“คณะกรรมการประหยัดการใช้พลังงาน น้ำ และกระดาษของกรมโรงงานอุตสาหกรรม ขอเชิญชวนให้ทุกท่านร่วมกันประหยัดพลังงาน น้ำ และกระดาษด้วยวิธีง่าย ๆ อย่างการเดินขึ้นลงบันไดแทนการใช้ลิฟท์ ปิดไฟและเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกครั้งเมื่อไม่ใช้งาน ปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศที่ 25-26 องศา อย่านำของร้อนไปแช่ในตู้เย็น ผู้ที่มีรถยนต์ควรเติมลมยางให้พอดี หมั่นเช็คเครื่องยนต์อย่างสม่ำเสมอ ทางเดียวกันไปด้วยกันก็ช่วยประหยัดได้ น้ำสำคัญกับการใช้ชีวิตควรปิดน้ำระหว่างแปรงฟันหรือทำธุระส่วนตัว กระดาษผลิตจากต้นไม้ควร ใช้ทั้ง 2 หน้าและลดการใช้ให้น้อยลง”**** “เชิญผู้ประกอบการอุตสาหกรรมที่สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการ CSR-DIW Continuous 2561 เพื่อทวนสอบตามมาตรฐานความรับผิดชอบต่อสังคมของกรมโรงงานอุตสาหกรรม (CSR-DIW) สนใจสมัครรับการทวนสอบได้ที่ www.csrdiw.com” หรือโทร 0 2763 2828 ต่อ 2958**** ศูนย์บริการสารพันทันใจ เปิดให้บริการในวันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 08.30-16.30 น. และ วันเสาร์เวลา 08.30-12.00 น.**** ผู้ประกอบการสามารถติดตามการดำเนินการอนุญาตโรงงาน ผ่านทาง website ได้ที่นี่****


นับแต่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2554
 
 
 
 
ร้อยเอกธเนศ จันทกลิ่น รองอธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม เป็นประธานการประชุม การรับฟังความเห็นเกี่ยวกับร่างระเบียบกระทรวงอุตสาหกรรมประกอบพระราชบัญญัติจดทะเบียนเครื่องจักร (ฉบับ 3 ) พ.ศ.2558 และร่างประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม ประก
        วันพฤหัสบดีที่ 8 มีนาคม 2561 ร้อยเอกธเนศ จันทกลิ่น รองอธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม เป็นประธานการประชุม การรับฟังความเห็นเกี่ยวกับร่างระเบียบกระทรวงอุตสาหกรรมประกอบพระราชบัญญัติจดทะเบียนเครื่องจักร (ฉบับ 3 ) พ.ศ.2558 และร่างประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม ประกอบกฎกระทรวงการอนุญาตเป็นผู้ตรวจสอบเครื่องจักรเอกชน พ.ศ. 2560 และกฎกระทรวงการตรวจสอบ การจัดทำรายงานผลการตรวจสอบ และมาตรฐานการปฏิบัติงานการตรวจสอบเครื่องจักรของผู้ตรวจสอบเครื่องจักรเอกชน พ.ศ. 2560 โดยมีผู้ประกอบการและเจ้าหน้าที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมเพื่อพิจารณาการรับฟังความเห็นเกี่ยวกับร่างประกาศฯ และร่างระเบียบฯ ณ ห้องประชุม 509 ชั้น 5 อาคารกรมโรงงงานอุตสาหกรรม