“เชิญผู้ประกอบกิจการโรงงานอุตสาหกรรมที่สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการ CSR-DIW Continuous 2562  โดยสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ www.csrdiw.com” หรือโทร 0 2202 4025**** “คณะกรรมการประหยัดการใช้พลังงาน น้ำ และกระดาษของกรมโรงงานอุตสาหกรรม ขอเชิญชวนให้ทุกท่านร่วมกันประหยัดพลังงาน น้ำ และกระดาษด้วยวิธีง่าย ๆ อย่างการเดินขึ้นลงบันไดแทนการใช้ลิฟท์ ปิดไฟและเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกครั้งเมื่อไม่ใช้งาน ปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศที่ 25-26 องศา อย่านำของร้อนไปแช่ในตู้เย็น ผู้ที่มีรถยนต์ควรเติมลมยางให้พอดี หมั่นเช็คเครื่องยนต์อย่างสม่ำเสมอ ทางเดียวกันไปด้วยกันก็ช่วยประหยัดได้ น้ำสำคัญกับการใช้ชีวิตควรปิดน้ำระหว่างแปรงฟันหรือทำธุระส่วนตัว กระดาษผลิตจากต้นไม้ควร ใช้ทั้ง 2 หน้าและลดการใช้ให้น้อยลง”**** ศูนย์บริการสารพันทันใจ เปิดให้บริการในวันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 08.30-16.30 น. และ วันเสาร์เวลา 08.30-12.00 น.**** ผู้ประกอบการสามารถติดตามการดำเนินการอนุญาตโรงงาน ผ่านทาง website ได้ที่นี่****


นับแต่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2554
 
 
 
 
นายบรรจง สุกรีฑา รองอธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม เป็นประธาน ตรวจประเมินระบบราชการแบบมีส่วนร่วม เพื่อรับรางวัลเลิศรัฐ สาขาการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วมประจำปี พ.ศ. 2561 ประเภทรางวัลสัมฤทธิผลประชาชนมีส่วนร่วม
        วันพฤหัสบดีที่ 14 มิถุนายน 2561 เวลา 09.00 น. นายบรรจง สุกรีฑา รองอธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม เป็นประธาน ตรวจประเมินระบบราชการแบบมีส่วนร่วม เพื่อรับรางวัลเลิศรัฐ สาขาการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วมประจำปี พ.ศ. 2561 ประเภทรางวัลสัมฤทธิผลประชาชนมีส่วนร่วม (Effective Change) โครงการการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ 15 จังหวัด 18 พื้นที่  ซึ่งมีเจ้าหน้าที่จากสำนักงาน ก.พ.ร. เป็นผู้ตรวจประเมินราชการแบบมีส่วนร่วมเพื่อรับรางวัลเลิศรัฐฯ โดยมี นายเดชา พิมพิสุทธิ์ ผู้อำนวยการกองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ  พร้อมด้วยอุตสาหกรรมจังหวัดปราจีนบุรี  เครือข่ายอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ  และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม  ในการนี้ นายกฤษฏากรณ์  สุริยวงษ์  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกบินทร์  ให้การต้อนรับ  ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลกบินทร์  อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี