกล่าวแต่อย่างใด  
       จากการตรวจสอบพบเป็นบ้านพักอาศัยแบบปูนชั้นเดียว อยู่ริมบ่อกุ้ง บนเนื้อที่กว่า 14 ไร่ และไม่พบร่องรอยการก่อสร้างโรงงานอุตสาหกรรมที่แสดงให้เห็นว่าเป็นโรงงานคัดแยกสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วตามที่ขอไว้กับสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัด
       อธิบดีกรมโรงงานฯ ได้สั่งเพิกถอนและปิดบริษัทเวิลด์เทค แมเนจเม้นท์ จำกัด และให้เจ้าพนักงานอุตสาหกรรมไปแจ้งความดำเนินคดีอาญากับนายสมศักดิ์ อำนวยผล และหรือผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งหมด