นับแต่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2554
 
 
 
 
นายมงคล พฤกษ์วัฒนา อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม เป็นประธานการประชุม (ร่าง) คณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
         วันพุธที่ 10 มกราคม 2561 เวลา 09.30 น. นายมงคล พฤกษ์วัฒนา อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม เป็นประธานการประชุม (ร่าง) คณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยมีร้อยเอกธเนศ จันทกลิ่น รองอธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องของกรมโรงงานอุตสาหกรรม และ ผู้บริหารจากกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ เข้าร่วมประชุม เพื่อหารือพร้อมเสนอข้อมูลหรือโครงการต่างๆ เพื่อปฏิรูปประเทศด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้ครอบคลุมภารกิจที่กระทรวงอุตสาหกรรมกำกับดูแล ณ ห้องประชุม 503 ชั้น 5 อาคารกรมโรงงานอุตสาหกรรม