ด่วน เรื่อง ประกาศเตือนวันสิ้นสุดการขึ้นทะเบียนสารเคมี เคมีภัณฑ์และผลิตภัณฑ์เคมีตามมาตรการ REACH ภายในวันที่ 31 พฤษภาคม 2561 **** “คณะกรรมการประหยัดการใช้พลังงาน น้ำ และกระดาษของกรมโรงงานอุตสาหกรรม ขอเชิญชวนให้ทุกท่านร่วมกันประหยัดพลังงาน น้ำ และกระดาษด้วยวิธีง่าย ๆ อย่างการเดินขึ้นลงบันไดแทนการใช้ลิฟท์ ปิดไฟและเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกครั้งเมื่อไม่ใช้งาน ปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศที่ 25-26 องศา อย่านำของร้อนไปแช่ในตู้เย็น ผู้ที่มีรถยนต์ควรเติมลมยางให้พอดี หมั่นเช็คเครื่องยนต์อย่างสม่ำเสมอ ทางเดียวกันไปด้วยกันก็ช่วยประหยัดได้ น้ำสำคัญกับการใช้ชีวิตควรปิดน้ำระหว่างแปรงฟันหรือทำธุระส่วนตัว กระดาษผลิตจากต้นไม้ควร ใช้ทั้ง 2 หน้าและลดการใช้ให้น้อยลง”**** “เชิญผู้ประกอบการอุตสาหกรรมที่สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการ CSR-DIW Continuous 2561 เพื่อทวนสอบตามมาตรฐานความรับผิดชอบต่อสังคมของกรมโรงงานอุตสาหกรรม (CSR-DIW) สนใจสมัครรับการทวนสอบได้ที่ www.csrdiw.com” หรือโทร 0 2763 2828 ต่อ 2958**** ศูนย์บริการสารพันทันใจ เปิดให้บริการในวันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 08.30-16.30 น. และ วันเสาร์เวลา 08.30-12.00 น.**** ผู้ประกอบการสามารถติดตามการดำเนินการอนุญาตโรงงาน ผ่านทาง website ได้ที่นี่****


นับแต่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2554
 
 
 
 
นายมงคล พฤกษ์วัฒนา อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม พร้อมด้วย ร้อยเอกธเนศ จันทกลิ่น รองอธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม นำคณะ ผู้บริหาร ข้าราชการ เจ้าหน้าที่กรมโรงงานอุตสาหกรรม เข้าฟังการบรรยายธรรม ในหัวข้อ “พบสุขในงาน”
         วันจันทร์ที่ 12 กุมภาพันธ์  2561 เวลา 09.00 น. นายมงคล พฤกษ์วัฒนา อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม พร้อมด้วย ร้อยเอกธเนศ จันทกลิ่น รองอธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม นำคณะ ผู้บริหาร ข้าราชการ เจ้าหน้าที่กรมโรงงานอุตสาหกรรม เข้าฟังการบรรยายธรรม ในหัวข้อ “พบสุขในงาน” โดย พระอาจารย์ไพศาล วิสาโล เจ้าอาวาสวัดป่าสุคะโต อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ เพื่อให้บุคลากรกรมโรงงานอุตสาหกรรมเกิดความเข้าใจและสามารถนำหลักธรรมไปปรับใช้เพื่อเพิ่มศักยภาพในการทำงานและการใช้ชีวิตประจำวันให้ประสบความสำเร็จได้อย่างมีความสุข ณ ชั้นดาดฟ้า อาคารกรมโรงงานอุตสาหกรรม