ด่วน เรื่อง ประกาศเตือนวันสิ้นสุดการขึ้นทะเบียนสารเคมี เคมีภัณฑ์และผลิตภัณฑ์เคมีตามมาตรการ REACH ภายในวันที่ 31 พฤษภาคม 2561 **** “คณะกรรมการประหยัดการใช้พลังงาน น้ำ และกระดาษของกรมโรงงานอุตสาหกรรม ขอเชิญชวนให้ทุกท่านร่วมกันประหยัดพลังงาน น้ำ และกระดาษด้วยวิธีง่าย ๆ อย่างการเดินขึ้นลงบันไดแทนการใช้ลิฟท์ ปิดไฟและเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกครั้งเมื่อไม่ใช้งาน ปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศที่ 25-26 องศา อย่านำของร้อนไปแช่ในตู้เย็น ผู้ที่มีรถยนต์ควรเติมลมยางให้พอดี หมั่นเช็คเครื่องยนต์อย่างสม่ำเสมอ ทางเดียวกันไปด้วยกันก็ช่วยประหยัดได้ น้ำสำคัญกับการใช้ชีวิตควรปิดน้ำระหว่างแปรงฟันหรือทำธุระส่วนตัว กระดาษผลิตจากต้นไม้ควร ใช้ทั้ง 2 หน้าและลดการใช้ให้น้อยลง”**** “เชิญผู้ประกอบการอุตสาหกรรมที่สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการ CSR-DIW Continuous 2561 เพื่อทวนสอบตามมาตรฐานความรับผิดชอบต่อสังคมของกรมโรงงานอุตสาหกรรม (CSR-DIW) สนใจสมัครรับการทวนสอบได้ที่ www.csrdiw.com” หรือโทร 0 2763 2828 ต่อ 2958**** ศูนย์บริการสารพันทันใจ เปิดให้บริการในวันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 08.30-16.30 น. และ วันเสาร์เวลา 08.30-12.00 น.**** ผู้ประกอบการสามารถติดตามการดำเนินการอนุญาตโรงงาน ผ่านทาง website ได้ที่นี่****


นับแต่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2554
 
 
 
 
นายประกอบ วิวิธจินดา รองอธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม เป็นประธานเปิดงานสัมมนาชี้แจงผู้บริหารโรงงาน พร้อมร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) โครงการบริหารจัดการกากอุตสาหกรรมในพื้นที่ EEC
         วันพุธที่ 7 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 13.30 น. นายประกอบ วิวิธจินดา รองอธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม เป็นประธานเปิดงานสัมมนาชี้แจงผู้บริหารโรงงาน พร้อมร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) โครงการบริหารจัดการกากอุตสาหกรรมในพื้นที่ EEC ในกิจกรรมโครงการพัฒนาศักยภาพการใช้ประโยชน์กากของเสีย และโครงการยกระดับผู้ประกอบการจัดการของเสีย ระหว่าง กรมโรงงานอุตสาหกรรม กับ บริษัทที่ปรึกษาโครงการ และผู้บริหารของสถานประกอบโรงงานที่เข้าร่วมโครงการจำนวน 104 ราย เพื่อยกระดับโรงงานที่รับดำเนินการบำบัด/กำจัดกากอุตสาหกรรมให้มีการพัฒนาปรับปรุงการดำเนินงานให้ได้มาตรฐานมากยิ่งขึ้น โดยมีนางนุชนาถ สุพรรณศรี รักษาการผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านเทคโนโลยีการกำจัดและการจัดการกากอุตสาหกรรม กองบริหารจัดการกากอุตสาหกรรม กล่าวรายงาน ณ ห้องแสนสุข 1-2 โรงแรมบางแสน เฮอริเทจ จังหวัดชลบุรี