“เชิญผู้ประกอบกิจการโรงงานอุตสาหกรรมที่สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการ CSR-DIW Continuous 2562  โดยสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ www.csrdiw.com” หรือโทร 0 2202 4025**** “คณะกรรมการประหยัดการใช้พลังงาน น้ำ และกระดาษของกรมโรงงานอุตสาหกรรม ขอเชิญชวนให้ทุกท่านร่วมกันประหยัดพลังงาน น้ำ และกระดาษด้วยวิธีง่าย ๆ อย่างการเดินขึ้นลงบันไดแทนการใช้ลิฟท์ ปิดไฟและเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกครั้งเมื่อไม่ใช้งาน ปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศที่ 25-26 องศา อย่านำของร้อนไปแช่ในตู้เย็น ผู้ที่มีรถยนต์ควรเติมลมยางให้พอดี หมั่นเช็คเครื่องยนต์อย่างสม่ำเสมอ ทางเดียวกันไปด้วยกันก็ช่วยประหยัดได้ น้ำสำคัญกับการใช้ชีวิตควรปิดน้ำระหว่างแปรงฟันหรือทำธุระส่วนตัว กระดาษผลิตจากต้นไม้ควร ใช้ทั้ง 2 หน้าและลดการใช้ให้น้อยลง”**** ศูนย์บริการสารพันทันใจ เปิดให้บริการในวันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 08.30-16.30 น. และ วันเสาร์เวลา 08.30-12.00 น.**** ผู้ประกอบการสามารถติดตามการดำเนินการอนุญาตโรงงาน ผ่านทาง website ได้ที่นี่****


นับแต่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2554
 
 
 
 
นายบรรจง สุกรีฑา รองอธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรมให้การต้อนรับคณะผู้บริหารสาย SME Government จากธนาคารไทยพาณิชย์ (SCB)
        วันอังคารที่ 12 มิถุนายน 2561 เวลา 14.00 น. นายบรรจง สุกรีฑา รองอธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม พร้อมด้วย นายศุภกิจ บุญศิริ ผู้อำนวยการกองส่งเสริมเทคโนโลยีความปลอดภัยโรงงาน นายรินทวัฒน์ สมบัติศิริ ผู้อำนวยการกองส่งเสริมเทคโนโลยีการผลิตและพื้นที่อุตสาหกรรม นายวีรพงษ์ เอี่ยมเจริญชัย ผู้อำนวยการสำนักงานทะเบียนเครื่องจักรกลาง และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารสาย SME Government จากธนาคารไทยพาณิชย์ (SCB) เพื่อหารือแนวทางการส่งเสริมผู้ประกอบการ SMEs ร่วมกัน ดังนี้  1 ความร่วมมือในการส่งเสริมผู้ประกอบการ SMEs ให้เข้าถึงแหล่งเงินทุนเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน  2 ร่วมสนับสนุนกิจกรรมของกรมโรงงานอุตสาหกรรม เช่น การสนับสนุนระบบ payment ในงานแสดงสินค้าต่างๆ ที่กรมโรงงานอุตสาหกรรม จัดขึ้น  3 สนับสนุนพื้นที่การจัดอบรมสัมมนาของกรมโรงงานอุตสาหกรรม ในศูนย์ Business Center ของ SCB  4 สนับสนุน Platform Digital รูปแบบ E-market place ของ SCB แก่ผู้ประกอบการ SMEs ณ ห้องประชุม 503 ชั้น 5 อาคารกรมโรงงานอุตสาหกรรม