นับแต่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2554
 
 
 
 
นายกัมปนาท รุ่งเรืองชัยศรี ผู้อำนวยการกองบริการงานอนุญาตโรงงาน 1 ร่วมสนทนาสดในรายการสถานีประชาชน ทางสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส ถนนวิภาวดีรังสิต เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ
          วันพุธที่ 10 มกราคม 2561 เวลา 14.00 น. นายมงคล พฤกษ์วัฒนา อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม มอบหมายให้นายกัมปนาท รุ่งเรืองชัยศรี ผู้อำนวยการกองบริการงานอนุญาตโรงงาน 1 ร่วมสนทนาสดในรายการสถานีประชาชน ทางสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส ถนนวิภาวดีรังสิต เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ  ในประเด็น “การคัดค้านการจัดตั้งโรงงาน ของบริษัท ทีซีเอ นอนเฟอรัส เมทัล จำกัด ซึ่งประกอบกิจรีไซเคิลฝุ่นจากเตาหลอมอาร์คไฟฟ้า (ฝุ่นแดง) ตั้งอยู่ ณ เลขที่ 273/3 ม.6 ตำบลหน้าพระลาน อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสระบุรี
          นายกัมปนาทฯ กล่าวว่าเบื้องต้นได้รับเรื่องการขออนุญาตประกอบกิจการมาจากจังหวัดสระบุรี โดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสระบุรี ในส่วนของกรมโรงงานอุตสาหกรรมจะพิจารณาด้านเทคนิควิศวกรรม ความเห็นของจังหวัดสระบุรี และความเห็นของประชาชน ประกอบกันในการอนุญาตครั้งนี้ ซึ่งกรมโรงงานอุตสาหกรรมพิจารณาแล้วยังขาดรายละเอียด จึงส่งเรื่องกลับไปให้จังหวัดสระบุรีดำเนินการทำข้อมูลเพิ่มเติม และรับฟังความเห็นจากประชาชนผู้มีส่วนได้เสียเพิ่มเติมในส่วนประเด็นที่ยังไม่ได้ชี้แจงข้อกังวลใจของชาวบ้าน