"พิธีมอบรางวัลอุตสาหกรรม ประจำปี พ.ศ. 2561 (THE PRIME MINISTER'S INDUSTRY AWARD 2018)"  โดยได้รับเกียรติจาก พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ในวันพฤหัสบดีที่ 20 ธันวาคม 2561 ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล**** เชิญผู้ประกอบการอุตสาหกรรมที่สนใจสมัครเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรบุคลากรเฉพาะด้านความรับผิดชอบต่อสังคมประจำโรงงานได้ที่ http://masci.or.th/csr_140661/ หรือโทร 0 2617 1727 ต่อ 814-815**** “คณะกรรมการประหยัดการใช้พลังงาน น้ำ และกระดาษของกรมโรงงานอุตสาหกรรม ขอเชิญชวนให้ทุกท่านร่วมกันประหยัดพลังงาน น้ำ และกระดาษด้วยวิธีง่าย ๆ อย่างการเดินขึ้นลงบันไดแทนการใช้ลิฟท์ ปิดไฟและเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกครั้งเมื่อไม่ใช้งาน ปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศที่ 25-26 องศา อย่านำของร้อนไปแช่ในตู้เย็น ผู้ที่มีรถยนต์ควรเติมลมยางให้พอดี หมั่นเช็คเครื่องยนต์อย่างสม่ำเสมอ ทางเดียวกันไปด้วยกันก็ช่วยประหยัดได้ น้ำสำคัญกับการใช้ชีวิตควรปิดน้ำระหว่างแปรงฟันหรือทำธุระส่วนตัว กระดาษผลิตจากต้นไม้ควร ใช้ทั้ง 2 หน้าและลดการใช้ให้น้อยลง”**** ศูนย์บริการสารพันทันใจ เปิดให้บริการในวันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 08.30-16.30 น. และ วันเสาร์เวลา 08.30-12.00 น.**** ผู้ประกอบการสามารถติดตามการดำเนินการอนุญาตโรงงาน ผ่านทาง website ได้ที่นี่****


นับแต่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2554
 
 
 
 
นายทองชัย ชวลิตพิเชฐ อธิบดีกรมโรงงานร่วมประชุมคณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาและยกระดับสินค้าอุตสาหกรรมชุมชนประเภทผ้า ครั้งที่ 1/2561
     วันอังคารที่ 6 พฤศจิกายน 2561 เวลา 10.00 น. นายสุวินัย ต่อศิริสุข เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม และนายสุรพล ชามาตย์ รองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม ร่วมประชุมคณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาและยกระดับสินค้าอุตสาหกรรมชุมชนประเภทผ้า ครั้งที่ 1/2561 โดยนายทองชัย ชวลิตพิเชฐ อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม ประธานกรรมการ นายจุลพงษ์ ทวีศรี หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงอุตสาหกรรม รองประธานกรรมการ พร้อมด้วยผู้บริหารกระทรวงอุตสาหกรรม และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ในการประชุมครั้งนี้ได้มีการพิจารณาแผนปฏิบัติการ (Action Plan) การพัฒนาและยกระดับสินค้าชุมชนประเภทผ้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 แนวทางการจัดทำ Application สินค้าอุตสาหกรรมชุมชนประเภทผ้า และมาตรการ/โครงการส่งเสริมพัฒนาและยกระดับสินค้าอุตสาหกรรมชุมชนประเภทผ้า ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562-2564 ณ ห้องประชุมชุณหะวัณ ชั้น 3 อาคารสำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม