"พิธีมอบรางวัลอุตสาหกรรม ประจำปี พ.ศ. 2561 (THE PRIME MINISTER'S INDUSTRY AWARD 2018)"  โดยได้รับเกียรติจาก พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ในวันพฤหัสบดีที่ 20 ธันวาคม 2561 ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล**** เชิญผู้ประกอบการอุตสาหกรรมที่สนใจสมัครเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรบุคลากรเฉพาะด้านความรับผิดชอบต่อสังคมประจำโรงงานได้ที่ http://masci.or.th/csr_140661/ หรือโทร 0 2617 1727 ต่อ 814-815**** “คณะกรรมการประหยัดการใช้พลังงาน น้ำ และกระดาษของกรมโรงงานอุตสาหกรรม ขอเชิญชวนให้ทุกท่านร่วมกันประหยัดพลังงาน น้ำ และกระดาษด้วยวิธีง่าย ๆ อย่างการเดินขึ้นลงบันไดแทนการใช้ลิฟท์ ปิดไฟและเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกครั้งเมื่อไม่ใช้งาน ปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศที่ 25-26 องศา อย่านำของร้อนไปแช่ในตู้เย็น ผู้ที่มีรถยนต์ควรเติมลมยางให้พอดี หมั่นเช็คเครื่องยนต์อย่างสม่ำเสมอ ทางเดียวกันไปด้วยกันก็ช่วยประหยัดได้ น้ำสำคัญกับการใช้ชีวิตควรปิดน้ำระหว่างแปรงฟันหรือทำธุระส่วนตัว กระดาษผลิตจากต้นไม้ควร ใช้ทั้ง 2 หน้าและลดการใช้ให้น้อยลง”**** ศูนย์บริการสารพันทันใจ เปิดให้บริการในวันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 08.30-16.30 น. และ วันเสาร์เวลา 08.30-12.00 น.**** ผู้ประกอบการสามารถติดตามการดำเนินการอนุญาตโรงงาน ผ่านทาง website ได้ที่นี่****


นับแต่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2554
 
 
 
 
นายบรรจง สุกรีฑา รองอธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม พร้อมด้วย นายกรณ์ภัฐวีญ์ ม่วงน้อย อุตสาหกรรมจังหวัดระยอง ลงพื้นที่ บริษัท วิน โพรเสล จำกัด จังหวัดระยอง
     วันพฤหัสบดีที่ 13 กันยายน 2561 เวลา 10.30 น. นายบรรจง สุกรีฑา รองอธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม  พร้อมด้วย นายกรณ์ภัฐวีญ์ ม่วงน้อย  อุตสาหกรรมจังหวัดระยอง ลงพื้นที่ บริษัท วิน โพรเสล จำกัด  จังหวัดระยอง เพื่อตรวจติดตามการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนกรณีประชาชนได้รับความเดือดร้อนจากการประกอบกิจการของโรงงานคัดแยกผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ใช้แล้วและการบำบัดน้ำเสียในพื้นที่ตำบลบางบุตร อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง สงสัยว่าอาจมีการลักลอบฝังขยะหรือวัตถุอันตรายในพื้นที่ดังกล่าว
โดยเมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2561 ที่ผ่านมา สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน โดยมีพลเอก วิทวัสรชตะนันทน์ ปฏิบัติหน้าที่แทนประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน ได้ประชุมหารือเรื่องดังกล่าว ซึ่งในประชุมมีมติเกี่ยวกับแนวทางแก้ไขปัญหา  4 เรื่อง ดังนี้ 1.ให้กรมโรงงานอุตสาหกรรมแต่งตั้งคณะทำงานเพื่อศึกษาและจัดทำแผนงานการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมและบำบัดน้ำเสียบริเวณพื้นที่ที่มีปัญหาตามหลักวิชาการ ตั้งแต่ขั้นตอนแรกจนถึงการกำจัดสารเคมีหรือวัตถุอันตรายที่อาจฝังอยู่ใต้ดินเสร็จสิ้น ทั้งนี้ให้จัดส่งแผนงานการดำเนินการให้สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินทราบ  2.ให้คณะทำงานไตรภาคีเพื่อแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมในพื้นที่บ้านหนองพะวา ประสานกับกรมโรงงานอุตสาหกรรม ร่วมกันชี้แจงทำความเข้าใจให้ประชาชนในพื้นที่ทราบถึงการดำเนินการแก้ไขปัญหาของหน่วยงานภาครัฐเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนในพื้นที่ 3.ให้จังหวัดระยองประสานกับบริษัท วิน โพรเสส จำกัด เพื่อดำเนินการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าเนื่องจากปัจจุบันพบว่า น้ำท่วมขังมีปริมาณมากจนอาจส่งผลให้น้ำเอ่อล้นช่องทางที่ปิดไว้ และ 4.ให้หน่วยงานที่มีหน้าที่รับผิดชอบประสานกับคณะทำงานไตรภาคีเพื่อแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมในพื้นที่บ้านหนองพะวา เพื่อพิจารณาเรื่องการแจ้งความดำเนินคดีกับผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการลักลอบทิ้งสารเคมีหรือวัตถุอันตรายในบริเวณที่นาของชาวบ้าน
ทั้งนี้ คณะทำงานไตรภาคีฯ จะมีการจัดประชุมเพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าวในวันที่ 17 กันยายน 2561 ณ บริษัท วิน โพรเสล จำกัด  จังหวัดระยอง