นับแต่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2554
 
 
 
 
นางอรอนงค์ ทรงกิตติ ผู้อำนวยการกองส่งเสริมเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมโรงงาน เป็นประธานกล่าวเปิดการฝึกอบรมถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับอุตสาหกรรมสีเขียว

         วันที่ 8 มกราคม 2561 เวลา 9.00 น. นางอรอนงค์ ทรงกิตติ ผู้อำนวยการกองส่งเสริมเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมโรงงาน เป็นประธานกล่าวเปิดการฝึกอบรมถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับอุตสาหกรรมสีเขียว  โดยมีนางประไพรัตน์ ลาวัณย์วัฒนกุล ผู้อำนวยการกลุ่มการจัดการสิ่งแวดล้อมโรงงาน กล่าวรายงาน ภายใต้โครงการให้คำแนะนำเชิงลึกแก่สถานประกอบการเพื่อมุ่งสู่การเป็นอุตสาหกรรมสีเขียว ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร พื้นที่ที่ 3   ณ โรงแรมรอยัล (รัตนโกสินทร์) โดยมีวัตถุประสงค์เพืีอให้ความรู้อุตสาหกรรมสีเขียวแก่โรงงานที่ตั้งอยู่ในเขตบางแค บางบอน ทุ่งครุ หนองแขม บางขุนเทียน ทวีวัฒนา ราษฎร์บูรณะ ภาษีเจริญ และพื้นที่ปริมณฑลที่มีเขตติดต่อใกล้เคียง