เชิญผู้ประกอบการอุตสาหกรรมที่สนใจสมัครเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรบุคลากรเฉพาะด้านความรับผิดชอบต่อสังคมประจำโรงงานได้ที่ http://masci.or.th/csr_140661/ หรือโทร 0 2617 1727 ต่อ 814-815**** “คณะกรรมการประหยัดการใช้พลังงาน น้ำ และกระดาษของกรมโรงงานอุตสาหกรรม ขอเชิญชวนให้ทุกท่านร่วมกันประหยัดพลังงาน น้ำ และกระดาษด้วยวิธีง่าย ๆ อย่างการเดินขึ้นลงบันไดแทนการใช้ลิฟท์ ปิดไฟและเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกครั้งเมื่อไม่ใช้งาน ปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศที่ 25-26 องศา อย่านำของร้อนไปแช่ในตู้เย็น ผู้ที่มีรถยนต์ควรเติมลมยางให้พอดี หมั่นเช็คเครื่องยนต์อย่างสม่ำเสมอ ทางเดียวกันไปด้วยกันก็ช่วยประหยัดได้ น้ำสำคัญกับการใช้ชีวิตควรปิดน้ำระหว่างแปรงฟันหรือทำธุระส่วนตัว กระดาษผลิตจากต้นไม้ควร ใช้ทั้ง 2 หน้าและลดการใช้ให้น้อยลง”**** “เชิญผู้ประกอบการอุตสาหกรรมที่สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการ CSR-DIW Continuous 2561 เพื่อทวนสอบตามมาตรฐานความรับผิดชอบต่อสังคมของกรมโรงงานอุตสาหกรรม (CSR-DIW) สนใจสมัครรับการทวนสอบได้ที่ www.csrdiw.com” หรือโทร 0 2763 2828 ต่อ 2958**** ศูนย์บริการสารพันทันใจ เปิดให้บริการในวันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 08.30-16.30 น. และ วันเสาร์เวลา 08.30-12.00 น.**** ผู้ประกอบการสามารถติดตามการดำเนินการอนุญาตโรงงาน ผ่านทาง website ได้ที่นี่****


นับแต่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2554
 
 
 
 
ร้อยเอกธเนศ จันทกลิ่น รองอธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม เป็นประธานในพิธีส่งมอบเครื่องมือตรวจวิเคราะห์ชนิดสารทำความเย็น HFC-32 จำนวน 12 เครื่อง ให้แก่กรมศุลกากร
         วันอังคารที่ 15 พฤษภาคม 2561 เวลา 09.30 น.  ร้อยเอกธเนศ  จันทกลิ่น  รองอธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม เป็นประธานในพิธีส่งมอบเครื่องมือตรวจวิเคราะห์ชนิดสารทำความเย็น  จำนวน 12 เครื่อง ให้แก่กรมศุลกากร ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เจ้าหน้าที่กรมศุลกากรสามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการตรวจวิเคราะห์สารทำความเย็นได้ โดยมี นายออน  อุ่นทวีทรัพย์ นายด่านศุลกากรอรัญประเทศ กรมศุลกากร เป็นผู้รับมอบเครื่องมือฯ ดังกล่าว ในการนี้ นายประกอบ วิวิธจินดา นายบรรจง  สุกรีฑา รองอธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม นางสาวศิรกาญจน์  ศรีเลขา ผู้อำนวยการกองบริหารจัดการวัตถุอันตราย พร้อมด้วย ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่กรมโรงงานอุตสาหกรรม และเจ้าหน้าที่กรมศุลกากร เข้าร่วมงาน ณ ห้องประชุม 505 ชั้น 5 อาคารกรมโรงงานอุตสาหกรรม